Grafica Inginereasca - Note de Curs

Curs
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 148 în total
Cuvinte : 50326
Mărime: 1.22MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionel Crinel Raveica
UNIVERSITATEA DIN BACAU FACULTATEA DE INGINERIE

Extras din document

PREFATA

Departe de a reprezenta doar o fascinaţie, grafica pe calculator a pătruns în viaţa

noastră cotidiană, de la jocurile computerizate la desenele animate, de la descoperirea

formei unei funcţii matematice, la proiectarea asistată. Dinamica aproape fără egal a

acestui domeniu este strâns legată de facilităţile grafice ale calculatoarelor personale,

de apariţia şi dezvoltarea unui soft specializat, uzând de interfeţe prietenoase cu

utilizatorul. Exploatarea la un nivel înalt a performanţelor maşinii, înţelegerea

modalităţii de realizare a diferitelor funcţii grafice necesită din partea utilizatorilor şi a

creatorilor de soft, un studiu atent al fundamentelor graficii computerizate: algoritmi,

metode şi modele, instrumente şi caracteristicile lor.

Grafica inginerească a fost şi rămîne un domeniu fundamental al cunoştinţelor

inginereşti. Reprezentarea prin desene a ideilor de rezolvare a soluţiilor de principiu a

pieselor şi ansamblurilor proiectate, este una din sarcinile cele mai importante ale

proiectantului. Este unanim recunoscută importanţa, în toate etapele procesului de

proiectare-fabricaţie, a desenului ca mijloc efectiv de comunicare a informaţiilor.

Posibilitatea de a folosi această abilitate de către calculator, a revoluţionat modul în care

acestea sunt folosite astăzi în toate domeniile.

În standardul ISO (International Standardization Office) se defineşte grafica pe

calculator (computer graphics) ca “metode şi tehnici de conversie a datelor către şi de la

un dispozitiv grafic (display) prin intermediul calculatorului”. În plus, se mai

menţionează că aceste metode reprezintă modul cel mai puternic de comunicare între

om şi calculator.

Informaţia prezentată vizual este percepută de om în modul cel mai natural.

Structuri complexe şi relaţiile între ele pot fi percepute într-un timp mai scurt, într-un

număr mai mare şi cu mai puţine erori în prezentarea vizuală decât în oricare alt mod de

prezentare.

Noţiunea de grafică pe calculator este asimilată în cele mai multe referinţe din

domeniu cu aceea de grafică generativă (sau sinteză de imagine), având ca direcţie de

conversie şi transformare a datelor aceea de a crea pe display imaginea unor obiecte a

căror descriere este stocată în memoria calculatorului

Aceste note de curs îşi propun tocmai o incursiune în acest domeniu atât de

tentant pentru mulţi. Aceste note de curs constituie un instrument concret de lucru

pentru toţi cei care sunt interesaţi în cunoaşterea sau în aprofundarea problemelor legate

de grafica pe calculator, în domeniul modelării geometrice

În această lucrare sunt tratate aşa cum era şi firesc elemente de geometrie

aplicată, fiind analizate bazele matematice ale graficii asistate de calculator. Sunt

selectate elemente de geometrie legate direct de reprezentările grafice, iar transformările

studiate sunt cele care apar cel mai frecvent în aplicaţiile pe calculator. Aceste

transformări sunt grupate în funcţie de spaţiul pe care operează, respectiv în două sau

trei dimensiuni. Fiecare transformare este adusă la o descriere matricială, adică una care

ne permite o prezentare structurată, sugestivă a algoritmilor folosiţi în grafica pe

calculator.

Totul ar rămâne geometrie, mai mult sau mai puţin abstractă dacă ar lipsi

referirile la tehnicile de sugerare a realismului imaginilor grafice, începând cu

eliminarea aspectelor ce ţin de restricţiile suportului de reprezentare, continuând cu

tehnicile de colorare şi umbrire şi terminând cu animaţia grafică.

Interesul pentru problemele de perspectiva automată şi pentru aplicarea lor în

proiectare a umbrit, desigur în oarecare măsură, studiul automatizării problemelor

clasice de geometrie descriptivă în sensul lui Monge. Astfel sunt abordate problematici

referitoare la : studiul punctului, dreptei şi respectiv al planului.

Studiul punctului luat ca element geometric de bază în reprezentările descriptive

permite realizarea grafică pe calculator în triplă proiecţie ortogonală a tuturor poziţiilor

sale caracteristice în spaţiu, corespunzătoare alfabetului descriptiv al punctului. Epurele

obţinute astfel automat reflectă un desen ireproşabil, cu balustrarea proiecţiilor, cu

notarea lor şi cu trasarea sau nu a liniilor de ordine.

Studiul dreptei permite definirea sa atât prin două puncte cât şi parametric sau ca

intersecţie de plane. Este realizată trasarea automată a urmelor şi ale proiecţiilor dreptei,

indiferent de modul de definire al dreptei sau de poziţia sa caracteristică în raport cu

planele triedrului tridreptunghic.

Studiul planului permite definirea sa în toate modurile geometric posibile pentru

care, dacă este necesar, se pot trasa automat şi urmele planelor pe cele trei plane ale

triedrului dreptunghic.

Au fost rezolvate de asemenea problemele de incidenţă dintre plane sau dintre

drepte şi plane, precum si probleme de paralelism şi de perpendicularitate intre plane si

intre drepte şi plane.

De asemenea rezolvarea rezolvarea problemelor metrice privind determinarea

diferitelor distanţe dintre elementele geometrice: punct, dreaptă, plan sau determinarea

bisectoarelor unui unghi a permis o transpunere a principalelor rezolvări ale

problemelor geometrice şi de geometrie descriptivă pe calculator.

Trebuie mentionat rolul (istoric) motor în dezvoltarea elementelor de geometrie

aplicată pe calculator, multe din tehnicile de generare si modificare fiind preluate din

tehnicile animaţiei.

Animaţia nu a fost realizată cu uşurinţă şi în interval de timp foarte scurt. Mai

multe persoane şi-au adus contribuţia la realizarea animaţiei de astăzi. În cele ce

urmează sunt prezentate câteva jaloane din istoria animaţiei.

1824 Peter Roget a prezentat lucrarea sa cu titul « The persistance of vision

with regard to moving objects » la British Royal Society.

1831 Dr. Joseph Antoine Plateau şi Dr. Simon Rittrer au realizat o maşină pe

care au denumit-o phenakitstoscope care produce o iluzie de mişcare, permiţând

observatorului care priveşte pe un disc aflat în mişcare de rotaţie (acest disc conţine o

mică fereastră) să observe secvenţele de imagine de pe un alt disc aflat la rândul lui în

mişcare de rotaţie. Când cele două discuri se rotesc cu turaţii juste, sincronizarea între

ferestre şi imagine creează un efect de animaţie.

1834 Horner a dezvoltat construcţia platoului phenakistoscope.

1872 Eadweard Muybridge a început studiul studierii fotografice a animalelor în

mişcare.

1887 Thomas Edison a început cercetările în domeniul mişcării imaginilor.

1889 Thomas Edison a anunţat construirea aparatului sau denumit kinetoscope

1889 George Eastman a început fabricarea benzii de film fotografic pe bază de

nitroceluluză.

1895 Louis et Augustine Lumière au patentat un aparat care a fost denumit

cinematograf capabil să proiecteze imagini în mişcare

1896 Thomas Armat proiectează vitascopul

1906 J. Stuart Blackton a realizat primul film animat "Humorous phases of

funny faces."

1908 Emile Cohl a realizat un film cu figuri albe pe un ecran de fundal negru.

1909 Winosr McCay a produs un desen animat "Gertie the Trained Dinosaur"

care a fost realizat cu 10.000 de desene.

1945 Harry Smith a realizat animaţia direct în film.

1957 John Whitney a folosit 17 motoare Bodine, 8 Selsine, 9 angrenaje diferite

şi 5 bile integratoare pentru a crea un computer grafic analog .

1964 Ken Knowlton, qui lucra la laboratoarele Bell, a început să dezvolte

tehnicile computerizate pentru realizarea filmelor de desene animate

Preview document

Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 1
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 2
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 3
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 4
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 5
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 6
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 7
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 8
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 9
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 10
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 11
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 12
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 13
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 14
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 15
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 16
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 17
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 18
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 19
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 20
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 21
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 22
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 23
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 24
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 25
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 26
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 27
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 28
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 29
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 30
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 31
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 32
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 33
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 34
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 35
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 36
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 37
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 38
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 39
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 40
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 41
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 42
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 43
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 44
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 45
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 46
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 47
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 48
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 49
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 50
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 51
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 52
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 53
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 54
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 55
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 56
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 57
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 58
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 59
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 60
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 61
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 62
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 63
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 64
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 65
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 66
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 67
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 68
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 69
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 70
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 71
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 72
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 73
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 74
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 75
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 76
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 77
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 78
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 79
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 80
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 81
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 82
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 83
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 84
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 85
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 86
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 87
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 88
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 89
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 90
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 91
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 92
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 93
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 94
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 95
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 96
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 97
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 98
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 99
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 100
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 101
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 102
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 103
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 104
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 105
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 106
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 107
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 108
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 109
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 110
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 111
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 112
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 113
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 114
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 115
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 116
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 117
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 118
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 119
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 120
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 121
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 122
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 123
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 124
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 125
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 126
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 127
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 128
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 129
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 130
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 131
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 132
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 133
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 134
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 135
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 136
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 137
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 138
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 139
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 140
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 141
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 142
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 143
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 144
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 145
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 146
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 147
Grafica Inginereasca - Note de Curs - Pagina 148

Conținut arhivă zip

  • Grafica Inginereasca - Note de Curs.pdf

Alții au mai descărcat și

Grafica 3D

In istoria evolutiei sistemelor de calcul, modalitatea de reprezentare grafica a informatiei a reprezentat un salt calitativ important. Daca la...

Grafica Asistata

ANULAREA MODIFICARILOR FACUTE - În sectiunile anterioare ati învatat sa utilizati instrumentul UNDO de pe bara de instrumente Standard pentru a...

Grafica Asistata - AutoCAD 2000

PARTEA I PREZENTAREA PRODUSULUI AUTOCAD 2000 CAPITOLUL 1 Noutati în AutoCAD 2000 A cincisprezecea versiune a programului AutoCAD...

Grafica Asistata - AutoCAD 2000 Cont

Partea a III-a Crearea si editarea desenelor CAPITOLUL 6 Crearea desenelor cu precizie în AutoCAD 2000 Pentru a crea desene cu precizie în...

Curs 1 - Autocad

Plaforma si instalare Scopul acesui capitol este sa identifice procedurile necesare instalarii, setarilor si de administrarea sistemului pentru o...

Curs 3 - Autocad

Capitolul 3 Prezentarea noilor posibilitati de desenare Scopul acestui capitol este prezentarea noilor posibilitati si caracteristici ale...

Curs 5 - Autocad

Capitolul 5 Noi caracteristici ale personalizarii Scopul acestui capitol este de a explica modul de încarcare a aplicatiilor rezidente AutoLISP,...

Curs 7 - Autocad

Capitolul 7 Vizualizarea Unul din modurile de comunicare si vizualizare a desenului dumneavoastra este randarea vederilor unui model 3D. Randarea...

Ai nevoie de altceva?