Medii de Programare

Imagine preview
(9/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Medii de Programare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere pdf, txt de 0 pagini (in total).

Profesor: Melnic Andeea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Limbaje de Programare

Cuprins

Capitolul 1. Introducere In Studiul Limbajelor De Programare
1.1. Notiuni generale privind limbajele de programare
1.2. Clasificarea limbajelor de programare
1.3. Structurarea si organizarea datelor. Tipuri de date utilizate în limbajele de programare
1.4. Caracterizarea principalelor limbaje de programare
1.5. Criterii de selectie a limbajelor de programare
1.6. Elaborarea produselor-program. Activitati specifice elaborarii produselorprogram
Capitolul 2. Programele De Calcul Tabelar Si Utilizarea Lor În Gestiunea Întreprinderii
2.1. Notiuni de baza privind programele de calcul tabelar (foaia de calcul, registrul de
lucru, tipuri de date, formule, functii, comenzi, macrocomenzi)
2.2. Principii de realizare a aplicatiilor informatice în programele de calcul tabelar
2.3. Categorii de functii din programele de calcul tabelar si posibilitati de utilizare în simulari (sintaxa functiilor, categorii de functii)
2.4. Facilitati grafice în programele de calcul tabelar
2.5. Simulari utilizând programele de calcul tabelar
2.6. Baze de date Excel
Capitolul 3 Baze De Date Si Sisteme De Gestiune A Bazelor De Date
3.1 Concepte utilizate în studiul bazelor de date si al sistemelor de gestiune a bazelor de date
3.2. Modele de structurare a datelor în baze de date
3.3. Sisteme de gestiune a bazelor de date
3.4. Protectia si securitatea bazelor de date
3.5. Administrarea datelor si a bazelor de date
Capitolul 4. Modelul RelaTional Al Datelor
4.1. Elementele modelului relational
4.2. Algebra relationala
4.3. Studiul dependentelor functionale
4.4. Normalizarea bazelor de date relationale
Capitolul 5. LIMBAJE DE INTEROGARE A BAZELOR DE DATE – SQL
5.1. SQL - Evolutie si performante
5.2. Comenzi pentru descrierea datelor;
5.3. Comenzi pentru interogarea bazelor de date
5.4. Comenzi pentru actualizarea bazelor de date
Bibliografie

Extras din document

O baza de date trebuie sa satisfaca cinci conditii esentiale13:

- O buna reprezentare a realitatii înconjuratoare, adica baza de date trebuie sa ofere întotdeauna o imagine fidela a realitatii prin informatii fiabile si

actualizate;

- O non-redundanta a informatiei, informatia continuta în baza de date trebuind sa fie unica din punct de vedere semantic si fizic;

- O independenta a datelor fata de prelucrari; datele constituie imaginea fidela a lumii reale, programele de aplicatii trebuind sa fie concepute în raport cu aceasta structura a datelor;

- Securitatea si confidentialitatea datelor; securitatea datelor trebuie asigurata prin proceduri fizice, iar confidentialitatea prin proceduri care sa împiedice accesul utilizatorilor neautorizati;

- Performante în exploatare, orice cerere de prelucrare trebuind sa fie satisfacuta într-un timp convenabil utilizatorului, ceea ce presupune folosirea unor tehnici de optimizare pentru reducerea timpului de prelucrare.

Dictionarele de date

Accesul utilizatorilor la informatiile despre structura unei baze de date se

realizeaza prin intermediul dictionarului de date.

În principal, un dictionar îndeplineste urmatoarele functii:

- definirea si gestionarea datelor elementare ale întreprinderii (cod, eticheta, atribute, reprezentare etc.);

- definirea si gestionarea ansamblurilor de date;

- definirea si gestionarea relatiilor, de dependenta sau ierarhice, dintre date;

- descrierea din trei puncte de vedere a utilizarii datelor:

- administrativ: care sunt posturile de lucru ce vor apela datele si care va fi utilizarea acestor date?

- logic: care sunt fisierele sau bazele de date în care intra elementele descrise?;

- organic: în care unitati de prelucrare vor fi utilizate elementele descrise?

În plus dictionarele de date permit automatizarea operatiilor de scriere, de descriere a fisierelor sau ecranelor, de control etc. utile pentru întretinerea si dezvoltarea dosarelor de programe.

Bazele de date sunt concepute pentru a prelucra un volum mare de informatii.

Gestiunea acestora impune nu numai o structurare riguroasa a datelor, dar si o rationalizare a procedurilor de acces si prelucrare. Pentru a putea fi exploatata de catre utilizatori o baza de date trebuie sa aiba asociat un set de programe, numit generic sistem de gestiune a bazelor de date care sa permita exploatarea rationala a datelor continute. Obiectivul esential al unui sistem de gestiune a bazelor de date este, deci, furnizarea unui mediu eficient, adaptat utilizatorilor care doresc sa consulte sau sa actualizeze informatiile continute în baza de date.

Sistemul de gestiune a bazelor de date reprezinta un ansamblu coordonat de programe care permite descrierea, memorarea, manipularea, interogarea si tratarea datelor continute într-o baza de date. El trebuie, de asemenea, sa asigure securitatea si confidentialitatea datelor într-un mediu multi-utilizator.

Principalele beneficii ale bazelor de date constau în:

- integrarea în aceeasi structura a tuturor datelor pertinente ale unui

sistem;

- gestionarea acestor date printr-un software specializat (SGBD);

- oferirea unei vederi partiale asupra ansamblului de date necesare

fiecarui utilizator;

- asigurarea partajarii datelor între diferiti utilizatori.

Niveluri de abstractizare a datelor în bazele de date

Abordarea datelor în contextul bazelor de date se face pe trei niveluri, considerate niveluri de abstractizare:

Nivelul intern este nivelul elementar la care pot fi considerate datele si se refera la modul în care sunt stocate datele pe suporturi - disc magnetic, banda magnetica, disc optic etc. La acest nivel structura datelor este foarte detaliata. Nivelul intern cuprinde structurile de date si organizarile fisierelor utilizate pentru stocarea datelor pe dispozitivele de stocare. El trateaza probleme cum ar fi: alocarea spatiului de stocare pentru date si indexuri, descrierile înregistrarilor pentru stocare, cu dimensiunile de stocare pentru articolele de date, plasarea înregistrarilor, tehnicile de comprimare si de codificare a datelor. Nivelul intern interactioneaza cu metodele de acces al sistemului de operare (tehnici de administrare a fisierelor, pentru stocarea si regasirea înregistrarilor de date) pentru a plasa datele pe suporturile de stocare, a regasi datele, a realiza indexurile.

Nivelul conceptual corespunde administratorului bazei de date care proiecteaza structura logica a bazei de date. Asigura o viziune globala. a bazei de date, descriind ce date sunt stocate în baza de date si relatiile dintre acestea. La acest nivel structura bazei de date se concretizeaza în schema conceptuala. Nivelul conceptual asigura atât transpunerea, cât si independenta dorita dintre nivelul extern si cel intern.

Nivelul conceptual reprezinta toate entitatile, atributele si relatiile dintre ele, contrângerile asupra datelor, informatii semantice despre date, informatii privind securitatea si integritatea.

Fisiere in arhiva (4):

  • excelmaterial.pdf
  • suportdecursmedii.pdf
  • total.txt
  • visualfox.pdf