Renașterea

Curs
7/10 (1 vot)
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 9809
Mărime: 46.11KB (arhivat)
Publicat de: Mariana B.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

RAPORTUL ISTORIE – GEOGRAFIE

Istoria unui popor este adânc înrădăcinată în propria sa geografie. Dezvoltarea diferitelor popoare, a umanităţii, în general, este rezultatul unor condiţii geopolitice favorabile. Fără a cădea în „determinism geografic” trebuie totuşi să acceptăm că spaţiul geografic - înţeles ca un teritoriu delimitat şi care are ca şi caracteristici anumite forme de relief, bogăţii ale solului şi subsolului, floră şi faună, climă specifică, un regim hidrografic - are un rol important în evoluţia societăţii umane, a diferitelor culturi şi civilizaţii.

Factorul geografic este important şi istoria, privită din acest punct de vedere, poate fi abordată ţinând cont de două elemente:

a) configuraţia propriului pământ , cât şi de

b) aşezarea într-un spaţiu sau zonă geografică.

a) Istoria va demonstra că marile culturi şi civilizaţii s-au format într-un spaţiu geografic acceptabil din punct de vedere al locuirii; avem exemplul unor mari civilizaţii care s-au format în zona unor mari fluvii, la întretăierea marilor drumuri comerciale, în spaţii apte pentru activităţi sedentare (agricultură, industrie) şi cu importante bogăţii ale solului şi subsolului.

b) Napoleon Bonaparte afirma că „fiecare ţară trebuie să facă politica geografiei sale”. Civilizaţiile s-au născut, s-au dezvoltat, s-au maturizat, au dispărut sau au reuşit să reziste de-a lungul istoriei, funcţie de zona geografică în care au apărut, funcţie de factorii interni, dar mai ales externi, care le-au influenţat existenţa, le-au ajutat să reziste sau să moară. Zona geografică a devenit din ce în ce mai importantă pe măsura universalizării istoriei umane şi tendinţele expansioniste, militare, materiale, spirituale, ale unora sau altora au influenţat evoluţia, popoarele şi civilizaţiile dezvoltate de acestea fiind obligate la un răspuns care în funcţie de forţa sa a permis continuitatea sau dispariţia. Universalizarea a determinat, dincolo de tendinţe expansioniste şi dominatoare, realizare de schimburi, împrumuturi, daruri etc care au permis osmoze şi continuităţi, mai ales ale marilor civilizaţii, considerate „istorice”. Universalizarea şi modernizarea, mai ales a mijloacelor de comunicare, au dus astăzi la ceea ce unii numesc „satul planetar”, şi tendinţa este spre crearea unei civilizaţii universale în care poate fi luată în considerare contribuţia fiecărui popor şi a valorilor materiale şi spirituale create de către acesta, dar care va fi dominată de marile centre de putere economică.

I. RENAŞTEREA ŞI REFORMA

1. RENAŞTEREA

Nici un eveniment sau fapt istoric marcant nu a declanşat apariţia a ceea ce numim Renaştere. Prefacerile numeroase şi variate, de ordin economic, social si politic au avut drept urmare, pe plan cultural şi ideologic, naşterea în Europa a unei noi culturi. Deosebită profund de cultura medievală, prin caracterul ei laic, Renaşterea este specifică secolelor XV - XVI manifestându-se mai întâi în Italia, apoi în întreaga Europă.

Renaşterea prezintă caracteristici, cum ar fi: trezirea interesului pentru cultura antică; dezvoltarea multilaterală a personalităţii umane; înflorirea ştiinţelor şi artelor.

1.1. UMANISMUL

Intensificarea legăturilor economice cu Orientul, ca şi dezvoltarea urbană au favorizat descoperirile ştiinţifice, geografice şi inovaţiile tehnologice. Toate schimbările semnificative şi progresele spectaculoase au fost rezultatul activităţii omului. Acest lucru a dus la o schimbare în gândire, când poziţia omului în societate a fost reevaluată. Concepţia nouă prin care omul a fost pus în centrul atenţiei se numeşte umanism.

Umanismul civic. Umaniştii doreau să reînvie gândirea greco-romană şi cea de la începutul creştinismului, dispreţuind lumea medievală caracterizată a fi necioplită şi ignorantă. Voiau să asigure fericirea oamenilor, lucru posibil doar prin educaţie şi să formeze un om complet, care să fie în acelaşi timp savant, artist, cavaler, muzician, scriitor.

În Italia secolelor XIV - XV s-au îmbinat noile aspiraţii şi modul nou de a gândi. Aici era regiunea cea mai dezvoltată din punct de vedere economic si cultural. În opoziţie cu concepţia religioasă despre nimicnicia omului, concepţia renascentistă despre om, oglindită, de exemplu, la Pico della Mirandola în „Cuvântare despre demnitatea omului”, aşează pe om în centrul lumii, demn prin raţiune şi voinţă. În opoziţie cu idealul feudal al nobleţei dobândite prin naştere, idealul renascentist este exprimat prin termenul italian de virtú, termen care implică un complex de calităţi: inteligenţă, spirit întreprinzător şi chibzuinţă, stăpânire de sine şi bărbăţie.

Oglindind felul de viaţă şi mentalitatea burgheziei florentine de la mijlocul secolului al XV-lea, Leon Battista Alberti, în „Discurs asupra familiei” îndeamnă la folosirea raţională a timpului şi la buna organizare a muncii; Leon Battista Alberti face apologia banului, susţinând că cine îl are scapă de nevoi: omul să agonisească, să facă tranzacţii, să cheltuiască cu cumpătare. Susţine necesitatea ca activitatea omului să fie în slujba binelui public.

Pătrunderea culturii renascentiste se produce şi în rândurile nobilimii; acest fapt va duce la transformări şi în sistemul educaţiei nobiliare, tendinţă ce se oglindeşte în opera lui Baldassare Castiglione, „Curteanul”. Curteanul este tipul ideal de nobil din epoca Renaşterii: are calităţi fizice, dar şi intelectuale, artistice, morale; astfel idealul cavaleresc se îmbină cu cel umanist.

Ideile umanismului s-au răspândit, însă, în întreaga Europă, datorită inventării tiparului de către germanul Johhanes Gutenberg, modificărilor din conţinutul învăţământului, bazat pe studiul autorilor antici şi, nu în ultimul rând, datorită apariţiei scrierilor în limbile naţionale. Umaniştii subliniază rolul culturii în opera de înfrumuseţare intelectuală şi morală a omului; Erasmus de Rotterdam vorbeşte de puterea educativă a culturii.

Umanismul critic şi erudit. Spiritul scolastic, care pleca de la dogmele stabilite o dată pentru totdeauna, este tot mai mult înlocuit cu discuţii libere, dialoguri, spirit critic, toate acestea ducând la o gândire liberă. Reprezentanţii Umanismului erau neobosiţi cercetători şi colecţionari de manuscrise, acceptând superioritatea gândirii şi raţiunii. Noua cultură este susţinută şi de construirea unor biblioteci valoroase, ca de exemplu, Biblioteca Vaticanului, ale cărei baze au fost puse de Papa Nicolae al V-lea. În spaţiul românesc, biblioteci importante au existat la Oradea şi Sibiu. Apar şi protectori ai poeţilor, pictorilor şi arhitecţilor, numiţi mecena. Pe de altă parte, filosofii, latinişii, eleniştii s-au adunat în cercuri literare, numite academii, cea mai cunoscută fiind Academia Platoniciană din Florenta. Umaniştii, care au terminat studiul în universităţile italiene, s-au reîntors în ţările lor, unde au promovat renaşterea intelectuală şi artistică.

S-au dezvoltat studiile clasice ale limbii latine, ale limbii greceşti (cu bizantini veniţi în Italia), ale limbii ebraice (prin Pico della Mirandola, de exemplu).

Sunt importante realizări şi în alte părţi ale Europei, mai ales în prima jumătate a secolului al XVI-lea. Cel mai prodigios este Erasmus de Rotterdam, cunoscător al limbilor greacă şi latină, al culturii clasice, în general. Erasmus a publicat: mai multe ediţii ale culegerii sale de maxime antice comentate, intitulată „Adagii”, o ediţie critică a „Noului Testament” , în limba greacă, însoţită de o traducere în limba latină, lucrare în care critică societatea , biserica şi cultura epocii dominate de scolastică; a mei publicat „Elogiul Nebuniei”, „Colocvii” etc.

În Germania creează Johann Reuchlin, elenist şi ebraist, care publică gramatici şi dicţionare în limba ebraică.

În Franţa, regele Francisc I creează în 1530 „Nobila Academie Trilingvă”, unde sunt promovate studiile clasice în limbile greacă, latină, ebraică. Guillaume Budé scrie „Comentarii privind limba greacă” şi pune bazele criticii ştiinţifice a textelor juridice, aplicând metoda filologică şi istorică; Ettienne Dolet va scrie „Comentarii privind limba latină”.

În Anglia studiile clasice se dezvoltă la Oxford şi Cambridge în primele decenii ale secolului al XVI-lea. La Oxford, John Colet întreprinde o critică a textelor religioase, pregătind ideologic Reforma religioasă din Anglia.

Perioada de admiraţie necondiţionată faţă de antichitate îi va urma o perioadă de receptare critică a moştenirii sale culturale, umaniştii considerând că modelul antic poate fi nu numai ajuns, dar şi depăşit, datorită condiţiilor materiale şi spirituale superioare.

Preview document

Renașterea - Pagina 1
Renașterea - Pagina 2
Renașterea - Pagina 3
Renașterea - Pagina 4
Renașterea - Pagina 5
Renașterea - Pagina 6
Renașterea - Pagina 7
Renașterea - Pagina 8
Renașterea - Pagina 9
Renașterea - Pagina 10
Renașterea - Pagina 11
Renașterea - Pagina 12
Renașterea - Pagina 13
Renașterea - Pagina 14
Renașterea - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • bibl ccie.doc
  • Renasterea.doc

Alții au mai descărcat și

Trăsăturile culturii geto-dacice în epoca La Tene

TRASATURILE CULTURII GETO-DACICE IN EPOCA LATENE INTRODUCERE Fara a putea spera ca vom obtine raspunsuri comparabile prin profunzime si multimea...

Religia în Dacia Romana și Moesia Inferior

RELIGIA IN DACIA ROMANA SI MOESIA INFERIOR. CRESTINISMUL Introducere Propovaduirea crestina a intampinat de la inceput unele piedici si...

Istoria lui Vlad Țepeș și legenda lui Dracula

Faima europeana de care s-a bucurat Vlad Tepes are ca punct de plecare puternica personalitate a domnului Tarii Romanesti, voievod autoritar,...

Democrația

I.Scurt istoric Cuvantul democratie are o vechime de aproximativ 2005 de ani, provenind din limba greaca in care “demos” inseamna popor (oameni...

Tratatul de Alianță din 1833

TRATATUL DE ALIANTA ÎNTRE PUTERILE CENTRALE SI ROMÂNIA DIN 1883 Pentru a-si asigura frontiera sudica, Austro-Ungaria în lupta sa cu Imperiul...

Raporturile Țării Romanești cu Ungaria

Evolutia Tarii Romanesti pe parcursul secolelor XIII-XVI a fost puternic influentata de Ungaria, stat care a incercat tot timpul sa-si extinda...

Raporturile Țărilor Române cu Polonia

Evolutia Tarilor Romane pe parcursul secolelor XIV-XVI a fost puternic influentata de Polonia, care a devenit o mare putere in zona rasariteana a...

Alexandru Ioan Cuza

În istoria politica a Moldovei numele de Cuza este pomenit înca din trecutele veacuri. Neam de boieri mijlocii, cum erau socotiti Cuzestii, câtiva...

Te-ar putea interesa și

Societatea Junimea și renașterea conștiinței naționale

Introducere Studiul de față are ca obiect de cercetare subiectul Societatea “Junimea” și renașterea conștiinței naționale. Motivaţia alegerii...

Renașterea și influența sa asupra culturii europene

Renaşterea este denumirea curentului de înnoire socială şi culturală, care a apărut în Europa,la sfârşitul Evului Mediu, în secolele al XV-lea şi...

Renașterea și Spiritul Umanist al Antichității

Renaşterea si spiritul umanist al Antichităţii. 1. Contextul politic, economic şi social în care apare Ajunsă în pragul anului 1300, societatea...

Renașterea și reforma

Renaşterea Acest curent cultural a apărut în sec. XIV-XVI, fiind un curent care reînvie tradiţiile Antichităţii greco-romane. A apărut în Italia...

Renașterea Carolingiană

„Reforma” carolingiană, numită correctio de contemporani, a atins cele mai diverse domenii şi în cele din urma a reuşit să dea viată unui anumit...

Renașterea

Renasterea.Context politic, economic si social. Renasterea este o epoca in istoria Europei care cuprinde, in linii generale, sec. XIV - XVI, in...

Renașterea politică în spațiul italian - Principe și principate în epoca Renașterii

Renașterea reprezintă o epocă în istoria Europa care cuprinde secolele XIV-XVI și marchează trecerea de la societetea medievală, la cea pe care o...

Morți sunt Zeii toți - Renașterea filozofiei în accepțiunea lui Friedrich Nietzsche

Despre Friedrich Nietzsche - Născut în Leipzig, 1844, în casa unui pastor protestant - Încearcă să-i calce pe urme tatălui său și începe să...

Ai nevoie de altceva?