Toate cursurile din domeniul Limbaje de Programare

  • Aplicatia Access

    MICROSOFT ACCESS 97 Access 97, ca parte integrantă a pachetului Microsoft Office 97 Professional Edition, vine în completarea facilităţilor oferite de lucrul cu foile de calcul tabelar, asigurând stocarea şi prelucrarea unui volum foarte mare de date şi în acelaşi timp conlucrarea cu celelalte programe incluse în acest pachet, dar si colaborarea cu alte tipuri de baze de date folosite în prezent (Fox Pro, Dbase, Paradox etc.). Avantajele folosirii bazelor de date Access 97 în comparaţie cu...

  • Proceduri si Functii - Proceduri Pascal

    O procedura Pascal poate avea uan din urmatoarele sintaxe. Forma a) fara parametrii formli cu sintaxa Forma b) cu parametrii formali, cu sintaxa unde -nume este un indentificator Pascal, unde si este numele procedurii; -(l1:t1; ;ln: tn) reprezinta listele parametrilor formali si a tipurilor acestora, daca multimea acestora nu e vida; li : ti, i=1,2, ,n sint separate prin caracterul “i”( punct si virgula) si se numesc parametric formali. Parametrii formali dintr-o procedura(si functie)...

  • Crearea Fisierilor si Relizarea Functilor in Fisiere

    PREZENTAREA GENERALĂ A MEDIULUI DE DEZVOLTARE Turboc C++, produs al firmei Turbo International, este un pachet de programe care oferă o implementare a limbajului C după standardul ANSI şi o implementare a limbajului C++. Extensiile implicite pentru cele doua categorii de fişiere sunt C respectiv .CPP. Mediul de dezvoltare integrat (IDE: Integrared Development Environment) oferă toate facilitaţile necesare pentru editarea, compilarea, linkeditarea şi depanarea programelor. La laborator...

  • Programarea Automatica a Calculatoarelor Solidworks

    Ingineria mecanică se referă la activitatea de concepţie, de materializare şi de exploatare-întreţinere a sistemelor mecanice din industrie, agricultură, servicii etc. adică din întregul mediu în care omul îşi defăşoară vremelnica existenţă. Concepţia, realizarea şi exploatarea-întreţinerea nu pot fi considerate ca activităţi separate, ci se găsesc, mai ales de când sunt conduse şi coordonate de computer, într-o interdependenţă aproape organică. Maşina de calcul poate, folosind programe...

  • Curs SQL

    Limbajul SQL (Structured Query Language) se bazează pe studiile lui E.F. Codd, prima implementare a acestui limbaj datând din 1970. SQL este un limbaj complet standardizat şi se poate utiliza pentru a accesa baze de date Oracle, SQL Server, DB2, MySQL ş.a. SQL utilizează o sintaxă foarte simplă şi uşor de folosit. Comenzile SQL sunt grupate în cinci categorii, astfel: 1) Limbajul de interogare – permite regăsirea liniilor memorate în tabelele bazelor de date. Comanda utilizată este SELECT....

  • Baze de Date

    1. Date, informaţii, cunoştinţe 1.1. Locul şi rolul datelor în sistemul informatic Preluarea datelor în sistemul informatic poate începe din momentul şi de la locul generării lor şi este condiţionată direct de cerinţele de informare a sistemului deservit de sistemul informatic, de necesităţile de valorificare a informaţiei preluate din mediul extern sistemului informatic. Datele preluate în sistemul informatic din mediul extern trebuie să fie: reprezentative, reale, complete şi actuale....

  • Notiuni Introductive in Baze de Date

    1. INTRODUCERE 1.1. Definiţii Datele reprezintă informaţii fixate pe un anumit suport fizic în vederea utilizării şi prelucrării într-un anumit scop. Baza de date (data base) este o colecţie de date organizate care serveşte unui anumit scop (nu conţine date care nu sunt relevante). Faptul că sunt organizate înseamnă că sunt stocate, reprezentate şi accesate într-o manieră consistentă. Dezvoltarea bazelor de date s-a bazat pe 2 cerinţe: - persistenţa datelor (datele trebuie să fie valide...

  • Bazele Tehnologiei Informatiei

    CONCEPTUL DE IT In perioada actual societatea este influentata in mod direct de utilizarea pe scara larga de TIC. Managementul performant, la nivel microeconomic si macroeconomic utilizeaza in mod permanet aceste tehnologii. Informatia a devenit o sursa vitala pentru intreprinderi, organizatii sociale, comerciale, etc. Succesul acestora depinde in mod direct de cum managerii utilizeaza informatia. De asemenea, asistam la o sistematizare permanenta a proceselor decizionale si a proceselor de...

  • Implementari Practice ale Procesului de Compresie-Decompresie

    3.1 Compresia audio Vom avea ca sursă un fişier de tip wave necomprimat cu următoarele caracteristici: Lungimea fişierului : 21168170 baiţi Durată : 120 Sec Mărimea formatului : 16 biţi Format: PCM Canale : 2 Rata de eşantionare : 44100 Hz Baiţi / Sec: 176400 După transformare s-au obţinut următoarele lungimi de fişiere : Format PCM PCM IMA ADPCM rata de eşantionare 44100 Hz 21168170 10584162 5308558 22050 Hz 10584140 5292140 2663566 11025 Hz 5292140 2646140 1341070 8000 Hz...

  • Joomla

    De ce Joomla! Pentru că s-a dovedit puterea acestui CMS (Sisteme de Management al Contentului) prin construirea rapidă şi ieftină a unui site şi prin declaraţiile dezvoltatorilor totodată şi anume că, Joomla! este unul din cele mai puternice Open Source sistem de administrare a conţinutului la nivel global, fiind utilizat de către informaticienii din toată lumea începând de la construirea celor mai simple website-uri până la aplicaţii complexe pentru corporaţii. CMS – este acronimul...

  • Structuri de Date

    Tipuri Abstracte de Date în C Un Tip Abstract de Date (TAD) este o colecţie de obiecte de un anumit tip, împreună cu operaţiile asociate acestor obiecte. Un TAD folosit într-un program, este implementat printr-un modul. Orice modul este de sine stătător şi are o interfaţă bine definită, care lămureşte modul în care este folosit modulul. De ce sunt necesare TAD? Limbajele de programare posedă un mecanism de creere a unor noi tipuri de date. Implementările acestor tipuri de nivel înalt,...

  • Sisteme Informatice Financiar Bancare

    Sistem informational –Sistem informatic Prin sistem intelegem un ansamblu de componente interdependente care actioneaza ca un tot unitar in vederea atingerii unui obiectiv comun Orice organism economic reprezinta un sistem si pt modelarea acestuia putem utilize metodele si mijloacele specifice sistemelor Orice interprindere poate fi privita ca un ansamblu de departamente , component interdependent , aceste departamente schimba date si informatii , precum si fluxuri materiale ,...

  • Limbajul C

    În continuare vom defini un calculator, ca fiind un sistem electronic de foarte mare complexitate, capabil de prelucrarea automata a datelor de intrare si furnizarea unor date de iesire intr-o forma accesibila utilizatorului. Datele de intrare sunt transformate in date de iesire pe baza unui program de calcul. Orice calculator are in principiu doua componente, care nu pot functiona una fara cealalta: componenta fizica, numita si hardware, se refera la partea materiala: elemente electronice...

  • Programare PCPocket

    Cursul I. Curs introductiv PocketPC-urile sunt o serie de dispozitive care rulează sistemul de operare Microsoft Windows CE .NET şi software de aplicaţii. În aceaşi serie mai sunt şi Smartphone-uri, PC de tip Handheld, PC-uri auto, şi sisteme înglobate. Microsoft denumeşte această serie dispozitive de Windows Mobile. Acestea sunt nişte dispozitive mici, incredibil de puternice pe care le putem folosi pentru a ne uşura munca sau chiar şi pentru relaxare. În 1996 mai multe companii, incluzând...

  • Ingineria Sistemelor de Programe - Capitolul 3

    1. Definirea unui algoritm. Proprietati. Un algoritm reprezintă, în mod uzual, o metodă de descriere a rezolvării unor probleme. Mai exact, un algoritm reprezintă un ansamblu finit de operaţii care se aplică asupra unor informaţii numite mărimi sau date de intrare ale unei probleme in vederea obţinerii unor rezultate numite mărimi sau date de ieşire ale acesteia. În practica utilizării algoritmilor se disting două etape : descrierea unui algoritm si execuţia algoritmului. Pentru a descrie...

Pagina 6 din 23