Toate cursurile din domeniul Inteligenta Artificiala

 • Sisteme Informatice de Asistare a Deciziilor

  1. INTRODUCERE ÎN BAZELE INTELIGENłEI ARTIFICIALE 1.1.Definirea domeniului inteligentei artificiale. În general notiunea de inteligentă este legată de capacitatea umană de a genera idei de a descoperi cauzele unor fenomene ca si de capacitatea de abstractizare. Nu există o definitie unică pentru inteligentă. Dictionarul Webester defineste inteligenta astfel : inteligenta este capacitatea de a întelege noul si de a face fată unor situatii neprevăzute. În prezent cea mai comună definitie...

 • Sisteme Bazate pe Cunostinta si Inteligenta Artificiala

  Abstract Artificial Intelligence is one of the most important domains in computer science. Ever since computers were invented, it has natural to wonder whether they might be able to learn. Currently, Artificial Intelligence rather seems to focus on lucrative domain specific applications, which do not necessarily require the full extent of AI capabilities. This limit of machine intelligence is known to researchers as narrow intelligence. Key words: Artificial Intelligence (AI), Knowledge...

 • Baze de Date Avansate - Oracle

  I. Modelul relaţional-obiectual Necesitatea gestionării obiectelor complexe (precum texte foarte lungi, grafice, hărţi, imagini, sunete, etc.) a condus la introducerea conceptului de obiect în cadrul schemelor relaţionale. În prezent tehnologia bazelor de date orientate obiect este încă la început, neexistậnd un model general de SGBD orientat obiect. S-a impus însă un model relaţional care suportă majoritatea principiilor modelării orientate pe obiect. Începậnd cu versiunea Oracle 8 putem...

 • Cursuri SIAD

  Cap. 1. 1.1 Mediul decizional In 1960 Simon spunea ca decizia managerului reprezinta alegerea unei directiide actiune. In 1996, Hols Applet afirma ca decizia reprezinta alegerea unei alternative din mai multe posibile, alegere ce impune o anumita actiune manageriala. In 2001 Phillip afirma ca decizia reprezinta rezultatul unor activitati constiente de alegere a unei directii de actiune si a angajarii in aceasta, fapt ce implica alocarea unor resurse (materiale, umane, financiare,...

 • SPSS

  I. 1. Introducere în SPSS Necesitatea prelucrării unui volum din ce în ce mai mare de date, a unor cercetări de teren cât mai rapide etc., a impus dezvoltarea unor pachete statistice performante. Au apărut astfel de-a lungul timpului diverse programe : SAS, SPSS, SPAD, STATA etc., majoritatea oferind alternative de calcul pentru aceleaşi proceduri statistice de bază. În acest curs vom trece în revistă o serie de proceduri pe care le utilizează programul SPSS for Windows, varianta 11.5.,...

 • Materiale Utilizate in Mecatronica

  Mecatronica debutează în Japonia, fiind o combinaţie între mecanica de precizie, sistemele electronice de comandă-control şi informatică, în scopul proiectării, realizării şi punerii în funcţiune de sisteme automate inteligente. Mecatronica este ştiinţă a maşinilor inteligente cu aplicaţii diverse: • Tehnică de calcul • Roboţi industriali • Industira auto • Aparatură electronică • Telecomunicaţii Etc. Materialul este o substanţă solidă cu anumite proprietăţi ce permit utilizarea lor...

 • Retele Neuronale - Retele cu Auto-Organizare

  Terminologie Se mai numesc hărţi de caracteristici (hărţi cu auto-organizare) Scop: stocarea unei mari mulţimi de vectori x din X prin găsirea unui set de prototipuri wj în spaţiul trăsăturilor caracteristice A; Sunt o generalizare nelineară a Analizei Componentelor Principale; într-o hartă cu auto-organizare neuronii sunt plasaţi în nodurile unei latice (de obicei uni- sau bi –dimensională); Localizarea spaţială a unui neuron în latice corespunde unei caracteristici particulare a...

 • Retele Neuronale - Analiza Componentelor Principale

  Analiza Componentelor Principale Este o tehnică statistică cu aplicaţii în: recunoaşterea şi compresia de imagini (de date); extragerea caracteristicilor relevante pentru o problemă de clasificare. Exemplu: studiul mişcării unui resort în plan Suport matematic Fie X mulţimea originală de date, obţinute pe baza unui experiment: (la n momente de timp, măsurăm m caracteristici). Schimbare de bază Cum re-exprimăm optim pe X printr-o schimbare de bază PX=Y ? Ce înseamnă re-exprimare...

 • Retele Neuronale - Perceptronul Multistrat

  Caracteristici Este una dintre cele mai cunoscute şi utilizate arhitecturi feedforward, şi foloseşte învăţare supervizată de tipul corectare a erorii. Fiecare neuron din reţea are asociată o funcţie de activare nelineară, diferenţiabilă (de exemplu, funcţia logistică). În afara stratului de intrare şi a celui de ieşire, reţeaua conţine şi unul sau mai multe straturi ascunse de neuroni, care au rolul de a extrage caracteristici din ce în ce mai relevante ale vectorilor de intrare....

 • Retele Neuronale - Perceptronul

  Arhitectura perceptronului Este construit în jurul unui neuron nelinear (cu funcţia de activare nelineară- funcţia treaptă / signum). Hiperplanul de decizie: a)- linear separabile, b) – neseparabile linear Este util în clasificarea de pattern-uri liniar separabile (separabile printr-o dreaptă/ un hiperplan), deci în probleme de clasificare cu 2 clase); Un singur perceptron poate reprezenta funcţiile booleene AND, OR, NAND, NOR- (important, pentru că orice funcţie booleană se poate...

 • Retele Neuronale

  Reţea neuronală = sistem distribuit de calcul paralel inspirat de modul de funcţionare a neuronilor în biologie; Caracteristic: pot fi antrenate, pot învăţa: noi asocieri, noi modele, noi dependenţe funcţionale Aplicaţii: aproximare de funcţii, vedere, vorbire artificială, raţionament şi decizie, procesare de semnale, filtrare etc. Definiţie: R.n.= sisteme fizice neurale ce pot achiziţiona, stoca şi utiliza cunoştinţe experimentale. Elementul de bază în procesare: neuronul....

 • Sisteme de Productie

  I. CARACTERISTICI Orice unitate de productie are ca obiectiv principal producerea de bunuri materiale si servicii care se realizeaza prin desfasurarea unor procese de productie. Continutul activitatii de productie are un caracter complex si cuprinde atât activitati de fabricatie propriu-zise cât si activitati de laborator, de cercetare si asimilare în fabricatie a noilor produse etc. Conceptul de proces de productie poate fi definit prin totalitatea actiunilor constiente ale...

 • Aparatura Hidraulica

  Scheme Hidraulice Prima schema Hidraulica este in figura 1: Figura 1 A doua schema hidraulica este in figura 2 : Figura 2 A treia schema hidraulica este ijn figura 3: Figura 3. Motoare hidraulice liniare Generalitati Motarele hidraulice liniare sau rectilinii sub denumirea curenta de “cilindrii hidraulici” au o mare raspandire in sitemele hidraulice de actionare. Acestea sunt compuse din cilindrul C, pistonul sau plunjerul P si tija (tijele) T. Principal, motoarele liniare pot fi :...

 • Algoritmica Grafurilor

  Capitolul 1 INTRODUCERE Pentru noţiunile din acest paragraf am consultat Behzad, Chartrand, Foster, Croitoru, Olaru, Tomescu. Alte completări bibliografice sunt precizate în momentul utilizării. 1.1. Definiţia unui graf Un graf este o pereche G = (V,E), unde V este o mulţime finită nevidă, iar E este o mulţime de submulţimi cu două elemente distincte ale lui V. V se numeşte mulţimea vârfurilor şi numărul său de elemente, |V| este ordinul grafului G. E este mulţimea muchiilor grafului...

 • Algoritmi

  1 Notiunea de algoritm ^In termeni generali un algoritm este o metoda de rezolvare pas cu pas a problemelor. O problema se considera a constituita din date de intrare si un enunt care speci ca relatia existenta ^ntre datele de intrare si solutia problemei. ^In cadrul algoritmului sunt descrise prelucrarile necesare pentru a obtine solutia problemei pornind de la datele de intrare. ^In continuare consideram ca Un algoritm este o succesiune bine precizata de prelucrari...

Pagina 2 din 7