Toate cursurile din domeniul Limbaje de Programare

 • Limbajul PHP

  CAPITOLUL I Limbajul PHP (PHP Hypertext Preprocessor) 1. Introducere. Funcţionarea motorului PHP Definiţie recursivă: PHP (PHP Hypertext Preprocessor) = Preprocesorul de Hypertext PHP (Preprocesorul de Hypertext PHP (Preprocesorul de Hypertext PHP( ))) PHP (acronim recursiv pentru "PHP: Hypertext Preprocessor") este un limbaj de scripting (realizat şi distribuit în sistem Open Source) ce poate fi încapsulat în HTML şi care se utilizează pe scară largă în aplicaţiile bazate...

 • Tehnologia Informatiilor si Comunicarii

  Sectoarele: - TIC - NON-TIC 1. Sectorul Tic = sectorul primar al informatiei; - grupeaza ansamblul activitatilor care produc bunuri si servicii informationale prin intermediul carora se asigura culegerea, preluarea, transmiterea, stocarea informatiei cu mijloace electronice; - include industriile prod. TIC si serviciile TIC; - este sectorul producator de tehnologia informatiei si comunicarii; 2. Sectorul NON-TIC = sectorul secundar al informatiei; - reuneste toate celelalte activitati...

 • Cursuri SIAD

  Civilizaţia umană, aflată în faza societăţii informaţionale, nu poate exista fără informaţie şi comunicarea ei. Relaţia societate-informaţie este indisolubilă. Intr-un mediu abundent in informatii, organizatia performanta trebuie sa-si dezvolte capacitatea de a selecta, gestiona, prelucra si folosi inteligent informatia Numarul mare de alternative decizionale existente in prezent, costul mare al unor posibile disfunctionalitati in conditiile unei concurente acerbe precum si timpul de...

 • Sisteme si Tehnologii Speciale

  Conceptul de tehnologii neconvenţionale vizează un grup de metode de prelucrare bazate pe un transfer de energie spre zona de prelucrare, în alte moduri decât cele presupuse de aşa-numitele tehnologii clasice. În principiu, se apelează la tehnologii neconvenţionale atunci când utilizarea celor clasice este neeficientă sau realmente imposibilă. Folosirea pe o scară tot mai largă a unor noi materiale, cu proprietăţi fizico-chimice deosebite (dure, refractare, rezistente la coroziune ş.a.m.d.),...

 • Gestiunea Tranzactiilor si Baze de Date Distibuite

  Tranzactia Tranzactia – unitate de program (set de instructiuni) care contine, in general, operatii de citire / scriere asupra unei baze de date; o secventa de operatii executate ca unitate logica de lucru. Arhitectura unei tranzactii. Conditii de terminare a unei tranzactii Tranzactie activa = tranzactie in curs de executie, care nu este inca comisa sau anulata. Tranzactia Proprietatile tranzactiilor (ACID): Atomicitate – o tranzactie trebuie sa fie o unitate de lucru atomica; “totul...

 • Decizii Privind Acordarea Creditelor pentru Persoane Fizice intr-un Sistem Bancar

  I. Introducere În “era informaţională” datele sunt cel mai preţios “activ” al unei întreprinderi. O societate bancară, în condiţiile actuale ale pieţei privind concurenţa extraordinară a băncilor străine care şi-au deschis sucursale şi filiale în Romania, nu este viabilă dacă sistemul informatic care operează nu este viabil. Un sistem informatic viabil este definit de coerenţa datelor stocate, de promptitudinea cu care sistemul răspunde la cererile utilizatorilor, de calitatea interfeţei cu...

 • Date Semistructurate

  C01. DS Date semistructurate XML Istoric XML. Marcarea documentelor De ce XML? Avantaje / Dezavantaje XML Sintaxa XML Tipuri de date: structurate (relational) semistructurate nestructurate (text). => date partial structurate Motive pentru care datele ar fi semistructurate: structura datelor poate fi implicita, ascunsa, necunoscuta, sau utilizatorul decide sa o ignore nu se cunoaste structura sau se poate modifica in viitor integrarea datelor din surse eterogene – intr-un...

 • Sisteme Informatice de Gestiune

  1. Introducere 2. Tipologia bazelor de date 3. Modele de organizare a datelor în baze de date 4. Metode de accesare a datelor 5. Proiectarea bazelor de date relaţionale 6. Proiectarea bazelor de date orientate obiectsisteme informatice de gestiune Baza de date este totalitatea exemplarelor înregistrărilor, seturilor de înregistrări şi zonelor, organizate printr-o anumită schemă. Cerinţe care se impun unei baze de date: să furnizeze în timp util informaţiile solicitate (timpul...

 • Sinteze Sisteme de Gestiune

  SINTEZA CURS SISTEME INFORMATICE DE GESTIUNE TEMA 1 SISTEM ECONOMIC, SISTEM INFORMA³IONAL SI SISTEM INFORMATIC Obiective: - definirea notiunii de sistem si a unor tipuri de sisteme; - structura unui sistem economic; - sistemul informational si procesul decizional; - structura generalã a unui sistem informatic. Concepte-cheie: informatia, sistem, sistem economic, sistem informational, sistem informatic, proces decizional. Definirea notiunii de sistem are o mare importantã teoreticã...

 • Construirea si Testarea Sistemului

  - Adaptarea soluţiei logice a SIG la specificul platformei pentru care va fi dezvoltat - Implementarea propriu-zisă 2. "Obiectele" sistemului -Tabele -Formulare - activează şi coordonează execuţia diverselor prelucrări -Interogări – efectuarea de consultări sau actualizări. -Rapoarte – furnizare de informaţii în format imprimabil; grupare, structurare de date şi calcul, gestionare a formei de prezentare a rezultatului. Sursele de date ale rapoartelor: tabele şi interogări...

 • Sisteme Informatice de Gestiune

  Simplu utilizator TIC, profesionistul contabil trebuie să demonstreze: -capacitatea de a lucra cu pachete de informaţii contabile; - înţelegerea funcţionării şi a avantajelor unor sisteme TIC pentru afaceri electronice (e-business), precum cele de tip ERP, CRM etc.; -abilităţi de lucru în reţele locale (intranet, extranet etc.); -cunoaşterea modelelor şi a caracteristicilor tehnicilor de comerţ electronic (certificat ori semnătură digitală, instrumente de criptare a datelor etc.);...

 • Suport Curs Baze de Date

  Organizarea datelor în fişiere, deşi este destul de utilizată, are o serie de neajunsuri care limitează eficienţa şi eficacitatea aplicaţiilor utilizator. Dintre acestea amintim redundanţa ridicată a datelor, lipsa integrării datelor, dependenţa datelor faţă de programele de aplicaţii, costul ridicat de întreţinere etc. Redundanţa ridicată a datelor. Fişiere de date independente conţin o mulţime de date care se repetă. Aceleaşi date (exemplu: nume furnizor, adresa furnizor, cont la banca,...

 • Curs Programarea Calculatoarelor

  Compilatorul VB este programul translator al sistemului de programare VB Specificaţiile comune de limbaj (CLS = Common Language Specifications) Serviciile WEB - interfaţă HTML (HyperText Markup Language). Interfaţa cu vizuala utilizatorul (Graphical User Interface – GUI) “ecranul” (designul) pentru formularele/formatele de programare si pentru afişarea de imagini. Date şi XML constituie modulul prin care se realizează schimbul de date pe Internet. XML (eXtensible Markup Language) se...

 • Programarea Aplicatiilor de tip Windows

  Se realizeaza pe un FORMULAR (Form)  suprafata de lucru pe care se instaleaza CONTROALE (Controls) Formularul este deschis prin caseta de dialog „New Project”  „Windows Application” Instalarea controalelor pe formular se face din caseta „Tool Box” sau prin apelul „View”  „Tool Box” Mediul interactiv de dezvoltare Contine toate instructiunile necesare construirii aplicatiilor VB. Bara de meniuri - Cuprinde meniurile standard Windows (File, Edit, …) precum si meniuri cu comenzi...

 • Arhitectura Sistemelor de Calcul

  Introducere Calculatorul sau sistemul de calcul este un dispozitiv care lucrează automat, sub controlul unui program memorat, acceptând şi prelucrând date în vederea producerii de informaţii. Orice calculator are în esenţă trei părţi: - hardware, adică partea de echipament a calculatorului; - software, partea de programe; - firmware, partea de microprograme. Unele lucrări de specialitete privesc arhitectura din două puncte de vedere: - din punctul de vedere al utilizatorului,...

Pagina 3 din 23