Teledetecție

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 18148
Mărime: 19.85MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai B

Cuprins

1. Noţiuni introductive / 5

2. Radiaţii electromagnetice şi rolul lor în teledetecţie / 11

Radiaţiile electromagnetice şi spectrul electromagnetic / 11

Comportamentul atmosferic al radiaţiilor electromagnetice / 13

3. Principiile teledetecţiei pasive / 16

Televiziunea satelitară / 17

Scanarea multispectrală / 18

Radiometria / 20

Scanarea termică / 22

4. Principiile teledetecţiei active / 24

Radarul / 24

Sistemul LIDAR / 28

Sonarul / 29

5. Caracteristicile imaginilor satelitare şi aeriene / 31

Scara imaginilor / 31

Rezoluţia imaginilor / 34

Signatura spectrală / 36

Strălucirea şi tonul de culoare / 40

Contrastul / 42

Capacitatea de detectare / 44

Acoperirea spaţială / 45

Proprietăţile geometrice / 50

Cheia de descifrare, legenda şi informaţii auxiliare / 55

Nivelele de prelucrare ale imaginilor / 58

6. Elemente de interpretare a imaginilor / 60

Procedee de interpretare / 60

Criterii de interpretare / 61

7. Bibliografie / 70

8. Resurse internet / 71

Extras din document

TEMA 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Conţinut

• Noţiuni introductive privind domeniul.

Obiective

• Înţelegerea sensului unor noţiuni de bază (teledetecţie, aerofotointerpretare, fotogrammetrie).

• Cunoaşterea aplicaţiilor teledetecţiei în geografie şi în ştiinţa mediului, în general.

• Cunoaşterea unor repere evolutive ale acestui domeniu.

1. Definiţii

Termenul de „teledetecţie” provine iniţial din limba engleză (de la engl. Remote sensing ce semnifică detectare de la distanţă, de la depărtare ) şi a fost introdus prima dată în literatura, în Statele Unite ale Americii, la mijlocul anilor 50, în cadrul documentaţiilor Administraţiei Americane a Oceanelor (în prezent NOAA sau Administraţia Oceanelor şi Atmosferei). Autorul acestei definiţii este cercetătoare E. Pruitt. În limba română, termenul a pătruns prin traducerea în franceză (fr. teledetection).

Cele mai simple aplicaţii de teledetecţie sunt legate de pildă, de sesizarea vizuală, de către om a unui obiect, prin localizarea lui în spaţiu, natura şi caracteristicile lui fizice. Omul este un ,, sistem de senzori de teledetecţie’’, capabil să sesizeze obiectele de la distanţă cu ajutorul analizorului vizual (imagini) sau al senzorilor din piele (căldura corpurilor).

TELEDETECŢIA este domeniul tehnic care se ocupă cu detectarea, masurarea, înregistrarea şi vizualizarea sub formă de imagini , a radiaţiilor electromagnetice, emise de obiecte şi fenomene de pe Pământ sau din Univers, de la distanţă , fără a avea contact direct cu acestea. Partea finală a definiţiei este menită să precizeze cel mai bine sensul acestu domeniu tehnic. Figura 1, prezintă cel mai simplu această caracteristică.

Teledetecţia nu este o ştiinţă, ci un ansamblu de aplicaţii ale fizicii şi ingineriei, destinate obţinerii de imagini. Finalitatea acestui domeniu al tehnicii este imaginea de teledetecţie, obţinută prin diverse mijloace.

Teledetecţia nu este o ramură a geografiei, dar oferă acesteia, la nivelul aplicaţiilor fiecărei ramuri (geomorfologie, hidrologie, biogeografie, geografie umană etc.), o sursă de informaţii de mare valoare. Caracterul obiectiv al imaginilor de teledetecţie, depăşeşte cu mult ceea ce oferă harta sau planul în cercetărea mediului.

Teledetecţia, indiferent de natura aplicaţiilor, pasivă sau activă foloseşte radiaţiile electromagnetice pentru a obţine imaginile corpurilor, de la altitudine, din avion, satelit, balon, elicopter, deoarece în acest mod, imaginea se poate utiliza în obţinerea de hărţi şi planuri, iar interpretarea obiectelor este optimă.

Fig. 1. Definiţia teledetecţiei, bazată pe captarea radiaţiilor emise de corpuri prin metode pasive (stânga) şi active (sistemul RADAR, ce emite microunde, dreapta). Sursa Universitatea din Omaha, Nebraska, SUA.

Geografia, ştiinţa mediului, în general, utilizează asemeni geologiei, silviculturii, oceanografiei, arheologiei etc., imaginile de teledetecţie ca surse de informaţii obiective. Metoda ce are ca scop extragerea de informaţii din imaginile satelitare (realizate cu sisteme montate pe sateliţi de teledetecţie) şi aeriene (numite şi aerofotograme) se numeşte şi aerofotointerpretare.

AEROFOTOINTERPRETAREA GEOGRAFICĂ reprezinta o metodă de cercetare, specifică geografiei, dar aplicată şi în alte ştiinţe, care utilizează, imaginile de teledetecţie, prin examinare sau analiză calitativă şi cantitativă, în diferite aplicaţii, legate de mediul geografic şi componentele acestuia (naturale, antropice).

Scopul aplicării acestei metode îl constituie culegerea de informaţii, despre obiectele şi fenomenele din teren, concretizate în final, în hărţi generale (ex. topografice) şi tematice (ex. harta vegetaţiei şi a utilizării terenurilor, figura 2), planuri, schiţe, tabele, grafice şi documentaţii, ce însoţesc diferitele studii de specialitate.

Fig. 2. Hartă a vegetaţiei dintr-un parc naţional din SUA, întocmită pe baza imaginilor satelitare prin clasificarea pixelilor.

Aerofotointerpretarea geografică realizează legătura dintre teledetecţie şi geografie. Aceasta exploatează imaginile şi are ca rezultat informaţii noi cu localizare spaţială. Este aplicată în toate ramurile geografiei şi oferă un avantaj condiderabil în colectarea rapidă a informaţiilor, localizarea exactă a obiectelor (ex. case, drumuri), în actualizarea hărţilor şi a diferitelor date auxiliare etc. Metoda are o largă aplicabilitate în cercetarea regiunilor întinse şi mai ales a celor greu accesibile şi fragmentate (gheţari, creste alpine, păduri ecuatoriale, deşerturi etc.).

Metoda a apărut în perioada interbelică, în anii 30, în Germania şi Franţa, unde din anii 60 apare şi o publicaţie cu această titulatură. Din anii 50 există un institut specializat, în Olanda.

FOTOGRAMMETRIA, termen frecvent utilizat şi în geografie (apărut în secolul 19, la 1864, în Germania) este un domeniu tehnic sau o metodă ce utilizează imaginile de teledetecţie în scopul elaborării de hărţi şi planuri topografice sau tematice, pe baza măsurătorilor precise ale obiectelor care apar în imagini şi a reprezentării precise a acestor acestora, la scară, pe hârtie (format analogic) sau în formatul digital. Este principala metodă prin care sunt întocmite în prezent planuri şi hărţi topografice, cadastrale etc. şi a trecut la sfîrşitul anilor 80 de la un aparat matematic complex şi procedee analitice (fotogrammetria analitică) la aplicaţii în mediu digital (fotogrammetria digitală, vezi figura 3).

Preview document

Teledetecție - Pagina 1
Teledetecție - Pagina 2
Teledetecție - Pagina 3
Teledetecție - Pagina 4
Teledetecție - Pagina 5
Teledetecție - Pagina 6
Teledetecție - Pagina 7
Teledetecție - Pagina 8
Teledetecție - Pagina 9
Teledetecție - Pagina 10
Teledetecție - Pagina 11
Teledetecție - Pagina 12
Teledetecție - Pagina 13
Teledetecție - Pagina 14
Teledetecție - Pagina 15
Teledetecție - Pagina 16
Teledetecție - Pagina 17
Teledetecție - Pagina 18
Teledetecție - Pagina 19
Teledetecție - Pagina 20
Teledetecție - Pagina 21
Teledetecție - Pagina 22
Teledetecție - Pagina 23
Teledetecție - Pagina 24
Teledetecție - Pagina 25
Teledetecție - Pagina 26
Teledetecție - Pagina 27
Teledetecție - Pagina 28
Teledetecție - Pagina 29
Teledetecție - Pagina 30
Teledetecție - Pagina 31
Teledetecție - Pagina 32
Teledetecție - Pagina 33
Teledetecție - Pagina 34
Teledetecție - Pagina 35
Teledetecție - Pagina 36
Teledetecție - Pagina 37
Teledetecție - Pagina 38
Teledetecție - Pagina 39
Teledetecție - Pagina 40
Teledetecție - Pagina 41
Teledetecție - Pagina 42
Teledetecție - Pagina 43
Teledetecție - Pagina 44
Teledetecție - Pagina 45
Teledetecție - Pagina 46
Teledetecție - Pagina 47
Teledetecție - Pagina 48
Teledetecție - Pagina 49
Teledetecție - Pagina 50
Teledetecție - Pagina 51
Teledetecție - Pagina 52
Teledetecție - Pagina 53
Teledetecție - Pagina 54
Teledetecție - Pagina 55
Teledetecție - Pagina 56
Teledetecție - Pagina 57
Teledetecție - Pagina 58
Teledetecție - Pagina 59
Teledetecție - Pagina 60
Teledetecție - Pagina 61
Teledetecție - Pagina 62
Teledetecție - Pagina 63
Teledetecție - Pagina 64
Teledetecție - Pagina 65
Teledetecție - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Teledetectie.doc

Alții au mai descărcat și

Orașul Piatra Neamț

Capitolul I: Argument Beneficiind de un cadru natural variat şi pitoresc, de un mare număr de monumente istorice şi de artă, de un bogat tezaur...

Fotogrammetria

§1. NOŢIUNI GENERALE Fotogrammetria reprezintă un ansamblu de ridicări care conferă cursantului studierea principiilor, metodelor si procedeelor...

Piatra Neamț

Piatra Neamt este un oras de munte situat in nord-estul Romaniei, fiind unul din cele mai vechi orase din Moldova avand o varsta de peste 2000 de...

Geologie

Cristal - corp solid omogen, format dintr-o retea unica (pura sau mixta). Reteaua cristalina este definita printr-o structura atomica reticulara....

Meteorologia Poluării

PROBLEMELE GENERAE ASUPRA POLUARII AERULUI PROBLEME GLOBALE Sfârsitul secolului al XX-lea este al mondializarii, globalizarii, al mediului. În...

Factorii Naturali

CAP.III. CLIMA. III.1. ASPECTE GENERALE Spre deosebire de relief, atmosfera este cea mai mobila dintre sferele externe. In cadrul sau se...

Analiza și interpretarea hărților și imaginiilor satelitare

Analiza img de teledetectie ,reprezinta un domeniu tehnico stiintific sau o component a geomaticii ce reuneste totalitatea aplicatilor ce au ca...

Hidrologie

Apa reprezinta unul din elementele naturale indespensabile existentei lumii vii. Ea are un rol fundamental în desfasurarea proceselor naturale...

Te-ar putea interesa și

Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996

I. NOTIUNEA SI OBIECTIVELE PUBLICITATII IMOBILIARE Publicitatea imobiliara desemneaza totalitatea mijloacelor juridice prevazute de lege prin care...

GIS și teledetecție

GIS si Teledetectie GIS-ul este o tehnologie ce utilizeaza baze de date localizate spatial (prin coordonate), un sistem de prelucrare si...

GIS și teledetecție

GIS-ul este o tehnologie ce utilizează baze de date localizate spaţial (prin coordonate), un sistem de prelucrare şi manipulare a acestora precum...

Caracteristici ale sistemului de teledetecție ADEOS

Teledetectia Prin teledetecție (remote-sensing; teledection; distanționnoe zondirovanie Zemli) se ințelege obținerea de informații despre obiecte...

Serviciul de monitorizare al ghețarilor - World Glacier Monitoring Service

Despre Serviciul Mondial de Monitorizare a Ghetarilor (WGMS) În întreaga lume o colecţie de informaţii despre schimbările în curs de desfăşurare a...

Teledetecție - noțiuni de bază

Este bine cunoscut faptul ca teledetectia forestiera, în ultimele doua decenii, a înregistrat mari progrese în investigarea evolutiei conditiilor...

Fotogrammetrie

Fotogrammetire Masurarea obiectelor din teren folosind lumina reflectata de catre acestea Lumina este inregistata in imagini. Exploateaza...

Analiza și interpretarea hărților și imaginiilor satelitare

Analiza img de teledetectie ,reprezinta un domeniu tehnico stiintific sau o component a geomaticii ce reuneste totalitatea aplicatilor ce au ca...

Ai nevoie de altceva?