Toate cursurile din domeniul Limbaje de Programare

 • Baze de Date

  Cap. I ELEMENTE DE TEORIA BAZELOR DE DATE 1.1 Scopul şi obiectivele organizării datelor Organizarea datelor ocupă un loc important în proiectarea sistemelor informatice. Organizarea datelor presupune: - definirea, structurarea, ordonarea şi gruparea datelor în colecţii de date omogene; - stabilirea relaţiilor (legăturilor) între date, între elementele unei colecţii, între colecţiile de date; - reprezentarea lor pe suport informaţional, prelucrabil într-un sistem de calcul. Scopul...

 • Matlab

  Versiunea completă a pachetului de programe MATLAB conţine o întreagă familie de module specifice, denumite tool-box-uri, respectiv blockset-uri, care permit rezolvarea unor aplicaţii din diverse domenii cum ar fi: maşini, aparate şi acţionări electrice, control de sistem, aplicaţii DSP, procesarea materialelor şi electro-tehnologii, procesare de semnal, mecanică, industria aeronautică şi de automobile, statistică, finanţe şi multe altele. Aceste module sunt colecţii de funcţii MATLAB...

 • XML si SOAP

  Capitolul 2 XML şi SOAP 2.1. Introducere în XML. Concepte de bază De fiecare dată când este aplicată unei tehnologii o problemă de integrare a aplicaţiei, a apărut un şablon: acest şablon a fost denumit arhitectură orientată spre servicii SOA – service –oriented architecture. De la introducerea sa în 1998, Extensible Markup Language (limbaj de marcare extensibil – XML) a revoluţionat modul în care gândim structurarea, descrierea şi schimbul de informaţii. Modurile în care XML este...

 • Limbaje de Programare si Baze de Date

  1.1 SGBD Definitie1: O baza de date reprezinta o colectie de date stocate pe o partitie a discului dur, pe o banda magnetica, CD-ROM sau o discheta a unui PC. Ea poate fi integrata sau partajata. Definitie 2 : O baza de date integrata este reprezentata printr-o colectie de mai multe fisiere de date, distincte, partial sau total iredundante. Definitie 3 : O baza de date partajata este reprezentata printr-o colectie de date partajate intre mai multi utilizatori. Partajarea bazei de date...

 • Proiectare Asistata de Calculator in Domeniul Textil

  CONSTRUCŢIA TIPARULUI DE BAZĂ In figura 1. se prezinta dimensiunile de constructie pentru produsul „fusta pentru femei” (dimensiunile sunt in cm): Fig.1 1.Generarea pieselor. Reperul este asociat cu o piesa „Piece”, care este definita prin contur inchis si fir drept. Pentru desenare, piesa se asociaza unui dreptunghi care se proiecteaza astfel: 1) Din meniul principal se selectează Piece/ Create piece / Rectangle. Succesiunea de comenzi este prezentată în imaginea următoare: 2) Se...

 • Semantica Programelor

  Specificarea limbajelor de programare: Sintaxa (structura (forma) programelor) Specificare neformalizată (limbaj natural) Specificare formalizată (gramatici generative Chomsky independente de context în notaţia Backus-Naur Form) Semantica (semnificaţia programelor) Specificare neformalizată (limbaj natural): explicare intuitivă a semnificaţiei programelor predispusă la ambiguitate, inconsistenţă şi incompletitudine Nu oferă suport riguros pentru: Implementarea limbajelor de...

 • Analiza si Proiectarea Obiectuala

  CAPITOLUL1 METODOLOGII MODERNE DE REALIZARE A SISTEMELOR INFORMATICE 1.1. Concepte de bază ale paradigmei obiectuale Aplicată mai întâi în domeniul programării, abordarea orientată obiect s-a impus ca o nouă paradigmă informatică cu o utilizare din ce în ce mai largă. Vorbim astfel de programare orientată pe obiecte (sau obiectuală), baze de date orientate pe obiecte, analiză şi proiectare orientată pe obiecte, metode de reprezentare a cunoştinţelor orientate pe obiecte. Modelarea...

 • Baze de Date Relationale

  CAP.1. BAZE DE DATE 1.1. ORGANIZAREA DATELOR (OD) (Ce presupune organizarea datelor?) - definirea, structurarea, ordonarea si gruparea datelor în colectii de date omogene; - stabilirea relatiilor între date, între elementele unei colectii, între colectii de date; - stocarea datelor pe suport informational. 1.2. OBIECTIVELE ORGANIZARII DATELOR (De ce este necesara organizarea datelor?) - minimizarea timpului de acces la date; - economie de memorie interna si externa; - asigurarea...

 • Visual Basic 2008

  C1: Despre programare şi limbaje de programare 1) De ce programarea (de ce să programăm)? -programarea este un domeniu esenţial al informaticii -fără programe (soft) calculatoarele (hard) ar rămâne doar instrumente inutile şi anoste (nu ar fi capabile să facă nimic) 2) Ce este un program informatic? -o succesiune logică de instrucţiuni sau expresii destinate executării lor de către calculator în vederea obţinerii unor rezultate -sinonime: produs program, aplicaţie, pachet de programe,...

 • Cursuri SBGD

  1.1 Politici europene de susţinere a societăţii ubformaţionale 1.2 Provocări ale societăţii informaţionale pentru mediul de afaceri 1.3 Soluţii informatice în economia digitală 1.4 Sistemele informatice pentru mediul de afaceri Tranziţia spre societatea bazată pe cunoaştere Noul model european bazat pe investiţia în capitalul uman Creşterea economică prin intermediul unui mix de politici macro-economice Nivel macro Crearea infrastructurii informaţionale şi de comunicaţie Comunicare...

 • Proiectarea Web - Dezvoltarea Sistematica a Aplicatiilor Web

  - orientarea actuală în domeniul dezvoltării aplicaţiilor web - abordare ad-hoc şi o lipsă a metodelor de dezvoltare > calitate - construirea unui ciclu de viaţă a aplicaţiilor web, prezentarea conceptelor, tehnicilor, metodelor şi utilitarelor pentru dezvoltarea sistematică a aplicaţiilor web > evolutie, infrastructura Proiectarea web ca disciplină ştiinţifică este influenţată de dezvoltarea aplicaţiilor web. Orientarea actuală în domeniul dezvoltării aplicaţiilor web este deseori...

 • Complexitatea Algoritmilor

  Etapele rezolvării unei probleme Este cunoscut faptul că rezolvarea unei probleme presupune în principal trei etape: I. Analiza problemei, II. Proiectarea soluţiei şi III. Implementarea şi testarea soluţiei în practică. În funcţie de gradul de generalitate a analizei efectuate, în a doua etapă se întîlnesc două situaţii: proiectarea unei soluţii particulare, valabilă doar pentru acea problemă, şi proiectarea unei soluţii generale, valabilă pentru orice instanţiere a acelei probleme...

 • Bazele Programarii Calculatoarelor

  ALGORITMI ŞI SCHEME LOGICE Caracteristicile algoritmilor Iterativitate şi recursivitate Reprezentarea algoritmilor prin scheme logice Reprezentarea algoritmilor prin pseodocod Descrierea structurilor fundamentale Structurarea algoritmilor Erorile în algoritmi Proiectarea algoritmilor Caracteristicile algoritmilor Iterativitate şi recursivitate Iterativitate Produs vectorial Creare vectori Recursivitate Produs scalar Maxim (minim) dintr-un şir Cmmdc din două numere...

 • Baze de Date Avansate - Oracle

  CAPITOLUL I EVOLUŢIA TEHNOLOGIILOR BAZELOR DE DATE Introducere Tehnologia bazelor de date, ca sitehnologia informaţiilor a evoluat de–a lungul unei perioade de mulţi ani. Putem identifica cel puţin patru etape separate în domeniul calculului care se bazează predominant pe hardware. timp Fig. 1 Etapele de evolutie ale tehnologiei sistemelor de calcul 1.1 Echipamente de calcul mainframe Prima etapă se bazeaz[ pe echipamente mainframe. Diferenţele dintre mainframe şi alte forme de...

 • Baze de Date

  CURS 1 -Conceptele de BD si SGBD Baza de date, conform definitie lui Delobel este „un ansamblu structurat de date corelate logic si inregistrate pe suporturi accesibile calculatorului pentru a satisface simultan mai multi utilizatori, în timp real”. Baza de date se descrie independent de programele care folosesc datele. Descrierea datelor vizeaza, pe de o parte, structurile de date (tip, marime), relatiile dintre acestea si, totodata, regulile care trebuie sa asigure coerenta datelor...

Pagina 5 din 23