Sisteme de Productie

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Sisteme de Productie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 34 de pagini .

Profesor: Conf. Luminita Duta

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Inteligenta Artificiala

Extras din document

I. CARACTERISTICI

Orice unitate de productie are ca obiectiv principal producerea de bunuri

materiale si servicii care se realizeaza prin desfasurarea unor procese de

productie.

Continutul activitatii de productie are un caracter complex si cuprinde atât

activitati de fabricatie propriu-zise cât si activitati de laborator, de cercetare si

asimilare în fabricatie a noilor produse etc.

Conceptul de proces de productie poate fi definit prin totalitatea actiunilor

constiente ale angajatilor unei întreprinderi, îndreptate cu ajutorul diferitelor

masini, utilaje sau instalatii asupra materiilor prime, materialelor sau a altor

componente în scopul transformarii lor în produse, lucrari sau servicii cu o

anumita valoare de piata. Sistemul de productie este format din procesul de

productie si totalitatea resurselor fizice care il deservesc.

Procesul de productie este format din:

- procesul tehnologic ;

- procesul de munca.

Procesul tehnologic este format din ansamblul operatiilor tehnologice prin care

se realizeaza un produs sau repere componente ale acestuia. Procesul

tehnologic modifica atât forma si structura cât si compozitia chimica a diverselor

materii prime pe care le prelucreaza.

Procesele de munca sunt acele procese prin care factorul uman actioneaza

asupra obiectelor muncii cu ajutorul unor mijloace de munca.

Pe lânga procesele de munca în unele ramuri industriale exista si procese

naturale în cadrul carora obiectele muncii sufera transformari fizice si chimice

sub actiunea unor factori naturali (industria alimentara – procese de fermentatie,

industria mobilei - procese de uscare a lemnului etc.).

Tinând seama de aceste componente, conceptul de proces de productie mai

poate fi definit prin totalitatea proceselor de munca, proceselor tehnologice si a

proceselor naturale ce concura la obtinerea produselor sau la executia diferitelor

lucrari sau servicii.

Procesul de productie poate fi abordat si sub raport cibernetic, fiind definit prin

trei componente:

- intrari;

- iesiri;

- realizarea procesului de productie.

În acest sistem, procesul de productie transforma, sub supravegherea omului,

factorii de productie (materii prime, unelte de munca), intrarile, în bunuri

economice (produse, lucrari, servicii), care constitue iesirile din sistem.

Sisteme de productie – rezumat Conf. Luminita Duta

Componentele procesului de productie pot fi clasificate dupa mai multe criterii:

- în raport cu modul de participare la executarea diferitelor produse, lucrari sau

servicii în procesul de munca ce constituie principala componenta a unui proces

de productie, procesele de productie se clasifica în:

a) procesele de munca de baza, prin care se înteleg acele procese care au

ca scop transformarea diferitelor materii prime si materiale în produse,

lucrari sau servicii care constituie obiectul activitatii de baza a

întreprinderii;

b) procesele auxiliare sunt acelea care, prin realizarea lor, asigura

obtinerea unor produse sau lucrari care nu constituie obiectul activitatii de

baza a întreprinderii, dar care asigura si conditioneaza buna desfasurare a

proceselor de munca de baza;

c) procesele de munca de servire au ca scop executarea unor servicii

productive care nu constituie obiectul activitatii de baza sau activitati

auxiliare dar care prin realizarea lor conditioneaza buna desfasurare atât a

activitatii de baza, cât si a celor auxiliare.

- în raport cu modul în care se executa, se disting:

a) procese manuale – sunt cele în care actiunea manuala a omului este

preponderenta (ex. încarcarea - descarcarea manuala a materiilor prime,

semifabricatelor, produselor finite etc.)

b) procese manual mecanice – sunt cele în care transformarea materiilor

prime si materialelor se face de catre masini si utilaje, muncitorul trebuind

doar sa observe functionarea si sa conduca respectivele masini.

c) procese de aparatura – sunt acele procese de productie în care

executantul are sarcina de a urmari si regla masini, aparate, utilaje si

instalatii care prelucreaza materiile prime si materialele în vederea

obtinerii produsului finit. Aceste procese sunt, în general, de natura fizica

si fizico-chimica, fiind specifice industriei chimice (ex. neutralizarea,

oxidarea, evaporarea, uscare etc.)

Fisiere in arhiva (1):

  • Sisteme de Productie.pdf