Cursurile din domeniul Industria Alimentară

Biochimie

1. Ce este homoglobina? Din ce grupa de compuși face parte? Rolul hemoglobinei. Hemoglobina este o cromoproteidă porfirinică, componentă a hematiilor din sângele vertebratelor. Componenta proteică a hemoglobinei este reprezentată de globine, proteine cu caracter bazic, iar componenta prostetică colorată este hemul.... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Falsificarea cărnii

Sub denumirea de carne se înțelege partea comestibilă a animalelor, a păsărilor, a vânatului alc din țesut muscular, conjunctiv, osos, adipos, ganglioni limfatici, vase de sânge. Principalele tipuri de falsificări la care se prezează carnea: Comercializarea cărnii alterate a cărei stare este mascată prin... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Paletizarea

INTRODUCERE În procuparea permanentă de modernizare a activităților de manipulare, depozitare, transport și distribuție a mărfurilor, paletizarea și containerizarea ocupă un loc principal datorită unor largi posibilități de aplicare și a avantajelor economice apreciabile ce se obțin. Apărute in timpul celui de-al... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Vinul - Însușiri senzoriale

Obiectivele lectiei La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: 1. Să enumere principalele însușiri senzoriale ale vinului. 2. Să caracterizeze însușirile senzoriale ale vinului. 3. Să explice elementele evaluării gustului. Definiția vinului Vinul este: o băutură alcoolică obținută prin fermentarea completă... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras

Însușirile senzoriale ale produselor finite în industria fermentativă - Berea-însusiri senzoriale

Obiectivele lectiei La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: 1. Să enumere principalele însușiri senzoriale ale berii. 2. Să caracterizeze însușirile senzoriale ale berii. 3. Să explice principalele defecte de gust ale berii. 4. Să descrie proprietățile fiziologice ale berii. 5. Să enumere efectele... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Bibliografie

Eventualele boli parazitare, tratamente și recomandări la taurine

Principalele perioade de tratament la taurine înspecial a rasei Aberdeen Angus Romania - se realizează primăvara, vara și toamna, moment în care medicii veterinari ai fermei au îndatorirea de a realiza un program de deparazitare și acțiuni imunoprofilactice. Este recomandată întocmirea unui program sanitar... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Conservarea alimentelor prin frig

mecanismul de conservare Prin răcirea alimentelor se încetinesc dar nu se opresc reacțiile biochimice și fizico- chimice responsabile de deteriorarea alimentelor. În etapa de conservare se derulează la intensitate minimă o serie de modificări progresive ale caracteristicilor organoleptice, care pentru o anumită... citește mai departe

36 pagini Gratis Extras

Tehnologia alcoolului rafinat alimentar

Cap. 1 INTRODUCERE 1.1 Istoric Încă din antichitate, prepararea băuturilor alcoolice a fost practicată atât de egipteni, de evrei dar și de greci. Arabii au fost cei care au obținut prin distilare pentru prima dată alcool. Aparatele de distilat au fost construite începând cu secoul al XII-lea, iar produsele... citește mai departe

50 pagini Gratis Extras Preview

Controlul și expertiza fluxului tehnologic de conservare a cărnii prin afumare

INTRODUCERE După originea lor, produsele și alimentele provin fie din regnul vegetal, fie din cel animal. Proporția alimentelor de orgine animală în alimentația cotidiană a omului este diferită, în funcție de zone, tradiții, gradul de dezvoltare socio-econimică etc. Conform statisticilor existente, produsele de... citește mai departe

52 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Procesare

1.ISTORIC. GENERALITATI. Procesarea cu microunde este inclusa in cadrul tehnicilor termice de procesare a alimentelor. Necesitatea de a emite unde cu lungimi din ce în ce mai scurte, pentru a obține o rezoluție mai bună a imaginilor reflectate, a dus la dezvoltarea radarului în timpul celui de-al doilea război... citește mai departe

25 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Nutriție

Nutritia- totalitatea schimburilor care se stabilesc intre organism si mediu=>schimburi care se refera la raportul exogn de energie si substantele nutritive in org,utilizarea acestora la nivel celular urmate de eliminarea deseurilor - Energia si substantele nutritive luate din mediu sunt utilizate de org pt... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Analiza de regresie și corelație Regresia liniară, multiliniară, neliniară - Analiza de corelație

Analiza de regresie și corelație Regresia liniară, multiliniară, neliniară Analiza de corelație  Legături dintre variabile  legătura nulă  nu există nici o influență între variabilele considerate  legătura funcțională  modificarea unei variabile antrenează variația altei variabile într-o măsură ce... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Metale grele - Determinarea metalelor grele din produsele alimentare și furaje

Metode oficiale de determinare a conținutului de metale grele din produsele alimentare și furaje Metode de prelevare a eșantioanelor și metodele de efectuare a analizelor Regulamentul (CE) nr. 333/2007 (controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD și benzo(a)piren din... citește mai departe

31 pagini Gratis Extras

Estetica produselor de cofetărie și patiserie

Tema: IMPORTANȚA ELEMENTELOR DE DECOR. INDICII DE CALITATE 1. Rolul și importanța elementelor de decor Elementele de decor pentru torturi sunt semipreparate obținute prin prelucrarea la rece sau la cald, în scopul finisării și înfrumusețării torturilor. Din punct de vedere nutritiv, elementele de decor conțin... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Agricultura ecologică

AGRICULTURA ECOLOGICĂ - SISTEM DE AGRICULTURĂ CARE SUSȚINE CALITATEA ALIMENTELOR ȘI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 1.1. Termenii definitorii pentru agricultura ecologică În contextul social, economic și ecologic actual, la scară planetară poate fi remarcată tendința de trecere, într-un procent tot mai ridicat, de la... citește mai departe

46 pagini Gratis Extras Preview