Toate cursurile din domeniul Limbaje de Programare

 • Modelarea Conceptuala a Prelucrarilor

  CAP.IV MODELAREA CONCEPTUALĂ A PRELUCRĂRILOR 2 IV.1 Rolul modelării conceptuale a prelucrărilor 2 IV.2 Concepte de bază ale MCP 2 IV.2.1 Procesul 2 IV.2.2 Operaţia 2 IV.2.3 Tipul de operaţie 3 IV.2.4 Regula de emisie 3 IV.2.5 Evenimentul 3 IV.2.6 Eveniment indus 4 IV.2.7 Tipul de eveniment 4 IV.2.8 Sincronizarea 4 IV.2.9 Tipul de sincronizare 5 IV.2.10 Dinamica modelului conceptual al prelucrărilor 5 IV.3 Principiile funcţionării modelului 6 IV.4 Regulile de construire a...

 • Aplicatii Computerizate de Analiza a Datelor

  Prezentare generală Cursul Aplicaţii Computerizate de Analiză a Datelor cuprinde şapte module, care prezintă procedurile prin care diverse softuri (programe) pot fi utilizate în demersul de cercetare: construcţia unui design experimental, colectarea şi procesarea statistică a datelor. Bazându-se pe cunoştinţele de cercetare asimilate la cursurile anului întâi, disciplina îşi propune să formeze deprinderi de utilizare a softurilor în cercetarea aplicată în psihologie. Vom prezenta două...

 • Metodica Predarii Informaticii

  Curs 1 - METODICA PREDĂRII INFORMATICII BIBLIOGRAFIE: 1. Clara Ionescu. Metodica predării informaticii, Cluj. 2. Cristian Masalagiu, Ioan Asiminoaei. Didactica predării informaticii, Ed. Polirom, 2004. 3. Cristian Masalagiu, Ioan Asiminoaei, I Maxim. Metodica predării informaticii. Ed. MatrixRom, Bucuresti, 2001. Scopul cursului este de a oferi răspunsuri posibile la întrebările: - Ce predăm? - Cât predăm? - Cum predăm? Pentru aceasta se vor prezenta principiile didactice,...

 • Microsoft Access - Baze de Date

  I . Introducere în baze de date. Concepte ale bazelor de date. Cea mai importantă aplicaţie a calculatoarelor zilelor noastre o constituie memorarea şi prelucrarea informaţiilor . Acest lucru se face folosind sisteme special dedicate prelucrării datelor numite sisteme de gestiune a bazelor de date , sisteme ce operează cu baze de date . Ele reprezintă un domeniu de interes foarte important din aria ştiinţei computerelor . O bază de date este o colecţie de date păstrate în memoria externă...

 • Curs Java

  Introducere Scurt istoric Limbajul Java împreună cu mediul său de dezvoltare şi execuţie au fost proiectate pentru a rezolva o parte dintre problemele actuale ale programării. Proiectul Java a pornit cu scopul declarat de a dezvolta un software performant pentru aparatele electronice de larg consum. Aceste echipamente se definesc ca: mici, portabile, distribuite şi lucrând în timp real. De la aceste aparate, ne-am obişnuit să cerem fiabilitate şi uşurinţă în exploatare. Limbajul luat...

 • Limbaj Matlab

  Resurse de calcul Operatii matematice fundamentale Programare Algebra liniara si functii matriceale Analiza datelor si transformatelor Fourier Analiza numerica neliniara Reprezentarea graficelor 2D si 3D Vizualizarea graficelor Proprietati si resurse grafice Utilizarea interfetei grafice Import si export de documente Realizare structurala MATLAB este realizat sub forma unui nucleu de baza, cu interpretor propriu, in jurul caruia sunt construite Toolbox-uri Toolbox=o colectie...

 • Utilizarea Calculatorului in Ingineria Sistemelor de Productie I

  Introducere Introducerea şi utilizarea calculatorului în cadrul sistemelor de producţie a devenit în etapa actuala de dezvoltare ştiinţifică şi tehnologică, mai mult decât o necesitate, o obligaţie. Introducerea şi utilizarea calculatorului în cadrul sistemelor de producţie presupun însă un set de condiţii care să justifice tehnic, economic şi organizatoric această acţiune. Aceste condiţii pot fi foarte uşor înţelese în necesitatea lor daca se va enunta asa numitul principiu “GI-GO” care...

 • Organizarea Datelor in Memoria Externa

  2.1. Evoluţia organizării datelor Organizarea datelor înseamnă definirea şi structurarea datelor în memoria internă sau în memoria externă (în colecţii) şi stabilirea legăturilor între date, conform unui model de date. Aşa cum arătam în capitolele precedente, bazele de date au evoluat din fişiere. Sintetizând, evoluţia organizării datelor în memoria externă a avut în vedere căteva aspecte: Aspecte Etape(1) Mod de organizare a datelor (2) Structura de date (3) Mod de prelucrare (4)...

 • Metodologia de Realizare a Bazelor de Date

  3.1. Organizarea unei baze de date Activitatea de realizare a unei baze de date trebuie să înceapă cu organizarea acesteia, adică pregătirea acţiunii. În cadrul acestei pregătiri, ţinând cont de obiectivele urmărite pentru realizarea bazei de date, se va face un fel de inventar a ceea ce este un minim necesar pentru a se putea realiza baza de date. Se poate astfel, din start, hotarî dacă activitatea va demara imediat sau dacă mai sunt necesare alte acţiuni pregătitoare. Prezentăm, în...

 • Baze de Date Relationale

  4.1. Conceptul de baze de date relaţionale (BDR) Bazele de date relaţionale (BDR) utilizează modelul de date relaţional şi noţiunile aferente (vezi cap.2). BDR au o solidă fundamentare teoretică, în special prin cercetările de la IBM conduse de E.F.Codd. BDR este un ansamblu organizat de tabele (relaţii) împreună cu legăturile dintre ele. Avantajele BDR faţă de fişiere (câteva): CRITERIU BDR FIŞIERE Independenţa datelor logică şi fizică fizică Niveluri de structurare conceptual, logic...

 • Programe de Calcul Tabelar

  Capitolul 6 PROGRAME DE CALCUL TABELAR 6.1. Noţiuni generale Programele de calcul tabelar sunt cunoscute în literatura informatică şi sub denumirea de „editoare de tabele“ sau programe „spreadsheet“. Ele pun la dispoziţia utilizatorilor trei facilităţi importante, şi anume: – înregistrarea şi prelucrarea datelor sub formă tabelară; – construirea şi afişarea sub formă grafică a datelor din tabele; – lucrul cu baze de date. Conceptul original introdus de această categorie de produse...

 • Tablouri si Siruri de Caractere

  Un tablou este o colecţie de variabilede acelaşi tip, apelate cu acelaşi nume. Tablourile sunt plasate într-o zonă de memorie contiguă. Accesul la un element al tabloului se face cu ajutorul unor indici. Tablouri unidimensionale Forma generală de declarare a tablourilor unidimensionale (şirurilor) este următoarea: tip_element nume_tablou[număr_elemente]; unde tip_element este un tip oarecare şi reprezintă tipul elementelor tabloului, nume_tablou este un identificator, iar număr_elemente...

 • Instructiuni de Intrare

  7. Instrucţiuni de iterare Instrucţiunile de iterare (ciclare) permit ca un grup de instrucţiuni să se execute repetat, până se îndeplineşte o anumită condiţie. În C, există trei categorii de cicluri: • ciclul cu test iniţial: instrucţiunea while; • ciclul cu test iniţial şi număr cunoscut de repetări: instrucţiunea for; • ciclul cu test final: instrucţiunea do-while. 7.1. Instrucţiunea while Instrucţiunea while permite programarea ciclurilor cu test iniţial. Forma generală a...

 • Instructiuni

  O instrucţiune este o parte a programului care poate fi executată. Aceasta înseamnă că o instrucţiune specifică o acţiune. Standardul ANSI C şi cel propus pentru ANSI C++ împart instrucţiunile în următoarele grupe: - Selecţie: if şi switch; - Iterare: while, for, do-while; - Salt: break, continue, goto şi return; - Etichetă: case, default şi etichetele; - Expresie (instrucţiuni compuse); - Bloc (blocuri de cod). 6.1. Instrucţiunea bloc O istrucţiune bloc este un grup de instrucţiuni...

 • Instructiunile Limbajului C++

  5. Operaţii de intrare/ieşire În C, spre deosebire de alte limbaje, sistemul intrare/ieşire nu este parte a limbajului, ci este introdus printr-un set de funcţii aflate în biblioteca standard. În exemplele din prima parte a acestei lucrari, se vor utiliza fencţia printf, pentru afişare date pe ecran, şi funcţia scanf, pentru citire date de la tastatură. Cum ambele funcţii se află în fişierul antet stdio.h, toate programele ce utilizează aceste funcţii trebuie să conţină declaraţia: #include...

Pagina 10 din 23