Toate cursurile din domeniul Industria Alimentara

 • Managementul Riscurilor

  În trecut, termenul de „siguranþã alimentarã” (food safety) se referea la siguranþa substanþelor chimice din alimente, în timp ce „igiena alimentarã” era termenul folosit pentru siguranþa microbiologicã. Pentru mulþi ani, entitãþile legale ºi consumatorii au acordat o mai mare atenþie siguranþei chimice a alimentelor în comparaþie cu riscurile microbiologice. Oamenii au tendinþa, de altfel, de a acorda o mai mare atenþie chimicalelor folosite în productie si procesare decât prezentei...

 • ISO 9001

  SR EN ISO 9001:2008 Certificare TÜV responsabil cu managementul calităţii conform ISO 9001 SR EN ISO 9000:2006 Calitate = măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci satisface cerinţele Eficacitate = măsura îm care sunt realizate activităţile planificate şi sunt obţinute rezultatele planificate Eficienţă = relaţie între rezultatul obţinut şi resursele utilizate Înregistrare = document prin care se declară rezultatele obţinute sau se furnizează dovezi ale activităţilor...

 • Conservarea Alimentelor

  Calorimetria Fenomene de suprafata si transport in lichide Fenomene la nivelul interfetelor Fenomene de transport în lichide 1. Fenomene la nivelul interfetelor fenomenele la nivelul interfetelor luate in discutie sunt: A - Tensiunea superficiala B – Substantele tensioactive C – Fenomene de sorbtie A – Tensiunea superficiala B - Substanţe tensioactive Tensiunea superficială este influenţată şi de natura şi concentraţia substanţei dizolvate La dizolvare avem 3 cazuri: σ = σ0 -...

 • Procese Moderne in Tehnologii Alimentare

  TEHNICI DE PROCESARE MINIMĂ ATERMICĂ 1. Presiunile înalte în tehnologiile alimentare. 2. Conservarea alimentelor. 3. Instalaţii de înaltă presiune. Presiunile înalte în tehnologiile alimentare Presiunea osmotică Osmoza inversă Extrudarea Extragerea cu CO2 Osmoza inversă Osmoza inversă — prezintă caracteristică termodinamică a soluţiilor ce contactează cu membrana semipermiabilă. În soluţii diluate P.O. se determină cu relaţia Vant Goff, iar la concentraţii mari – cu relaţia...

 • Principii de Conservare

  Conservarea produselor alimentare cu ajutorul tratamentelor termice Tratamentul temic se aplica produselor alimentare in urmatoarele scopuri: -sa faca produsul crud comestibil -sa faca produsul alimentar placut din punct de vedere senzorial -sa asigure consevabiliatea produsului prin distrugerea m.o de alterare,forme vegetative,spori -sa faca produsul salubru prin distrugerea m.o vegetative,cum ar fi:Listeria monocitogenes,Salmonella, E-coli,Microbacterium tuberculosis,Aeromonas...

 • Avantajele Utilizarii Fluidelor Supercritice

  Utilizarea drept solvenţi în diferite procese industriale şi biotehnologice se datorează următoarelor avantaje care pot fi grupate în patru categorii (tabel 2.4): - avantaje privind mediul înconjurător; - avantaje privind sănătatea şi siguranţa utilizării; - avantaje privind condiţiile de desfăşurare a proceselor; - avantaje legate de caracteristicile fizico-chimice. Beneficiile asupra mediului înconjurător sunt recunoscute la utilizarea dioxidului de carbon supercritic şi a apei...

 • Tehnologia de Fabricare a Biscuitilor

  Aluaturile de consistenţă medie spre dură se folosesc pentru fabricarea biscuiţilor şi au următoarele caracteristici: - sunt diferite de la o grupă de sortimente de biscuiţi la alta, având proprietăţi ce depind în principal de materiile din care au fost preparate şi de proporţia lor, deci de reţeta aplicată; - consistenţa aluatului trebuie să permită modelarea, să fie suficient de plastic, iar după modelare să păstreze forma dată aluatului; - frământarea aluatului nu este foarte intensă,...

 • Macromolecules

  1. MACROMOLECULES Macromolecules are giant molecules with many atoms and very large masses for a molecule. Nearly all macromolecules include the element carbon as a building block, because it is the only element that readily forms giant chains or networks by bonding to other carbon atoms and other elements. Chemists can create macromolecules in laboratories or in factories. Most of the synthetic (laboratory-made) macromolecules are polymers, molecules created by linking together many...

 • Tehnica Frigului Artificial

  Vaporizatorul din componenţa unei instalaţii frigorifice este un schimbător de căldură în care agentul frigorific se vaporizează datorită căldurii preluate de la mediul răcit. Vaporizatoarele pentru răcirea lichidelor (bere, lapte, sucuri de fructe, agenţi intermediari de răcire) realizează răcirea acestora prin imersia suprafeţei de schimb de căldură în lichid sau prin circulaţia lichidului supus răcirii în interiorul aparatului. Cele mai vechi tipuri de vaporizatoare din această...

 • Tehnologia Uleiurilor Vegetale

  GENERALITĂŢI Grăsimile fac parte din clasa lipidelor fiind produse naturale de importanţă biologică care au în compoziţia lor acizi monocarboxilici superiori. Lipidele sunt definite ca un grup de compuşi solubili în general în solvenţi organici, dar foarte puţin solubili sau insolubili în apă. În general uleiurile şi grăsimile sunt apelative tradiţionale pentru esterii glicerolului cu acizii graşi. Sub denumirea de uleiuri sunt desemnate gliceridele aflate în stare lichidă la...

 • Utilajul pentru Transportarea si Pastrarea Materiei Prime

  UTILAJUL PENTRU TRANSPORTAREA, ŞI PĂSTRAREA MATERIEI PRIME Materia primă principală în panificaţie este făina. La întreprindere ea se păstrează în depozite speciale. Deoarece la pregătirea produselor de panificaţie partea ponderabilă a componentelor revine făinii apoi suprafaţa depozitelor pentru păstrarea făinii alcătuieşte 80 la sută din suprafaţa totală a depozitelor. În funcţie de modul de păstrare a făinii în depozite, ele pot fi cu păstrarea făinii în vrac şi cu păstrarea făinii în...

 • Deservirea Consumatorilor

  Regulile de servire a gustărilor reci: Gustările sunt preparate culinare sau produse alimentare care se servesc în cantităţi mici şi în sortimente variate, la începutul fiecărei mese, avînd menirea ca împreună cu băuturile aperitive să ce le însoţesc să deschidă apetitul consumatorilor. Se prezintă în stare rece sau caldă, iar servirea lor se face într-o stare sau alta şi nicidecum împreună. Toate gustările reci trebuie să aibă aspect exterior plăcut, gust şi miros caracteristic, să fie ornat...

 • Deshidratarea si Conservarea

  Prezenta apei sau umiditatea este un factor ce poate determina dezvoltarea si multiplicarea microorganismelor si, de aceea, pentru pastrarea unor produse se recurge la eliminarea apei continute de alimente. Deshidratarea este una dintre primele metode de pastrare a alimentelor cunoscute de om. Procedeele moderne de deshidratare fac posibila obtinerea de produse alimentare, îndeosebi de origine vegetala, din care apa a fost eliminata pastrându-se totusi cea mai mare parte a valorii nutritive...

 • Procese Microbiologice Utile la Fabricarea Berii

  Industria berii a inregistrat pe plan mondial in ultimii ani progrese importante sub aspectul tehnologiei si al dotarii cu noi tipuri de utilaje si instalatii. Berea este o bautura slab alcoolica care are la baza fermentarea mustului de malt.Principalele materii prime utilizate la fabricarea berii sunt: -APA -ORZUL -HAMEIUL Apa utilizata la fabricarea berii trebuie sa fie potabila si sa nu contina substante de natura straina precum si microorganisme care sa influenteze procesul de...

 • Unde Acustice

  Sunetele sunt oscilaţii mecanice ale mediilor elastice percepute de organul auditiv al omului. Urechea omenească este un receptor remarcabil, capabil să analizeze sunetul perceput, la fel ca un aparat spectral, descompunȃndu-l în spectrul oscilaţiilor armonice simple. Urechea omenească percepe sunetele cu frecvenţele cuprinse în intervalul 16Hz – 20kHz. După spectrul frecvenţelor, sunetele se clasifică în : - zgomote: sunete cu spectrul continuu - sunete muzicale : sunete cu spectru...

Pagina 9 din 32