Toate cursurile din domeniul Limbaje de Programare

 • Ingineria Sistemelor de Programe - Capitolul 2

  Capitolul II Structuri complexe de date in ingineria programarii 1. Generalitati Variabilele utilizate in Limbajul C/C++, din punct de vedere al alocarii spatiului de memorie necesar sunt de doua feluri: variabile alocate in mod static si variabile alocate in mod dinamic. Variabilele alocate in mod static (tipurile intregi, reale, caracter, tipurile tablou de intregi, reale si caracter etc.) sunt alocate in zona de memorie a proramului, chiar in faza de compilare. Structura, tipul si...

 • Baze de Date

  1. Definitia IP: intelegem prin IP , aceea organizatie care are ca principala responsabilitate realizarea si distribuirea de servicii publice 2. Clasificarea IP: A Dupa nivelul de organizare : a. nivel central si b. nivel local a. nivelul central ca IP : Parlament, Presedentie, Guvern, ministerele Exista Ip : - autonome : SRI, BNR, Curtea de Conturi - De subordonare guvernamentala (ministerele) b. Ca IP: Primariile (autoritatea legislativa si executiva pentru municipii, orase,...

 • Gestiunea Bazelor de Date

  1.Conceptul de sistem de gestiune a bazelor de date Sistemele de gestiune a bazalor de date (SGBD) sunt sisteme informatice specializate în stocarea şi prelucrarea unui volum mare de date, numărul prelucrărilor fiind relativ mic. Termenul de bază de date se va referi la datele de prelucrat, la modul de organizare a acestora pe suportul fizic de memorare, iar termenul de gestiune va semnifica totalitatea operaţiilor ce se aplică asupra datelor din baza de date. Un SGBD trebuie să asigure...

 • Baze de Date

  ENTITATE – colectie de date care reprezinta un obiect, fenomen, process de sine statator. ATRIBUT – reprezinta o proprietate carecteristica a entitatii. RELATIE BINARA(pe ? ) – submultimea R: ? *? ? ? cu proprietatea: R={ (x,y) ª ? *? | x,y ª ? / x are aceeasi valoare cu y} PROPRIETATI: R: ? *? ? ? este: - 1. reflexivitatea: pt oricare ar fi x ª ? > xRx; - 2. simetrie: dc pt oricare ar fi (x,y) ª ? xRy at exista yRx ; - 3. antisimetrie: dc pt oricare ar fi (x,y) ª ? xRy si yRx...

 • Analiza Multidimensionala

  Modelarea (multi)dimensională presupune generarea unui cub OLAP (hipercub/ cub multidimensional), cu ajutorul căruia se poate modela aspectul complex al unor activităţi desfăşurate. Activitatea modelată se va exprima cu ajutorul unor indicatori, ale căror valori vor depinde de o serie de parametrii ai activităţii, denumiţi dimensiuni ale abordării. La nivelul dimensiunilor putem avea una sau mai multe ierarhii. Nivelele ierarhiilor sunt utilizate ca nivele de agregare a valorilor pentru...

 • Fisiere in Limbajul C

  Capitolul I Fisiere in ingineria programarii in C 1.1 Generalitati Un fisier este o multime de informatii referitoare la o clasa de obiecte concrete sau abstracte. De exemplu, multimea informatiilor referitoare la angajatii unei societati comerciale constituie fisierul de personal, multimea informatiilor referitoare la materialele utilizate in procesul de productie poate constitui fisierul de stocuri materiale, multimea informatiilor referitoare la operatiile tehnologice ce se pot aplica...

 • C, XML, XSL

  Exista o probabilitate destul de mare ca după citirea a n articole, toate cu acelaşi subiect, al n+1-ulea sa poate fi parcurs cu ochii închişi. In general, abordări diverse pot avea multe aspecte comune, deşi subiectul pare inepuizabil. Se poate sa fie si cazul celor care citesc acest articol, dar sper sa fie cel mult al n-ulea, încercând sa afle cat mai multe despre C# si NET Framework. In acest articol voi vorbi despre tipuri de date in C#. Consider ca orice limbaj nou de programare poate...

 • Programare

  Capitolul 1 Această carte se adresează utilizatorilor experimentaţi ai limbajului de programare C care doresc să înveţe să scrie aplicaţii pentru sistemul de operare Windows 95. Experienţa în folosirea limbajului C este prima condiţie necesară pentru utilizarea acestei cărţi. A doua cerinţă este să aveţi instalat pe calculator mediul de dezvoltare Microsoft Visual C++ versiunea 4.0 pentru programarea pe 32 de biţi. În al treilea rând - dar nu ultimul - este important să cunoaşteţi sistemul...

 • Comunicare in Mediile Electronice

  1. Principii de comunicare 1.1 Organizarea unui discurs oral 1.1.1. Structura discursului public În cadrul unui discurs public – scris sau vorbit -, un bun control al structurii acestuia ajută vorbitorul să îşi urmareasca ideea centrala si modul in care urmeaza sa o sustina. In acelasi timp, auditorii vor înţelege mai uşor ideile prezentate, discursul având astfel şanse mai mari de a fi convingător. Vom prezenta câteva indicii despre modul in care se construieste strucura un discurs...

 • Arhitectura Calculatoarelor

  1.1. Sistemul de calcul 1.1.1. Definiţii Sistemul de calcul (SC, System Computer sau calculator) este reprezentat de o structură destinată prelucrării datelor. Adesea, un SC este descris prin cele două subsisteme componente: hardware şi sistemul software. Partea hardware constă din toate componentele electronice care alcătuiesc partea fizică a SC. Sistemul software constă din instrucţiuni şi date pe care SC le prelucrează pentru a executa diversele cerinţe ale utilizatorului. O secvenţă de...

 • Administrarea Sistemelor Linux

  Scurt istoric În anul 1969, cercetătorii Kenneth Thompson şi Dennis Ritchie de la AT&T Bell Labs au început dezvoltarea unui sistem de operare numit UNIX, pe un calculator PDP7. Multe idei din UNIX au fost preluate dintrun sistem anterior, MULTICS. În 1972, sistemul a fost rescris în proaspătul născut limbaj de programare C. Astfel, UNIXul a devenit portabil şi pe alte maşini, deoarece doar o mică parte a sa mai era realizată în limbaj de asamblare. Sistemul a fost lansat în curând...

 • Procese Stochastice

  Capitolul 1 Noţiuni preliminare Capitolul cuprinde noţiuni fundamentale din teoria probabilităţilor ce urmează a fi utilizate pe parcursul cursului: probabilitate, proces stochastic, martingal, timp de oprire. 1.1. Spaţiu de selecţie Definiţia 1. Fie Ω mulţimea tuturor rezultatelor posibile ale unui experiment aleator oarecare. Elementele mulţimii Ω le numim evenimente elementare iar mulţimea Ω o numim spaţiu de evenimente elementare sau spaţiu de selecţie. 1.2. Noţiunea de σ...

 • BTI

  ECHIPAMENTE PERIFERICE TASTATURA SCANNER MONITOR IMPRIMANTA MODEM MOUSE Rol şi funcţii Echipamente periferice de intrare/ieşire au rolul de a asigura comunicarea dintre unitatea centrală şi mediul exterior prin intermediul unor unităţi de interfaţă. Potrivit acestor funcţii, echipamentele periferice se pot grupa astfel: echipamente periferice de intrare, prin intermediul cărora se asigură introducerea datelor, a programelor, transmiterea unor comenzi manuale, citirea unor imagini...

 • ECDL

  1. SISTEME DE CALCUL. GENERALITĂŢI. 1.1. Caracteristicile calculatoarelor digitale Calculatorul compatibil IBM-PC face parte din categoria microcalculatoarelor. Microcalculatoarele sunt calculatoare digitale care operează prin utilizarea numerelor. Nucleul unui calculator digital constă din milioane de comutatori interconectaţi. Comutatorul este un circuit electronic cu două poziţii: închis-deschis. Memorarea, procesarea datelor în calculatoarele digitale depind de aceste comutatoare....

 • CURS C++

  Clasele - un nou tip de date Varianta 1 int x,y,z; void translat (int tx, int ty, int tz) { x+=tx; y+=ty; z+=tz; } Varianta 2 - Structuri struct coord_3D { int x,y,z; }; void translat (struct coord_3D *punct, int tx, int ty, int tz) { (*punct).x+=tx; (*punct).y+=ty; (*punct).z+=tz; } Varianta 3 - Clase class coord_3D { private: int x,y,z; public: void translat (int tx, int ty, int tz) { x+=tx; y+=ty; z+=tz; } }; Sectiunile clasei privata - informatii pentru...

Pagina 7 din 23