Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura

Imagine preview
(10/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 180 de pagini .

Profesor: Andries Ion

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Limbaje de Programare

Extras din document

1. TEHNOLOGIA CLIENT/SERVER ÎN ARHITECTURA SISTEMELOR DE BAZE DE DATE. MODELE DE ARHITECTURĂ

1.1. Tehnologia client/server în arhitectura SGBD

1.2. Arhitectura sistemelor de baze de date

1.3. Componentele sistemelor de baze de date. Serverul de baze de date

1.4. Prelucrarea distribuită a datelor

Sistemele de gestiune a bazelor de date (în limba engleză "Database Management System" – DBMS) – SGDB reprezintă totalitatea programelor utilizate pentru crearea, interogarea şi întreţinerea (asigurarea securităţii, siguranţei, integrităţii şi consistenţei datelor) unei baze de date. Include două categorii de module: module care sunt comune cu cele ale sistemelor de operare ale calculatoarelor şi module cu funcţii specifice bazei de date.

În cursul nostru vorbind despre SGBD, vom avea în vedere totalitatea tehnologiilor, metodelor şi instrumentelor, algoritmilor şi programelor utilizate pentru crearea, interogarea şi întreţinerea unei baze de date.

1.1. Tehnologia client/server în arhitectura SGBD (de refăcut – mai succint, mai concret – alea Landau)

Una din funcţiile de bază al SGBD – asigurarea accesului comun şi centralizat la datele structurate al aplicaţiei. Realizarea acestei problemă în deplina măsură este posibilă numai pe baza arhitecturii de reţea şi tehnologiei client/server.

В основе широкого распространения локальных сетей компьютеров лежит известная идея разделения ресурсов (Partajabilitatea resurselor (datelor) presupune utilizarea datelor de mai multe aplicaţii ce efectuează operaţii asupra bazelor de date.). Высокая пропускная способность локальных сетей обеспечивает эффективный доступ из одного узла локальной сети к ресурсам, находящимся в других узлах. Partagarea resurselor presupune divizarea sistemului pe componente, care îndeplinesc funcţii diferite şi care sunt amplasate pe noduri (calculatoare) diferite în reţea (Fig. 1.1).

Arhitectura sistemului de bază de date din punct de vedere a amplasarei spaţiale a componentelor poate fi de două tipuri:

- baze de date centralizate (baza de date în reţea amplasată pe un server centralizat – reţea locală);

- baze de date distribuite – o reţea de baze de date amplasate pe mai multe servere.

Aici deja un se mai vorbeşte despre baze de date locale cu partea client şi partea server instalate pe acelaşi calculator.

Pot fi evedenţiate următoarele componente hard ţi soft:

- staţii terminale (staţii de lucru);

- maşine servere;

- partea client al SGBD;

- partea server al SGBD;

- baza de date fizică.

Tehnologia client/server în sisteme de baze de date

Din punct de vedere logic componentele sistemului de baze de date se află în relaţii de tip client/server. Client/server este o tehnologie care a schimbat fundamental modul de abordare a aplicaţiilor cu baze de date. Această tehnologie se bazează pe modelul fundamental de interacţiune dintre componentele constituiente a unui sistem – modelul client/server. Clientul şi serverul nu neaparat să fie careva componente fizice – ele pot fi tratate în general ca componente logice. În acest model clientul este definit ca un solicitant de servicii, iar server-ul este definit ca un furnizor de servicii. Clientul şi server-ul comunică prin schimb de mesaje, care se transmit prin liniile de reţea (liniile de comunicaţii). Funcţiile care le îndeplinesc clientul şi serverul trebuie se nu depindă de aceea unde este amplasat clientul – pe aceeaşi maşină sau pe alta, fie din reţeaua locală sau din fundurile (adâncurile) Internet-ului. Transmiterea mesajelor este funcţia softului de sistemă, anume a componentului de telecomunicaţie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Tehnologia Client-Server in Arhitectura Sistemelor de Baze de Date Modele de Arhitectura.doc

Bibliografie

Connolly Thomas, Beg C. Databases System, Addison Wesly 2003.
C.J.Date Baze de date, Editura E+ 2005.
Fotache Marin, Strîmbei C., Creţu L. Oracle 9i2. Ghidul dezvoltării aplicaţiilor profesionale. – Iaşi: Polirom, 2003.
Полякова Л.Н. Основы SQL. http://www.intuit.ru/department/database/sql/
Хендерсон Кент. Профессиональное руководство по SQL Server: Хранимые процедуры, XML, HTML.