Toate cursurile din domeniul Limbaje de Programare

 • Limbajul SQL

  Introducere Limbajul SQL (Structured Query Language) reprezintă, în prezent, unul dintre cele mai puternice limbaje structurate pentru interogarea bazelor de date relaţionale. Există un anumit grad de standardizare a limbajului SQL, mai multe sisteme de gestiune a bazelor de date recunoscând principalele instrucţiuni ale acestuia (de exemplu: Oracle, Access, Sybase etc.). Pe plan mondial, standardul în domeniu este considerat American National Standards Institute (ANSI) SQL care are în...

 • Programare VisualBasic

  1. Modelarea aplicaţiilor c/s clasice pentru spor de productivitate şi flexibilitate. Prin aplicaţii c/s (client/server) clasice înţelegem aplicaţii gen interfeţe grafice utilizator (GUI) care accesează/modifică datele stocate într-o bază de date. În mod tradiţional, majoritatea aplicaţiilor de acest tip implementează la nivelul stratului client logica prezentării, logica accesului la date şi validarea datelor introduse de utilizator. Stratul server este constituit, de obicei, de SGBD-ul...

 • Notiuni Introductive Pspice

  VII.1 Noţiuni introductive VII.1.1 Ce reprezintă PSpice? PSpice reprezintă un program care realizează simularea reală a unui circuit. În mod normal, circuitul este descries cu un editor de text (utilizând limbajul PSpice). PSpice simulează şi calculează caracteristicile circuitului electric. În cazul în care dorim o ieşire grafică atunci se impune transferul datelor în programul PSpice -Probe. Ce este acceia o probă ? Proba este un program care preia datele dintr-un circuit electric şi...

 • Medii de Programare

  CAPITOLUL 1. ELEMENTE DE LOGICĂ MATEMATICĂ ŞI ALGEBRĂ BOOLEANĂ 1.1. Calculul propoziţiilor 1.1.1. Noţiunea de propoziţie DEFINIŢIA 1.1. Se numeşte propoziţie un enunţ (un ansamblu de cuvinte cărora li s-a dat un sens) despre care se ştie că este sau adevărat sau fals, însă nu simultan şi una şi alta. Exemple de propoziţii: 1) În orice triunghi suma unghiurilor sale este egală cu 180o; 2) 3+2=5; 3) 2>5; 4) Balena este un mamifer. 5) Planeta Saturn este satelit al Pamântului....

 • Programarea sistemelor informatice

  Tema 1. Generalităţi. Noţiuni de bază. 1.1 Definire sistem informatic. Situaţia economică actuală prezintă o serie de caracteristici ce trebuiesc luate în consideraţie, deoarece impun o anumită politică a întreprinderilor. La etapa actuală nu mai există o creştere economică generală şi continuă, fiecare întreprindere trebuie să lupte pentru a se impune în raport cu concurenţa sau pur şi simplu pentru a supravieţui. Cu alte cuvinte, ca urmare a acestor transformări, o întreprindere, pentru a...

 • Programare Modulara

  Paradigme de programare: - programarea structurată – bazată pe Teorema de structură - programarea procedurală – bazată pe proiectarea de funcţii separate - programarea modulară – bazată pe alcătuirea de proiecte din mai multe fişiere - programarea orientată obiect – bazată pe moştenire şi polimorfism Un modul este constituit dintr-un set de funcţii înrudite împreună cu datele pe care acestea le prelucrează, stocate într-un fişier care se compilează separat. Aplicaţia se dezvoltă sub...

 • Bazele Programarii Matlab

  1. Noţiuni generale Sistemul de programare MatLab (Matrix Laboratory) reprezintă un mediu interactiv de calcul a problemelor inginereşti şi ştiinţifice avănd ca un singur tip de date - matricea. Programele elaborate în mediul MatLab se salvează în fişiere cu extensia .m, numite M-fişiere. MatLab este dotat cu un puternic aparat al matematicii de calcul şi de reprezentare grafică. Pentru diferite aplicaţii tehnice MatLab conţine pachete specializate numite Toolbox-uri cu destintaţie în...

 • Utilizarea Pachetului de Programe AutoCad

  1. Generalitati Pachetul de programe AutoCAD este destinat proiectarii/desenarii cu precizie asistate de calculator (“Computer Aided Design” – CAD) si este produsul firmei americane AutoDesk. Este un instrument puternic, flexibil, usor de utilizat, fiind util desenatorilor si proiectantilor din diverse domenii de activitate: mecanic, electromecanic, al electronicii, constructiilor, roboticii, sistemelor flexibile de fabricatie s.a. Prima versiune ACAD a fost 1.0 si a fost comercializata...

 • Fundamente HTML

  Orice document HTML incepe cu notatia <html> si se termina cu notatia </html>. Astfel de perechi de marcaje sau etichete (acolo unde sunt perechi) se numesc in literatura de specialitate TAG-uri. Prin conventie, toate marcajele HTML incep cu o paranteza unghiulara deschisa "<" si se termina cu o paranteza unghiulara inchisa ">". Marcajele dintre aceste paranteze transmit comenzi catre browser pentru a afisa pagina intr-un anumit mod. Unele blocuri...

 • Tipuri de Modele Utilizate in Asistarea Deciziei

  Cele mai des utilizate tipuri de modele în cadrul procesului de adoptare a deciziilor în domeniul economic. Optimizarea problemelor în care intervin puţine alternative Optimizarea cu ajutorul unui algoritm– programare matematică Simularea Previziunea tabelele de decizie (pt. probleme uni- si multicriteriale) arbori de decizie fiecărei alternative îi sunt ataşate valorile estimate ale participării la realizarea obiectivului propus (şi probabilităţile de atingere a acestora)...

 • Data Mining

  Data mining : un proces de extragere de informaţii noi din colecţiile de date existente. Principiul de funcţionare : Prelucrarea datelor referitoare la perioadele trecute pentru a evidenţia caracteristicile acestora şi a permite elaborarea unui model. Odată construit, modelul poate fi aplicat situaţiilor noi de acelaşi tip. Informaţiile obţinute prin data mining sunt de natură predictivă sau descriptivă. Fundamentele explorării datelor. Premize: firmele au acumulat volume foarte...

 • Programarea Aplicatiilor Windows in NET Framework

  .NET Framework asigură şi uneltele şi tehnologiile necesare dezvoltării aplicaţiilor distribuite, atât Windows, cât şi Web, inclusiv servicii Web. Prin arhitectura sa .NET Framework asigură suportul necesar proceselor de compilare şi rulare, necesare dezvoltării aplicaţiilor .NET. În acest articol îmi propun să prezint aspecte legate de dezvoltarea aplicaţiilor Windows. Tipuri de aplicaţii Windows În .NET putem vorbi de două tipuri de aplicaţii: Console Applications şi Windows...

 • Vectori Java

  - Colectie de variabile avand acelasi tip - Declararea vectorilor: tipData[] numeVector; - Crearea unui vector: - numeVector = new tipData[dimVector]; - tipData[] numeVector= new tipData[dimVector]; - Exemplu -> double[] myList = new double[10]; Initializarea unui vector: tipData[] numeVector = {valoare0, valoare1, ..., valoarek}; Exemplu : - double[] myList = {1.9, 2.9, 3.4, 3.5}; - double[] myList = new double[4]; myList[0] = 1.9; myList[1] = 2.9; myList[2] = 3.4;...

 • Organizarea Informatiei in Fisiere

  Organizarea externă a datelorîn fişiere 1. Fişierul şi articolul 2. Moduri de acces la articole 3. Metode de organizare a fişierelor - Secvenţială - Relativă - Indexată - Selectivă - Multiindexată - Cu legături - Inversă etc. 4. Operaţii de intrare/ieşirela nivel de fişier Operaţii standard - Deschidere fişier nou fişier existent - Închidere 5. Operaţii de intrare/ieşirela nivel de articol Scriere Citire Rescriere Ştergere Poziţionare 6. Operaţii de gestiune a...

 • Capitolul 5 - SQL

  Capitolul 5. SQL SQL este un acronim pentru Structured Query Language şi a fost dezvoltat pentru sistemul de gestiune a bazelor de date System R, creat de IBM Research Laboratory, San Jose, California la sfârşitul anilor ’70. SQL a fost standardizat şi a devenit limbajul de referinţă pentru bazele de date relaţionale. SQL nu este numai un limbaj de interogare. El conţine proprietăţile unui limbaj de definire a datelor, LDD (comenzi pentru definirea unei scheme a unei baze de date...

Pagina 8 din 23