Toate cursurile din domeniul Limbaje de Programare

 • Sisteme Informatice de Asistare a Deciziei

  Clasificarea deciziilor dupa nivelul decizional - decizii strategice: determina obiectivele, resursele si politicile organizatiei - decizii tactice: sunt legate de urmarirea eficientei si a eficacitatii cu care sunt utilizate resursele, precum si a eficientei unitatilor operationale - decizii operationale: determina modalitatile in care se executa sarcinile stabilite la nivelurile superioare. dupa gradul de structurare - decizii structurate: decizii de rutina pentru adoptarea...

 • Programare Visual C++

  VC ++ poate fi utilizat pentru a dezvolta programe pentru trei platforme Win32: Windows NT (pe procesoare multiple), Windows 95/98 si Win32s. Windows NT este un SO multifir (multithreaded ) pe 32 biti cu mediu grafic integrat si posibilitati de server avansate. A fost dezvoltat pentru a maximiza portabilitatea, stabilitatea si securitatea. Subsistemul Win32s este un alt nivel pentru Windows 3.1; acesta implementeaza un subset al sistemului Win32 care permite executia aplicatiilor pe 32...

 • Bazele Tehnologiei Informaticii

  In desfasurarea activitatii economice a unei firme un rol important il au culegerea, stocarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor privitaore la procesele tehnico-economice aferente activitatii desfasurate. Informatiile astfel obtinute se utilizeaza pentru conducerea curenta cat si pentru fundamentarea deciziilor privind evolutia firmei. Prin system informational se intelege ansamblul tehnico-organizatoric ce are ca obiectiv obtinerea informatiilor necesare pentru fundamentarea...

 • Structuri de Date si Algoritmi - Curs 3

  Structura unei liste. Definirea elementului listei Element typedef int info; typedef struct nod{ int flag;//0 - informatie, 1 - cap sublista union { info informatie; nod *pointerSublista; }; nod *pointerUrmatorulNod; } NOD, *PNOD;

 • Structuri de Date si Algoritmi - Curs 2

  Curs 2 – Liste simplu înlănţuite Structura unei liste. Definirea elementului listei Element Listă Curs 2 – Liste simplu înlănţuite typedef int info; typedef struct element{ info informatie; element *pointerUrmatorulElement; } ELEMENT, *PELEMENT; Adăugare element nou în listă (implicit la sfârşitul listei) Curs 2 – Liste simplu înlănţuite Construirea unei liste din elementele unui vector Introducere element în listă, după un element dat Curs 2 – Liste simplu înlănţuite...

 • Structuri de Date si Algoritmi - Curs 1

  Curs 1 - Introducere. Structuri de date - noţiuni generale Introducere Tipuri de bază. Pointeri. Tablouri. Paradigme de programare Programare structurată Recursivitate Noţiuni generale privind structurile de date Reprezentări statice şi dinamice Funcţii specifice Introducere Introducere Etapele de realizare ale unui produs software: Definirea cerinţelor: cerinţe  specificaţii  analiza specificaţiilor; Proiectare (DESIGN): proiectare de ansamblu (se sparge modulul în submodule,...

 • Java

  6. Tabele < table atribute > …< / table> - tabel HTML < tr atribute >…< / tr > -linie de tabel < td atribute >…< / td > -celulă de tabel EX1 < table atribute > …< / table> <table border=1> <TR> <td>celula 11</td> <td>celula 12</td> <td>celula 13</td> </tr> <TR> <td>celula 21</td> <td>celula 22</td> <td>celula 23</td> </tr>...

 • Tipuri de Memorii

  STRUCTURA HARDWARE A CALCULATORULUI  Memoria    Unitatea centrala Dispozitive de intrare/iesire 1. Memoria reprezintă componenta funcţională destinată păstrării informaţiei. Informaţia memorată este formată din programele şi datele necesare utilizatorului sistemului de calcul. Memoria se interpune între celelalte componente funcţionale ale sistemului de calcul: informaţiile preluate în calculator prin intermediul unităţilor de intrare sunt stocate mai întâi în memorie, de unde sunt...

 • Structuri de Date

  Scopul unităţii de curs Prezentarea unor noţiuni despre informaţii şi a principalelor structurilor de date utilizate în prelucrări. Obiective operaţionale După studiul acestei unităţi, cursanţii vor avea posibilitatea: - să identifice diferite tipuri de structuri de date; - să cunoască modul de organizare a acestora in sistemul de calcul; - să aprecieze tipul de structură de date potrivită fiecărei situaţii. Cuprinsul unităţii de curs 4.1. Informaţii. Clasificarea informaţiilor 4.2....

 • Notiuni de Limbaj HTML

  NOŢIUNI DE BAZĂ INTER-REŢELE ŞI INTERNET În lume există milioane de calculatoare. În aceste calculatoare sunt stocate informaţii. Pentru a putea face schimb de informaţii, calculatoarele sunt inter-conectate, formând reţele de calculatoare. Multe dintre aceste reţele de calculatoare sunt conectate între ele, formând inter-reţele (reţele de reţele de calculatoare). 0 reţea de reţele se numeşte Internet (,,net” înseamnă în lirnba engleză ,,reţea”). Cea mai mare inter-reţea publică (reţea...

 • Limbaje de Programare

  CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Conceptul de bază de date Organizarea datelor în vederea prelucrării pe calculator este o activitate tot aşa de importantă ca şi realizarea programelor. Cele două componente principale ale unui sistem informatic: datele si programele, se găsesc într-o strânsa interdependenţă. Un program, oricât de elaborat si rafinat ar fi, nu va produce rezultatele scontate, daca va lucra cu o structura de date depasita. Tot asa de bine, o structura de date bine pusa la punct...

 • Initiere in Visual Foxpro

  Organizarea datelor în Baze de Date (BD) Introducere Datele prelucrate cu ajutorul calculatorului sunt organizate, adică au o anumită structură- Cele mai obişnuite forme de organizare a datelor sunt bazele de date- Există mai multe definiţii pentru bazele de date- Pentru început vom accepta ideea că “o bază de date este o colecţie de date structurate conform unui model de date şi care serveşte uneia sau mai multor aplicaţii”- Un model de date este un set de noţiuni, concepte şi reguli...

 • Sistemul de Operare Windows

  Sistemul de operare Windows, este un sistem de operare monouser, multitasking, Sistemul de operare Windows a devenit cel mai folosit sistem de operare. Acest sistem pune la dispoziia utilizatorului o interfa grafic prietenoas (GUI – Graphical User Interface) bazat pe ferestre.Utilizând sistemul Windows se pot constata cu uurin caracteristicile de interfa comune tuturor programelor Windows: - tot ceea ce afieaz un program Windows pe ecran este cuprins în spaiul ferestrei...

 • Functii SQL

  Funcţii utilizate pentru rotunjiri: CEILING, FLOOR si ROUND Exemplu: SELECT CEILING (23.1) AS EX1, CEILING(23.8) AS EX2, FLOOR(23.1) AS EX3, FLOOR(23.8) AS EX4, ROUND(23.1,0) AS EX5, ROUND(23.8,0) AS EX5 Alte funcţii matematice: POWER ( expresie numerică , exponent ) (RIDICAREA LA PUTERE) Exemplu: SELECT POWER(2,3) as [ 2 LA PUTEREA 3] ABS (expresie numerica) Functia ABS returnează valoarea absoluta a unei expresii numerice. Exemplu: SELECT ABS (123) AS [Ex1], ABS(-23) AS...

 • Protocoale Peer to Peer

  Protocolul P2P implică interacţiunea a două entităţi prin schimbul de mesaje, numite PDU (Protocol Data Unit). Fiecare PDU conţine un antet (header), care cuprinde protocolul de control al informaţiei şi informaţiile utilizatorului în forma SDU (Service Data Unit). Comportareaentităţilor de pe un nivel oarecare n, este guvernată de un set de reguli sau convenţii, care reprezintă protocolul niveleluin. Comunicarea între două procese pereche (peertopeer) este virtuală, în sensul că nu există...

Pagina 9 din 23