Productia si procesarea produselor agricole si alimentare in fermele agroturistice

Curs
8/10 (3 voturi)
Conține 12 fișiere: ppt
Pagini : 327 în total
Mărime: 13.54MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

GENERALITĂŢI

Producţia alimentară se ocupă cu procesarea produselor agricole şi alimentare, din momentul recoltării şi până la obţinerea produsului finit, cu scopul de a satisface cerinţele de consum alimentar ale populaţiei.

Fermele agroturistice îşi îmbunătăţesc eficienţa dacă, în afara activităţilor agricole, realizează şi prelucrarea produselor obţinute, în vederea valorificării lor în propriul sector turistic, sau în sectorul turistic şi comercial al zonei.

Procesarea produselor alimentare în fermele agroturistice trebuie să respecte normele tehnologice şi igienice impuse în industria alimentară, orientându-se cu precădere către obţinerea produselor şi utilizarea tehnologiilor tradiţionale.

Factorii ce determină producţia alimentară

MATERIA PRIMĂ

este de origine biologică (vegetală sau animală), conţinând componenţi biochimici caracterizaţi printr-o instabilitate mare, ceea ce poate conduce la fenomene de degradare şi alterare.

TEHNOLOGIILE DE PRELUCRARE ŞI UTILAJELE ŞI INSTALAŢIILE AFERENTE

realizează produse alimentare, folosind procedee tehnologice şi instalaţii concepute ştiinţific, tehnic şi economic.

asigură condiţii de desfăşurare normală a proceselor de producţie, pierderi, uzuri şi consumuri energetice mici, precum şi realizarea de produse cu indici calitativi superiori.

PERSONALUL DE SPECIALITATE

din domeniul proiectării, construcţiei sau exploatării liniilor tehnologice, asigură calitatea proceselor specifice.

PROCESUL TEHNOLOGIC

Este succesiunea ordonată a operaţiilor de natură mecanică, fizică, chimică, biochimică sau combinate, prin care se realizează fabricarea unor produse finite.

SCHEMA BLOC A PROCESULUI TEHNOLOGIC

este reprezentarea grafică a succesiunii operaţiilor unui proces tehnologic cu evidenţierea materiilor prime, semifabricatelor, produselor finite şi subproduselor obţinute. Denumirile operaţiilor şi ale materialelor se trec în dreptunghiuri;

succesiunea operaţiilor se indică prin săgeţi;dacă două sau mai multe operaţii se realizează în acelaşi utilaj, dreptunghiurile se unesc pe lungime;

în dreptul operaţiilor, în afara dreptunghiurilor, se trec uneori parametrii tehnologici la care se realizează acestea (presiune, temperatură, etc.);

în dreptul materialelor, în afara dreptunghiurilor, se trec uneori caracteristicile lor (concentraţie, umiditate, etc.);

materiile prime şi operaţiile principale se amplasează în axul schemei, căutând ca aceasta să fie cât mai simetrică şi estetică.

SCHEMA TEHNOLOGICĂ

se obţine prin înlocuirea operaţiilor din schema bloc a procesului tehnologic cu schiţele simplificate ale utilajelor în care se realizează acestea.

sensul de circulaţie a materialelor se reprezintă prin săgeţi (negre sau colorate);

uneori, pe schemă apar şi parametrii principali: concentraţie, presiune, temperatură, debit, etc.

Conținut arhivă zip

 • C1.ppt
 • C10.ppt
 • C11.ppt
 • C12.ppt
 • C2.ppt
 • C3.ppt
 • C4.ppt
 • C5.ppt
 • C6.ppt
 • C7.ppt
 • C8.ppt
 • C9.ppt

Alții au mai descărcat și

Cârnații Oltenești

CAPITOLUL1.GENERALITĂŢI 1.1. Istoric Din totdeauna, asigurarea alimentaţiei a fost una din problemele vitale ale omenirii. Despre mâncare se...

Tehnologia Gustarilor Calde si Reci

Argument Am ales aceeasta tema “Tehnologia gurstarilor ” deoarece consider ca gustarile sunt cele mai utilizate alimente din toate grupele de...

Utilaje in Industria Alimentara

Introducere Pentru conducerea proceselor tehnologice din industria alimentară , inginerii specializaţi în această ramură ca să facă faţă cu succes...

Mașini de recoltat și de spălat pentru sfecla de zahăr

1.Introducere Recoltarea sfeclei de zahăr trebuie să asigure strângerea integrală a rădăcinilor și frunzelor fără vătămări și corpuri străine....

Analiza Senzoriala a Laptelui de Consum

Aprecierea calităţii senzoriale a laptelui de consum începe prin examinarea atentă a etichetei şi a marcării produsului propus pentru analiză. Este...

Practica de producție

INTRODUCERE Industria laptelui ocupă un loc deosebit în industria alimentară a sectorului agro-industrial. Laptele este un produs alimentar...

Nutritie

Nutritia- totalitatea schimburilor care se stabilesc intre organism si mediu=>schimburi care se refera la raportul exogn de energie si substantele...

Tehnologia generală de obținere a brânzeturilor

1. DEFINIŢIA ŞI CLASIFICAREA BRÂNZETURILOR Brânzeturile sunt produse maturate sau proaspete, care se obţin prin eliminarea zerului din coagulul...

Ai nevoie de altceva?