Toate cursurile din domeniul Industria Alimentara

 • Securitatea Alimentara

  Cursul 1 SECURITATEA ALIMENTARĂ – PROBLEMĂ GLOBALĂ A LUMII CONTEMPORANE Asigurarea securităţii alimentare reprezintă, în societatea contemporană, nu numai o problemă vitală pentru o mare parte a populaţiei globului, ci şi o cerinţă majoră pentru desfăşurarea normală a vieţii internaţionale. Prima condiţie a existenţei individului considerat separat, dar şi a unei comunităţi în ansamblul său este hrana, iar astăzi, la începutul mileniului trei, nu putem afirma că acest flagel – foametea – a...

 • Chimia si Analiza Produselor Alimentare

  1. Analiza fizico-chimica a carnii Carnea este unul din alimentele cele mai importante, caracterizându-se printr-un conţinut mare de substanţe azotoase. Calitatea ei depinde de felul animalului de la care provine, rasă, vârstă şi modul de hrănire al acestuia. Determinări chimice Pregătirea probei pentru analiză Se prelevează probe din diferite straturi ale cărnii supuse analizei. Proba de carne se curăţă de ţesutul adipos şi conjunctiv, se trece prin maşina de tocat sau se taie mărunt cu...

 • Analize Enzimatice si Imunologice in Industria Alimentara

  DIAGNOSTICUL DE LABORATOR 1. HEMATOLOGIC; 2. SEROLOGIC; 3. PARAZITOLOGIC; 4. BACTERIOLOGIC; 5. VIRUSOLOGIC; 6. ANATOMOPATOLOGIC sau MORFOPATOLOGIC; 7. MICOLOIC. ORGANIZAREA UNUI LABORATOR 1. LAB. DE HEMATOLOGIE – examenul biochimic al sângelui; 2. LAB. DE SEROLOGIE – examenul serului sanguin; 3. LAB. DE VIRUSOLOGIE – examen de punere în evidenţă a agentului viral sau efecte produse de aceştia; 4. LAB. BACTERIOLOGIC – de sanatate animală sau - igiena alimentară; 5. LAB....

 • Alimente Functionale

  Consumatorii sunt interesați astăzi de ideea de a avea o viață mai sănătoasă, astfel încât își aleg produsele în funcție de beneficiile adiționale le care acestea le oferă, în afara celor nutriționale, specifice. Toate produsele alimentare posedă proprietăți nutriționale, aroma, gust, dar consumatorii își îndreaptă atenția spre o serie de proprietăți de genul potențial antioxidant, îmbunătățirea sistemului imunitar, favorizarea digestiei, proprietăți anti-canceroase etc. Rolul principal...

 • Bioepurarea Apelor Reziduale

  Procesele implicate în bioepurarea apelor uzate impun cunoştinţe solide referitoare la caracteristicile fizice, chimice şi biologice ale acestora, în scopul dezvoltării de tehnologii eficiente pentru protecţia sănătăţii publice şi a mediul. Compuşii poluanţi care se regăsesc în apele uzate sunt la fel de numeroşi precum sunt şi sursele din care aceştia sunt generaţi. Constituenţii cei mai importanţi ai apelor uzate sunt substanţele organice (care reprezintă şi sursa de carbon), azotul şi...

 • Riscuri Asociate Produselor Agroalimentare

  MICROBIOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE Microbiologia produselor alimentare, stiintã microbiologicã cu caracter aplicativ, are drept obiect de studiu cunoasterea naturii si activitãtii metabolice a microorganismelor, care pot contamina materiile prime, semifabricatele, produsele finite, în scopul prevenirii alterãrii alimentelor sau a îmbolnãvirii populatiei prin consum de alimente contaminate cu microorganisme patogene sau toxicogene. în cadrul disciplinei sunt studiate microorganisme utile...

 • Expertiza Condimentelor

  Scopul si obiectivele lucrarii In prima parte a lucrarii am prezentat produsele vegetale din punct de vedere compozitional. Obiectivul lucrarii este acela de a identifica falsificarea condimentelor folosite in gastronomia romaneasca. CAP. 1 - Prezentarea produselor vegetale din punct de vedere compozitional CONDIMENTELE - sunt produse de natura vegetala,minerale sau chimica ce contin in compozitia lor uleiuri eterice,alaturi de alte substante care influenteaza pozitiv gustul,mirosul si...

 • Glutenul Vital

  SCOPUL Familiarizarea cu legile de bază a comportării proteinelor glutenice a făinii de grîu în procesul de producere a pîinii, deasemenea şi cu aspectele generale despre tehnologia de obţinere a glutenului vital, efectul adaosului şi condiţiile de utilizare a glutenului vital în panificaţie. OBIECTIVELE Însuşirea noţiunilor fundamentale legate de materia primă utilizată în tehnologia de obţinere a glutenului vital, sinteza calitativă şi cantitativă a proteinelor glutenice a făinii de...

 • Tehnologii Generale

  Introducere Rolul industriei alimentare este de a prelucra la nivel superior materiile prime de origine vegetalã sau animalã si de a obtine o valoare superioarã prin prelucrare. De multe ori industria alimentarã reuseste sã ridice chiar prin prelucrare valoarea nutritivã a produselor alimentare. Orientarea actualã a industriei alimentare este spre o procesare minimã a materiei prime cu reduceri mari economice de procesare în vederea cresterii valorii nutritive a materiei prime procesate....

 • Instalatii de Fermentare Panificatie

  Instalaţiile pentru fermentare sunt destinate pentru asigurarea procesului de fermentare a plămădelii şi a aluatului. Spaţiul de fermentare trebuie să fie lipsit de curenţi de aer, pentru a se evita/reduce pierderile de umiditate de la suprafaţa semifabricatelor, precum şi pierderea căldurii din masa acestuia. Instalaţiile pentru fermentarea în flux prezintă nişte vase în care aluaturile se deplasează în continuu datorită forţelor proprii de greutate sau a agitatorilor mecanici....

 • Bazele Analizei Instrumentale

  I.1. BAZELE ANALIZEI INSTRUMENTALE Analiza instrumentală este o ramură importantă a chimiei analitice care se ocupă cu analiza calitativă şi cantitativă precum şi cu caracterizarea sustanţelor şi amestecurilor de substanţe cu ajutorul unor aparate şi mijloace informatice specifice. Avantajele mari ale analizelor instrumentale faţă de metodele chimiei analitice clasice le reprezintă precizia, rezoluţia, sensibilitatea şi reproductibilitatea ridicată. La acestea se adaugă alte avantaje...

 • Siguranta Autenticitate si Conservabilitate Alimentara

  Noţiunea de calitate are un caracter convenţional fiind determinat de ritmul profund schimbător al cerinţelor, iar criteriile privind calitatea sunt din ce în ce mai numeroase. Numeroşi cercetători au încercat să definească noţiunea de ,,calitate a cărnii” în primul rând în funcţie de aria aferentă preocupărilor acestora. După John Hamond „calitatea este ceea ce solicită consumatorul”. Semnificaţia cuvântului ,,calitate” este diferită de la caz la caz, astfel ca pentru un dietetician...

 • Necesarul de Energie al Organismului

  NECESARUL DE ENERGIE AL ORGANISMULUI Totalitatea schimburilor energetice dintre materia vie şi mediul extern poartă denumirea de metabolism energetic, la baza căruia stau trensformările fizico-chimice, chimice şi biochimice ale substanţelor calorigene. Substanţele calorigene sunt: proteinele, lipidele, glucidele Valoarea energetică a alimentelor şi necesarul energetic al omului se exprimă în kilocalorii (Kcal) sau Jouli (J). Deoarece valoarea energetică a regimurilor alimentare şi cea a...

 • Operatii Unitare in Industria Alimentara

  Operaţii unitare în industria alimentară. Industria chimică (inclusiv alimentară) se bazează pe tehnologiile moderne, care se caracterizează prin vastă diversitatea metodelor de tratare a materiei prime şi semifabricatelor în funcţie de proprietăţile fizico – chimice ale acestor şi prin condiţiile de realizare ale operaţiilor tehnologice, care de obicei reprezintă o combinaţie limitată a operaţiilor unitare tipice (transportarea, fărâmiţare, încălzirea, răcirea, separare, etc.). Bazele...

 • Valorificarea Laptelui

  1.1. VALORIFICAREA LAPTELUI DEGRESAT (SMÂNTÂNIT) Laptele degresat (smântânit) este laptele din care s-a separat grăsimea, conţinând deci toate celelalte componente în proporţii normale. Laptele degresat (smântânit) se poate valorifica în următoarele direcţii: - lapte de consum; - băuturi răcoritoare; - produse lactate dietetice; - brânzeturi; - conserve de lapte: lapte concentrat, lapte praf; - cazeină, cazeinaţi, coprecipitaţi; - furaje pentru animale. Compoziţia laptelui degresat,...

Pagina 5 din 32