Toate cursurile din domeniul Management

 • Strategii Investitionale Internationale

  1. Evolutia fenomenului globalizarii economice 1.1. Abordarile macroeconomice si microeconomice ale globalizarii 1.2 Caracteristici si implicatii ale “vechii globalizari” si “noii globalizari” 1.3 Trecerea de la globalizarea pietelor la globalizarea productiei si serviciilor 1.1. Abordarile macroeconomice si microeconomice ale globalizarii Principalii factori favorizanti ai globalizarii sunt: - liberalizarea comertului international si a fluxurilor de capital, - dereglemetarea...

 • Notiuni Legate de Activitatea de Proiect

  Pentru inceput este necesar sa explicam unii termini esentiali, care sunt folositi in lucrul in proiect. Ce este un proiect ? Termenul de proiect este folosit deseori in sensuri diferite in intreprinderi, administratie si alte tipuri de organizatii. Vom incerca de aceea sa formulam o definitie unitara si cuprinzatoare pe baza unor definitii diferite. Defintie conform D/N 69901 Un proiect este o intentie care este marcata de unicitatea conditiilor in totalitatea lor, ca de exemplu: •...

 • Bazele Managementului

  1. Problematica managementului Definirea managementului Termenul „management” are astãzi mai multe întelesuri. Managementul ca proces. Dacã ati auzit vreodatã spunându-se despre o companie ca are un management bun sau cã este bine manageriatã, atunci aceastã afirmatie se referea la procesul de management, la procesul de conducere. Managementul ca disciplinã. Dacã astãzi discutãm despre un curs de management, ne referim la disciplina stiintificã. Managementul este clasificat ca...

 • Management

  In concordanta cu spiritul american, prin management se intelege, inainte de toate, o stare de spirit, un mod de a privi si de a aborda problemele, o modalitate concreta de a dirija intr-o viziune dinamica, indreptata spre un scop bine conturat, respectiv spre eficienta maxima, in orice activitate; H.Johannsen si A.B.Robertson considera ca managementul este arta sau stiinta de a directiona, dirija si administra munca altor persoane pentru a atinge obiectivele stabilite, procesul de luare a...

 • Managementul Calitatii

  Capitolul 1 Generalitati privind conceptul de client 1.1. Definirea clientului Clientul este o persoana sau o organizatie care beneficiaza de produsele sau serviciile furnizate de o alta persoana sau o organizatie. Cuvantul client are urmatoarele semnificatii: 1. persoana care cumpara (regulat) de la un magazin, consuma ceva intr-un local public etc., considerata in raport cu persoana sau intreprinderea de la care cumpara, consuma etc.: musteriu. 2. persoana care se adreseaza unui...

 • Diagnosticul Economico-Financiar al Intreprinderii

  Diagnosticul economico-financiar al întreprinderii. 1. Rolul, esenţa şi obiectivele diagnosticului întreprinderii. 2. Metode de diagnosticare 3. Diagnosticul financiar al întreprinderii. 1.Rolul, esenţa şi obiectivele diagnosticului întreprinderii. Diagnosticul economico-financiar este un istrument care permite formularea unor judecăţi cu caracter calitativ şi cantitativ privind starea, dinamica şi perspectivele unui agent economic. Diagnosticul nu are rolul de a descrie, ci de a...

 • Perspective de Dezvoltare

  Cap.1 PREZENTAREA GENERALĂ A ȚĂRILOR STATELE UNITE ALE AMERICII ȘI SOMALIA Acest prim capitol descrie țările din toate punctele de vedere al domeniilor lor. Vom vedea detaliile legate de geografie, populație, economie, turism și multe informații referitoare la componența țării. 1.1. Coordonatele geografice ale celor două țări. Statele Unite ale Americii este numele unei republici constituționale federale, fiind una dintre cele mai întinse state din lume, având coordonatele geografice :...

 • Management

  CURS 1 12.10.2011 Managementul este un termen care provine din limba engleza si care se refera la stiinta conducerii organizatiilor socio-economice si conducerea stiintific a acestora. Din punct de vedere semantic, termenul este foarte complex, avind mai multe intelesuri: • Managementul este o stiinta – constituind un ansmblu bine organizat si coerent de cunostite cu ajutorul cărora se explica procesele si fenomenele existente in conducerea organizatiei • Concomitent, managementul...

 • Management

  1.1. Definirea organizaţiilor Organizaţiile sunt grupuri de persoane care lucrează împreună într-un mod coordonat şi structurat pentru a atinge unul sau mai multe scopuri. Organizaţiile sunt de mai multe categorii: organizaţii care funcţionează cu scopul de a obţine profit (firme producătoare şi furnizoare de bunuri sau servicii) organizaţii guvernamentale (guvern, parlament etc.) organizaţii educaţionale (şcoli, universităţi etc.) organizaţii medicale (spitale, policlinici etc.)...

 • Curs Management - Stiinte Economice

  INTRODUCERE Cultura anteprenoriala,in ansamblul ei,poate fi definita ca un set de idei care genereaza vointa de schimbare menita sa ofere o personalitate aparte unei oragnizatii si in acelasi tipm sa modifice mentalitatile indivizilor si sa le dezvolte aptitudini anteprenoriale. Anteprenoriatul reprezinta un proces de creare a valorii printr-un mod inventive de a gestiona resursele si prin exploatatarea unor oportunitati. Anteprenorul este o persoana cu initiativa,spirit...

 • Managementul Calitatii in Transporturi

  CALITÃtII ÎN TRANSPORTURI – suport de curs 1.1. Definirea calitãtii Existã mai multe definitii ale calitãtii date în timp de autori care au abordat acest domeniu. De exemplu, J.M. Juran prin calitate întelegea corespunzãtor pentru utilizare, iar P. Crosby conform cu cerintele. Definitia utilizatã cel mai des în prezent este cea datã de standardul ISO 9000: “Calitate = mãsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinesc cerintele”. Desi avem uneori tendinta ca atunci când...

 • Managementul Firmei

  1. CONCEPTUL DE FIRMĂ 1.1. Firma ca organizație economică Pentru a defini firma, este necesar să definim mai întâi organizaţia. Ştiinţa managementului arată că o organizaţie poate fi definită în general ca o asociaţie de oameni cu concepţii sau preocupări comune, uniţi printr-un regulament sau statut în vederea depunerii unei activităţi organizate. Se consideră de către mulţi autori că o organizaţie trebuie să îndeplinească un număr minim de condiţii, dintre care cele mai importante sunt...

 • Statistica

  I.Ce este statistica? Accepţiuni: Date ex.: statistici ale cursului valutar, şomajului, ratei inflaţiei etc. Ştiinţa care studiază aspectele cantitative ale fenomenelor de masă. 1. Colectivitate (populaţie) = un ansamblu de elemente de aceeaşi natură (cel puțin o trăsătură comună) Un grup de persoane/ obiecte /evenimente Are caracter obiectiv, finit Delimitată după conţinut, spaţiu şi timp. Ex. agenţii economici privaţi din Bucureşti în 2009; falimentele din industria turismului în...

 • Managementul Afacerilor Mici si Mijlocii

  CURS 1-Introducere CURS 2. Întreprinzătorul în procesul antreprenorial. Identificarea şi exploatarea oportunităţii • Discuţie despre antreprenoriat – “ca un concept”; • Dorim să înţelegem activităţile care îl determină pe întreprinzător să acţioneze; Definiţii antreprenoriat: 1. Activitatea antreprenorială înseamnă asumarea responsabilităţii şi organizarea unei părţi a activităţii economice în care nevoile oamenilor sunt satisfăcute prin schimburi din dorinţa de a obţine profit ca urmare...

 • Management Resurse Umane

  Managementul resurselor umane este acea activitate organizaţională care permite folosirea în modul cel mai eficient a oamenilor (angajaţilor) pentru a atinge scopurile organizaţionale şi individuale. Managementul resurselor umane reprezintă ştiinţa elaborării şi implementării strategiei şi politicii de personal în vederea realizării cu maximum de eficienţă a obiectivelor unei organizaţii. În cazul managementului modern, resursele umane ocupă un loc prioritar, deoarece acesta urmăreşte...

Pagina 10 din 131