Toate cursurile din domeniul Grafica Computerizata

 • Tehnologii Web

  Schema generală Una dintre metodele prin care putem îmbogăţi funcţionalitatea unei clase C este cea de a declara în ea un câmp d de tipul altei clase D şi de a iniţializa acest câmp printr-un constructor: class C { D d; C(D d) {this.d=d; } . . . } În acest mod, în metodele clasei C putem invoca metode ale clasei D, prin intermediul obiectului d. În cazul în care clasa D extinde clasa C, această tehnică poartă numele de suprapunerea de obiecte, care aplicată la fluxuri de...

 • Autocad

  EXERCIŢIUL NR. 1: Desenul de ansamblu al scripetului Avantajul important al proiectării asistate de calculator constă în primul rând în uşurinţa cu care se pot modifica desene existente pentru a obţine altele noi. Modificarea adusă unui desen se numeşte editare. Obiectivul acestui exerciţiu este să vă familiarizeze cu câteva comenzi şi tehnici utilizate la editarea unui desen şi să demonstreze uşurinţa cu care se poate schimba ce a fost făcut anterior în AutoCAD. De asemenea, exerciţiul vă...

 • Modelarea 3D in AutoCAD

  MODELAREA 3D ÎN AUTOCAD Există trei modalităţi de afişare a modelelor 3D în AutoCAD. 1.Modelarea “wireframe” (cadru de sârmă) este o descriere scheletică (doar prin muchii), fără suprafeţe, interior şi exterior a obiectelor. 2.Modelarea suprafeţelor este mai complexă decât “wireframe” deoarece adaugă suprafeţe muchiilor. 3.Modelarea solidelor adaugă interior unui model (descrie întregul volum) şi este cea mai utilizată, deoarece solidele sunt cele mai complete informaţional şi mai puţin...

 • Cotarea Desenelor

  1.Elementele componente ale unei cote 2.Comenzi pentru cotarea liniară 3.Comenzi pentru cotarea circulară 4.Comanda pentru cotarea unghiulară 5.Crearea si editarea unui stil de cotare (caracteristicile stilului) 6.Modificarea cotelor (inclusiv inserarea de text si poziţia textului cotei) EDITAREA DESENELOR – Instrumente de bază Editarea desenului – modificarea obiectelor existente sau utilizarea obiectelor existente pentru a crea obiecte noi. Întotdeauna presupune selectarea...

 • Obiecte Grafice in AutoCAD

  Tipuri de obiecte grafice: - Obiecte grafice simple (fără grosime) (line, ray, xline, multiline, arc, circle, ellipse, point); - Obiecte grafice cu grosime (polyline); - Obiecte grafice de tip text (text); - Obiecte grafice de tip regiune (region); - Obiecte grafice de tip graniţă (boundary); - Haşuri (hatch); - Cote (dimension); - Obiecte grafice 3D de tip suprafaţă (surface); - Obiecte grafice 3D de tip solid (solid) -OBIECTE GRAFICE FARĂ GROSIME 1.Linie poligonală formată din...

 • Introducere CAD 2000

  Sesiunea de desenare poate începe prin: - Open Drawings - deschiderea unui desen existent; - Start from Scratch - pornirea de la zero a unui nou desen, utilizând setări iniţiale. Permite selectarea uneia din setările English sau Metric cu valori prestabilite ale variabilelor ce controlează unităţile de lungime şi unghiulare; - Wizards - pornirea de la zero a unui nou desen, prin configurarea rapidă a mediului de lucru cu ajutorul utilitarelor de tip vrăjitor : - Advanced Setup parcurge 5...

 • SolidWorks - Suport de Curs

  Modelarea geometrică 3D parametrizată Consideraţii generale O trăsătură comună a tuturor pachetelor de programe de proiectare asistată de calculator, care folosesc modelarea parametrizată, este aceea că lucrează cu blocuri grafice de construcţie. Aceste blocuri grafice de construcţie sunt de două tipuri: cu geometrie implicită (găuri cu secţiune circulară, teşituri, racordări, rotunjiri) şi cu geometrie explicită (în acest caz elementul de bază este forma secţiunii). Construirea...

 • Power Mill

  I.1.Deschiderea programului Deschiderea programului PowerMILL se realizeaza ca si in cazul altor aplicatii sub Windows;dam click pe PowerMILL din Start Menu-Programe-Delcam-PowerMILL-PowerMILL 3108-PowerMILL list. Pe monitor va apare urmatoarea imagine: Ecranul este divizat in 8 spatii de lucru: 1.Menu Bar-contine majoritatea comenzilor din PowerMILL 2.Main Toolbar-contine cele mai frecvente comenzi din PowerMILL 3.View Toolbar-controleaza orientarea si zoom-ul modelului...

 • Microsoft Excel

  1.1. Componentele ferestrei Excel Fereastra Excel figura 1.1. are numeroase elemente comune cu ferestrele Windows: " o bara de meniuri de unde se pot selecta comenzi; " o bara de stare care indica starea activitatii curente; " bare de instrumente care contin butoane si liste derulante prin care se obtine acces rapid la comenzile utilizate rapid. Figura 1.1 fereastra Excel În plus, o fereastra Excel contine câteva elemente unice, care vor fi explicate pe...

 • Curs 4 - Autocad

  Capitolul 4 Comunicarea si referirea desenelor Scopul acestui capitol este sa explice posibilitatile referintelor externe, a instrumentelor Internet-ului si a interoperatibiliatii fisierelor. Obiective În cadrul acestui capitol, veti: - revedea si utiliza noul External Reference Manager - afisa XREF-uri atasate, folosind List View si Tree View - revedea decuparea spatiala - seta variabilele XLOADCTL si INDEXCTL pentru activarea încarcarii la comanda. - revedea modificarile pentru...

 • Curs 6 - Autocad

  Capitolul 6 Instrumente de administrare în R14 Scopul acestui capitol este explicarea variatelor instrumente de administrare din AutoCAD R14, incluzând tiparirea prin intermediul retelei, comunicarea fisierelor si optiunile de start-up. Obiective În acest capitol, veti - Folosi posibilitatea de tiparire din stiva, pentru a tipari mai multe desene - Învata despre noile posibilitati de comunicare a fisierelor în Windows - Modifica icon-ul AutoCAD de pe Desktop, folosind parametrii de...

 • Curs 2 - Autocad

  Capitolul 2 Productivitatea activitatii de desenare AutoCAD R14 include noi instrumente pentru a mari productivitatea procesului de desenare. Acest capitol prezinta noile functii de desenare îmbunatatite fata de versiunile anterioare, precum si modul lor de folosire în aplicatii practice de desenare. Obiective În acest capitol veti: - Folosi caseta de dialog Drawing Up - Crea un nou desen folosind un fisier prototip sau ajutoarele de setare rapida si avansata (Quick Setup Wizard si...

 • Curs 5 - Autocad 5 -Block

  Redactarea textelor Definirea stilului de text Comanda Format® Text Style si apare casuta de dialog Style Name Din aceasta casuta de dialog se selecteaza optiunile pentru alegerea tipului de fonturi precum si datele necesare pentru a defini modul de scriere ( înaltime, unghi, efecte, etc. ). Scrierea textelor Textele pot fi scrise: - într-un singur rând. În acest caz comanda este Draw® Text®Single Line Text ; în cazul în care se alege optiunea aliniere ( justify ) si se comanda...

 • Curs 3 - Autocad - Object Snap

  Object snap – se refera la o functie prin care cursorul în cruce este obligat sa sara exact la un anumit punct sau la un obiect existent. Unul din avantajele principale ale utilizarii acestei metode este acela ca nu trebuie sa alegem cu exactitate un punct. Modurile object snap se pot selecta si din meniul cursor, tinând apasata tasta SHIFT în timp ce se utilizeaza butonul din dreapta al mousului. Meniul cursor apare în pozitia în care se gaseste cursorul în cruce. ENDpoint – selecteaza...

Pagina 5 din 6