Toate cursurile din domeniul Management

 • Managementul organizatiilor

  1.1. Conceptul de management Definirea managementului. Baza obiectivă a apariţiei şi dezvoltării managementului a constituit-o activitatea comunităţilor umane, managementul fiind un proces de orientare a activităţii oamenilor în scopul realizării unor obiective. Pe măsura dezvoltării societăţii omeneşti, preocupările în domeniul managementului s-au intensificat, managementul începând să fie considerat ca o formă specifică de muncă intelectuală, cu o funcţie bine precizată, bazată pe un...

 • Analiza economico - financiara

  În condiţiile trecerii de la economia de comandă la economia de piaţă, analiza activităţii economico-financiare a unei întreprinderi a capatat un nou sens dat fiind complexitatea fenomenelor specifice economiei de piaţă. În economia de piaţă, întreprinderile acţionează într-un mediu economic nou şi dinamic, într-un mediu din ce în ce mai agresiv, în care fiecare întreprindere caută să-şi identifice propriile vulnerabilitaăţi, dar şi să-şi stabilească oportunităţile de dezvoltare potrivit...

 • Managementul organizatiei scolare si managementul clasei de elevi

  1. INTRODUCERE Abordarea domeniului educaţional din perspectivă managerială nu este doar o „modă” ci este o necesitate. Procesul educaţional, în structurile formale şi nonformale se supune rigorilor oricărui demers menagerial, întrucât presupune acţionea completă, complexă şi nuanşată a tuturor funcţiilor manageriale şi reprezintă un câmp de manifestare a tuturor aspectelor specifice acţiunii manageriale. 2. CONCEPTE FUNDAMENTALE Problematica implicată în managementul educaţional...

 • Dezvoltarea personala

  Unde doresc sa ajung? Ei bine,cu toții ne dorim mereu mai mult fie că vorbim despre carieră,familie sau partea financiară.Consider că cel mai bine este să avem permanent un obiectiv la care să ajungem,un țel care să ne motiveze și să ne facă să luptăm pentru lucrurile pe care ni le dorim.Referitor la carieră,personal chiar am cateva obiective pe care imi doresc să le indeplinesc.Momentan sunt maistru militar in cadrul Ministerului Afacerilor Interne arma jandarmi,compartimentul logistică și...

 • Productie

  1.Capacitatea de productie(Definitie,formule) Capacitatea de productie reprezinta productia maxima care poate fi obtinuta pe o anumita perioada de timp intr-o veriga de productie in conditiile folosirii extensive si intensive a mijloacelor de productie si a celui mai eficient regim de lucru. In cazul locurilor de munca pentru care specializarea este pe produs (se executa o lucrare tehnologica la un singur fel de produs) se diferentiaza: Locuri de munca pentru care procesul tehnologic se...

 • Leadership

  LEADERSHIP elemente generale - Conceptul de leadership - Leadership versus Management - Rolurile leaderilor - Satisfacţia şi insatisfacţia leaderilor - CONCEPTUL DE LEADERSHIP Definiţii: - influenţă interpersonală directă, prin comunicare, către îndeplinirea obiectivului; - creşterea tot mai mare a influenţei, mai mult decât încuviinţarea mecanică, în direcţia îndeplinirii ordinelor şi directivelor; - o acţiune care influenţează alte acţiuni sau răspunsuri în direcţii diferite; -...

 • Comunicarea manageriala

  Ideea esentiala a acestui studiu are în vedere rolul important al managerului în comunicarea organizationala întrucât este implicat, prin statusul sau si setul de roluri pe care le îndeplineste, în toate nivelurile de comunicare. Într-o organizatie stilul de management influenteaza foarte mult gradul de personalizare a comunicarii prin aceea ca, în functie de atitudinea managerului, se adapteaza si se desfasoara totalitatea relatiilor interpersonale. Astfel, acesta poate manifesta...

 • Managementul calitatii - Produselor in industria lemnului

  Introducere Cursul ,,Managementul Calitatii" urmareste sa aduca in atentia studentilor cele mai noi tehnici utilizate in activitatile de asigurare si management al calitatii Cursul propune dobandirea cunostintelor complexe privind calitatea si managementul acesteia, intr-o noua abordare, de aliniere la normele europene (EN) si internationale (ISO) . Aplicatiile au in vedere insusirea acestor cunostinte intr-o maniera practica similara activitatilor din proiectare si productie....

 • Tranzactii comerciale

  1 INTRODUCERE 1.1 DE CE UN CURS DE TRANZACŢII COMERCIALE? Trăim într-o economie de piaţă în care totul se vinde şi se cumpară. Viaţa socio-economică a evoluat enorm de la momentul depăşirii auto-producţiei şi al satisfacerii nevoilor individuale, la ziua de azi, a diviziunilor clare, a specializării şi pieţelor sofisticate. Generalizarea, diversitatea şi dinamica actelor comerciale în momentul de faţă au la bază două premize majore: - structura economiei naţionale şi internaţionale, -...

 • Calitatea si managementul calitatii in organizatia bazata pe cunoastere

  1.1 Definirea şi evoluţia conceptului de calitate Calitate - „măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinesc cerinţele" - (Pentru a-i da o dimensiune universală, acceptată şi aplicată în toate ţările lumii, calitatea este definită astfel de Organizaţia Internaţională de Standardizare –ISO, prin standardul ISO 9000:2005, Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular). Calitatea are un caracter dinamic, întrucât conţinutul ei evoluează în...

 • Noi tendinte, calitatea totala, IQM

  Factori determinanţi Prin mutatiile survenite in mediului economic, la nivelul sistemelor de productie, a structurilor organizationale se prefigureaza trasaturile unei organizatii noi, "diferite". Aceste mutatii sunt determinate de urmatoarele: - Factorii externi cu impact asupra organizatiei cunosc o dezvoltare din ce în ce mai rapida, dependenţele lor se accentuează tot mai mult. • Evoluţiile mediului economic: fenomenele de mondializare, liberalizare si fragmentare, cât si...

 • Ce este cultura organizationala

  Ce e cultura organizaţională? (1) Cultura unei organizaţii poate răspunde la întrebări precum: Cum ar trebui: organizată munca? exercitată autoritatea? recompensați oamenii? controlați oamenii? etc. (plan managerial-normativ) Contează cum se îmbracă oamenii? Contează punctualitatea? Se așteaptă inițiativă sau mai degrabă obediență? etc. (plan antropologic-normativ) Ce e cultura organizaţională? (2) Schein (2010) – “Definesc cultura ca un set de asumpţii/presupuneri date ale unui grup,...

 • Managementul productiei

  Capitolul 1 INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL AL PRODUCŢIEI 1.1. Sistemul managementului operaţional al producţiei O direcţie importantă de perfecţionare a managementului actual este intensificarea componentei operaţionale a muncii de previziune, organizare, coordonare, antrenare şi control în cadrul unităţilor economice. În acest mod, se realizează reducerea ciclului de informare – decizie – acţiune - control şi evaluare complexă a rezultatelor de către liderii unităţilor...

 • Abordare conceptuala a calitatii

  1.1 Definirea noțiunii de calitate Din punct de vedere etimologic termenul de calitate provine din cuvântul latinesc „qualitas”, care la rândul său derivă din cuvântul „qualis”, care are semnificaţia „fel de a fi”. Numeroasele preocupări privind atât definirea noţiunii de calitate cât şi modul de măsurare a ei au condus la existenţa unei bogate literaturi în domeniu precum şi la apariţia unor multiple puncte de vedere privind conţinutul noţiunii de calitate a bunurilor şi serviciilor. În...

 • Cultura si etica manageriala in modelele de management european

  TEMA 1 ORIGINILE ŞI PROBLEMATICA MANAGEMENTULUI CULTURAL Obiective: - să cunoască originile managementului cultural; - să definească și adopte limbajul cultural diferențiat; - să identifice conexiunile dintre cultura organizațională și managementul intercultural; - să reprezinte diferențierile culturale în raport cu spațiul geografic. Concepte cheie: management cultural, cultură organizațională, limbaj cultural diferențiat. 1.1. Originile managementului cultural O inventariere a...

Pagina 1 din 129