Toate cursurile din domeniul Industria Alimentara

 • Necesarul de Energie al Organismului

  NECESARUL DE ENERGIE AL ORGANISMULUI Totalitatea schimburilor energetice dintre materia vie şi mediul extern poartă denumirea de metabolism energetic, la baza căruia stau trensformările fizico-chimice, chimice şi biochimice ale substanţelor calorigene. Substanţele calorigene sunt: proteinele, lipidele, glucidele Valoarea energetică a alimentelor şi necesarul energetic al omului se exprimă în kilocalorii (Kcal) sau Jouli (J). Deoarece valoarea energetică a regimurilor alimentare şi cea a...

 • Operatii Unitare in Industria Alimentara

  Operaţii unitare în industria alimentară. Industria chimică (inclusiv alimentară) se bazează pe tehnologiile moderne, care se caracterizează prin vastă diversitatea metodelor de tratare a materiei prime şi semifabricatelor în funcţie de proprietăţile fizico – chimice ale acestor şi prin condiţiile de realizare ale operaţiilor tehnologice, care de obicei reprezintă o combinaţie limitată a operaţiilor unitare tipice (transportarea, fărâmiţare, încălzirea, răcirea, separare, etc.). Bazele...

 • Valorificarea Laptelui

  1.1. VALORIFICAREA LAPTELUI DEGRESAT (SMÂNTÂNIT) Laptele degresat (smântânit) este laptele din care s-a separat grăsimea, conţinând deci toate celelalte componente în proporţii normale. Laptele degresat (smântânit) se poate valorifica în următoarele direcţii: - lapte de consum; - băuturi răcoritoare; - produse lactate dietetice; - brânzeturi; - conserve de lapte: lapte concentrat, lapte praf; - cazeină, cazeinaţi, coprecipitaţi; - furaje pentru animale. Compoziţia laptelui degresat,...

 • Contaminanti ai Produselor Alimentare si ai Mediului

  Contaminanti ai produselor alimentare si ai mediului POLUANT este orice substanţă solidă, lichidă, sub formă gazoasă sau de vapori sau formă de energie (radiaţi electromagnetică, ionizantă, termică, ionică sau vibraţii) care introdusă în mediu, modifică echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale, iar prejudiciul este efectul cuantificabil în cost al daunelor asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor sau mediului provocat de poluanţi, activităţi...

 • Carnea si Modificarile ei Dupa Sacrificare

  TEMA: Structura şi compoziţia chimică a ţesutului osos Oasele formează scheletul animalelor vertebrate, masa acestora în raport cu grutatea vie a animalului constituie: 10,0 – 15,0% pentru bovine de 160 – 240kg; 11,5-12,5% pentru bovine de 240 - 320 kg; 9,0-11,0% pentru bovine de 230 - 560 kg La ovine procentul de oase reprezintă între 8 -17% în funcţie de rasă, iar la porcine între 5 - 6% la rasele de grăsime şi 7 - 9% la rasele de carne Dacă raportările se fac la carcasă, procentul de...

 • Tehnologia Subproduselor

  1. Clasificarea subproduselor din carne. 2. Tehnologia de prelucrare a subproduselor din carne si oase. 3. Tehnologia de prelucrare a subproduselor moi. 4. Tehnologia de prelucrare a subproduselor mucoase. 5. Tehnologia de prelucrare a subproduselor peroase. <<1>> 1. Clasificarea subproduselor din carne. În dependență de specie subprodusele se împart: -subproduse de bovină; -subproduse de porcină; -subproduse de ovină sau caprină; Prin subproduse din carne se înțelege...

 • Utilajul Pentru Transportarea si Pastrarea Materiei Prime

  Transportorul melc (şnecul); este folosit pentru transportarea produsului în vrac pe traiectorii orizontale şi verticale. În funcţie de destinaţia funcţională, transportoarele melc din depozitele de făină şi de zahăr a întreprinderilor de panificaţie se divizează în: transportoare melc distribuitoare (se folosesc la vehicularea făinii sau a zahărului în silozurile de producere); transportoare melc alimentatoare (se folosesc la alimentarea dozatoarelor cu făina din aceste silozuri)....

 • Calitatea Produselor Agroalimentare

  Introducere Tranzitia la economia de piata implica, pentru industria agroalimentara româneasca, ample eforturi investitionale (de natura materiala,tehnologica si umana) pentru cresterea competitivitatii produselor, pentru a satisface varietatea exigentelor si preferintelor consumatorilor interni, pentru alinierea la nivelul exigentelor de calitate cerut pe piata mondiala. Calitatea produselor agroalimentare trebuie inteleasa ca element de reusita în lupta concurentiala pentru: -...

 • Controlul Calitatii Produselor de Origine Vegetala

  Calitatea este definită ca măsura în care un produs, prin totalitatea caracteristicilor tehnice, economice, sociale, satisface nevoia pentru care a fost creat. Calitatea produsului reprezintă expresia finală a calităţii concepţiei, producţiei, desfacerii şi utilizării, înglobând calitatea producţiei. De-a lungul timpului au existat o serie de orientări privind calitatea: spre produs: calitatea era considerată ca fiind ansamblul caracteristicilor de calitate ale unui produs; spre...

 • Alimentatie Publica

  1. Conexiuni ale sistemului alimentaţie – nutriţie – securitate alimentară - Relaţia dintre aliment-sistem de alimentaţie-nutriţie-securitate alimentară 2. Comportamentul alimentar–factor esenţial în echilibrarea cererii-ofertei de alimente - Importanţa comportamentului alimentar. Mecanisme de reglare ale comportamentului alimentar. Tipologii alimentare. Corelarea cererii cu oferta de alimente 3. Politica Uniunii Europene privind securitatea alimentară - Evoluţia conceptului european...

 • Trasabilitatea

  Trasabilitatea este abilitatea de a urmãri istoria, aplicarea si localizarea oricãrei entitãti, prin informatiile înregistrate (ISO 8402:1994). Regulamentul 178/ 2002 defineste trasabilitatea ca fiind „capacitatea de a parcurge drumul înapoi al tuturor alimentelor, materiilor prime de origine vegetalã sau animalã, din care se produc alimentele, sau orice altã substantã în toate etapele de productie, procesare si distributie.” Dezvoltarea cu succes a sistemelor de trasabilitate, care...

 • Importanta Cunoasterii Legislatiei si Protectiei Consumatorilor pentru Operatorii Lantului Alimentar

  Tranzitia catre economia de piata a influentat invariabil si evolutia pietei alimentare din Romania, sub aspect calitativ si cantitativ. Astfel, marfa alimentara a capatat noi valente, in special din punct de vedere socio-economic, iar calitatea a fost redefinita si reproiectata in noul spatiu economic. In urma integrarii Romaniei in spatiul economic european, s-au facut deja pasi importanti in armonizarea legislatiei romanesti cu cea a UE, in ceea ce priveste standardizarea, controlul si...

 • Indrumari Metodice privind Elaborarea Proiectului de An

  Îndrumări metodice privind elaborarea proiectului de an CUVÎNT INTRODUCTIV Prezenta indicaţie metodică este destinată pentru elaborarea proiectului de an la disciplina „Tehnologia cărnii şi produselor din carne” pentru studenţi la secţia de zi şi cu frecvenţă redusă. Indicaţia metodică este alcătuită ca un sprijin pentru studenţi la elaborarea proiectului de an şi conţine material informativ şi ilustrativ. Scopul proiectului de an – studierea profundă a tehnologie preparatelor din carne,...

 • Marketingul Produselor Agroalimentare

  Curs 1 Marketingul agroalimentar-definire concept Acesta cuprinde un întreg sistem de activităţi economice ce vizează programarea şi realizarea producţiei,stabilirea preţurilor,elaborarea şi implementarea deciziilor în domeniul distribuţiei şi promovării produselor agroalimentare cu scopul de a satisface în cele mai bune condiţii cerinţele clienţilor(consumatorilor)actuali şi potenţiali concomitent cu creşterea profitabilităţii firmei. În literatura de specialitate conceptul de marketing...

 • Tehnologia Frigului

  1. Agenţi frigorifici 1.1. Definire. Proprietăţi Agentul frigorific reprezintă mediul de lucru, în cadrul unei instalaţii frigorifice, care parcurge un proces ciclic de la vaporizator, de unde preia căldura de la corpul supus răcirii, la condensator, unde cedează căldura corpului supus încălzirii (mediului ambiant). Agenţii frigorifici trebuie să prezinte următoarele proprietăţi: ♦ Proprietăţi fizice: • căldură de vaporizare mare, ceea ce înseamnă cantităţi mici de agent vehiculat prin...

Pagina 6 din 32