Toate cursurile din domeniul Grafica Computerizata

 • Desen Tehnic

  I. Noţiuni introductive de desen tehnic I.1. Generalităţi Desenul tehnic este un limbaj grafic utilizat în scopul realizării unei comunicări corecte între proiectanţii, producătorii şi utilizatorii produselor din domeniul tehnic. Într-un desen tehnic al unei piese sunt redate atât informaţii de natură grafică referitoare la forma şi dimensiunile piesei cât şi date sintetice privind calitatea suprafeţei piesei, precizia execuţiei, tratamentele termice necesare, modul de marcare şi...

 • Geometrie Descriptiva

  Punctul şi dreapta incluse în plan. Proprietăţile planelor simplu şi dublu particulare. Poziţii relative ale dreptei faţă de plan. Reguli de vizibilitate 1. Punctul şi dreapta incluse în plan Fiind dat un plan oarecare se cere să se verifice dacă un punct, definit prin coordonate, aparţine acelui plan. O astfel de problemă poate apare ori de câte ori se cere construirea de poligoane, drepte (paralele sau perpendiculare faţă de o altă dreaptă) într-un plan deja definit. In toate aceste...

 • Cursuri si Laboratoare Soft Esprit

  aplicație CAM Se poate utiliza pentru MU de frezare cu comandă numerică cu 2 ... 5 axe Se poate utiliza pentru strunguri cu comandă numerică cu 2 ... 22 axe Se poate utiliza pentru echipamente de prelucrare prin eroziune electrică cu electrod filiform cu 2 ... 5 axe Esprit permite prelucrarea geometriilor complexe din gama: Solide Suprafețe Modele wireframe Postprocesor (pentru generarea cod NC) Simulare prelucrărilor utilizând modele solide Meniul şi barele cu instrumente implicite...

 • Metode Numerice

  I. O INTRODUCERE IN CALCULUL NUMERIC. NOTIUNEA DE ALGORITM I.1. INTRODUCERE ÎN NOŢIUNEA DE INFORMAŢIE Creşterea capacităţii de procesare a informaţiei asociată cu specializarea şi complexitatea unor structuri biochimice - suport fizic al procesării însăşi - poate fi considerată o proprietate profundă a universului în care trăim. Putem vedea în acest proces de evoluţie o permanentă restructurare a substratului, realizată sub presiunea procesării de informaţie, substrat ce devine astfel din...

 • Grafica Asistata de Calculator

  Clasificarea desenelor tehnice După domeniul de utilizare, desenele tehnice se clasifică în: - Desen desenul tehnic industrial - Desenul de construcţii - Desenul de arhitectură - Desenul de instalaţii - Desenul cartografic - Desenul urbanistic (de sistematizare) După modul de reprezentare, desenele tehnice se clasifică în: - Desenul în proiecţie ortogonală - Desenul în perspectivă După modul de întocmire, desenele tehnice se clasifică în: - Schiţa - Desenul la scară...

 • Cursuri Proiectare Asistata - Catia V5

  CURS - CATIA V5 - PREZENTARE GENERALĂ INTRODUCERE CATIA (Computer Aided Three dimensional Interactive Applications) este un produs al companiei Dassault Systemes reprezentând una dintre cele mai avansate platforme integrate de tip: CAD/CAM/CAE având la bază ultimele tehnologii din domeniul industriei informatice. CATIA alături de pachetele software SMARTEAM şi ENOVIA, dezvoltate de aceiaşi companie, formează o soluţie informatică completă de inginerie asistată definită prin acronimul...

 • Curs Grafica

  Transformarea de vizualizare Transformari geometrice plane Transformari geometrice in spatiu Sisteme de coordonate 3D Transformari 3D Coordonate omogene - Un punct P(x y ) se reprezintă în sistem de coordonate omogene prin punctul P(X Y w), unde X=x·w, Y=y·w, pentru orice valoare w≠0, numită factor general de scală Transformare plană – Definesc o transformare plană ecuaţiile xt= f(x, y), yt= g(x, y), care permit trecerea de la punctul M(x, y,1) la punctul Mt(xt, yt, 1) Matrice de...

 • Teoria Autocad

  TASTE FUNCTIONALE: Ctrl+C (utilizata in versiunile inferioare versiunii 13) Intrerupe fortat executia comenzii. Se revine la promptul Command: ESC Incepand cu versiunea 13, pentru intreruperea fortata se foloseste tasta ESC. Insert Ins - deplaseaza cursorul in zona meniului. Shift + <tasta> Se scriu caracterele din partea superioara a tastei. F1 Help. F6 Activeaza modul de afisare a coordonatelor. F7 Apeleaza afisarea grilei (retelei de puncte). F8 Apeleaza modul Ortho. F9...

 • Grafica pe Calculator

  1.SISTEME GRAFICE 1.1. Sinteza, prelucrarea şi analiza imaginilor Prin sistem grafic se înţelege un ansamblu din echipamente şi programe, specializate în sinteză, prelucrarea şi analiză a informaţiei grafice, prezentate în forma de imagini. Echipamentele pot fi calculatoare, staţii grafice, imprimante, plotter-e ş.a. Un sistem grafic care permite interacţiunea cu utilizatorul prin echipamente specializate (mouse, tableta grafică, joy-stick ş.a.) se numeşte sistem grafic interactiv....

 • Proiectare Asistata de Calculator

  3 point: optiunea permite definirea unui sistem de coordonate prin specificarea coordonatelor a 3 puncte: viitoarea origine a sistemului de coordonate, un punct pe viitoarea directie pozitivă a axei X si un punct pe viitoarea directie a axei Y. Specify origin of new UCS or [ZAxis/3point/OBject/Face/View/X/Y/Z] <0,0,0>: 3 Specify new origin point <0,0,0>: se indică coordonatele noii origini (punctul 1, figura 1.06) Specify point on positive portion of X-axis...

 • Geographic Information Systems

  Curs 1. Ce este GIS-ul? GIS este acronimul denumirii in limba engleza a Sistemelor Informatice Geografice: Geographic Information Systems (SUA), Geographies Information Systems (Marea Britanie, Australia, Canada), Geographic Information Science (academic). O prima incercare de intelegere a ceea ce este GIS-ul ar putea fi usurata de explicarea termenilor ce alcatuiesc numele acestui concept. • Sistem informatic: se refera la volumul imens de date ce sunt manipulate in cadrul unui GIS cu...

 • Grafica Computerizata

  INTRODUCERE Aplicatiile grafice se realizează prin utilizarea următoarelor clase de produse software: editoare grafice, biblioteci grafice, programe grafice specializate, desktop publishing, worksheet graphics (birotică). Editoarele grafice sunt destinate prelucrării grafice in domeniul proiectării asistate de calculator dintre produsele care înglobează editoare grafice amintim: Auto Cad, Freelanec 2 Plus, Windows Paint, Corel Draw. Bibliotecile grafice sunt destinate prelucrărilor...

 • Matchad

  Mathcad Produs soft destinat rezolvării problemelor ce implică efectuarea de calcule matematice, de la simple formule până la rezolvarea de ecuaţii, sisteme de ecuaţii, ecuaţii diferenţiale, calcul integral, calcul matricial, atât la nivel numeric cât şi la nivel simbolic. Mathcad permite trasarea de grafice (2D şi 3D), prelucrarea de imagini, interacţiunea cu fişiere de date, precum şi cu alte aplicaţii Produsul este destinat studenţilor, specialiştilor din industrie şi cercetare, cadrelor...

 • Multimedia si Problemele de Resurse

  2.1 Ce este Multimedia ? Multimedia a devenit o modă în lume în anii 90. Nimeni nu pare să aibă o definiţie a ceea ce este multimedia, în schimb sunt mulţi care ai idei despre ceea ce ar trebuie să fie. Uniunea de video, audio şi tehnologie este ceea ce a realizat multimedia Oricum nu este o definiţie oficială pentru termenul de multimedia. Există multe încercări de a defini termenul una dintre ele fiind următoarea : Multimedia este orice combinaţie de text, grafică, sunet, animaţie şi...

 • Cotarea - Desen Tehnic

  Cotare: înscrierea pe desen a dimensiunilor necesare executării şi funcţionării unei piese (SR ISO 129:1994). Clasificarea cotelor: După rolul lor în funcţionarea piesei: cote funcţionale (F), esenţiale pentru funcţionarea piesei; cote nefuncţionale (NF), care nu sunt esenţiale pentru funcţionarea piesei, dar sunt esenţiale pentru executarea ei; cote auxiliare (Aux), cu caracter informativ, care decurg din alte valori indicate pe desen şi care se indică între paranteze. 4.1....

Pagina 2 din 6