Cursurile din domeniul Limbaje de Programare - pagina 6 din 17

Baze de Date

1. Definitia IP: intelegem prin IP , aceea organizatie care are ca principala responsabilitate realizarea si distribuirea de servicii publice 2. Clasificarea IP: A Dupa nivelul de organizare : a. nivel central si b. nivel local a. nivelul central ca IP : Parlament, Presedentie, Guvern, ministerele Exista Ip : -... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Analiza Multidimensionala

Modelarea (multi)dimensională presupune generarea unui cub OLAP (hipercub/ cub multidimensional), cu ajutorul căruia se poate modela aspectul complex al unor activităţi desfăşurate. Activitatea modelată se va exprima cu ajutorul unor indicatori, ale căror valori vor depinde de o serie de parametrii ai activităţii,... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras

Fisiere in Limbajul C

Capitolul I Fisiere in ingineria programarii in C 1.1 Generalitati Un fisier este o multime de informatii referitoare la o clasa de obiecte concrete sau abstracte. De exemplu, multimea informatiilor referitoare la angajatii unei societati comerciale constituie fisierul de personal, multimea informatiilor... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Comunicare în Mediile Electronice

1. Principii de comunicare 1.1 Organizarea unui discurs oral 1.1.1. Structura discursului public În cadrul unui discurs public – scris sau vorbit -, un bun control al structurii acestuia ajută vorbitorul să îşi urmareasca ideea centrala si modul in care urmeaza sa o sustina. In acelasi timp, auditorii vor... citește mai departe

140 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Arhitectura Calculatoarelor

1.1. Sistemul de calcul 1.1.1. Definiţii Sistemul de calcul (SC, System Computer sau calculator) este reprezentat de o structură destinată prelucrării datelor. Adesea, un SC este descris prin cele două subsisteme componente: hardware şi sistemul software. Partea hardware constă din toate componentele electronice... citește mai departe

127 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Administrarea Sistemelor Linux

Scurt istoric În anul 1969, cercetătorii Kenneth Thompson şi Dennis Ritchie de la AT&T Bell Labs au început dezvoltarea unui sistem de operare numit UNIX, pe un calculator PDP7. Multe idei din UNIX au fost preluate dintrun sistem anterior, MULTICS. În 1972, sistemul a fost rescris în proaspătul născut limbaj de... citește mai departe

73 pagini Gratis Extras Preview

Procese Stochastice

Capitolul 1 Noţiuni preliminare Capitolul cuprinde noţiuni fundamentale din teoria probabilităţilor ce urmează a fi utilizate pe parcursul cursului: probabilitate, proces stochastic, martingal, timp de oprire. 1.1. Spaţiu de selecţie Definiţia 1. Fie Ω mulţimea tuturor rezultatelor posibile ale unui experiment... citește mai departe

156 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

BTI

ECHIPAMENTE PERIFERICE TASTATURA SCANNER MONITOR IMPRIMANTA MODEM MOUSE Rol şi funcţii Echipamente periferice de intrare/ieşire au rolul de a asigura comunicarea dintre unitatea centrală şi mediul exterior prin intermediul unor unităţi de interfaţă. Potrivit acestor funcţii, echipamentele periferice se pot... citește mai departe

122 pagini Gratis Extras

ECDL

1. SISTEME DE CALCUL. GENERALITĂŢI. 1.1. Caracteristicile calculatoarelor digitale Calculatorul compatibil IBM-PC face parte din categoria microcalculatoarelor. Microcalculatoarele sunt calculatoare digitale care operează prin utilizarea numerelor. Nucleul unui calculator digital constă din milioane de comutatori... citește mai departe

300 pagini Gratis Extras

CURS C++

Clasele - un nou tip de date Varianta 1 int x,y,z; void translat (int tx, int ty, int tz) { x+=tx; y+=ty; z+=tz; } Varianta 2 - Structuri struct coord_3D { int x,y,z; }; void translat (struct coord_3D *punct, int tx, int ty, int tz) { (*punct).x+=tx; (*punct).y+=ty; (*punct).z+=tz; } Varianta 3 -... citește mai departe

95 pagini Gratis Extras

Limbajul SQL

Introducere Limbajul SQL (Structured Query Language) reprezintă, în prezent, unul dintre cele mai puternice limbaje structurate pentru interogarea bazelor de date relaţionale. Există un anumit grad de standardizare a limbajului SQL, mai multe sisteme de gestiune a bazelor de date recunoscând principalele... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras

Medii de Programare

CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE LOGICĂ MATEMATICĂ ŞI ALGEBRĂ BOOLEANĂ 1.1. Calculul propoziţiilor 1.1.1. Noţiunea de propoziţie DEFINIŢIA 1.1. Se numeşte propoziţie un enunţ (un ansamblu de cuvinte cărora li s-a dat un sens) despre care se ştie că este sau adevărat sau fals, însă nu simultan şi una şi alta. Exemple de... citește mai departe

64 pagini Gratis Extras Preview

Programarea sistemelor informatice

Tema 1. Generalităţi. Noţiuni de bază. 1.1 Definire sistem informatic. Situaţia economică actuală prezintă o serie de caracteristici ce trebuiesc luate în consideraţie, deoarece impun o anumită politică a întreprinderilor. La etapa actuală nu mai există o creştere economică generală şi continuă, fiecare... citește mai departe

75 pagini Gratis Extras

Programare Modulara

Paradigme de programare: - programarea structurată – bazată pe Teorema de structură - programarea procedurală – bazată pe proiectarea de funcţii separate - programarea modulară – bazată pe alcătuirea de proiecte din mai multe fişiere - programarea orientată obiect – bazată pe moştenire şi polimorfism Un modul... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Bazele Programarii Matlab

1. Noţiuni generale Sistemul de programare MatLab (Matrix Laboratory) reprezintă un mediu interactiv de calcul a problemelor inginereşti şi ştiinţifice avănd ca un singur tip de date - matricea. Programele elaborate în mediul MatLab se salvează în fişiere cu extensia .m, numite M-fişiere. MatLab este dotat cu un... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview