Toate cursurile din domeniul Management

 • Curs Management - Stiinte Economice

  INTRODUCERE Cultura anteprenoriala,in ansamblul ei,poate fi definita ca un set de idei care genereaza vointa de schimbare menita sa ofere o personalitate aparte unei oragnizatii si in acelasi tipm sa modifice mentalitatile indivizilor si sa le dezvolte aptitudini anteprenoriale. Anteprenoriatul reprezinta un proces de creare a valorii printr-un mod inventive de a gestiona resursele si prin exploatatarea unor oportunitati. Anteprenorul este o persoana cu initiativa,spirit...

 • Managementul Calitatii in Transporturi

  CALITÃtII ÎN TRANSPORTURI – suport de curs 1.1. Definirea calitãtii Existã mai multe definitii ale calitãtii date în timp de autori care au abordat acest domeniu. De exemplu, J.M. Juran prin calitate întelegea corespunzãtor pentru utilizare, iar P. Crosby conform cu cerintele. Definitia utilizatã cel mai des în prezent este cea datã de standardul ISO 9000: “Calitate = mãsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinesc cerintele”. Desi avem uneori tendinta ca atunci când...

 • Managementul Firmei

  1. CONCEPTUL DE FIRMĂ 1.1. Firma ca organizație economică Pentru a defini firma, este necesar să definim mai întâi organizaţia. Ştiinţa managementului arată că o organizaţie poate fi definită în general ca o asociaţie de oameni cu concepţii sau preocupări comune, uniţi printr-un regulament sau statut în vederea depunerii unei activităţi organizate. Se consideră de către mulţi autori că o organizaţie trebuie să îndeplinească un număr minim de condiţii, dintre care cele mai importante sunt...

 • Statistica

  I.Ce este statistica? Accepţiuni: Date ex.: statistici ale cursului valutar, şomajului, ratei inflaţiei etc. Ştiinţa care studiază aspectele cantitative ale fenomenelor de masă. 1. Colectivitate (populaţie) = un ansamblu de elemente de aceeaşi natură (cel puțin o trăsătură comună) Un grup de persoane/ obiecte /evenimente Are caracter obiectiv, finit Delimitată după conţinut, spaţiu şi timp. Ex. agenţii economici privaţi din Bucureşti în 2009; falimentele din industria turismului în...

 • Managementul Afacerilor Mici si Mijlocii

  CURS 1-Introducere CURS 2. Întreprinzătorul în procesul antreprenorial. Identificarea şi exploatarea oportunităţii • Discuţie despre antreprenoriat – “ca un concept”; • Dorim să înţelegem activităţile care îl determină pe întreprinzător să acţioneze; Definiţii antreprenoriat: 1. Activitatea antreprenorială înseamnă asumarea responsabilităţii şi organizarea unei părţi a activităţii economice în care nevoile oamenilor sunt satisfăcute prin schimburi din dorinţa de a obţine profit ca urmare...

 • Management Resurse Umane

  Managementul resurselor umane este acea activitate organizaţională care permite folosirea în modul cel mai eficient a oamenilor (angajaţilor) pentru a atinge scopurile organizaţionale şi individuale. Managementul resurselor umane reprezintă ştiinţa elaborării şi implementării strategiei şi politicii de personal în vederea realizării cu maximum de eficienţă a obiectivelor unei organizaţii. În cazul managementului modern, resursele umane ocupă un loc prioritar, deoarece acesta urmăreşte...

 • Managementul Resurselor Umane

  1. Evoluţia funcţiunei de personal şi constituirea MRU 2. Etape în evoluţia funcţiunei de personal şi a MRU 3. Integrarea MRU în politica generală a întreprinderii 4. Organizarea activităţilor în cadrul MRU 1. Scopul întreprinderii este obţinerea profitului. Care poate fi obţinut în urma utilizării resurselor. În cadrul întreprinderii resursele pot fi: - Materiale - Informaţionale - Financiare - Umane (cele mai importante). Evoluţia a fost detrminată de următorii factori: -...

 • Sisteme si Metode de Motivare a Personalului

  Este recunoscut faptul că succesul şi competitivitatea unei organizaţii depinde de utilizarea raţională şi eficientă a resurselor umane, precum şi de motivarea adecvată a acestora. Încă zece ani în urmă organizaţiile din Republica Moldova nu acordau o atenţie deosebită motivării personalului, iar astăzi obiectivul de bază a multor din acestea este atragerea şi menţinerea angajaţilor printr-o motivare corespunzătoare. În prezent tot mai multe organizaţii autohtone sunt cointeresate în...

 • Sistemul Achizitiilor Publice

  INTRODUCERE In contextul angajamentelor asumate de Romania fata de Uniunea Europeana in cadrul capitolului 1 “ Libera circulatie a marfurilor” si a recomandarilor Comisiei Europene, a fost adoptata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si contractelor de concesiune de servicii,odata cu aceasta abrogandu-se OUG nr.60/2001 privind achizitiile publice. OUG nr.60/2001 a abrogat la...

 • Analiza Strategica a Mediului Concurential

  Titular disciplină: Prof. dr. Elena Doval Obiective generale • dezvoltarea unei baze de abilitati in procesul gandirii strategice a viitorilor economisti specializati in management; • dezvoltarea unui inalt nivel de intelegere a conceptelor teoretice si a modului de aplicare a lor in practica manageriala; • constituirea competentelor de baza in managementul strategic; • provocarea pentru dezvoltarea propriilor idei privind analiza mediului concurential si aplicarea acestora in...

 • Dezvoltare Regionala

  POLITICI REGIONALE DEZVOLTARE REGIONALA - NOTE DE CURS – Prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN CAP.1 CONCEPTUL DE POLITICĂ DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 1.1. Introducere Politica de dezvoltare regională constituie un instrument important în cristalizarea identităţii europene. De aceea, problema atenuării dezechilibrelor regionale şi, în general, a susţinerii proceselor de dezvoltare regională reapare în Europa, în ultimul timp, ca o preocupare majoră atât în studiile de specialitate, cât şi în...

 • Leadership si Strategii de Dezvoltare Industriale

  1.1. Strategia organizaţiei Istoria termenului strategie în urmă cu 2500 de ani: Sun-Tzu pt. a defini „arta războiului” istoricii antici Tucidide şi Xenofon împăratul roman Cezar Alexandru Macedon (cca 330-300 Î.H.): strategia se referea la abilitatea desfăşurării forţelor pentru a copleşi duşmanul şi a putea crea un sistem unitar de guvernare Istoria termenului strategie Evul mediu renascentist (secolele XV-XVI): Niccollo Machiavelli şi Andrea Montecuccoli au folosit în operele lor...

 • Managementul Vanzarii

  I. Notiuni generale privind organizarea activitatilor economice Principii de organizare a activitatilor economice. La nivel national si international practica a permis conturarea unor principii de organizare a activitatilor economice. Acestea s-au materializat prin includerea in numeroase reglementari legislative capatand nuante specifice fiecarei tari in parte. Printre principalele principii de organizare a activitatii economice regasim: 1 Legalitatea - pretinde constituirea oricarei...

 • Previziunea Situatiilor Financiare

  Elemente introductive. Terminologia previziunii şi planificării Previziune şi planificare Previziunea şi planificarea, văzute ca un proces integrat, se numără printre funcţiile de bază ale managementului. Previziunea reprezintă procesul prin care sunt realizate aprecieri sau estimări cu caracter probabil asupra viitorului. Obiectul previziuni economice poate fi atât valoare sau sensul de evoluţie unui indicator cât şi producerea unui eveniment. Alţi termeni sinonimi termenului de...

 • Implementarea si Controlul Planului Strategic

  Capitolul 6. Implementarea şi controlul planului strategic Pentru ca organizaţia să poată acţiona conform strategiilor gândite în scopul realizării obiectivelor strategice o serie întreagă de condiţii trebuie asigurate. Pregătirea acestor condiţii înseamnă acţiuni în direcţii diferite, de multe ori, acţiuni referitoare la schimbări în cadrul organizaţiei. Pentru a identifica schimbările necesare în cadrul organizaţiei pentru a se crea un cadru adecvat implementării planului strategic este...

Pagina 10 din 130