Toate cursurile din domeniul Inteligenta Artificiala

 • Teoria Multimilor Fuzzy

  1. Incertitudine şi imprecizie Logica clasică considera valoarea de adevăr a propoziţiilor în termeni de adevărat sau fals. Legea terţului exclus a lui Aristotel făcea imposibilă o altă variantă. În viaţa de zi cu zi, ne confruntăm totuşi cu foarte multe situaţii în care o astfel de abordare este nerealistă. Să considerăm afirmaţia „cerul este albastru”. Uneori cerul este într-adevăr albastru, când afară este senin. Dar dacă sunt nori? Dar noaptea? Este clar că o manieră strictă de...

 • Algoritmi si Programare ID

  Capitolul 1 Introducere Acest manual este dedicat ^n special studentilor de la formele de ^nvatam^ant ID (^Invatam^ant la Distanta) si PU (Post universitare) de la Facultatea de Informatica a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. Cartea se doreste a un suport pentru disciplinele Algoritmi si Programare (ID) si Structuri de Date si Algoritmi (PU). Recomandam ca parcurgerea acestui suport sa se faca ^n paralel cu consultarea materialul electronic a...

 • Masini Instruibile

  FIŞA DISCIPLINEI Denumire: Maşini instruibile şi recunoaşterea formelor Cod: FI317 Titular curs: prof. univ. dr. ing. Ioan Ileană Profilul: Informatică Specializarea: Informatică Tipul de disciplină: Specialitate Perioada de studii: Anul III, Semestrul II Număr de ore: Curs: 2, Laborator: 1 Număr de credite: 6 Condiţionări la înscriere (discipline anterioare cerute): - Obligatorii Inteligenţă Artificială - Recomandate - OBIECTIVE Cursul realizează o introducere coerentă...

 • Agenti si Modelarea Bazata pe Agenti in Economie

  Competiţia economică globală şi evoluţia rapidă a cerinţelor şi preferinţelor consumatorilor au determinat, în ultimii aproximativ zece ani, schimbări majore în metodele de producţie şi structura organizaţională a sistemelor productive. Organizarea tradiţională, bazată pe ierarhizarea şi ordonarea secvenţială a operaţiilor în cadrul proceselor de aprovizionare-producţie-desfacere, s-a dovedit insuficient de flexibilă pentru a putea răspunde în mod adecvat modificărilor extrem de dinamice ale...

 • Invatarea Bayesiana

  1. Introducere Aceasta lucrare descrie folosirea retelelor bayesiene pentru modelarea distributiilor statistice ale pierderilor in scenarii de risc financiar operational. Ne vom concentra asupra modelarii evenimentelor de pierdere neasteptata(cu “coada lunga”) folosind combinatii de distributii adecvate ale frecventei si severitatii pierderilor, unde aceste combinatii sunt conditionate de variabile cauzale ce modeleaza randamentul sau eficacitatea procesului comenzilor de baza. Utilizarea...

 • Invatarea Automata

  Invatare automata. Agenti care invata. Clasificarea metodelor şi tehnicilor Dupa modul de fundamentare empirică: -metode şi tehnici de calcul simbolic; -metode şi tehnici de calcul neuronal; -metode şi tehnici de calcul genetic. Clasificarea metodelor şi tehnicilor Dupa gradul de generalitate: -Metode si tehnici generale de rezolvare a problemelor -Metode si tehnici specifice IA Metode şi tehnici generale de rezolvare a problemelor -metode şi tehnici directe de rezolvare...

 • Abstract Factory - Factory Method

  Definitie Ofera o interfata pentru crearea unor familii de obiecte inrudite sau dependente intre ele, fara a specifica clasa lor concreta. Se mai numeste si kit. Context Consideram un generator de interfete grafice utilizator (GUI) care ofera suport pentru standarde multiple privind modul de prezentare a elementelor interfetei. Exemple de asemenea standarde sunt: Motif, Presentation Manager (PM) etc. Diferitele moduri de prezentare ("look & feel") definesc diferite stiluri si...

 • Sisteme Expert - Curs 2

  Definitie: Un sistem expert este un program ce utilizeaza cunoasterea si procedurile de inferenta (deductie logica) pentru rezolvarea problemelor dificile care necesita in mod normal interventia unui expert uman in vederea gasirii solutiei.aStructura unui sistem expert: – baza de cunostinte – motorul de inferenta – baza de fapte – modulul explicativ – modulul de achizitie a cunostintelor – inferenta cu utilizatorulaModulul de achizite a cunostintelor – are rolul de a transfera...

 • MATLAB

  1. Ce este MATLAB-ul? MATLAB-ul este un mediu computaţional, dezvoltat de firma The Math Works Inc., dedicat calculului numeric şi vizualizării datelor prin intermediul reprezentărilor grafice. Este de asemenea un pachet de programe de înaltă performanţă şi un limbaj de programare al cărui element de bază este matricea ( scalar, vector, matrice sau tablouri multi-dimensionale ). El integrează analiza numerică, calculul matriceal, procesarea semnalelor şi reprezentările grafice într-un mediu...

 • Retele Neuronale

  1.1.Modele ale calculului Modelul matematic. Conceptul de calculabilitate presupune definirea prealabila a instrumentelor disponibile, adica a unui set de functii primitive evident calculabile si a unor de reguli de compunere. Toate functiile care se obtin din cele primitive folosind regulile de compozitie vor fi de asemenea calculabile. Astfel, David Hilbert a introdus conceptul de functie primitiv recursiva ca fiind o functie care poate fi construita din functia zero si functia...

 • Roboti Industriali

  1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND ROBOTII INDUSTRIALI 1.1. Definitii si notiuni uzuale utilizate Cuvântul `robot` a fost folosit pentru prima datã în sensul acceptat astãzi în anul 1920 de cãtre scriitorul ceh K. Capek , care l-a preluat din limba cehã unde înseamnã “muncã grea”. Epopea robotilor industriali dureazã de numai 30 de ani. Primul robot industrial a fost folosit în anul 1963 la uzinele Trenton ( S.U.A.) ale companiei General Motors. De atunci si pânã astãzi numãrul si performantele...

 • Sistemele Expert - Inteligenta Artificiala

  Sistemele expert sunt produse ale inteligentei artificiale, ramura a stiintei calculatoarelor ce urmareste dezvoltarea de programe inteligente. Ceea ce este remarcabil pentru sistemele expert, este aria de aplicabilitate ce a cuprins multe domenii de activitate de la arhitectura, arheologie, banci, comert, educatie, pâna la ingineria sistemelor si medicina (CÂRSTOIU 1997, 6). Un sistem expert (SE) este un program care urmareste un grup de cunostinte pentru obtinerea în acelasi mod ca si...

 • Inteligenta Artificiala

  Inteligenta artificiala 1 Concepte de baza Când s-a vorbit prima data de Inteligenta Artificiala (AI Artificial Intelligence) în 1956, totul parea o utopie, un vis prea frumos pentru a fi realizat, un stadiu al dezvoltarii considerat a fi greu de atins. În ultimii aproape 50 de ani, termenul a prins contur, devenind realitate, fiind în prezent folosit în toate stiintele care doresc sa se afirme. Initiatorul sau, prof. John McCarthy a prezentat noul concept în vara anului 1956 la...

 • Inteligenta Artificiala - Capitolul 1-Strategii de Cautare

  Strategia de cautare pe nivel în spatiul starilor Strategia de cautare pe nivel (în latime, breadth-first search) este o strategie de cautare neinformata. Strategia de cautare pe nivel începe expandarea cu nodul radacina, apoi expandeaza toate nodurile generate de radacina si continua expandarea cu toti succesorii acestora etc. Implementarea strategiei de cautare pe nivel se realizeaza particularizând strategia generala de cautare prin implementarea listei FRONTIERA sub forma de coada....

 • Sisteme Multimedia Distribuite

  5.1 Arhitecturi ale sistemelor multimedia distribuite Cele mai folosite arhitecturi pentru sistemele multimedia distribuite sunt: arhitectura client-server, arhitectura peer-to-peer si, mai recent, arhitectura bazata pe standadrul MPEG-21. 5.1.1 Sistemul client-server Multe sisteme multimedia distribuite se bazeaza pe arhitectura client-server. În acest caz, aplicatiile client solicita, de la server, datele multimedia, date care sunt apoi prelucrate local. Dezavantajul acestei arhitecturi...

Pagina 3 din 7