Securitatea Alimentară

Curs
8/10 (1 vot)
Conține 4 fișiere: doc, docx
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 12786
Mărime: 645.76KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Cursul 1

SECURITATEA ALIMENTARĂ – PROBLEMĂ GLOBALĂ A LUMII CONTEMPORANE

Asigurarea securităţii alimentare reprezintă, în societatea contemporană, nu numai o problemă vitală pentru o mare parte a populaţiei globului, ci şi o cerinţă majoră pentru desfăşurarea normală a vieţii internaţionale. Prima condiţie a existenţei individului considerat separat, dar şi a unei comunităţi în ansamblul său este hrana, iar astăzi, la începutul mileniului trei, nu putem afirma că acest flagel – foametea – a fost eradicat.

1. Delimitări terminologice şi corelaţii în sfera alimentaţiei, nutriţiei şi securităţii alimentare

Soluţionarea eficientă a problemei alimentare la toate nivelurile (individual, familial, naţional, regional, global) presupune ca demers iniţial analiza semnificaţiilor şi a inter-conexiunilor dintre conceptele care stau la baza unor realităţi practice fundamentale legate de sfera securităţii alimentare, alimentaţiei şi nutriţiei.

Abordări şi interacţiuni alimentaţie – nutriţie

Analiza semantică a termenilor „alimentaţie”, respectiv „nutriţie” prezintă interes în vederea delimitării ariei de cuprindere a fiecăruia şi a stabilirii sferelor comune de preocupări. Astfel, în manieră clasică∗, alimentaţia constituie actul sau procesul hrănirii, bazat pe funcţia canalului alimentar.

Alimentaţia a fost, de asemenea, definită ca fiind actul sau procesul de a primi sau a oferi hrană, în timp ce nutriţia reprezintă un proces prin care un organism viu asimilează hrana şi o utilizează pentru creşterea şi înlocuirea ţesuturilor. Nutriţia, cu un pronunţat sens fiziologic, este considerată pe de altă parte ca fiind ştiinţa care se ocupă cu studiul hrănirii, în special în cazul oamenilor.

Într-o altă comparaţie, alimentaţia poate fi asimilată cu priza alimentară, iar nutriţia cu aprovizionarea organismului cu molecule direct utilizabile; ca domeniu de cercetare, nutriţia se asociază şi cu studiul ştiinţific al alimentelor şi băuturilor destinate consumului uman.

Dicţionarul Explicativ Român*** defineşte alimentaţia (din fr. alimentation), împreună cu sinonimele alimentare, nutriment, hrănire, ca fiind introducerea în organism a substanţelor nutritive, iar nutriţia (din fr. nutrition, lat. nutritio) apare ca totalitatea proceselor fiziologice prin care organismele îşi procură hrana necesară creşterii şi dezvoltării, obţinerii energiei pentru desfăşurarea proceselor vitale, refacerii ţesuturilor etc. [200]. Termenului „nutriţie” i se asociază, prin extensie, termenii hrănire, alimentare, hrană. Distincţia la acest nivel permite observarea faptului că, dacă alimentaţia semnifică în sens general aportul de substanţe nutritive, nutriţia insistă asupra laturii fiziologice, metabolice.

Dintre cei doi termeni (alimentaţie şi nutriţie) primul este mai difuz, având un sens mai larg. Putem spune totuşi că nu există o distincţie semantică evidentă între cele două vocabule [35] (în limba engleză ele apar ca „food”, respectiv „nutrition”, în limba italiană ca „alimentazione”, respectiv „nutrizione”), termenii având semnificaţii distincte în funcţie de contextul de abordare: politico-economic („food policy” şi „nutrition policy”) şi/sau ştiinţific („food science” şi „nutrition research”).

Chiar termenul dietă (fr. diète) este folosit curent în sens restrictiv, curativ, cu sensul de regim special recomandat în caz de boală, păstrarea sănătăţii, scăderea greutăţii corporale - limitând puternic semnificaţia etimologică greacă („diaita” = mod de viaţă, modo di vivere – lb. it.).

Sintagma regim alimentar (fr. régime) este mai permisivă, referindu-se la totalitatea regulilor impuse modului de alimentaţie al unei persoane, în funcţie de starea de sănătate a acesteia. Regimul reprezintă un termen care desemnează o adaptare cantitativă şi calitativă a alimentaţiei cotidiene într-un scop terapeutic şi uneori estetic [35]; el poate să comporte o diminuare a caloriilor totale (cantitativ) sau eliminarea anumitor alimente (calitativ), respectând cerinţele echilibrului.

În mod uzual, alimentaţia indică modul obişnuit de hrănire sau, în practica clinică, indică regimul urmat în cadrul unui tratament.

Consolidarea valorii expresiilor lingvistice comune arată că ştiinţa referitoare la alimentaţie şi nutriţie se află în stadiul elaborării unor principii, fiind studiată în prezent şi ca disciplină universitară.

De-a lungul timpului, multe probleme noi s-au adăugat câmpului restrâns al preocupărilor iniţiale. Progresul cunoaşterii a lărgit orizontul de explorare, indicând în mod practic un vast domeniu de interes, inclusiv cu caracter aplicativ. Alimentaţia şi nutriţia au devenit ca expresie conceptuală şi operativă aferentă – domenii de studiu complementare, având un pronunţat caracter interdisciplinar .

La sfârşitul secolului XIX, inovaţia ştiinţifică rezultată din studiul problemelor şi aplicaţiilor metodologiei derivând din chimia organică, fiziologie, demografie avea să iniţieze întrebări referitoare la compoziţia şi calitatea alimentelor, natura necesităţilor, necesitatea unui bilanţ material echilibrat, starea populaţiei sărace în raport cu extinderea carenţelor alimentare.

Preview document

Securitatea Alimentară - Pagina 1
Securitatea Alimentară - Pagina 2
Securitatea Alimentară - Pagina 3
Securitatea Alimentară - Pagina 4
Securitatea Alimentară - Pagina 5
Securitatea Alimentară - Pagina 6
Securitatea Alimentară - Pagina 7
Securitatea Alimentară - Pagina 8
Securitatea Alimentară - Pagina 9
Securitatea Alimentară - Pagina 10
Securitatea Alimentară - Pagina 11
Securitatea Alimentară - Pagina 12
Securitatea Alimentară - Pagina 13
Securitatea Alimentară - Pagina 14
Securitatea Alimentară - Pagina 15
Securitatea Alimentară - Pagina 16
Securitatea Alimentară - Pagina 17
Securitatea Alimentară - Pagina 18
Securitatea Alimentară - Pagina 19
Securitatea Alimentară - Pagina 20
Securitatea Alimentară - Pagina 21
Securitatea Alimentară - Pagina 22
Securitatea Alimentară - Pagina 23
Securitatea Alimentară - Pagina 24
Securitatea Alimentară - Pagina 25
Securitatea Alimentară - Pagina 26
Securitatea Alimentară - Pagina 27
Securitatea Alimentară - Pagina 28
Securitatea Alimentară - Pagina 29
Securitatea Alimentară - Pagina 30
Securitatea Alimentară - Pagina 31
Securitatea Alimentară - Pagina 32
Securitatea Alimentară - Pagina 33
Securitatea Alimentară - Pagina 34
Securitatea Alimentară - Pagina 35
Securitatea Alimentară - Pagina 36
Securitatea Alimentară - Pagina 37
Securitatea Alimentară - Pagina 38
Securitatea Alimentară - Pagina 39
Securitatea Alimentară - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Securitatea Alimentara
    • C 3.doc
    • C1.docx
    • C2.doc
    • C4.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și strategii globale de securitate alimentară

1. Conceptul de securitate alimentară 1.1. Problematica securității alimentare 1.2. Factori care influențează securitatea alimentară 1.3....

Securitatea versus siguranța alimentară

Capitolul I Securitatea alimentara în România. 1.1 Conceptul de securitate alimentara Securitatea alimentara face parte din securitatea fiecarui...

Securitatea alimentară în relație cu securitatea consumatorilor

1. Abordari conceptuale privind securitatea alimentara Alimentele si alimentatia reprezinta o problema deosebit de importanta in orice societate...

Cartea albă privind securitatea alimentară și

Cartea Albă a Securităţii Alimentare 1. Securitatea alimentară – noţiuni generale Securitatea alimentară face parte din securitatea fiecărui stat...

Probleme în industria zahărului

CARE ESTE SUTIRAJUL APLICAT LA EXTRACTIA IN KG LA 100 KG SFECLA DACA SE PRELUCREAZA TAITEI DE SFECLA CU 15% ZAHAR IAR CONTINUTUL DE ZAHAR AL ZEMII...

Noțiuni generale de gastronomie

NOTIUNI GENERALE IN GASTRONOMIE - Tehnologia culinara – transforma materiile prime in produse finite sau semifinite printr-o succesiune de...

Drojdii și Mucegaiuri

STUDIUL MICROBIOLOGIC AL MUCEGAIURILOR Mucegaiurile sunt microorganisme de tip eucariot, monocelulare sau pluricelulare, diferentiate din punct...

Trasabilîtatea

TRASABILITATEA Aspecte generale O serie de incidente international, cum ar fi encefalopatia bovină spongiformă (BSE), contaminarea produselor...

Te-ar putea interesa și

Politici și strategii globale de securitate alimentară

1. Conceptul de securitate alimentară 1.1. Problematica securității alimentare 1.2. Factori care influențează securitatea alimentară 1.3....

Risipa alimentară și implicații asupra mediului

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Securitatea alimentară constituie un factor de importanţă majoră în stabilitatea economică, socială,...

Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE

Capitolul I Abordări conceptuale asupra securităţii alimentare I.1. Securitate alimentară. Definiţii şi trăsături principale Securitatea...

Securitatea versus siguranța alimentară

Capitolul I Securitatea alimentara în România. 1.1 Conceptul de securitate alimentara Securitatea alimentara face parte din securitatea fiecarui...

Securitatea alimentară în relație cu securitatea consumatorilor

1. Abordari conceptuale privind securitatea alimentara Alimentele si alimentatia reprezinta o problema deosebit de importanta in orice societate...

Tehnologia de Fabricare a Produselor Ecologice

1. Agricultura organică si produsele ecologice 1.1 Produsele ecologice Produsul ecologic alimentar este, în primul rând, obţinut din ingrediente...

Securitatea alimentară

INTRODUCERE Problema securitatii alimentare, a aprovizionarii populatiei cu produse agroalimentare de baza si de calitate corespunzatoare,...

Securitate Alimentară în Africa de Nord

Introducere Problema securităţii alimentare, a aprovizionării populaţiei cu produse agroalimentare de bază şi de calitate corespunzătoare,...

Ai nevoie de altceva?