Metode și tehnici de lucru la limba și literatura română

Curs
8/10 (1 vot)
Ă
Domeniu: Litere
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 82 în total
Mărime: 807.63KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ticu Iulian
Materialul este sub forma de work-shop

Extras din document

Tema cercului pedagogic

TEHNICI DE INVATARE EFICIENTA APLICABILE ORELOR DE LIMBA ROMANA

- WORKSHOP-

Scoli participante:

Scoala Gimnaziala Chiojdeni

Scoala Gimnaziala Dumitresti

Scoala Gimnaziala Jitia

Scoala Gimnaziala Poiana Cristei

Scoala Gimnaziala Vintileasca

Responsabil Cerc pedagogic, DRAGUS AURAS

Limba si literatura romana este un obiect de studiu central in procesul de invatamant.

Lucian Blaga spunea ca ,,Limba este intaiul mare poem al unui popor.”

Invatamantul modern promoveaza studiul activ, invatarea bazata pe investigatia directa a realitatii si elaborarea cunostintelor prin efort propriu.

Pornind de la maxima ca ,,Nimic nu este usor in aceasta lume si fiecare lucru isi are importanta lui’’, in misiunea de invatator avem in vedere realizarea eficienta a unei sarcini ,,cu tinta’’ pe metode si tehnici pentru o invatare activa, care sa duca la declansarea constiinciozitatii - atat a invatatorului, cat si a elevului.

Școala contribuie tot mai mult la modelarea personalității și la cultivarea trăsăturilor ei. În întreaga operă de formare a omului nou, a personalității sale, un rol important, uneori chiar decisiv, îl au primii ani de școală.

Școlii primare îi revine sarcina de a forma primele deprinderi de muncă intelectuală. De aceea, este necesar ca învățătorul să fie preocupat în permanență de perfecționarea metodelor și procedeelor de predare-învățare, a stilului de muncă în general, pentru optimizarea procesului instructiv-educativ .

Cadrul didactic trebuie să fie animat de o puternică receptivitate față de tot ce este nou si important în specialitatea sa și în pedagogie, iar în practică să dovedească un efort continuu spre autodepășire, pentru a face față sarcinilor pe care le ridică învățământul.

Utilizarea metodelor interactive de predare-învățare în activitatea didactică contribuie la îmbunătățirea calității procesului instructiv-educativ, având un caracter activ - participativ și o reală valoare activ-formativă asupra personalității elevului.

Activizarea predarii-invatarii presupune folosirea unor metode, tehnici si procedee care sa-l implice pe elev in procesul de invatare, urmarindu-se dezvoltarea gandirii, stimularea creativitatii, dezvoltarea interesului pentru invatare in sensul formarii lui ca participant activ la procesul de educare. Astfel, elevul este ajutat sa inteleaga lumea in care traieste si sa aplice in diferite situatii de viata ceea ce a invatat.

Vom incerca, in cele ce urmeaza, sa oferim un model de aplicare a metodelor de instruire activa si interactiva. Aplicarea lor se poate face individual sau in grup, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se implica activ.

Bibliografie

1. Bocoș, M., (2002), Instruire interactivă, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

2. Cerghit, I.,(1997), Metode de învătământ, Editia a III-a, Editura Didactică și Pedagogică, București.

3. Cucoș, C., (1996), Pedagogie, Editura Polirom, Iași.

4. Ionescu, M., (2000), Demersuri creative în predare și învătare, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

5. Nicu, A., (2007), Strategii de formare a gândirii critice, Editura Didactică și Pedagogică, București.

Conținut arhivă zip

  • Metode si tehnici de lucru la limba si literatura romana.ppt

Alții au mai descărcat și

Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului

ARGUMENT Lucrarea de față, Personajul basmului românesc. Valori instructiv- educative ale textului, își propune un studiu asupra aspectelor...

Camil Petrescu - Particularități ale stilului

Camil Petrescu s-a nascut la Bucuresti, la 22 aprilie 1894. Este fiul lui Camil Petrescu si al Anei Cheler. A fost crescut de familia...

Institutul Limbii Române

1. Inroducere Această lucrarea propune analiza unui fragment de text extras din volumul Cartea românească de învățătură. Analiza urmărește o...

Sfatul degetelor

Poezia ,,Sfatul degetelor de Elena Farago, face parte din colecția poeziilor scrise de autoare pentru copii, alături de ,,Cățelușul șchiop,...

Conspect seminar - Teoria literaturii

1. Wellek, Warren -epistemologica este o problemă extrem de dificilă, problema „modului de existență” sau a „situs-ului ontologic” al operei...

Jar - de Liviu Rebreanu (fisa de lectura+fisa bibliografica)

Informații autor Liviu Rebreanu s-a născut la 27 noiembrie 1885 fiind primul din cei 14 copii ai învățătorului Vasile Rebreanu și ai Ludovicăi. A...

Gramatica și comunicarea în gimnaziu

PARTEA I I. Gramatica în gimnaziu Teorie și aplicații Gramatica unei limbi este ansamblul de reguli de folosire a acelei limbi. Fiecare limbă...

Recenzie Stephen Ullmann - Meaning and Style

Lucrarea lui Stephen Ullmann adună laolaltă mai multe articole care tratează teme din domeniul semanticii. Aceste articole au caracter unitar,...

Te-ar putea interesa și

Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română

Moto: ,,Să nu lăsăm cuvintele nici să doarmă, nici să amorţească, nici să zacă, nici să moară. Ele sunt comoara noastră de mare preţ.” Tudor...

Dezvoltarea Comunicării Orale și Scrise la Ciclul Primar

În conditiile în care scoala contemporana deplaseaza accentul de pe memorarea unei cantitati de cunostinte pe dezvoltarea gândirii creatoare, pe...

Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă

Argument În lucrarea de față mi-am propus să abordez tema ,,Cântecul epic sau ,,balada populară"-sursă de inspirație pentru literatura cultă",...

Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului

ARGUMENT Lucrarea de față, Personajul basmului românesc. Valori instructiv- educative ale textului, își propune un studiu asupra aspectelor...

Simbolismul bacovian

INTRODUCERE Actualitatea temei. Vreme îndelungată simbolismul a fost perceput în poezia română în plan general, într-un orizont mai relaxat, fără...

Rolul Ziarului în Teatrul lui Caragiale

INTRODUCERE Pornind de la ideea că marile opere ale trecutului nu emit astăzi acelaşi sunet ca şi ieri, că evenimentele au precipitat în scrierile...

Societatea Junimea și renașterea conștiinței naționale

Introducere Studiul de față are ca obiect de cercetare subiectul Societatea “Junimea” și renașterea conștiinței naționale. Motivaţia alegerii...

Categoria Comparației în Demersul Didactic Școlar

Comparația este sfîrșitul fericirii și începutul nemulțumirii. (Soren Kierkegaard) Argument Studiul ,,Categoria gramaticală în demersul didactic...

Ai nevoie de altceva?