Toate cursurile din domeniul Inteligenta Artificiala

 • Iteratori

  Algoritmii generici actioneaza asupra containerelor prin intermediul iteratorilor. Astfel algoritmul copy() utilizeaza, pentru a copia o portiune din containerul cs în containerul cd, trei iteratori: un iterator pe primul element copiat din containerul sursa, un iterator dupa ultimul element copiat din containerul sursa si un iterator la prima pozitie din containerul destinatie: copy(cs.begin(),cs.end(),cd.begin()); Iteratorii pot fi împartiti în categorii de iteratori, în functie de...

 • IO si Fisiere in Java

  Clase pentru lucrul cu fisiere O alta metoda de a crea obiecte de tip FIS sau FOS este de a folosi clasele File sau FileDescriptor, care se gasesca în java.io Clasa File Variabile: pathSeparator The system dependent path separator string. pathSeparatorChar The system dependent path separator character. separator The system dependent file separator String. separatorChar The system dependent file separator character. Ex: Windows : separator = “/”, pathSeparator=”;” UNIX : separator...

 • Interfata Java API

  java.lang • este importat automat la compilare în fiecare clasa • contine clasele care definesc elementele fundamentale ale limbajului Java • Exemple: Numele clasei Descriere Object Superclasa abstracta pt. toate celelalte tipuri de clase Process Biblioteca pt. metodele de control ale proceselor Thread Superclasa pt. toate obiectele si metodele firelor de executie String Superclasa pt. toate obiectele de tip sir de caractere Number Superclasa abstracta pt. toate tipurile de numere...

 • Interfa Grafica in Java

  Toate interfetele extind interfata java.util.EventListener Un obiect A care trebuie sa intercepteze evenimente de un anumit tip produse de un anumit obiect grafic B trebuie sa se înregistreze (sa se adauge la lista ascultatorilor) la acesta : B.add<tip_eveniment>Listener(A); buton.addActionListener( A ); text.addTextListener ( A ); ... Pentru simplitate, de multe ori nu se mai declara o clasa separata care sa asculte evenimentele generate de diferitele componente grafice, ci...

 • Instructiuni in C si C++

  1. Instructiunea expresie. O instructiune expresie se obtine punând terminatorul de instructiune (punct-virgula) dupa o expresie: expresie; Exemple: a++; scanf(…); max=a>b ? a : b; Exemplul 1: Un numar real, introdus de la tastatura reprezinta masura unui unghi exprimata în radiani. Sa se scrie un program pentru conversia unghiului în grade, minute si secunde sexagesimale. #include <stdio.h> #define PI 3.14159265 void main(void){ float rad, gfr, mfr; int g, m, s;...

 • Implementarea Standardului IEEE 802.3 in Retele NOVELL

  2. Descrierea functiilor de comunicatii IPX si a noilor functii Inainte de a face un apel IPX este necesara pregatirea unui header in care va trebui specificata adresa ,mesajul ,lungimea si alte caracteristici dintre care o parte constituie chiar header-ul MAC iar restul sint folosite de IPX pentru tratarea cererii shell-ului sau a altei aplicatii care face cereri catre IPX. Datele necesare IPX sint formate din doua structuri mari: -header-ul IPX care contine:- adresa expeditorului -...

 • Imagini in Java

  Clasa Image Variabile UndefinedProperty The UndefinedProperty object should be returned whenever a property which was not defined for a particular image is fetched. Constructor Image () Metode flush () Flushes all resources being used by this Image object. getGraphics() Gets a graphics object to draw into this image. getHeight(ImageObserver) Gets the actual height of the image. getProperty(String, ImageObserver) Gets a property of the image by name. getSource() Gets the...

 • Functii, Tablouri si Pointeri in C si C++

  3. Pointeri la functii. Numele unei functii reprezinta adresa de memorie la care începe functia. Numele functiei este, de fapt, un pointer la functie. Se poate stabili o corespondenta între variabile si functii prin intermediul pointerilor la functii. Ca si variabilele, acesti pointeri: • pot primi ca valori functii; • pot fi transmisi ca parametrii altor functii • pot fi intorsi ca rezultate de catre functii La declararea unui pointer catre o functie trebuiesc precizate toate...

 • Functii si Variabile in C si C++

  In cazul în care apelul functiei precede definitia, trebuie dat, la începutul textului sursa, un prototip al functiei, care sa anunte ca definitia functiei va urma si sa furnizeze tipul rezultatului returnat de functie si tipul parametrilor, pentru a permite compilatorului sa faca verificarile necesare. Prototipul unei functii are un format asemanator antetului functiei si serveste pentru a informa compilatorul asupra: • tipului valorii furnizate de functie; • existenta si tipurile...

 • Functii si Clase Generice

  4. Functii generice. Exista multe functii (si clase) înrudite între ele, cu exceptia unor tipuri. De exemplu o functie care sorteaza un tablou de întregi va diferi foarte putin de un algoritm de sortare a unui tablou de reali. Mecanismul sabloanelor (templates) creaza functii sau clase generice (parametrizate) utilizând tipurile ca parametri. Un sablon defineste o familie de functii, respectiv de clase.Aceste tipuri se specifica la definire, în mod generic, urmând apoi instantierea...

 • Fluxuri in Java

  Fluxuri de iesire Clase pentru fluxuri de iesire : • FileOuputStream • BufferedOutputStream • ByteArrayOutputStream • DataOutputStream • FilterOutputStream • OutputStream • PipedOutputStream • PrintStream Metode pentru fluxurile de iesire • write() - scrie date într-un flux de iesire • flush() - forteaza scrierea datelor într-un canal de redirectare • close() - închide un flux de iesire Write int write (); int write (bytest buffer) int write (bytest buffer, int offset,...

 • Fisiere in C si C++

  2. Fisiere text si fisiere binare Într-un fisier text, toate datele sunt memorate ca siruri de caractere, organizate pe linii, separate între ele prin marcajul sfârsit de linie ‘n’ . Într-un fisier text spatiul de memorare pe disc nu este folosit în mod eficient pentru datele numerice (astfel întregul 12345 ocupa 5 octeti). Într-un fisier binar, datele sunt pastrate în formatul lor intern (2 octeti pentru int, 4 octeti pentru float, etc). La fisierele text marcajul de sfârsit de fisier...

 • Fire de Executie in Java

  2.2 Creearea firelor de executie prin implementarea interfetei Runnable import java.applet.* ; import java.awt.* ; public class TestThread extends Applet implements Runnable { Thread mainThread ; CntThread thread1, thread2; public void start() { if (mainThread == null) { mainThread = new Thread(this); mainThread.start(); } } public void run() { thread1 = new MyThread(this, 2); thread1.start(); thread2 = new MyThread(this, 3); thread2.start(); } public boolean keyDown(...

 • Ferestre in Java

  Clasa Window Clasa Window este rar utilizata în mod direct. Ea permite crearea unor ferestre top-level care nu au chenar si nici bara de meniuri. Pentru a crea ferestre mai complexe se utilizeaza clasele Frame si Dialog. Constructor Window (Frame) Constructs a new Window initialized to an invisible state. Metode addNotify () Creates the Window's peer. dispose() {terge o fereastra de care nu mai este nevoie. Trebuie apelata pentru a elibera resursele getToolkit() Returns the toolkit...

 • Exceptii in Java

  Exceptiile pot fi tratate în Java în mai multe moduri : • pot fi ignorate ; • pot fi tratate direct în codul în care apar; • pot fi transmise codului ce a apelat metoda care a generat exceptia, în ideea ca vor fi tratate de acesta. De obicei se recomanda tratarea erorilor în cadrul programului. Exceptiile sunt tratate ca obiecte. Codul de tratare a exceptiilor se afla în pachetul java.lang, mai exact în clasa java.lang.Exception. Exceptiile sunt tratate cu ajutorul a trei tipuri de...

Pagina 6 din 7