Programe de Calcul Tabelar

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Programe de Calcul Tabelar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 52 de pagini .

Profesor: Surcel Traian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Limbaje de Programare

Extras din document

Capitolul 6

PROGRAME DE CALCUL TABELAR

6.1. Noţiuni generale

Programele de calcul tabelar sunt cunoscute în literatura informatică şi

sub denumirea de „editoare de tabele“ sau programe „spreadsheet“. Ele pun

la dispoziţia utilizatorilor trei facilităţi importante, şi anume:

– înregistrarea şi prelucrarea datelor sub formă tabelară;

– construirea şi afişarea sub formă grafică a datelor din tabele;

– lucrul cu baze de date.

Conceptul original introdus de această categorie de produse software

este FOAIA ELECTRONICĂ DE CALCUL – electronic spreadsheet, sau

pe scurt foaia de calcul.

Foaia de calcul, este un tabel uriaş, o matrice cu 16384 de linii şi 256 de

coloane, ceea ce ar înseamna un tabel de 7 m lăţime şi 114 m lungime. Pe

ecran se afişează doar o mică porţiune din acestă foaie, o fereastră mobilă

formată de regulă din 20 linii şi 8 coloane standard. Dar, ne putem deplasa

cu ajutorul tastelor de navigare în orice zonă a foii de calcul.

La intersecţia unui rînd cu o coloană se află o CELULĂ (CELL). Celula

este considerată unitatea elementară de prelucrare dintr-o foaie de calcul.

Fiecare celulă este unic identificată prin adresa sa, coordonatele sale,

reprezentând coloana şi rîndul din care face parte.

În celulele foii de calcul se pot înscrie diferite date: numere, formule de

calcul, funcţii şi texte alfanumerice.

Utilizatorul poate plasa cursorul pe oricare celulă din foaia de calcul şi

poate folosi adresele celulelor în orice formulă de calcul.

Datele conţinute în celulele foii de calcul pot fi supuse diverselor

prelucrări: operaţii aritmetice, operaţii logice, sortări, calcule statistice

(minim, maxim, medie, sumă) etc. Se pot prelucra coloane sau rânduri

întregi, sau se pot face operaţii de calcul matricial. Rezultatele pot fi redate

sub formă grafică sau pot fi tipărite la imprimantă.

Punctul forte al programelor de calcul tabelar îl constituie faptul că la

orice schimbare a unei date din oricare celulă a unui tabel creat pe foaia de

calcul se refac simultan toate calculele, din întregul tabel, care intră în

relaţie cu celula respectivă.

O astfel de facilitate este deosebit de folositoare în situaţiile decizionale,

când dorim să aflăm răspunsuri la întrebări de genul: ce-ar fi dacă schimb

aceste date cu altele? Orice variantă poate fi încercată operând modificările

dorite, şi pe ecran vom avea instantaneu rezultatele calculelor. Nu ne

satisfac aceste variante, nu-i nimic, revenim la varianta iniţială.

Generaţia programelor de calcul tabelar a fost inaugurată de apariţia în

anul 1970 a programului VISICALC (VISIble CALCculator) urmat de

produsul LOTUS al firmei cu acelaşi nume. Competiţia în lumea

programelor de calcul tabelar este dură. Dacă într-o vreme firma

BORLAND cu produsul QUATTRO luase un oarecare avans, produsul

EXCEL al firmei MICROSOFT intră în forţă pe piaţă, relansînd astfel din

nou competiţia în domeniu. Ca răspuns la această provocare, firma LOTUS

a lansat versiunea LOTUS for Windows cu o foaie de calcul

tridimensională. QUATTRO apare şi el în versiunea for Windows integrat în

pachetul COREL WORDPERFECT SUITE, un concurent redutabil al

produsului MICROSOFT OFFICE.

Pentru a înţelege principiile generale de lucru cu un program de calcul

tabelar vom ilustra prezentarea noastră cu exemple realizate cu programul

EXCEL sub WINDOWS.

6.2. Concepte de bază

Foaia de calcul

Toate programele de calcul tabelar operează cu o serie de concepte

specifice care se raportează la conceptul fundamental de foaie de calcul pe

scurt Sheet“.

Aşa cum s-a menţionat, foaia de calcul tabelar, în imaginea

utilizatorului, este o matrice cu ale cărei elemente se pot face orice fel de

calcule aritmetico-logice.

Componentele elementare ale unei foi de calcul sunt CELULE dispuse

pe linii şi coloane, în ele se introduc de la tastatură date şi formule de calcul

şi se obţin rezultatele.

Fisiere in arhiva (1):

  • Programe de Calcul Tabelar.pdf

Alte informatii

Capitolul 6