Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura

Curs
10/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 180 în total
Cuvinte : 18119
Mărime: 549.14KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andries Ion

Extras din document

1. TEHNOLOGIA CLIENT/SERVER ÎN ARHITECTURA SISTEMELOR DE BAZE DE DATE. MODELE DE ARHITECTURĂ

1.1. Tehnologia client/server în arhitectura SGBD

1.2. Arhitectura sistemelor de baze de date

1.3. Componentele sistemelor de baze de date. Serverul de baze de date

1.4. Prelucrarea distribuită a datelor

Sistemele de gestiune a bazelor de date (în limba engleză "Database Management System" – DBMS) – SGDB reprezintă totalitatea programelor utilizate pentru crearea, interogarea şi întreţinerea (asigurarea securităţii, siguranţei, integrităţii şi consistenţei datelor) unei baze de date. Include două categorii de module: module care sunt comune cu cele ale sistemelor de operare ale calculatoarelor şi module cu funcţii specifice bazei de date.

În cursul nostru vorbind despre SGBD, vom avea în vedere totalitatea tehnologiilor, metodelor şi instrumentelor, algoritmilor şi programelor utilizate pentru crearea, interogarea şi întreţinerea unei baze de date.

1.1. Tehnologia client/server în arhitectura SGBD (de refăcut – mai succint, mai concret – alea Landau)

Una din funcţiile de bază al SGBD – asigurarea accesului comun şi centralizat la datele structurate al aplicaţiei. Realizarea acestei problemă în deplina măsură este posibilă numai pe baza arhitecturii de reţea şi tehnologiei client/server.

В основе широкого распространения локальных сетей компьютеров лежит известная идея разделения ресурсов (Partajabilitatea resurselor (datelor) presupune utilizarea datelor de mai multe aplicaţii ce efectuează operaţii asupra bazelor de date.). Высокая пропускная способность локальных сетей обеспечивает эффективный доступ из одного узла локальной сети к ресурсам, находящимся в других узлах. Partagarea resurselor presupune divizarea sistemului pe componente, care îndeplinesc funcţii diferite şi care sunt amplasate pe noduri (calculatoare) diferite în reţea (Fig. 1.1).

Arhitectura sistemului de bază de date din punct de vedere a amplasarei spaţiale a componentelor poate fi de două tipuri:

- baze de date centralizate (baza de date în reţea amplasată pe un server centralizat – reţea locală);

- baze de date distribuite – o reţea de baze de date amplasate pe mai multe servere.

Aici deja un se mai vorbeşte despre baze de date locale cu partea client şi partea server instalate pe acelaşi calculator.

Pot fi evedenţiate următoarele componente hard ţi soft:

- staţii terminale (staţii de lucru);

- maşine servere;

- partea client al SGBD;

- partea server al SGBD;

- baza de date fizică.

Tehnologia client/server în sisteme de baze de date

Din punct de vedere logic componentele sistemului de baze de date se află în relaţii de tip client/server. Client/server este o tehnologie care a schimbat fundamental modul de abordare a aplicaţiilor cu baze de date. Această tehnologie se bazează pe modelul fundamental de interacţiune dintre componentele constituiente a unui sistem – modelul client/server. Clientul şi serverul nu neaparat să fie careva componente fizice – ele pot fi tratate în general ca componente logice. În acest model clientul este definit ca un solicitant de servicii, iar server-ul este definit ca un furnizor de servicii. Clientul şi server-ul comunică prin schimb de mesaje, care se transmit prin liniile de reţea (liniile de comunicaţii). Funcţiile care le îndeplinesc clientul şi serverul trebuie se nu depindă de aceea unde este amplasat clientul – pe aceeaşi maşină sau pe alta, fie din reţeaua locală sau din fundurile (adâncurile) Internet-ului. Transmiterea mesajelor este funcţia softului de sistemă, anume a componentului de telecomunicaţie.

Bibliografie

Connolly Thomas, Beg C. Databases System, Addison Wesly 2003.

C.J.Date Baze de date, Editura E+ 2005.

Fotache Marin, Strîmbei C., Creţu L. Oracle 9i2. Ghidul dezvoltării aplicaţiilor profesionale. – Iaşi: Polirom, 2003.

Полякова Л.Н. Основы SQL. http://www.intuit.ru/department/database/sql/

Хендерсон Кент. Профессиональное руководство по SQL Server: Хранимые процедуры, XML, HTML.

Preview document

Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 1
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 2
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 3
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 4
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 5
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 6
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 7
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 8
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 9
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 10
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 11
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 12
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 13
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 14
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 15
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 16
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 17
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 18
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 19
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 20
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 21
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 22
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 23
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 24
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 25
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 26
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 27
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 28
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 29
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 30
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 31
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 32
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 33
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 34
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 35
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 36
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 37
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 38
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 39
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 40
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 41
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 42
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 43
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 44
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 45
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 46
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 47
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 48
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 49
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 50
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 51
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 52
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 53
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 54
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 55
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 56
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 57
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 58
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 59
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 60
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 61
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 62
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 63
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 64
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 65
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 66
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 67
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 68
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 69
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 70
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 71
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 72
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 73
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 74
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 75
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 76
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 77
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 78
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 79
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 80
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 81
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 82
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 83
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 84
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 85
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 86
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 87
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 88
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 89
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 90
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 91
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 92
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 93
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 94
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 95
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 96
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 97
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 98
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 99
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 100
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 101
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 102
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 103
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 104
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 105
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 106
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 107
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 108
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 109
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 110
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 111
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 112
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 113
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 114
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 115
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 116
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 117
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 118
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 119
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 120
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 121
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 122
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 123
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 124
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 125
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 126
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 127
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 128
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 129
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 130
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 131
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 132
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 133
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 134
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 135
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 136
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 137
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 138
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 139
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 140
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 141
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 142
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 143
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 144
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 145
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 146
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 147
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 148
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 149
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 150
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 151
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 152
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 153
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 154
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 155
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 156
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 157
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 158
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 159
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 160
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 161
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 162
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 163
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 164
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 165
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 166
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 167
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 168
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 169
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 170
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 171
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 172
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 173
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 174
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 175
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 176
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 177
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 178
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 179
Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura - Pagina 180

Conținut arhivă zip

  • Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura.doc

Alții au mai descărcat și

Sistem Business Intelligence pentru Evidenta Creantelor si a Datoriilor la o Societate Comerciala

1. DESCRIEREA SISTEMULUI Sistemul care se doreste a fi realizat are ca si obiectiv analiza operatiilor din trezoreria unei societati comerciale....

Organizarea Informațiilor pe Web

Capitolul 1. Introducere 1.1 Istoric World Wide Web Web (World Wide Web sau, pe scurt, WWW) reprezintă un sistem de distribuţie locală sau...

Tehnologii Web - Site de Publicitate

Introducere Prezenta lucare, intitulată, „Tehnologi internet. Site de publicitate ” urmăreşte prezentarea principalelor tehnici de realizare a...

Crearea unui Site

Introducere In perioada actuală prezenta unui website pe piata online, tinde să devină tema de activitate a multor companii ce inteleg,...

Baza de Date a Unei Biblioteci

A.Schema conceptuala a tabelelor MEMBRI COD_MEMBRU NUME ORAS STATUT VARSTA IMPRUMUTURI COD_IMPRUMUT COD_MEMBRU DATA_IMPRUMUT...

Analiza și proiectarea sistemelor informatice - Gestiunea unui magazin de haine

1. OBIECTIVELE APLICAȚIEI: Se cere proiectarea unui sistem pentru gestionarea activității unui magazin al producătorului din cadrul unei fabrici...

Manual Grafuri

1. Preliminarii 1.1. Algoritmi Toti algoritmii descrisi în cadrul acestei lucrari folosesc structuri de date de tip graf. Unele descrieri sînt...

Manual Limbaj C

1. Generalitati asupra limbajului C 1.1. Introducere Limbajul C a fost creat la începutul anilor '70 de catre Brian W Kernigham si Dennis M...

Ai nevoie de altceva?