Cursurile din domeniul Limbaje de Programare - pagina 2 din 17

TIC

Capitolul 1 Calculatorul electronic; structura calculatorului electornic; sistemul de operare; editoarele de text; programe de calcul tabelar. 1.1 Calculatorul electronic Calculatorul electronic sau computer-ul, este un instrument de lucru esenţial pentru munca de birou/cercetare în orice organizaţie modernă.... citește mai departe

59 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Multimedia si Animatie

Grafica digitală este un domeniu al informaticii care acoperă toate aspectele legate de formarea imaginilor utilizând un computer. Termenul englez corespunzător este computer graphics. Grafica digitală este o activitate în care computerul este utilizat pentru sintetizarea şi elaborarea imaginilor, dar şi pentru... citește mai departe

130 pagini Gratis Extras Preview

Conversie Binar-Hexa

Tabelul următor prezintă echivalenţele între sistemele binar, hexazecimal şi zecimal, urmând numere de 8 cifre binare, numite octeţi sau bytes, care întotdeauna corespund la 2 cifre hexazecimale: bin hex dec bin hex dec ------------------------------------------------------------------------- 0000 = 0 = 0... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Programare Dinamica

Metoda programãrii dinamice Problemã generalã Fie A si B douã multimi oarecare. Fiecãrui element x.A urmeazã sã i se asocieze o valoare v(x).B. Initial v este cunoscutã doar pe submultimea X.A, X.O. Pentru fiecare x.A\X sunt cunoscute: Ax.A : multimea elementelor din A de a cãror valoare depinde v(x); fx :... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Vizualizarea Grafică a Datelor folosind un Control de Tip Chart

Pentru varietate se prezintă două controale diferite de tip chart: -un control open source, disponibil pe Internet, ca sursă şi ca biblioteci DLL, ZedGraph (http://www.codeproject.com/KB/graphics/zedgraph.aspx) -unul furnizat drept componentă Web de către Office 2003 ( Office Web Component 11.0, control similar... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Curs TP

iÎn multe situaţii datele ce urmează a fi prelucrate pot fi organizate sub forma unor liste, de exemplu lista produselor dintr-o firmă, lista blocurilor dintr-un cartier, lista studenţilor de la un examen etc. i Pentru a întelege conceptul de listă şi diversele tipuri particulare de liste se dă o definiţie mai... citește mai departe

111 pagini Gratis Extras

Limbaje de Programare

Teme laborator Programarea calculatoarelor Tema 1. Realizati o baza de date SQL/Access care sa contina urmatoarele tabele: Furnizori(IdFurnizor, den_firma, pers_contact, adresa, oras, regiune, codpostal, tara, telefon) Produse(IdProdus, den_produs, pret_unitar, unit_stoc, unit_comandate, cantitate, IdFurnizor)... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare

MODULUL 1. ALGORITMI 1.1. GENERALITATI Termenul de produs program desemneazã atât programul sursã propiu-zis cât ºi documentaþia necesarã pentru a-l dezvolta, a-l utiliza ºi a-l întreþine. În procesul de elaborare a programelor trebuie respectate urmãtoarele principii: a). MODULARIZAREA constã în descompunerea... citește mai departe

128 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Sisteme Informatice Integrate

Capitolul 1. Sisteme informationale si sisteme informatice 1.1 Notiuni fundamentale Conform teoriei sistemelor orice organism economic este un sistem. Prin organizaţie inţelegem o intreprindere, instituţie, societate comercială. Caracteristicile unui organism economic privit ca un sistem sunt urmatoarele [Stanciu,... citește mai departe

93 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Cursuri Baze de Date

Tematică curs Proiectarea bazelor de date relationale Normalizare și denormalizare Modelul entitate-asociere, diagrame UML Constrângeri și declanșatoare Indecși View-uri Procesarea interogărilor Managementul tranzactiilor OLAP, Baze de date distribuite, NoSQL, Data Mining 2Normalizare Dependente... citește mai departe

51 pagini Gratis Extras Preview

Rețele de Calculatoare

Elemente introductive despre reţelele de calculatoare Calculatoarele sunt astăzi din ce în ce mai mult utilizate în cele mai diverse domenii ale activităţii umane . Ele sunt folosite sau fiecare în parte , în mod independent , sau cooperând şi schimbând date cu alte calculatoare . Prin cooperarea cu alte... citește mai departe

265 pagini Gratis Extras Preview

Informatica - Notiuni de Baza

Informatica este stiinta care se ocupa cu studiul reprezentarii si organizarii informatiei precum si cu studiul algotitmilor de prelucrare a informatiei cu ajutorul unui calculator. ALGORITM Un algoritm reprezinta o metoda de rezolvare a problemelor de un anumit tip.A rezolva o problema inseamna a obtine ,pentru... citește mai departe

93 pagini Gratis Extras Preview

Inginerie Software Pentru Conducerea Proceselor Industriale

Este o disciplină care se ocupă cu dezvoltarea de metodologii pentru a scrie programe fiabile. Un program nu este o teoremă matematică, deci nu se demonstrează ca o teoremă corectitudinea lui. Funcționarea corectă a unui program este validată prin testarea lui. Un program este testat cu mai multe seturi de date de... citește mai departe

27 pagini Gratis Extras Preview

Construirea unei Rețele

Procesul de construire al unei reţele implică tehnologii interesante, precum şi un proces de integrare al întregii operaţiuni. Ce este acela un INTRANET ?? Definirea Intranetului Un Intranet este o reţea privată TCP/IP care asigură utilizatorilor dintr-o reţea locală servicii de tip Internet, precum ar fi... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Tehnologia Informatiilor si Comunicarii

Sectoarele: - TIC - NON-TIC 1. Sectorul Tic = sectorul primar al informatiei; - grupeaza ansamblul activitatilor care produc bunuri si servicii informationale prin intermediul carora se asigura culegerea, preluarea, transmiterea, stocarea informatiei cu mijloace electronice; - include industriile prod. TIC si... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview