Logistica

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Logistica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 80 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Limbaje de Programare, Comert

Extras din document

Capitolul 1

Logistica mărfurilor si componentele conceptuale

Componentă importantă a activitătii economice a întreprinderilor

din domeniul comertului, distribut ia mărfurilor a devenit recent o

functie importantă a întreprinderi i prin t ransformarea din punct de

vedere al cuprinderi i practice si stiinti fice si t recerea la conceptul

mai larg de logistică a mărfurilor.

Continutul conceptual al logisticii mărfurilor

Practic, conceptul cuprinde toate activi tătile speci fice circulatiei

fizice a bunurilor de consum1 si sunt reprezentate de distributia

fizică, de logistică, de managementul logistic si al lantului de

aprovizionare-livrare.

Desi pot fi considerate distincte în cadrul act ivitătii unei fi rme,

în prezent ele tind să fie considerate componente ale logistici i

mărfurilor. Fiecare dint re ele se referă, în general , la act ivităti

legate de miscarea si stocarea produselor si a informati i lor, si

trebuie să îndeplinească două obiective majore: oferi rea unui nivel

ridicat de servire a client ilor si crearea unui sistem logistic care să

permită un răspuns adecvat la solicitările clientului.

1 Bălan, Carmen. (2006). Logistica, Editia a III-a revăzută si adăugită. Bucuresti:Editura Uranus.

p. 11.

Definirea conceptelor de distributie fizică si logistică a mărfurilor. Dint re

definit iile date dist ributiei fizice, de alt fel numeroase, cea mai

reprezentativă este aceea care consideră că dist ributia fizică implică

planificarea, real izarea si controlul circulatiei fizice a materialelor

si produselor finite, de la punctele de origine la punctele de

utilizare, în vederea satisfacerii necesitătilor consumatori lor în

conditiile obtineri i de profit . Această definit ie pune accentul pe

următoarele aspecte:

 caracterul de proces

 determinat de activitătile de plani ficare, desfăsurare si

control al fluxului fizic al produselor aflate în

corelatie;

 obiectul dist ributiei fizice

 produsele finite si materialele;

 amploarea spatială

 traseul parcurs de produse de la producător la

utilizator;

 scopul operatiunilor de dist ributie fizică

 satisfacerea necesitătilor clientilor si obiectivelor de

profit ale fi rmelor.

Plecând de la acest mod de abordare, termenul de logistică a

mărfurilor, care ar mai putea fi denumi t si „logistică comercială”

atunci când analiza se face în mod speci fic pent ru activitatea

comercială, a fost si mai este util izat în acelasi timp cu termenul

distribut ie fizică. Logistica mărfurilor, în general, a fost definită2 ca

un proces constând în planificarea, real izarea si controlul

circulatiei si stocării eficiente si eficace a materiilor prime,

2 Bălan, Carmen. (2006). Logistica, Editia a III-a revăzută si adăugită. p. 18.

produselor în curs de prelucrare, produselor f inite si informatiilor

conexe, de la punctul de origine la cel de consum, în scopul

adaptării la cerintele clientului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Logistica.pdf