Toate cursurile din domeniul Management

 • Managementul IMM-urilor - Suport de curs

  1. Definiți conceptul de „sistem informațional” și prezentați semnificația elementelor sale componente. Definirea conceptului de sistem informational imbraca exprimari diverse, fiind unanim acceptat ca un ansamblu structurat de elemente care ofera informatii celor interesati. Deseori, acest sistem este asociat in sens metaforic, cu sistemul sangvin din organismele vii, care asigura colectarea, tratarea si distrubuirea sangelui catre alte organe. Similar, ansamblul complex al organizatiei...

 • Conducerea si organizarea firmei - Suport de curs

  TEMA 1 OBIECTUL DE STUDIU AL MANAGEMENTULUI. PRINCIPIILE MANAGEMNTULUI FIRMEI 1. Obiectul de studiu al managementului Pentru clarificarea conținutului obiectului de studiu al managementului, se prezintă definiția acestuia în viziunea școlii românești de management1: “managementul firmelor rezidă în studierea proceselor și relațiilor de management din cadrul lor, în vederea descoperirii legităților și principiilor care le guvernează și a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici și...

 • Management

  1 Managementul - este un proces de planificare, organizare a activității și controlului asupra firmei pentru a coordona resursele umane și materiale spre atingerea scopurilor efective. în practică managementul deseori se reduce la un grup special de oameni atribuția cărora rezidă în organizarea și conducerea tuturor forțelor pentru atingerea scopurilor puse. Managementul îndeplinește următoarele funcții de conducere: prognozarea, planificarea, organizarea, comanda, coordonarea, controlul....

 • ISP Raspunsuri

  1. Cu care din tipurile de sisteme productive se asimilieaza, in general, o intreprindere industriala? c) un sistem de productie stocuri. 2. Intr-un system productive se realizeaza activitati asupra obiectelor muncii care se refera numai la: c) miscarea si transformarea obiectelor muncii. 3. In definitia sistemului productive sunt incluse urmatoarele 3 grupe mari de activitati: a) stocare, distributie, productie propriu-zisa. 4. O baza de aprovizionare teritoriala poate fi considerate...

 • Managementul deseurilor

  1.Scurt istoric al managementului deșeurilor Cea mai utilizată metodă pentru eliminarea deșeurilor, încă din timpuri, a fost aruncarea sau depozitarea acestora la o asa-numită gunoiște organizată. Această metodă de administrare a deșeurilor provine din Epoca de Piatră practicată și în alte țări din lume, ca exemplu în țările Mediteraneene și persistă. În jurul anilor 3500 ÎHr, conductele erau acoperite pentru transportarea deșeurilor lichide și solide în orașele din India. Pe parcursul...

 • Limbajul in activitatea de educatie fizica

  În educația fizică și sport limbajul deține primul plan, comunicării îi revine rolul important în instruire și educație ținând cont de relațiile interpersonale: profesor- student, student-profesor, antrenor-sportiv, arbitru-sportiv etc... Numai enumerând funcțiile limbajului: cognitive, de comunicare, reprezentative, reglatorie, expresivă, dialectică etc, înțelegem că fără comunicare, ca în orice activitate atât în educație fizică cât și în sport ar fi imposibilă realizarea progresului,...

 • Analiza SWOT

  Analiza SWOT este o metodă folosită în mediul de afaceri, pentru a ajuta la proiectarea unei viziuni de ansamblu asupra firmei. Ea evaluează factorii de influență interni și externi ai unei organizații, precum și poziția acesteia pe piață sau în raport cu ceilalți competitori. SWOT este un instrument de analiza strategica utilizat pentru a identifica cele mai potrivite directii de actiune Scopul analizei SWOT Este de a realiza un plan strategic sau de a gasi o solutie la o problema, luand...

 • Analiza si ingineria valorii

  FUNDAMENTELE TEORETICE ALE INGINERIEI VALORII [1], [2] 1.1. Apariia ți dezvoltarea ingineriei valorii Metoda a fost elaboratț spre sfâritul celui de-al doilea rțzboi mondial ca urmare a crizei de materii prime strategice provocatț de cererea mare pentru producția de armament. Situația creatț a fțcut necesarț folosirea unor înlocuitori la aceste materiale, ceea ce a impus i reproiectarea produselor fabricate în noile condiții. Dupț terminarea rțzboiului, când dificultțțile de...

 • Informatica manageriala

  1. Noile tehnologii ale informatiei-suport al operatiunilor de afaceri international Noile tehnologii de informare si sisteme informationale aferente acestora indeplinesc 3 functii suport deosebit de importante in cadrul unei organizatii: 1. Suport al operatiunii afacerii internationale 2. Suport al luarii deciziilor privind restructurarea procesului de afaceri 3. Suport al obtinerii unui avantaj strategic Internationalizarea afacerilor si globalizarea lor a devenit unul din fenomenele...

 • Management

  Sistemul managerial se poate defini ca un ansamblu de subsisteme cu caracter decizional, organizatoric, informațional, motivațional și metodologic din cadrul unității economice, prin intermediul cărora se exercită în totalitate relațiile și se realizează procesul de management în vederea stabilirii și atingerii unor obiective. Componentele sistemului managerial într-o unitate economică agricolă Sistemul managerial al unei unități - Structura de conducere o Subsistemul decizional o...

 • Managementul afacerilor

  Capitolul I MICILE AFACERI ȘI IMPORTANȚA LOR ÎN ECONOMIE - Obiectivele specifice ale capitolului: - cunoașterea rolului pe care îl joacă micile afaceri în economie; - definirea conceptului de "mică afacere" în diferite accepțiuni; - identificarea sferei de cuprindere a micilor afaceri; - cunoașterea implicațiilor dezvoltării unei mici afaceri; - prezentarea factorilor care duc la eșecul micilor afaceri, precum si a căilor de evitare a eșecului în micile afaceri. Rolul și...

 • Sisteme de distributie si logistica 2016-2017

  Capitolul 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND LOGISTICA 1.1. Conținutul și componentele logisticii Filozofia logisticii promovează ca obiectiv principal oferirea utilităților de loc timp și posesie la cel mai mic cost total posibil. Conținutul conceptului de logistică este mult mai amplu și mai complex decât cel al distribuției fizice. Observație: distribuția fizică este de fapt o componentă a logisticii. La nivelul unei firme producătoare sistemul logistic include: 1. distribuția...

 • Proiectarea unei campanii de comunicare integrata cu ocazia lansarii unui nou produs Milka

  Partea I: Analiza comunicării de marketing pentru marca “MILKA” 1.Analiza mărcii “X” 1.1.Pozitionarea marcii Ciocolata Milka este una dintre mărcile care se adresează sectorului premium, fiind cea mai puternică marcă a companiei Kraft Food România. Conform principiului identificării este foarte ușor de observat că marca Milka este plasată în universul delicios a celor mai renumite și apreciate mărci de ciocolată din toată lumea, ocupând poziția de lider pe piața din Europa, iar la nivel...

 • Managementul proiectelor

  UE este o asociere voluntară a statelor europene, în domeniul economic și politic, cu scopul de a asigura menținerea păcii în Europa și de a favoriza progresul economic și social. UE este un organism unic, supranațional, fără personalitate juridică. Cu toate acestea, UE poate încheia acorduri cu alte state, prin instituțiile sale, cărora statele membre le-au transferat o parte din competențe. Promovarea progresului economic și social Afirmarea identității UE pe scena internațională (prin...

 • Fundamentele economice ale investitiilor

  1.1. Definitii si acceptiuni 1.1.1. Proiect și program de investitii Proiect de investitii - anticiparea documentata a realizarii unui obiectiv; - ansamblu de descrieri, desene, schite, calcule si estimari prin care ese identificata si anticipata punerea in opera a resurselor, activitatilor si mijloacelor cu ajutorul carora va fi realizat obiectivul (scopul concret al investitiei); Program de investitii: Ansamblu de proiecte si actiuni complementarea acestora implicate in asigurarea...

Pagina 2 din 131