Toate cursurile din domeniul Limbaje de Programare

 • Limbaj de Programare

  Metode de selecţie a datelor din tabele multiple Obiective După parcurgerea acestei secţiuni, studentul va avea cunoştinţele necesare: • scrierii unei expresii SELECT pentru a accesa date din mai multe tabele folosind legături (joncţiuni) de egalitate si nonegalitate; • vizualizării datelor care nu îndeplinesc o condiţie de joncţiune folosind condiţii de joncţiune externă; • efectuării unei joncţiuni între un tabel şi el însuşi; EMP DEPT Există situaţii când trebuie să accesăm date...

 • Cursuri Java

  1.Ce este Java - un limbaj de programare, ale cărui calităţi i-au permis răspândirea rapidă, fiind în prezent unul din limbajele cele mai larg folosite. - un mediu de execuţie pentru aplicaţiile Java, numit în prezent în engleză "Java 2 Runtime Environment", care conţine maşina virtuală Java şi un nucleu al bibliotecilor de clase Java; - o platformă pentru dezvoltarea de aplicaţii în care se foloseşte limbajul Java, care se numeşte în prezent în engleză "Java 2...

 • Curs Programare C++

  Cap 1. Reprezentarea informaţiilor 1.1 Reprezentarea numerelor întregi în sistemul binar Un număr natural se reprezintǎ ca o colecţie de cifre. In sistemul poziţional, poziţia unei cifre determină ponderea cifrei în mărimea numărului. Fie numărul Mărimea numărului natural corespunzător este: unde: r>1 este baza, n este numărul de cifre, iar este cifra de pe poziţia i. Avem totdeauna In sistemul zecimal cifrele utilizate sunt 0, 1, 2, , 9. In sistemul binar cifrele utilizate sunt 0 şi...

 • Tehnologii Web

  1 - WEB AND ITS TECHNOLOGIES 1.1 the web and its beginnings The internet may be defined as the worldwide system of interconnected computer and communication networks that interchange data using the Internet Protocol Suite. This suite is also known as TCP/IP, from its two most important protocols – the Transmission Control Protocol (TCP) and the Internet Protocol (IP). Not to be confused with the internet, the World Wide Web (or www for short) is a system of interlinked hypertext based...

 • Programare II - Limbajul C

  Cap 1 INTRODUCERE ÎN LIMBAJUL C 1.1 Scurt istoric 1.2 Forma unui program C 1.3 Compilarea unui program C 1.1 Scurt istoric Strămoşii limbajului C sunt limbajele de programare CPL, BCPL, B şi Algol 68. CPL a fost dezvoltat la Universităţile Cambridge şi London în anii 1960-1963. BCPL a fost proiectat de Martin Richards în 1967 şi face parte din categoria “low-level languages”, sau “systems programming languages”. În anii ’60, la Bell Laboratories în USA, Ken Thomson a început proiectarea...

 • Structuri de Date si Alogoritmi

  EXTENSII ALE LIMBAJULUI C++ A. Operaţii de intrare-ieşire specifice limbajului C++ I. Noţiuni teoretice Limbajul C++ furnizează o bibliotecă standard iostream care permite citirea şi scrierea din şi în fişiere precum şi de la şi la intrarea şi ieşirea standard. Pentru a folosi aceste clase standard în program trebuie inclus fişierul header corespunzător: #include <iostream.h> Pachetul iostream defineşte automat un obiect numit cout (de la console output) care acceptă toate datele...

 • Cursuri HTML

  CURS 1 Limbajul HTML Noţiuni introductive Word Wide Web este un serviciu de acces la informaţia stocată pe un calculator aflat oriunde în lume. WWW în traducere ad-litteram înseamnă “pânză de păianjăn întinsă în întreaga lume”. Hypertext Material sub forma de text şi imagine, interconectat într-o manieră complexă, nesecvenţială de asociaţii, în care utilizatorul poate naviga, căuta informaţii referitoare la un obiect. Browser Aplicaţie care permite unui utilizator să vizualizeze...

 • Curs - Limbajul HTML

  Limbajul HTML este un limbaj ce permite descrierea paginilor web. - HTML = Hyper Text Markup Language - HTML nu este un limbaj de programare, ci un limbaj de descriere - Un limbaj de descriere = un set de etichete de descriere - HTML utilizează etichete de descriere pentru a defini pagini web - Documentele HTML conţin etichete HTML şi text - Extensia .HTM sau .HTML? Sintaxa elementelor HTML - Etichetele HTML reprezintă cuvinte cheie încadrate de paranteze unghiulare (Ex:...

 • Crearea Bazelor de Date - SQL Server

  O bază de date SQL Server este compusă din trei tipuri de fişiere: un fişier cu extensia mdf zero sau mai multe fişiere cu extensia ndf şi unul cu extensia ldf În fişierul cu extensia mdf sunt stocate obiectele bazei de date precum tabelele, indexii, vederile etc. împreună cu definiţiile lor, fişierele cu extensia ndf sunt fişiere secundare ce conţin numai date, iar fişierul cu extensia ldf conţine jurnalul de tranzacţii. Orice bază de date are asociat un jurnal de tranzacţii. Actualizarea...

 • Baze de Date

  1.1 NEVOIA DE BAZE DE DATE După cum discutam în cursul de Instrumente software pentru afaceri, folosim bazele de date pentru că avem memoria prea scurtă şi stăm prost cu calculele. Ca şi în alte privinţe, avem nevoie de baze de date pentru că suntem nişte limitaţi. Deoarece trăim într-o lume aşezată pe un morman de hârtii & hârţoage, ne este cu neputinţă să reconstituim ceea ce am făcut adineori, darămite ieri, săptămâna trecută sau acum un an sau cinci. Necazul e că, de cele mai multe...

 • Structuri de Date si Algoritmi

  1. Conceptul de dată În informatică, prin dată, se desemnează un model de reprezentare a informaţiei, model cu care se poate opera pentru a obţine noi informaţii despre fenomenele, procesele şi obiectele lumii reale. O dată care apare ca o entitate indivizibilă atât din punct de vedere al informaţiei pe care o reprezintă cât şi din punct de vedere al procesorului care o prelucrează se numeşte dată elementară sau scalară. O dată elementară, ca model de reprezentare a informaţiei, poate fi...

 • Matlab - Elemente de Programare

  MATLAB lucreaza fie in modul linie de comanda, caz in care fiecare linie este prelucrata imediat si rezultatele sunt afisate, fie utilizand programe scrise in fisiere. Fisierele care contin instructiuni MATLAB se numesc fisiere M sau M-files, intrucat au extensia .m. Un fisier M poate fi de doua tipuri, script sau functie. Ambele tipuri de fisiere sunt scrise in format ASCII, iar algoritmul implementat poate fi urmarit si modificat cu usurinta daca se cunosc conventiile si sintaxa limbajului...

 • Matlab - Reprezentari Grafice

  Comanda subplot permite afişarea in aceeaşi fereastra a mai multor grafice sau tipărirea acestora pe aceeaşi coala de hârtie. Tastând subplot(m,n,p) fereastra figure este partiţionata intr-o matrice m x n de grafice mai mici si selectează graficul cu index p ca grafic curent. Graficele sunt numerotate întâi pe primul rând de sus al ferestrei figura, apoi pe cel de-al doilea rând etc Comenzile de mai jos trasează curbele in patru grafice diferite pe fereastra figure. [X,Y,Z] = peaks;...

 • Bazele Proiectarii Asistate de Calculator

  Definiţii Proiectarea reprezintă un sistem coerent de activităţi mintale şi tehnice care au ca scop elaborarea documentaţiei de realizare a unui produs care trebuie să răspundă unor cerinţe social-economice. La modul general, un produs poate fi de tip “hard” sau “soft”. Prin modul de abordare, activităţile de proiectare sunt asemănătoare, indiferent de natura produsului. Proiectarea asistată de calculator (Computer Aided Design – CAD), poate fi definita ca o activitate de utilizare a unui...

 • Limbaje Moderne de Programare

  1. Platforma NET şi limbajul C# Limbajul C# a fost lansat în iulie 2000 odată cu lansarea platformei NET. Platforma NET orientează cercetarea Microsoft spre 4 grupe de produse: a) Un cadru de dezvoltare a aplicaţiilor atât cele clasice windows cât şi a aplicaţiilor web denumit NET Framework. b) Un set se servere denumit NET Enterprise Servers, care trebuie să asigure funcţionalitatea necesară pentru bazele de date relaţionale, email, B2B comerţ. c) Un set de servicii comerciale denumit...

Pagina 4 din 23