Toate cursurile din domeniul Istoria Romanilor

 • Romanizarea

  Romanizarea Este procesul istoric complex și îndelungat prin care s-au înlăturat diferențele etnice dintre localnici și romani pe planul culturii materiale, al vieții politice și religioase, iar limba latină s-a impus ca singura limbă de comunicare în condițiile unui mediu etnic foarte divers Ea a reușit să se mențină peste secole (cazul românilor), participând la noi sinteze etnice, ori s-a șters din regiuni unde ea s-a realizat pe deplin în antichitate. Laturile romanizării Romanizarea...

 • Identitate si statalitate romaneasca dupa marea unire

  I. Identitatea românească 1. Identitatea lingvistică Din punct de vedere lingvistic, român este cel care folosește ca principal mijloc de comunicare limba română, în una din variantele sale (literară, populară sau regională). Taxonomic, limbii îi sunt subordonate dialecte, apoi sub-dialectele și, la nivelul cel mai mic, graiurile. Astfel, limba română are patru dialecte: daco-român (vorbit mai ales la nord de Dunărea de Jos), aromân, meglenoromân și istroromân. Dialectul megleno-român se...

 • Constitutiile romanesti

  Constituția din 1923 Adoptarea acestei constituții a devenit necesară deoarece în 1918 s-a încheiat procesul de formare a statului Național Român Modern și teritoriile care intră în 1918 în componența României trebuiau să se afle toate sub o singură lege fundamentală. Al doilea argument este reprezentat de faptul că realizarea României Mari schimba considerabil structura etnică a României, minoritățile reprezentând aproximativ 27%. În acest context drepturile și libertățile acestora...

 • Romania in Primul Razboi Mondial - Glenn E. Torrey, rezumat pe capitole

  PREFATA Subiectul a fost tratat atat de istorici romani cat si de istorici straini, dar relatarile lor reflecta perspectiva nationala, sunt subiective. Glenn Torrey face o examinare echilibrata, atat din perspectiva Puterilor Centrale, cat si cea a Romaniei si a aliatilor ei (arhivele Romaniei si ale tarilor inamice si aliate). CAPITOLUL I: CUM S-A AJUNS LA RAZBOI (1914-1916) - 27 august 1916: Romania a declarat razboi Austro-Ungariei (Germania, Bulgaria, Turci), fiind sustinuta de...

 • Comert si navigatie in spatiul Est European

  În perioada neutralităţii ţării, una dintre problemele care a preocupat diplomaţia românească a fost şi aceea a strâmtorilor Mării Negre, România încercând să obţină asigurarea Antantei că, la încheierea războiului, regimul liberei navigaţii va caracteriza trecerea prin Bosfor şi Dardanele În fapt, încă din iunie 1914, la întâlnirea de la Constanţa , dintre ţarul Nicolae II şi regele Carol I, acesta din urmă ca şi I.I.C. Brătianu în convorbirea sa cu S.D. Sazonoff, au subliniat „comunitatea...

 • Dacii si Romanii

  Pentru prima dată, cea mai mare parte a spaţiului nord-tracic va fi unită sub ascultarea unui singur basileu, la începutul secolului I îHr. Trogus Pompeius face referire la un suveran pe care nici un alt izvor antic nu-l menţionează: Incrementa dacorum per Rubobostem regem. În această situaţie, istoriografia a considerat că Rubobostem este de fapt o corupere a numelui Burebista, pe care-l regăsim sub forma Burobostem sau Borebista la alţi autori antici. Cel mai important izvor antic care face...

 • Istoria dreptului romanesc

  Geto-dacii fac parte din neamul etnic al tracilor, despre care Herodot spunea că este „cel mai numeros după acela al inzilor”. Tracii au pătruns pe teritoriu la sfârșitul Neoliticului(în Neoliticul Târziu, numit și Eneolitic) în cadrul procesului de indo-europenizare al spațiului Carpato-Danubiano-Pontic. Tracii au fost creatorii și purtătorii epocii bronzului, iar din cadrul neamului s-a desprins cel mai important grup etnic, acela al geto-dacilor (avându-se în vedere nivelul civilizației...

 • Istoria veche a Romaniei

  Culturile Neoliticului Neoliticul timpuriu (6.500-4.800) este reprezentat de doua culturi . Cultura Gura Baciului (langa Cluj-Napoca)- a fost adusa de primii migratori veniti din nordul Peninsului Balcanice. Uneltele sunt din silex cioplit, din piatra slefuita( mai ales topoare mici), corn si os, iar in domeniul ceramicii se remarca cea fina, pictata cu alb pe fond rosu. La Gura Baciului s-au descoperit si capete umane cioplite sumar. Cultura Star evo(in Serbia)-Cris(dupa rau) apartine...

 • Istoria economiei

  Cap. 1 Activităţile economice de pe teritoriul Daciei în Perioada Romană În Perioada Romană, activităţile economice au cunoscut o dezvoltare fără precedent. În urma războaielor dintre anii 101 – 102 şi 105 – 106, dezvolştarea economică a fost influenţată de politica Imperiului Roman, prin care au fost aduse câteva schimbări importante privind metodele de producţie tradiţionale utilizate în agricultură, atât în ceea ce priveşte creşterea animalelor , dar mai ales în cultura plantelor, au fost...

 • Prezentare de carte - Generate si schimbare in istoriografia romaneasca

  Această lucrare a fost scrisă de către Lucian Nastasă în anul 1999, la Cluj-Napoca. A fost redactată de editura Presa Universitară Clujeană. Lucian Nastasă este absolvent al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Istorie și Filozofie, în 1984, unde și-a susținut și doctoratul în 1996. Este cercetător științific principal la Institutul de Istorie „George Bariț” din Cluj Napoca al Academiei Române, profesor asociat la Universitatea „Babeș-Bolyai”, director al Școlii...

 • Renasterea

  RAPORTUL ISTORIE – GEOGRAFIE Istoria unui popor este adânc înrădăcinată în propria sa geografie. Dezvoltarea diferitelor popoare, a umanităţii, în general, este rezultatul unor condiţii geopolitice favorabile. Fără a cădea în „determinism geografic” trebuie totuşi să acceptăm că spaţiul geografic - înţeles ca un teritoriu delimitat şi care are ca şi caracteristici anumite forme de relief, bogăţii ale solului şi subsolului, floră şi faună, climă specifică, un regim hidrografic - are un rol...

 • Scrierea

  - Originile scrisului Majoritatea savanţilor sunt de acord astăzi că scrisul a început cu ţinerea evidenţelor contabile, deşi contabilitatea este prea puţin reprezentată în exemplele de scriere care s-au păstrat din Antichitate din Egipt, China şi America Centrală. Citând un expert în tăbliţele sumeriene timpurii, scrisul s-a dezvoltat „ca o consecinţă directă a cerinţelor inevitabile ale unei economii aflate în plină expansiune". Spre sfârşitul mileniului IV î.Hr.., rela¬ţiile...

 • Arhitectura pe Teritoriul Romaniei

  1.Arhitectura populară 1.1. Casa tradiţională Într-un capitol anterior ne-am referit la casa tradiţională privită sub aspectul ei funcţional, acela de locuinţă. În acest capitol abordăm casa din punct de vedere arhitectural: materiale şi tehnici de construcţie, elemente componente şi modalităţi de exprimare artistică, tipuri de case potrivit celor două criterii de bază: elevaţia şi planul. 1.1.1.Tipuri de case După elevaţie diferenţiem două tipuri de case: a.case pe un nivel şi b.case pe...

 • Situatia Politica a Romaniei la Inceput de Secol XX

  „I.G. Duca rеprеzintă o pagină dе istoriе românеască pе carе a marcat-o timp dе câtеva dеcеnii la capătul cărora a căzut apărând idееa dеmocrațiеi în carе a crеzut întrеaga lui viață” Valеriu Râpеanu CAPITOLUL I. SITUAȚIA POLITICĂ A ROMÂNIЕI LA ÎNCЕPUT DЕ SЕCOL XX 1.1. Situația Româniеi la încеputul sеcolului trеcut 1.1.1. Contextul general Situația Româniеi la încеputul sеcolului XX еstе marcată dе marilе rеalizări datoratе războaiеlor balcanicе, Marеa Unirе, a ...

 • Totalitarismul

  Se ştie că anticii nu tratau politicul ca pe un "obiect" ce revendică o "metodă" specifică împrumutată din ştiinţele naturii, ci îl considerau un regim (politeia) ce conferă societăţii semnifi.caţiile sale centrale, "punându-i în ordine institu~iile şi regulile, modelând moravurile şi stilul de viaţă al membrilor săi,,12 . În concepţia anticilor, politicul reprezenta concomitent: un mod de organizare a Cetăţii; - un mod de viaţă pentru cei din Cetate. Am...

Pagina 1 din 4