Toate cursurile din domeniul Inteligenta Artificiala

 • Tipuri,Variabile,Operatori si Expresii in C si C++

  II. Operatori si expresii. Un operator este un simbol care arata ce operatii se executa asupra unor operanzi (termeni). Un operand este o constanta, o variabila, un nume de functie sau o subexpresie a carei valoare este prelucrata direct de operator sau suporta în prealabil o conversie de tip. Operatorii, dupa numarul de operanzi asupra carora se aplica pot fi: unari, binari si ternari. În C exista 45 de operatori diferiti dispusi pe 15 niveluri de prioritate. În functie de tipul...

 • Tablouri si Pointeri

  2. Pointeri. Un pointer este o variabila care are ca valori adrese ale altor variabile, sau mai general adrese de memorie. Un pointer este asociat unui tip de variabile, deci avem pointeri catre int, char, float, etc. În general o variabila pointer p catre tipul T se declara: T *p; Un tip pointer la tipul T are tipul T*. Exemple: int j,*pj; /*pj este o variabila de tip pointer la întregi*/ char c, *pc; Se introduc doi noi operatori: • operatorul de adresare & - aplicat unei...

 • Supraincarcarea Operatorilor

  3. Modalitati de supraîncarcare a operatorilor. O functie operator supraîncarcata poate fi introdusa ca functie membra (în general nestatica) sau functie prieten (functie nemembra). Declararea unei functii membra nestatica specifica urmatoarele: 1) functia poate accesa partea privata a declaratiei clasei 2) functia este în domeniul clasei 3) functia trebuie apelata dintr-un obiect O functie membra statica satisface numai primele doua conditii, în timp ce o functie prietena a unei clase...

 • Sockets

  The Socket API ________________________________________ • Protocols do not typically specify API • API defined by programming system • Allows greatest flexibility - compatibility with different programming systems • Socket API is a specific protocol API o Originated with Berkeley BSD UNIX o Now available on Windows 95 and Windows NT, Solaris, etc. • Not defined as TCP/IP standard; de facto standard ________________________________________ Sockets and socket libraries...

 • Siruri de Caractere in C si C++

  Functii de intrare / iesire relative la siruri de caractere. Pentru a citi un sir de caractere de la intrarea standard se foloseste functia gets() având prototipul: char *gets(char *s); Functia gets() citeste caractere din fluxul standard de intrare stdin în zona de memorie adresata de pointerul s. Citirea continua pâna la întâlnirea sfârsitului de linie. Marcajul de sfârsit de linie nu este copiat, în locul lui fiind pus caracterul nul (’�’). Functia întoarce adresa zonei de memorie în...

 • Serializarea Obiectelor in Java

  Clasa ObjectInputStream Constructor public ObjectInputStream( java.io.InputStream in ) throws java.io.IOException, java.io.StreamCorruptedException Create an ObjectInputStream that reads from the specified InputStream. The stream header containing the magic number and version number are read from the stream and verified. This method will block until the corresponding ObjectOutputStream has written and flushed the header. Metode int available( ) throws java.io.IOException...

 • Parametrii Liniei de Comanda in C si C++

  1. Macroinstructiuni pentru functii cu numar variabil de parametri. Functiile C pot fi apelate cu numar variabil de parametri actuali. (un exemplu îl constituie functiile printf() si scanf() ). Programatorul îsi poate scrie propriile functii cu numar variabil de parametri, folosind macroinstructiunile din fisierul antet <stdarg.h>. O functie cu numar variabil de parametri va avea prototipul: tip nume (lista_fixa_parametri, …); Lista fixa de parametri trebuie sa fie nevida, deci...

 • Operatii de Intrare si Iesire in C si C++

  Operatii de intrare / iesire în C++ . Ca si în C, în C++ facilitatile de intrare / iesire sunt implementate prin intermediul unei biblioteci de functii. Pe nivelul cel mai de jos, un fisier este interpretat ca un flux de octeti (stream). Pe nivelul utilizator, fisierul consta dintr-o secventa de tipuri amestecate de date: caractere, valori aritmetice, obiecte. Biblioteca de functii de intrare / iesire realizeaza interfata între cele doua niveluri. În biblioteca este predefinit un set de...

 • Obiectele Grupate in Colectia Forms

  Structurarea suprafetei de lucru a formularului ® antetul formularului (From Header) – zona rezervata in principiu titlului formularului; ® antetut de pagina (Page Header); ® zona de detaliu (Details) – cuprinde toate controalele necesare; ® subsol de pagina (Page Footer) – corespunde zonei de antet de pagina si este afisat numai la tiparirea formularului. ® subsolului formularului (Form Footer) – contine informatii la nivelul formularului. Proprietatile formularului Se clasifica...

 • Obiecte Functi

  Obiecte functii (functori). Într-o expresie, apelul unei functii este înlocuit prin rezultatul întors de functie. Misiunea functiei poate fi preluata de catre un obiect. În acest scop se supraîncarca operatorul apel de functie sub forma function operator()(). Obiectele apartinând claselor care au supraîncarcat operatorul apel de functie sunt obiecte functii sau functori. STL prevede o serie de clase generice pentru comparatii. Clasele comparatii sunt functii binare derivate din clasa...

 • Metoda Backtracking

  Prezentarea tehnicii Backtracking Aceasta tehnica se foloseste în rezolvarea problemelor care îndeplinesc simultan urmatoarele conditii: - solutia lor poate fi pusa sub forma unui vector S=x1,x2, ...,xn, cu x1 € A1, x2 € A2 …,xn € An - multimile A1, A2 , …., An sunt multimi finite, iar elementele lor se considera ca se afla într-o relatie de ordine bine stabilita; - nu se dispune de o alta metoda de rezolvare, mai rapida - x1 x2 …, xn pot fi la rândul lor vectori; - A1, A2 …, An...

 • Meniuri in Java

  Metode add (MenuItem) Adds the specified item to this menu. add(String) Adds an item with with the specified label to this menu. addSeparator() Adds a separator line, or a hypen, to the menu at the current position. countItems() Returns the number of elements in this menu. getItem(int) Returns the item located at the specified index of this menu. isTearOff() Returneaza true daca meniul este cu afisare permanenta. remove(int) Deletes the item from this menu at the specified...

 • Java.util

  Metode addElement (Object) Adds the specified object as the last element of the vector. capacity() Returns the current capacity of the vector. clone() Returns a clone of the vector contains(Object) Returns true if the specified object is a value of the collection. copyInto(Objectst) Copies the elements of this vector into the specified array. elementAt(int) Returns the element at the specified index. elements() Returns an enumeration of the elements. ensureCapacity(int) Ensures that...

 • Java.lang

  SYSTEM (java.lang.System) Grupeaza metode pentru interactiunea cu mediul extern masinii virtuale Java precum si metode utile pentru controlul functionarii m.v. Prin intermediul clasei System se pot accesa fisierul standard de intrare, de iesire si de eroare, prin intermediul variabilelor de tip flux in, out si err. public static PrintStream err public static OutputStrem out public static InputStream in Declaratia : public final class System extends Object Atributul final specifica ca...

 • JAVA - Elemente Generale

  In 1991, firma SUN, mergând pe directia dezvoltarii sistemelor deschise de lucru în retea, a creat un proiect de lucru numit Green, care avea drept scop punerea la punct a unor procesoare care sa poata rula pe diferite tipuri de aparate si punerea la punc a unui sistem care sa poata rula pe platforme diferite. Planul initial prevedea dezvoltarea proiectului în C++, dar au aparut foarte multe probleme în încercarea de dezvoltare acompilatorului de C++. Ca urmare, James Gosling, membru al...

Pagina 5 din 7