Toate cursurile din domeniul Grafica Computerizata

 • Instrumentele Bonus Text

  INSTRUMENTELE BONUS TEXT Meniul BONUS TEXT (Bara de instrumente BONUS TEXT TOOLS) - permite utilizarea unor rutine performante pentru crearea şi editarea textului. Meniul Bonus Text Tools Comanda: TEXTFIT TEXTFIT - permite ajustarea factorului de lăţime al caracterelor; - Meniul Bonus Text Text Fit - Butonul (Bara de instrumente Bonus Text Tools) Comanda: TEXTMASK TEXTMASK - se foloseşte la crearea unei zone libere in jurul unui text; - Meniul Bonus Text Text Mask - Butonul (Bara de...

 • Comenzi de Informare

  - sunt utilizate pentru furnizarea informaţiilor referitoare la entităţi; Comanda: LIST LIST - permite afişarea şi examinarea datelor pentru o anumită entitate; -Meniul: TOOLS Inquiry LIST -Butonul: (din bara de instrumente OBJECT PROPERTIES) -Command: LIST Select objects: se selectează obiectele supuse listării Comanda: DIST DIST - determină distanţa şi unghiul între două puncte specificate şi afişează valoarea acestei distanţe în unităţi de desenare; -Meniul: TOOLS Inquiry Distance...

 • Gestionarea Straturilor si Tipurilor de Linii

  Bara de instrumente Object Properties 1 Make Object’s Layer Current - transformă stratul cu obiectul în stratul curent; 2 Layers - deschide fereastra de dialog Layer Properties; 3 Layer Control - permite schimbarea stratului curent şi modificarea caracteristicilor acestuia; 4 Color Layer - permite vizualizarea şi schimbarea culorii stratului curent; 5 Linetype - deschide fereastra de dialog Linetype Properties; 6 Linetype Control - permite vizualizarea şi schimbarea tipului de linie...

 • Comenzi de Editare

  Bara de meniu MODIFY Comanda: ERASE ERASE - permite ştergerea entităţilor din desen; - Meniul: MODIFY Erase - Butonul: (din bara de instrumente MODIFY) - Command: ERASE Select objects: se selectează entităţile dorite, individual sau prin seturi de selecţie Select objects: Enter - închiderea comenzii ! Comanda OOPS – reface toate entităţile şterse cu cea mai recentă comandă ERASE (numai dacă comanda este apelată imediat după ERASE). Comanda: COPY COPY – permite copierea...

 • Comenzi de Desenare

  COMENZI DE DESENARE Comanda: POLYGON POLYGON - permite desenarea poligoanelor regulate cu 3 1024 laturi; -Meniul: DRAW Polygon -Butonul: (din bara de instrumente DRAW) -Command: POLYGON Number of sides 4 : nr. de laturi Edge/ Center of polygon : - Center of polygon – centrul în jurul căruia va fi desenat poligonul - Inscribed in circle/Circumscribed about circle(I/C) I : - Radius of circle: - Edge – specificarea extremităţilor laturii acestuia - First endpoint of edge: - Second...

 • Blocuri

  Un bloc este format dintr-un ansamblu de entităţi tratate ca o singură entitate. Un bloc definit, poate fi memorat, apelat, trasferat, şi plasat oriunde în desen. Folosirea blocurilor este utilă atunci când într-un desen un anumit grup de obiecte apar de mai multe ori, chiar cu dimensiuni şi orientări diferite. CREAREA BLOCURILOR Comanda: BLOCK BLOCK - comandă ce permite crearea unor blocuri; -Command: BLOCK Block name (or?): se dă un nume blocului Insertion base point: se indică...

 • Trasarea Poliliniilor

  2.1. TRASAREA POLILINIILOR Polilinia – o succesiune de elemente geometrice simple (segmente,arce) tratate de AUTOCAD ca o entitate. Proprietăţile poliliniilor: - suprafaţa închisă delimitată sau perimetrul unei polilinii poate fi calculat; - pot avea lăţime (constantă sau variabilă); - pot fi desenate cu diferite tipare de linie (linie punct, linie întreruptă); - pot fi editate pentru a insera, muta sau şterge verigi, sau pentru a uni anumite segmente, arce sau polilinii, într-o...

 • Reprezentarea Mediului Grafic in Autocad - Comenzi de Desenare

  CURSUL NR. 1 1.1. PREZENTAREA MEDIULUI GRAFIC AutoCAD Autocad - ansamblu de programe de proiectare asistată cu scop general, având instrumente foarte puternice pentru aplicaţii pe calculator. Prezentare ecran Autocad (fig. 1.1): bară de meniu, bare de instrumente, fereastră de comenzi, linie de stare, fereastră grafică, cursor, pictograma WCS. fig. 1.1 1. Bara de meniuri - conţine o serie de meniuri derulante ce conţin comenzi AutoCAD; 2. Fereastra grafică - zona creată pentru desenarea...

 • Aplicatii Computerizate de Analiza a Datelor

  Prezentare generală Cursul Aplicaţii Computerizate de Analiză a Datelor cuprinde şapte module, care prezintă procedurile prin care diverse softuri (programe) pot fi utilizate în demersul de cercetare: construcţia unui design experimental, colectarea şi procesarea statistică a datelor. Bazându-se pe cunoştinţele de cercetare asimilate la cursurile anului întâi, disciplina îşi propune să formeze deprinderi de utilizare a softurilor în cercetarea aplicată în psihologie. Vom prezenta două...

 • Notiuni Generale de Desen Tehnic

  1.4.Standarde generale utilizate în desenul tehnic - 1.4.1.Formatele desenelor tehnice - Formatele utilizate în desen SR ISO 5457-1994 se aleg în următoarea ordine de preferinţă: - Formate preferenţiale sau de bază din seria principală A (tab.1.1): - Formate alungite special se obţin din formatele de bază prin alungirea dimensiunii a, astfel încât lungimea (respectiv dimensiunea b) a formatului alungit să fie multiplu întreg de dimensiune a a formatului de bază ales. Ordinul de...

 • Matlab

  Introducere 1. Pornirea Matlab-ului Pe o platformă Windows, Matlab-ul de porneşte printr-un dublu click pe pictograma shortcut-ul de pe desktop dau din orice altă locaţie Pe o platformă Linux, Matlab-ul de porneşte prin scrierea comenzii “matlab” în promterul sistemului de operare. Modificarea parametrilor cu privire la directorului din care Matlab porneşte sau execută în mod automat comenzile, se poate face prin crearea fişierului startup.m. 2. Închiderea aplicaţiei Matlab Pentru a...

 • Grafica pe Calculator

  Introducere in grafica SIGGRAPH 4 module informationale grafica clasica – fundamente geometrice si algoritmi clasici arhitecturi avansate si interactia om-calculator algoritmi avansati cercetare si aplicatii interdisciplinare crearea si manipularea unor modele si a imginilor atasate lor cu ajutorul calculatorului digital Introducere in grafica (2) Output pasiv: initializeaza sistem grafic deseneaza reseteaza sistem grafic Cum este pentru un output interactiv ? Care sunt...

 • Concepte de Cotare

  AutoCAD asigură trei tipuri de cotare: liniară; radială; unghiulară. Cotarea liniara include cotarea orizontală, verticală, aliniată, rotită, prin coordonate, tehnologică şi în linie. Comenzi utilizate pentru tipurile de cotare DIMLINEAR Crearea cotarilor liniare. Comanda tastată: Prin selectarea icon-ului: Urmând calea din menu-ul pull-down: DIMLINEAR urmată de tasta ENTER DIMLINEAR din bara cu instrumente Dimension Dimension> Linear Opţiuni: - Specify first extension line origin...

 • Comenzi de Editare

  ARRAY Crează copii multiple ale obiectelor selectate aranjandu-le pe linii şi coloane (matrice rectangulara) sau circular (matrice polara). Comanda tastată: Prin selectarea icon-ului: Urmând calea din menu-ul pull-down: ARRAY sau AR urmată de tasta ENTER ARRAY din bara cu instrumente Modify Modify>Array Opţiuni: - la linia de comanda, daca se introduce -array: - Select objects: - Enter the type of array [Rectangular/Polar]: -se introduce o opţiune sau ENTER; - Rectangular -creaza...

 • Introducere in Grafica Inginereasca

  Geometria Descriptivă – se ocupă cu studiul proiecţiilor, având ca scop reprezentarea plană a elementelor din spaţiu, a poziţiei relative dintre acestea, a secţionării, intersectării şi desfaşurării suprafeţelor sau corpurilor. (Gaspard Monge 1746-1818, Paris). Desenul Tehnic – este metoda fundamentală de comunicare prin convenţii şi reguli grafice. AutoCAD-ul – este un program CAD utilizat în reprezentarea planurilor grafice 2D şi 3D (două dimensiuni X,Y şi trei dimensiuni X,Y,Z) dezvoltat...

Pagina 4 din 6