Toate cursurile din domeniul Management

 • Sisteme si Metode de Motivare a Personalului

  Este recunoscut faptul că succesul şi competitivitatea unei organizaţii depinde de utilizarea raţională şi eficientă a resurselor umane, precum şi de motivarea adecvată a acestora. Încă zece ani în urmă organizaţiile din Republica Moldova nu acordau o atenţie deosebită motivării personalului, iar astăzi obiectivul de bază a multor din acestea este atragerea şi menţinerea angajaţilor printr-o motivare corespunzătoare. În prezent tot mai multe organizaţii autohtone sunt cointeresate în...

 • Sistemul Achizitiilor Publice

  INTRODUCERE In contextul angajamentelor asumate de Romania fata de Uniunea Europeana in cadrul capitolului 1 “ Libera circulatie a marfurilor” si a recomandarilor Comisiei Europene, a fost adoptata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si contractelor de concesiune de servicii,odata cu aceasta abrogandu-se OUG nr.60/2001 privind achizitiile publice. OUG nr.60/2001 a abrogat la...

 • Analiza Strategica a Mediului Concurential

  Titular disciplină: Prof. dr. Elena Doval Obiective generale • dezvoltarea unei baze de abilitati in procesul gandirii strategice a viitorilor economisti specializati in management; • dezvoltarea unui inalt nivel de intelegere a conceptelor teoretice si a modului de aplicare a lor in practica manageriala; • constituirea competentelor de baza in managementul strategic; • provocarea pentru dezvoltarea propriilor idei privind analiza mediului concurential si aplicarea acestora in...

 • Dezvoltare Regionala

  POLITICI REGIONALE DEZVOLTARE REGIONALA - NOTE DE CURS – Prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN CAP.1 CONCEPTUL DE POLITICĂ DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 1.1. Introducere Politica de dezvoltare regională constituie un instrument important în cristalizarea identităţii europene. De aceea, problema atenuării dezechilibrelor regionale şi, în general, a susţinerii proceselor de dezvoltare regională reapare în Europa, în ultimul timp, ca o preocupare majoră atât în studiile de specialitate, cât şi în...

 • Leadership si Strategii de Dezvoltare Industriale

  1.1. Strategia organizaţiei Istoria termenului strategie în urmă cu 2500 de ani: Sun-Tzu pt. a defini „arta războiului” istoricii antici Tucidide şi Xenofon împăratul roman Cezar Alexandru Macedon (cca 330-300 Î.H.): strategia se referea la abilitatea desfăşurării forţelor pentru a copleşi duşmanul şi a putea crea un sistem unitar de guvernare Istoria termenului strategie Evul mediu renascentist (secolele XV-XVI): Niccollo Machiavelli şi Andrea Montecuccoli au folosit în operele lor...

 • Managementul Vanzarii

  I. Notiuni generale privind organizarea activitatilor economice Principii de organizare a activitatilor economice. La nivel national si international practica a permis conturarea unor principii de organizare a activitatilor economice. Acestea s-au materializat prin includerea in numeroase reglementari legislative capatand nuante specifice fiecarei tari in parte. Printre principalele principii de organizare a activitatii economice regasim: 1 Legalitatea - pretinde constituirea oricarei...

 • Previziunea Situatiilor Financiare

  Elemente introductive. Terminologia previziunii şi planificării Previziune şi planificare Previziunea şi planificarea, văzute ca un proces integrat, se numără printre funcţiile de bază ale managementului. Previziunea reprezintă procesul prin care sunt realizate aprecieri sau estimări cu caracter probabil asupra viitorului. Obiectul previziuni economice poate fi atât valoare sau sensul de evoluţie unui indicator cât şi producerea unui eveniment. Alţi termeni sinonimi termenului de...

 • Implementarea si Controlul Planului Strategic

  Capitolul 6. Implementarea şi controlul planului strategic Pentru ca organizaţia să poată acţiona conform strategiilor gândite în scopul realizării obiectivelor strategice o serie întreagă de condiţii trebuie asigurate. Pregătirea acestor condiţii înseamnă acţiuni în direcţii diferite, de multe ori, acţiuni referitoare la schimbări în cadrul organizaţiei. Pentru a identifica schimbările necesare în cadrul organizaţiei pentru a se crea un cadru adecvat implementării planului strategic este...

 • Depozide de Date

  1 - INTRODUCERE "Informaţia în vârful degetelor" este un slogan publicitar, apărut la începutul anilor 1990, care reflectă foarte sugestiv faptul că întreprinderile au început, din ce în ce mai mult, să înţeleagă faptul că informatica şi mai ales informatica decizională, reprezintă un adevărat capital. Poate cel mai de preţ capital al unui întreprinzător. Conducătorii întreprinderilor au început să-şi de seama de valoarea instrumentului decizional pe care-l aveau în mână. Ei au...

 • Management - Studii si Analize Comparative

  Seminarul- analize/ dezbateri/ aplicatii va fi condus de d-na Ganescu Cristina Examenul=intrebari grila + 3 sau 4 subiecte de teorie Manualul dupa care ne ghidam: MANAGEMENTUL - Analiza si Studii Comparative S-au prezentat capitolele ce vor fi prezentate in cadrul cursului: I. Definirea managementului in conceptia unor autori; functiile manag. II. Tipuri de manageri; III. Scoli; metode de conducere; IV. Managementul RU; V. Cultura organizationala; VI. Etica, in special in afaceri-...

 • Managementul Calitatii

  MENŢINEREA ORG. PE PIAŢĂ (SUPRAVIEŢUIREA NU-I OBLIGATORIE) RECUNOAŞTERA PE PLAN INTERN ŞI INTERNAŢIONAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII PROD/SERV. OFERITE CLIENŢILOR NOUA PIAŢĂ GLOBALĂ ÎN CARE CALITATEA A DEVENIT HOTĂRÂTOARE PENTRU CLIENT; NOUA TEHNOLOGIE A INTERNETULUI DETERMINĂ SUCCESUL PE PIAŢĂ; NOILE MODELE DE AFACERI CARE PUN ÎN VALOARE RESURSELE „INTANGIBILE" ALE FIRMEI. PHILIP CROSBY: CALITATEA = GRADUL DE CONFORMITATE CU NECESITĂŢILE JOSEPH JURAN: CALITATEA = APTITUDINEA...

 • Costuri, Preturi si Tarife

  Preţul, definiţie, tipologie, conţinut. Preţul se defineşte ca valoarea de schimb a bunurilor şi a serviciilor pe piaţă (Dictionaire d’économie – C.D. Echaudemaison). În accepţiunea generală a cuvântului, preţul se referă la suma de bani pe care o plăteşte cineva pentru a intra în posesia unei unităţi de produs sau suma pe care o primeşte pentru a ceda posesia unei unităţi de produs. Dacă ne referim la servicii, similarul preţului este tariful: el reprezintă suma plătită pentru a beneficia...

 • Politici Europene

  Europa - continent al unor popoare care au aspirat dintotdeauna la identitate naţională şi la afirmarea lor economică, politică şi culturală; - a cunoscut o evoluţie conflictuală, caracterizată de rivalităţi comerciale, coloniale şi războaie, ca manifestări ale naţionalismelor exacerbate ce le-au dominat existenţa. Europa prezintă o constantă – comunitatea civilizaţiei comunitatea civilizaţiei ≠ uniformitate comunitatea civilizaţiei ≠ asemănarea indivizilor comunitatea civilizaţiei =...

 • Statistica Sinteza

  Cap.1. OBIECTUL SI METODA STATISTICII Obiectul de studiu al statisticii îl constituie fenomenele de masã(stochastice) sau fenomene de tip colectiv, care prezintã proprietatea de a fi variabile ca formã de manifestare individualã în timp si spatiu dar si sub raport organizatoric. Sintetizând, putem spune cã fenomenele si procesele care fac obiectul de studiu al statisticii prezintã unele particularitãti, si anume: • se produc într-un numãr mare de cazuri individuale, care permit...

 • Managementul Riscului si Guvernanta Corporatista

  Activitatea bǎncilor comerciale s-a bazat o lungǎ perioadǎ de timp pe funcţia acestora de intermediar financiar. Pânǎ în anii ’70 preocupǎrile managementul bancar se reduceau la extinderea creditelor şi atragerea depozitelor. Deciziile principale se refereau la volumul creditelor, cuantumul dobânzilor practicate şi investiţii. Provocǎrile manageriale esenţiale erau urmǎrirea calitǎţii activelor, minimizarea pierderilor aferente creditelor şi gestionarea cheltuielilor operaţionale. Dupǎ anii...

Pagina 11 din 131