Toate cursurile din domeniul Management

 • Managementul portofoliului de active financiare IFR

  Introducere Cursul este destinat, în principal, studenților Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Ecologice din București - învățământ cu frecvență redusă (IFR), dar poate constitui un util material de studiu și pentru studenții la învățământ cu frecvență (IF). Acest curs are ca principal obiectiv completarea cunoștințelor studenților privind piața de capital cu principiile, tehnicile și modelele de administrare a portofoliilor de valori mobiliare. Se prezintă evaluarea...

 • Teoria pietelor concurentiale - sinteza curs

  Capiitollull I: CEREREA ȘI OFERTA PE PIAȚA UNUI BUN 1. Funcția de cerere 1.1. Funcția de cerere individuală Funcția de cerere evaluează legătura dintre cantitățile cerute dintr-un anumit bun și factorii care influențează cererea. Deoarece depinde de preferințele individului, de prețuri și de bugetul disponibil, cererea este dedusă din condiția de optim a consumatorului: individul alege acea combinație de consum pentru care raportul utilităților marginale egalează raportul prețurilor...

 • Test grila

  1.Dimensiunile individuală, organizațională și socială reprezintă cele trei dimensiuni ale: a. informațiilor; b. sistemului informațional; c. cunoștințelor; d. datelor; e. sistemului informatic. 2. Prin “ansamblul activităților omogene și/sau complementare, desfășurate de personal cu o anumită specializare, folosind metode și tehnici specifice, cu scopul realizării obiectivelor derivate de gradul I” desemnăm următoarea componentă a organizării procesuale: a. funcțiune; b. activitate;...

 • Moneda in cadrul finantelor internationale

  CUVINTE CHEIE relații valutar-financiare internaționale; fluxurile financiare internaționale; centrele financiare internaționale; elementele sistemului monetar internațional; paritate valutară; standard aur; standard aur lingouri; standard aur devize; standard multivalutar. SCOPUL LECȚIEI În urma acestui curs, veți putea: să înțelegeți conținutul și rolul relațiilor monetare și financiare internaționale; să descrieți fluxurile financiare internaționale; să identificați centrele...

 • Aprovizionarea si managementul aprovizionarii

  1. ACTIVITATI SPECIFICE APROVIZIONARII SI DESFACERII Aprovizionarea resurselor materiale reprezintă activitatea prin care se asigură elementele necesare consumului producției, in volumul și structura care să genereze o activitate cu un profit cat mai ridicat a unităților economice. În literatura de specialitate, ca și în practica economică sunt utilizați frecvent ca sinonimi termenii de genul: achiziționare, cumpărare, aprovizionare, alimentare. Achiziționarea reprezintă o acțiune de...

 • Tehnici de negociere si mediere

  Capitolul 1. Elemente generale de negociere și mediere Totul în viață este o negociere. Această tehnică stă la baza interacțiunilor pe care le avem cu ceilalți interlocutori pe care îi întâlnim în viața noastră: colegi, prieteni, cunoștințe, familie, etc. În acest context, „negocierea stă la baza vânzărilor, pentru că se află la baza oricărui domeniu” (Schiffman, 2010). Negocierea reprezintă o activitate umană de bază, un proces pe care îl întreprindem în orice moment al vieții noastre...

 • Managementul serviciilor

  CURSUL I CONȚINUTUL ȘI SFERA DE CUPRINDERE A SERVICIILOR Evoluția economiei moderne înscrie între orientarile sale fundamentale: dezvoltarea și diversificarea serviciilor. 1.1.CONCEPTUL DE SERVICIU Majoritatea definițiilor - fie că aparțin unor redutabili specialiști în domeniu, unor colective de autori sau unor organisme internaționale - pun accent pe faptul că serviciile sunt “activități al căror rezultat este nematerial și deci nestocabil”, nu se concretizează în produse cu existență...

 • Managementul ONG-urilor - Studiu ONG din Romania

  1. Contextul și justificarea proiectului (descrieți situația grupului țintă înainte de implemenatarea proiectului, mentionati problema identificată,descrieți cauzele și efectele problemei identificate, mentionati solutia pentru rezolvarea problemei si impactul la nivelul grupului tintă) O organizație care are deja vechime în tot ceea ce înseamnă activitate non-guvernamentală în România, care contribuie la schimbarea de optică a mai multor generații care au învățat să privească lucrurile...

 • Plan de afaceri

  Antreprenoriatul A intreprinde = a se apuca de ceva de facut O nevoie existenta pe care s-au hotarat sa o implineasca Antreprenoriatul se face spre beneficiul tuturor - satisfacand nevoile clientilor, avand grija de angajati, avand grija sa crestem profitabil si sustenabil Orice afacere de succes este construita tinand cont de realitatile comunitatii in care isi desfasoara activitatea Niciun antreprenor nu a stiut la inceput de drum la ce sa se astepte cu adevarat :) Care sunt...

 • Economia sociala si cooperativele

  CAPITOLUL I ROLUL SECTORULUI COOPERATIST ÎN ECONOMIA DE PIAȚĂ Cooperația în contextul globalizării, managementul cooperatist, accederea cooperației în noi sectoare de activitate, raporturile mișcării cooperatiste cu societatea civilă, formarea capitalurilor în cadrul societăților cooperative, strategiile în domeniul resurselor umane, mai buna integrare a cooperației la scară mondială sunt câteva din temele care generează, în prezent, ample dezbateri în cadrul mișcării cooperatiste...

 • Luarea deciziilor

  1.Fiecare dintre noi luam decizii care ne privesc activitatile zilnice, cariera, relatiile cu cei din jur. O decizie este o alegere intre doua sau mai multe alternative. Decizia are un rol extrem de important: permite desfasurarea eficienta a activitatii organizatiei in concordanta cu mediul in care aceasta functioneaza, stabilirea si realizarea obiectivelor prevazute. Liderii iau decizii care privesc grupuri de persoane sau chiar organizatia in ansamblul ei si antreneaza resurse insemnate....

 • Caile de reducere a costurilor de productie a agentiei de turism - Turviz 999

  Caile de reducere a costurilor de productie a) Reducerea consumurilor specifice (tehnologice Consumul specific este cantitatea de materie prima, materiala, combustibil in expresie fizica etc. utilizata pentru executarea unei unitati de produs finit sau a unei unitati de prestare. Reducerea consumurilor specifice constituie principala cale de reducere a costurilor. b) Utilizarea intensiva a capacitatilor de productie are ca rezultat scaderea partii de amortizare pe unitatea de produs si...

 • Staffing-ul

  Staffing-ul. Staffingul reprezintă activitățile de a asigura cu personal o unitate economică și se referă la recrutarea și selecția personalului. Recrutarea personalului precede selecția și reprezintă totalitatea acțiunilor întreprinse pentru a atrage un număr suficient de mare de candidați pentru ocuparea unui post vacant din cadrul organizației Personal - Concept Odată ce obiectivele organizaționale sunt stabilite, planurile sunt pregătite, iar organizarea este structurată corespunzător...

 • Managementul inovarii

  CURSUL 1 MANAGEMENTUL INOVĂRII NOTIUNI INTRODUCTIVE Necesitatea inovării Suntem în mileniul trei, mileniul dezvoltării inteligenței intuitive. Orice om și orice grup uman are în structura sa internă o lege de evoluție. Așa a fost făcută lumea. Important este ca, pe măsura maturizării personale și/sau colective să conștientizăm că există niște legi naturale care se aplică în mod automat, fie că vrem sau nu vrem, fie că știm sau nu știm despre ele. Una dintre aceste legi afirmă că totul...

 • Managementul resurselor umane

  CURS I: INTRODUCERE IN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1. Rolul și particularitățile resurselor umane în cadrul organizației Dezvoltarea teoriei și practicii în domeniul managementului resurselor umane necesită în primul rând, cunoașterea și înțelegerea cât mai deplină a rolului și particularităților resurselor umane în cadrul organizației. - Resursele umane reprezintă organizația Societatea modernă se prezintă, după cum se poate constata, ca o rețea de organizații care apar, se dezvoltă...

Pagina 1 din 131