Toate cursurile din domeniul Limbaje de Programare

 • Retele Petri

  Exista mai multe tipuri si mai multe clase de retele Petri: 1) Retele Petri discrete 2) Retele Petri continue 3) Retele Petri functionale 4) Retele Petri generalizate 5)Retele Petri stocate 6) Retele Petri membranale Atunci cind se modeleaza un sistem e porneste de la ideea ca sistemul poate fi modelat conducindune de legaturile logice a sistemului de tipul cauza-efect sau stare-eveniment. Locatii tranzitii marcheri, jetoane arc normal arc inhibitor arc test Starile sistemului sunt...

 • TIC

  Capitolul 1 Calculatorul electronic; structura calculatorului electornic; sistemul de operare; editoarele de text; programe de calcul tabelar. 1.1 Calculatorul electronic Calculatorul electronic sau computer-ul, este un instrument de lucru esenţial pentru munca de birou/cercetare în orice organizaţie modernă. Toate computerele se bazeză în funcţionare pe îndeplinirea câtorva sarcini principale: - Procesarea informaţiilor - Stocarea informaţiilor - Transferul şi comunicarea informaţiilor...

 • Multimedia si Animatie

  Grafica digitală este un domeniu al informaticii care acoperă toate aspectele legate de formarea imaginilor utilizând un computer. Termenul englez corespunzător este computer graphics. Grafica digitală este o activitate în care computerul este utilizat pentru sintetizarea şi elaborarea imaginilor, dar şi pentru prelucrarea informaţiei vizuale obţinute din realitatea ce ne înconjoară. Grafica digitală se divizează în mai multe categorii: - Grafica bidimensională (se constituie din...

 • Conversie Binar-Hexa

  Tabelul următor prezintă echivalenţele între sistemele binar, hexazecimal şi zecimal, urmând numere de 8 cifre binare, numite octeţi sau bytes, care întotdeauna corespund la 2 cifre hexazecimale: bin hex dec bin hex dec ------------------------------------------------------------------------- 0000 = 0 = 0 10100111 = A7 167 0001 = 1 = 1 11001101 = CD 205 0010 = 2 = 2 11111111 = FF 255 0011 = 3 = 3 0100 = 4 = 4 0101 = 5 = 5 0110 = 6 = 6 0111 = 7 = 7 1000 = 8 = 8 1001 = 9 = 9 1010...

 • Programare Dinamica

  Metoda programãrii dinamice Problemã generalã Fie A si B douã multimi oarecare. Fiecãrui element x.A urmeazã sã i se asocieze o valoare v(x).B. Initial v este cunoscutã doar pe submultimea X.A, X.O. Pentru fiecare x.AX sunt cunoscute: Ax.A : multimea elementelor din A de a cãror valoare depinde v(x); fx : functie care specificã dependenta de mai sus. Dacã Ax={a1,...,ak}, atunci v(x)=fx(v(a1),...,v(ak)). Se mai dã z.A. Se cere sã se calculeze, dacã este posibil, valoarea v(z)....

 • Vizualizarea Grafica a Datelor folosind un Control de Tip Chart

  Pentru varietate se prezintă două controale diferite de tip chart: -un control open source, disponibil pe Internet, ca sursă şi ca biblioteci DLL, ZedGraph (http://www.codeproject.com/KB/graphics/zedgraph.aspx) -unul furnizat drept componentă Web de către Office 2003 ( Office Web Component 11.0, control similar chart-ului din Excel); trebuie să dispunem de controalele aduse de către MS Office 2003; dacă nu, controalele pot fi descărcate de pe site-ul Microsoft. În cazul folosirii...

 • Curs TP

  iÎn multe situaţii datele ce urmează a fi prelucrate pot fi organizate sub forma unor liste, de exemplu lista produselor dintr-o firmă, lista blocurilor dintr-un cartier, lista studenţilor de la un examen etc. i Pentru a întelege conceptul de listă şi diversele tipuri particulare de liste se dă o definiţie mai exactă a noţiunii de listă. Se consideră o multime finită: L L= {l1, l2,...ln); aale carei elemente se numesc componente. Se numeste listă liniară o mulţime finită L care satisface...

 • Limbaje de Programare

  Teme laborator Programarea calculatoarelor Tema 1. Realizati o baza de date SQL/Access care sa contina urmatoarele tabele: Furnizori(IdFurnizor, den_firma, pers_contact, adresa, oras, regiune, codpostal, tara, telefon) Produse(IdProdus, den_produs, pret_unitar, unit_stoc, unit_comandate, cantitate, IdFurnizor) Creati un website care sa contina cel putin trei pagini. Fiecare pagina va contine un meniu catre celelalte doua pagini. Prima pagina va reprezenta o pagina de introducere...

 • Programarea Calculatoarelor si Limbaje de Programare

  MODULUL 1. ALGORITMI 1.1. GENERALITATI Termenul de produs program desemneazã atât programul sursã propiu-zis cât ºi documentaþia necesarã pentru a-l dezvolta, a-l utiliza ºi a-l întreþine. În procesul de elaborare a programelor trebuie respectate urmãtoarele principii: a). MODULARIZAREA constã în descompunerea oricãrei probleme complexe în subprograme sau module mai uºor de înþeles ºi de stãpânit în procesul elaborãrii produselor-program. Modularizarea se realizeazã dupã criteriile...

 • Sisteme Informatice Integrate

  Capitolul 1. Sisteme informationale si sisteme informatice 1.1 Notiuni fundamentale Conform teoriei sistemelor orice organism economic este un sistem. Prin organizaţie inţelegem o intreprindere, instituţie, societate comercială. Caracteristicile unui organism economic privit ca un sistem sunt urmatoarele [Stanciu, 1999]: Orice organism economic interactionează cu mediul exterior prin intermediul diferitelor fluxuri de intrare-iesire; Organismele economice reprezintă conglomerate complexe...

 • Cursuri Baze de Date

  Tematică curs Proiectarea bazelor de date relationale Normalizare și denormalizare Modelul entitate-asociere, diagrame UML Constrângeri și declanșatoare Indecși View-uri Procesarea interogărilor Managementul tranzactiilor OLAP, Baze de date distribuite, NoSQL, Data Mining 2Normalizare Dependente functionale (revizitat) 1NF, 2NF, 3NF Forma normală Boyce-Codd (BCNF) Dependente multivaluate (revizitat) Forma normala 4 (4NF) 8Proiectarea schemei De obicei mai multe variante de...

 • Retele de Calculatoare

  Elemente introductive despre reţelele de calculatoare Calculatoarele sunt astăzi din ce în ce mai mult utilizate în cele mai diverse domenii ale activităţii umane . Ele sunt folosite sau fiecare în parte , în mod independent , sau cooperând şi schimbând date cu alte calculatoare . Prin cooperarea cu alte calculatoare se pot face transferuri de fişiere între calculatoare , se pot accesa de la distanţă date , se pot folosi în comun resursele hardware şi software . Iată , primele facilităţi ce...

 • Informatica - Notiuni de Baza

  Informatica este stiinta care se ocupa cu studiul reprezentarii si organizarii informatiei precum si cu studiul algotitmilor de prelucrare a informatiei cu ajutorul unui calculator. ALGORITM Un algoritm reprezinta o metoda de rezolvare a problemelor de un anumit tip.A rezolva o problema inseamna a obtine ,pentru anumite date de intrare ,rezultatul problemei (date de iesire ).Algoritmul este constiuit dintr-o succesiune de operatii care descriu ,pas cu pas ,modul de obtinere a datelor de...

 • Inginerie Software Pentru Conducerea Proceselor Industriale

  Este o disciplină care se ocupă cu dezvoltarea de metodologii pentru a scrie programe fiabile. Un program nu este o teoremă matematică, deci nu se demonstrează ca o teoremă corectitudinea lui. Funcționarea corectă a unui program este validată prin testarea lui. Un program este testat cu mai multe seturi de date de intrare. Se recomandă să fie testat atât cu datele tipice cu care va lucra programul, dar și cu datele extreme (foarte mici, foarte mari, 0, etc.). Prin testare nu se epuizează...

 • Construirea unei Retele

  Procesul de construire al unei reţele implică tehnologii interesante, precum şi un proces de integrare al întregii operaţiuni. Ce este acela un INTRANET ?? Definirea Intranetului Un Intranet este o reţea privată TCP/IP care asigură utilizatorilor dintr-o reţea locală servicii de tip Internet, precum ar fi site-urile web. În esenţă, pentru a avea un Intranet trebuie să instalezi unul sau mai multe servere web în reţeaua ta şi să publici documente cu acces doar în reţeaua locală, adică...

Pagina 2 din 23