Baze de Date

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Conține 14 fișiere: pdf
Pagini : 180 în total
Cuvinte : 57325
Mărime: 7.13MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bandu Ioan

Cuprins

01 - Elemente de teoria BBAZELOR DE DATE

02 - Crearea unei BAZE DE DATE

03 - TABELE

04 - INTEROGARI

06 - FORMULARE

07 - RAPOARTE

09 - MACROCOMENZI

10 - Limbajul SQL

11 - Limbajul Visual Basic for Applications (VBA)

12 - Obiecte si colectii 1 si 2

Extras din document

Cap. I ELEMENTE DE TEORIA BAZELOR DE DATE

1.1 Scopul şi obiectivele organizării datelor

Organizarea datelor ocupă un loc important în proiectarea sistemelor informatice.

Organizarea datelor presupune:

- definirea, structurarea, ordonarea şi gruparea datelor în colecţii de date omogene;

- stabilirea relaţiilor (legăturilor) între date, între elementele unei colecţii, între

colecţiile de date;

- reprezentarea lor pe suport informaţional, prelucrabil într-un sistem de calcul.

Scopul organizării datelor îl constituie regăsirea automată a lor după diverse criterii.

Obiectivele urmărite în organizarea datelor sunt:

- timpul de acces la datele organizate pe diferite suporturi de date să fie minim;

- spaţiul de memorie internă şi externă ocupat de date să fie cât mai redus;

- datele să apară o singură dată în sistem;

- să permită schimbarea structurii datelor şi a relaţiilor dintre ele fără a modifica

programele ce le gestionează.

1.2 Concepte utilizate în organizarea datelor

Sunt trei concepte de bază utilizate în organizarea datelor: entitate, atribut şi valoare.

Ele au fost introduse în literatura de specialitate odată cu apariţia bazelor de date. Aceste

concepte sunt legate între ele: o entitate are mai multe atribute, iar atributelor li se asociază o

mulţime de valori.

Prin entitate se înţelege un obiect concret sau abstract reprezentat de un nume şi de o

listă de atribute (proprietăţi).

Un atribut este caracterizat printr-o pereche (nume, valoare).

Exemplu

O persoană X poate fi reprezentată prin mulţimea de perechi: (Nume, Pop); (Vârsta,

30); (Profesie, Economist); (Salariu, 900).

Mulţimea valorilor unui atribut se numeşte domeniu.

Se numeşte realizare (instanţiere) a unei entităţi, mulţimea formată din câte o valoare

pentru fiecare atribut al entităţii.

Noţiunea de atribut este cunoscută şi sub numele de câmp. Fiecare atribut are un

anumit tip.

Tipul atributului indică natura valorilor pe care le poate lua acel atribut. Astfel, un

atribut este de tip numeric dacă valorile sale sunt numerice, alfanumeric dacă valorile sale

sunt şiruri de caractere etc.

În general, un atribut are valori elementare, dar pot exista şi situaţii de atribute

compuse (formate din concatenarea mai multor atribute).

Pot exista atribute ce identifică în mod unic o entitate, ele numindu-se atribute cheie

sau pot exista atribute ce nu identifică unic o entitate şi se numesc atribute non-cheie.

Identificatorul unei entităţi este atributul (sau grupul de atribute) a cărui realizare

(valoare) caracterizează în mod unic o realizare a entităţii. În reprezentarea grafică, de regulă,

identificatorul se subliniază cu o linie continuă.

O corespondenţă sau asociere reprezintă o legătură logică între două sau mai multe

realizări de entităţi.

Mulţimea entităţilor care participă la o asociere formează colecţia acesteia. Numărul

acestora dă gradul sau dimensiunea asocierii.

Realitatea, de orice natură, este reflectată prin informaţii despre modul de desfăşurare a

fenomenelor şi proceselor şi prin date.

Informaţia este un mesaj care are caracter de noutate, altfel spus care înlătură o

nedeterminare (necunoaştere).

Data este un model de reprezentare a informaţiei, accesibil unui anumit procesor (om,

program, calculator). Cu acest model se operează pentru a obţine noi informaţii despre

fenomenele şi procesele lumii reale.

Data se exprimă printr-o suită de caractere care se referă la conţinutul informaţiei şi

care sunt consemnate pe un suport de date.

O dată care este indivizibilă în raport cu informaţia pe care o reprezintă, dar şi în raport

cu procesorul care o prelucrează se numeşte dată elementară sau scalară. Mai multe date

elementare formează o dată compusă.

Informaţiile se obţin în urma prelucrării datelor.

Data scalară poate fi privită din punct de vedere al reprezentării informaţiei la două nivele:

logic (al factorului uman) şi fizic (al calculatorului).

Din punct de vedere logic, o dată se defineşte prin: identificator, atribut şi valoare.

Identificatorul este un nume (simbol) care se asociază datei pentru a o distinge de alte date

şi a o putea referi în procesele de prelucrare.

Valorile datei se pot preciza prin enumerare sau printr-o proprietate comună. Ele pot fi

numere (întregi, reale), şiruri de caractere etc. Dacă pe tot parcursul procesului de prelucrare data

păstrează aceeaşi valoare, atunci este numită dată constantă sau constantă. În caz contrar, se

numeşte dată variabilă.

Atributele precizează proprietăţi ale datei şi determină modul în care ea va fi tratată în

procesul de prelucrare. Dintre atributele care se pot asocia unei date, cel mai important este

atributul de tip. În acest sens se disting date de tip întreg, real, logic, complex etc. În afara

atributului de tip ce defineşte apartenenţa datei la o anumită clasă de date, unei date i se pot asocia

şi alte atribute: precizia reprezentării interne, cadrarea valorilor în zona afectată, modul de alocare

a memoriei pe parcursul prelucrării (static, dinamic), valoarea iniţială etc.

Exemplu: cantitate (identificator), număr real şi pozitiv (atribut), 500 (valoare).

Din punct de vedere fizic, unei date îi corespunde o zonă de memorie de o anumită

mărime, situată la o adresă absolută, în care sunt memorate valorile acesteia.

Cunoştinţele reprezintă informaţii simple sau agregate, pe care la dobândim de-a lungul

timpului, relativ la: obiecte, fenomene sau procese din lumea reală. În ultimul timp se

vorbeşte tot mai mult de organizarea acestora în baze de cunoştinţe.

Preview document

Baze de Date - Pagina 1
Baze de Date - Pagina 2
Baze de Date - Pagina 3
Baze de Date - Pagina 4
Baze de Date - Pagina 5
Baze de Date - Pagina 6
Baze de Date - Pagina 7
Baze de Date - Pagina 8
Baze de Date - Pagina 9
Baze de Date - Pagina 10
Baze de Date - Pagina 11
Baze de Date - Pagina 12
Baze de Date - Pagina 13
Baze de Date - Pagina 14
Baze de Date - Pagina 15
Baze de Date - Pagina 16
Baze de Date - Pagina 17
Baze de Date - Pagina 18
Baze de Date - Pagina 19
Baze de Date - Pagina 20
Baze de Date - Pagina 21
Baze de Date - Pagina 22
Baze de Date - Pagina 23
Baze de Date - Pagina 24
Baze de Date - Pagina 25
Baze de Date - Pagina 26
Baze de Date - Pagina 27
Baze de Date - Pagina 28
Baze de Date - Pagina 29
Baze de Date - Pagina 30
Baze de Date - Pagina 31
Baze de Date - Pagina 32
Baze de Date - Pagina 33
Baze de Date - Pagina 34
Baze de Date - Pagina 35
Baze de Date - Pagina 36
Baze de Date - Pagina 37
Baze de Date - Pagina 38
Baze de Date - Pagina 39
Baze de Date - Pagina 40
Baze de Date - Pagina 41
Baze de Date - Pagina 42
Baze de Date - Pagina 43
Baze de Date - Pagina 44
Baze de Date - Pagina 45
Baze de Date - Pagina 46
Baze de Date - Pagina 47
Baze de Date - Pagina 48
Baze de Date - Pagina 49
Baze de Date - Pagina 50
Baze de Date - Pagina 51
Baze de Date - Pagina 52
Baze de Date - Pagina 53
Baze de Date - Pagina 54
Baze de Date - Pagina 55
Baze de Date - Pagina 56
Baze de Date - Pagina 57
Baze de Date - Pagina 58
Baze de Date - Pagina 59
Baze de Date - Pagina 60
Baze de Date - Pagina 61
Baze de Date - Pagina 62
Baze de Date - Pagina 63
Baze de Date - Pagina 64
Baze de Date - Pagina 65
Baze de Date - Pagina 66
Baze de Date - Pagina 67
Baze de Date - Pagina 68
Baze de Date - Pagina 69
Baze de Date - Pagina 70
Baze de Date - Pagina 71
Baze de Date - Pagina 72
Baze de Date - Pagina 73
Baze de Date - Pagina 74
Baze de Date - Pagina 75
Baze de Date - Pagina 76
Baze de Date - Pagina 77
Baze de Date - Pagina 78
Baze de Date - Pagina 79
Baze de Date - Pagina 80
Baze de Date - Pagina 81
Baze de Date - Pagina 82
Baze de Date - Pagina 83
Baze de Date - Pagina 84
Baze de Date - Pagina 85
Baze de Date - Pagina 86
Baze de Date - Pagina 87
Baze de Date - Pagina 88
Baze de Date - Pagina 89
Baze de Date - Pagina 90
Baze de Date - Pagina 91
Baze de Date - Pagina 92
Baze de Date - Pagina 93
Baze de Date - Pagina 94
Baze de Date - Pagina 95
Baze de Date - Pagina 96
Baze de Date - Pagina 97
Baze de Date - Pagina 98
Baze de Date - Pagina 99
Baze de Date - Pagina 100
Baze de Date - Pagina 101
Baze de Date - Pagina 102
Baze de Date - Pagina 103
Baze de Date - Pagina 104
Baze de Date - Pagina 105
Baze de Date - Pagina 106
Baze de Date - Pagina 107
Baze de Date - Pagina 108
Baze de Date - Pagina 109
Baze de Date - Pagina 110
Baze de Date - Pagina 111
Baze de Date - Pagina 112
Baze de Date - Pagina 113
Baze de Date - Pagina 114
Baze de Date - Pagina 115
Baze de Date - Pagina 116
Baze de Date - Pagina 117
Baze de Date - Pagina 118
Baze de Date - Pagina 119
Baze de Date - Pagina 120
Baze de Date - Pagina 121
Baze de Date - Pagina 122
Baze de Date - Pagina 123
Baze de Date - Pagina 124
Baze de Date - Pagina 125
Baze de Date - Pagina 126
Baze de Date - Pagina 127
Baze de Date - Pagina 128
Baze de Date - Pagina 129
Baze de Date - Pagina 130
Baze de Date - Pagina 131
Baze de Date - Pagina 132
Baze de Date - Pagina 133
Baze de Date - Pagina 134
Baze de Date - Pagina 135
Baze de Date - Pagina 136
Baze de Date - Pagina 137
Baze de Date - Pagina 138
Baze de Date - Pagina 139
Baze de Date - Pagina 140
Baze de Date - Pagina 141
Baze de Date - Pagina 142
Baze de Date - Pagina 143
Baze de Date - Pagina 144
Baze de Date - Pagina 145
Baze de Date - Pagina 146
Baze de Date - Pagina 147
Baze de Date - Pagina 148
Baze de Date - Pagina 149
Baze de Date - Pagina 150
Baze de Date - Pagina 151
Baze de Date - Pagina 152
Baze de Date - Pagina 153
Baze de Date - Pagina 154
Baze de Date - Pagina 155
Baze de Date - Pagina 156
Baze de Date - Pagina 157
Baze de Date - Pagina 158
Baze de Date - Pagina 159
Baze de Date - Pagina 160
Baze de Date - Pagina 161
Baze de Date - Pagina 162
Baze de Date - Pagina 163
Baze de Date - Pagina 164
Baze de Date - Pagina 165
Baze de Date - Pagina 166
Baze de Date - Pagina 167
Baze de Date - Pagina 168
Baze de Date - Pagina 169
Baze de Date - Pagina 170
Baze de Date - Pagina 171
Baze de Date - Pagina 172
Baze de Date - Pagina 173
Baze de Date - Pagina 174
Baze de Date - Pagina 175
Baze de Date - Pagina 176
Baze de Date - Pagina 177
Baze de Date - Pagina 178
Baze de Date - Pagina 179
Baze de Date - Pagina 180

Conținut arhivă zip

 • 01 - Elemente de teoria BBAZELOR DE DATE.pdf
 • 02 - Crearea unei BAZE DE DATE.pdf
 • 03 - TABELE.pdf
 • 04 - INTEROGARI.pdf
 • 05 - Relatii intre Tabele.pdf
 • 06 - FORMULARE.PDF
 • 07 - RAPOARTE.pdf
 • 08 - FILTRAREA Inregistrarilor.pdf
 • 09 - MACROCOMENZI.pdf
 • 10 - Limbajul SQL.pdf
 • 11 - Limbajul Visual Basic for Applications (VBA).pdf
 • 12 - Obiecte si Colectii 1.pdf
 • 12 - Obiecte si Colectii 2.pdf
 • Proba 1- fara materiale.pdf

Alții au mai descărcat și

Realizarea unui Sistem Informatic in Php si MySQL - Agentie de Plasare

Introducere Proiectul cu Tema : Realizarea unei pagin web interactive la firma Agenţia Cronos utlizând PHP si MySQL a fost realizată în urma...

Aplicatie pentru Testare Online

2. Prezentarea aplicatiei 2.1. Prezentare generala În capitolul anterior am prezentat o serie de tehnologii utilizate în dezvoltarea...

Proiectarea Bazelor de Date Relaționale pentru Gestionarea unei Biblioteci de CD-uri Folosind Microsoft Access

INTRODUCERE În contextul societatii actuale, caracterizata printr-o explozie fara precedent în istoria omenirii, sistemele informatice reprezinta...

Baze de Date pentru Gestionarea Activitatii unei Societati Comerciale

INTRODUCERE Plecând de la premisa clientii nostrii , stapânii nostrii m-am gândit sa fac o lucrare în care sa arat de ce clientii sunt atât de...

Sistem Informatic pentru Vânzări Auto

Cap. 1. Studiul, analiza şi prezentarea sistemului actual 1.1 Rolul şi poziţia firmei in sistemul economico-social nationaţional şi in ramura de...

Baze de Date AVON Company

1.Introducere Microsoft Access 2003 este aplicaţia de management al bazelor de date pusă la dispoziţie de suita Microsoft Office. Spre deosebire...

Baze de Date - Evidenta unei Firme de Calculatoare

Gestiunea unei firme de calculatoare Despre proiect… Ideea acestui proiect mi-a fost sugerată de către d-na profesor universitar având in vedere...

Medii de Programare

MODULUL 1. INTRODUCERE IN STUDIUL LIMBAJELOR DE PROGRAMARE 1.1 Notiuni generale privind limbajele de programare 1.2 Clasificarea limbajelor de...

Ai nevoie de altceva?