Cursurile din domeniul Limbaje de Programare - pagina 5 din 17

Complexitatea Algoritmilor

Etapele rezolvării unei probleme Este cunoscut faptul că rezolvarea unei probleme presupune în principal trei etape: I. Analiza problemei, II. Proiectarea soluţiei şi III. Implementarea şi testarea soluţiei în practică. În funcţie de gradul de generalitate a analizei efectuate, în a doua etapă se întîlnesc două... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Bazele Programarii Calculatoarelor

ALGORITMI ŞI SCHEME LOGICE Caracteristicile algoritmilor Iterativitate şi recursivitate Reprezentarea algoritmilor prin scheme logice Reprezentarea algoritmilor prin pseodocod Descrierea structurilor fundamentale Structurarea algoritmilor Erorile în algoritmi Proiectarea algoritmilor Caracteristicile... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras

Baze de Date

CURS 1 -Conceptele de BD si SGBD Baza de date, conform definitie lui Delobel este „un ansamblu structurat de date corelate logic si inregistrate pe suporturi accesibile calculatorului pentru a satisface simultan mai multi utilizatori, în timp real”. Baza de date se descrie independent de programele care folosesc... citește mai departe

50 pagini Gratis Extras Preview

Aplicația Access

MICROSOFT ACCESS 97 Access 97, ca parte integrantă a pachetului Microsoft Office 97 Professional Edition, vine în completarea facilităţilor oferite de lucrul cu foile de calcul tabelar, asigurând stocarea şi prelucrarea unui volum foarte mare de date şi în acelaşi timp conlucrarea cu celelalte programe incluse în... citește mai departe

27 pagini Gratis Extras Preview

Crearea Fisierilor si Relizarea Functilor in Fisiere

PREZENTAREA GENERALĂ A MEDIULUI DE DEZVOLTARE Turboc C++, produs al firmei Turbo International, este un pachet de programe care oferă o implementare a limbajului C după standardul ANSI şi o implementare a limbajului C++. Extensiile implicite pentru cele doua categorii de fişiere sunt C respectiv .CPP. Mediul... citește mai departe

36 pagini Gratis Extras Preview

Programarea Automatica a Calculatoarelor Solidworks

Ingineria mecanică se referă la activitatea de concepţie, de materializare şi de exploatare-întreţinere a sistemelor mecanice din industrie, agricultură, servicii etc. adică din întregul mediu în care omul îşi defăşoară vremelnica existenţă. Concepţia, realizarea şi exploatarea-întreţinerea nu pot fi considerate... citește mai departe

69 pagini Gratis Extras Preview

Notiuni Introductive in Baze de Date

1. INTRODUCERE 1.1. Definiţii Datele reprezintă informaţii fixate pe un anumit suport fizic în vederea utilizării şi prelucrării într-un anumit scop. Baza de date (data base) este o colecţie de date organizate care serveşte unui anumit scop (nu conţine date care nu sunt relevante). Faptul că sunt organizate... citește mai departe

71 pagini Gratis Extras Preview

Bazele Tehnologiei Informatiei

CONCEPTUL DE IT In perioada actual societatea este influentata in mod direct de utilizarea pe scara larga de TIC. Managementul performant, la nivel microeconomic si macroeconomic utilizeaza in mod permanet aceste tehnologii. Informatia a devenit o sursa vitala pentru intreprinderi, organizatii sociale, comerciale,... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Implementari Practice ale Procesului de Compresie-Decompresie

3.1 Compresia audio Vom avea ca sursă un fişier de tip wave necomprimat cu următoarele caracteristici: Lungimea fişierului : 21168170 baiţi Durată : 120 Sec Mărimea formatului : 16 biţi Format: PCM Canale : 2 Rata de eşantionare : 44100 Hz Baiţi / Sec: 176400 După transformare s-au obţinut următoarele... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Joomla

De ce Joomla! Pentru că s-a dovedit puterea acestui CMS (Sisteme de Management al Contentului) prin construirea rapidă şi ieftină a unui site şi prin declaraţiile dezvoltatorilor totodată şi anume că, Joomla! este unul din cele mai puternice Open Source sistem de administrare a conţinutului la nivel global,... citește mai departe

44 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Structuri de Date

Tipuri Abstracte de Date în C Un Tip Abstract de Date (TAD) este o colecţie de obiecte de un anumit tip, împreună cu operaţiile asociate acestor obiecte. Un TAD folosit într-un program, este implementat printr-un modul. Orice modul este de sine stătător şi are o interfaţă bine definită, care lămureşte modul în... citește mai departe

96 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme Informatice Financiar Bancare

Sistem informational –Sistem informatic Prin sistem intelegem un ansamblu de componente interdependente care actioneaza ca un tot unitar in vederea atingerii unui obiectiv comun Orice organism economic reprezinta un sistem si pt modelarea acestuia putem utilize metodele si mijloacele specifice sistemelor Orice... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Limbajul C

În continuare vom defini un calculator, ca fiind un sistem electronic de foarte mare complexitate, capabil de prelucrarea automata a datelor de intrare si furnizarea unor date de iesire intr-o forma accesibila utilizatorului. Datele de intrare sunt transformate in date de iesire pe baza unui program de calcul.... citește mai departe

141 pagini Gratis Extras Preview

Ingineria Sistemelor de Programe - Capitolul 3

1. Definirea unui algoritm. Proprietati. Un algoritm reprezintă, în mod uzual, o metodă de descriere a rezolvării unor probleme. Mai exact, un algoritm reprezintă un ansamblu finit de operaţii care se aplică asupra unor informaţii numite mărimi sau date de intrare ale unei probleme in vederea obţinerii unor... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Ingineria Sistemelor de Programe - Capitolul 2

Capitolul II Structuri complexe de date in ingineria programarii 1. Generalitati Variabilele utilizate in Limbajul C/C++, din punct de vedere al alocarii spatiului de memorie necesar sunt de doua feluri: variabile alocate in mod static si variabile alocate in mod dinamic. Variabilele alocate in mod static... citește mai departe

27 pagini Gratis Extras Preview