Cursurile din domeniul Limbaje de Programare - pagina 3 din 17

Cursuri SIAD

Civilizaţia umană, aflată în faza societăţii informaţionale, nu poate exista fără informaţie şi comunicarea ei. Relaţia societate-informaţie este indisolubilă. Intr-un mediu abundent in informatii, organizatia performanta trebuie sa-si dezvolte capacitatea de a selecta, gestiona, prelucra si folosi inteligent... citește mai departe

266 pagini Gratis Extras

Sisteme și Tehnologii Speciale

Conceptul de tehnologii neconvenţionale vizează un grup de metode de prelucrare bazate pe un transfer de energie spre zona de prelucrare, în alte moduri decât cele presupuse de aşa-numitele tehnologii clasice. În principiu, se apelează la tehnologii neconvenţionale atunci când utilizarea celor clasice este... citește mai departe

200 pagini Gratis Extras

Gestiunea Tranzactiilor si Baze de Date Distibuite

Tranzactia Tranzactia – unitate de program (set de instructiuni) care contine, in general, operatii de citire / scriere asupra unei baze de date; o secventa de operatii executate ca unitate logica de lucru. Arhitectura unei tranzactii. Conditii de terminare a unei tranzactii Tranzactie activa = tranzactie in curs... citește mai departe

77 pagini Gratis Extras

Date Semistructurate

C01. DS Date semistructurate XML Istoric XML. Marcarea documentelor De ce XML? Avantaje / Dezavantaje XML Sintaxa XML Tipuri de date: structurate (relational) semistructurate nestructurate (text). => date partial structurate Motive pentru care datele ar fi semistructurate: structura datelor poate fi... citește mai departe

400 pagini Gratis Extras

Sisteme Informatice de Gestiune

1. Introducere 2. Tipologia bazelor de date 3. Modele de organizare a datelor în baze de date 4. Metode de accesare a datelor 5. Proiectarea bazelor de date relaţionale 6. Proiectarea bazelor de date orientate obiectsisteme informatice de gestiune Baza de date este totalitatea exemplarelor... citește mai departe

287 pagini Gratis Extras

Sinteze Sisteme de Gestiune

SINTEZA CURS SISTEME INFORMATICE DE GESTIUNE TEMA 1 SISTEM ECONOMIC, SISTEM INFORMA³IONAL SI SISTEM INFORMATIC Obiective: - definirea notiunii de sistem si a unor tipuri de sisteme; - structura unui sistem economic; - sistemul informational si procesul decizional; - structura generalã a unui sistem... citește mai departe

45 pagini Gratis Extras Preview

Construirea și Testarea Sistemului

- Adaptarea soluţiei logice a SIG la specificul platformei pentru care va fi dezvoltat - Implementarea propriu-zisă 2. "Obiectele" sistemului -Tabele -Formulare - activează şi coordonează execuţia diverselor prelucrări -Interogări – efectuarea de consultări sau actualizări. -Rapoarte – furnizare de informaţii... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme Informatice de Gestiune

Simplu utilizator TIC, profesionistul contabil trebuie să demonstreze: -capacitatea de a lucra cu pachete de informaţii contabile; - înţelegerea funcţionării şi a avantajelor unor sisteme TIC pentru afaceri electronice (e-business), precum cele de tip ERP, CRM etc.; -abilităţi de lucru în reţele locale... citește mai departe

31 pagini Gratis Extras Preview

Suport Curs Baze de Date

Organizarea datelor în fişiere, deşi este destul de utilizată, are o serie de neajunsuri care limitează eficienţa şi eficacitatea aplicaţiilor utilizator. Dintre acestea amintim redundanţa ridicată a datelor, lipsa integrării datelor, dependenţa datelor faţă de programele de aplicaţii, costul ridicat de întreţinere... citește mai departe

65 pagini Gratis Extras Preview

Curs Programarea Calculatoarelor

Compilatorul VB este programul translator al sistemului de programare VB Specificaţiile comune de limbaj (CLS = Common Language Specifications) Serviciile WEB - interfaţă HTML (HyperText Markup Language). Interfaţa cu vizuala utilizatorul (Graphical User Interface – GUI) “ecranul” (designul) pentru... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Programarea Aplicațiilor de tip Windows

Se realizeaza pe un FORMULAR (Form)  suprafata de lucru pe care se instaleaza CONTROALE (Controls) Formularul este deschis prin caseta de dialog „New Project”  „Windows Application” Instalarea controalelor pe formular se face din caseta „Tool Box” sau prin apelul „View”  „Tool Box” Mediul interactiv de... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras Preview

Arhitectura Sistemelor de Calcul

Introducere Calculatorul sau sistemul de calcul este un dispozitiv care lucrează automat, sub controlul unui program memorat, acceptând şi prelucrând date în vederea producerii de informaţii. Orice calculator are în esenţă trei părţi: - hardware, adică partea de echipament a calculatorului; - software, partea de... citește mai departe

67 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Limbaj de Programare

Metode de selecţie a datelor din tabele multiple Obiective După parcurgerea acestei secţiuni, studentul va avea cunoştinţele necesare: • scrierii unei expresii SELECT pentru a accesa date din mai multe tabele folosind legături (joncţiuni) de egalitate si nonegalitate; • vizualizării datelor care nu îndeplinesc... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Tehnologii Web

1 - WEB AND ITS TECHNOLOGIES 1.1 the web and its beginnings The internet may be defined as the worldwide system of interconnected computer and communication networks that interchange data using the Internet Protocol Suite. This suite is also known as TCP/IP, from its two most important protocols – the... citește mai departe

215 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Programare II - Limbajul C

Cap 1 INTRODUCERE ÎN LIMBAJUL C 1.1 Scurt istoric 1.2 Forma unui program C 1.3 Compilarea unui program C 1.1 Scurt istoric Strămoşii limbajului C sunt limbajele de programare CPL, BCPL, B şi Algol 68. CPL a fost dezvoltat la Universităţile Cambridge şi London în anii 1960-1963. BCPL a fost proiectat de Martin... citește mai departe

94 pagini Gratis Cuprins Extras Preview