Toate cursurile din domeniul Management

 • Staffing-ul

  Staffing-ul. Staffingul reprezintă activitățile de a asigura cu personal o unitate economică și se referă la recrutarea și selecția personalului. Recrutarea personalului precede selecția și reprezintă totalitatea acțiunilor întreprinse pentru a atrage un număr suficient de mare de candidați pentru ocuparea unui post vacant din cadrul organizației Personal - Concept Odată ce obiectivele organizaționale sunt stabilite, planurile sunt pregătite, iar organizarea este structurată corespunzător...

 • Managementul inovarii

  CURSUL 1 MANAGEMENTUL INOVĂRII NOTIUNI INTRODUCTIVE Necesitatea inovării Suntem în mileniul trei, mileniul dezvoltării inteligenței intuitive. Orice om și orice grup uman are în structura sa internă o lege de evoluție. Așa a fost făcută lumea. Important este ca, pe măsura maturizării personale și/sau colective să conștientizăm că există niște legi naturale care se aplică în mod automat, fie că vrem sau nu vrem, fie că știm sau nu știm despre ele. Una dintre aceste legi afirmă că totul...

 • Managementul resurselor umane

  CURS I: INTRODUCERE IN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1. Rolul și particularitățile resurselor umane în cadrul organizației Dezvoltarea teoriei și practicii în domeniul managementului resurselor umane necesită în primul rând, cunoașterea și înțelegerea cât mai deplină a rolului și particularităților resurselor umane în cadrul organizației. - Resursele umane reprezintă organizația Societatea modernă se prezintă, după cum se poate constata, ca o rețea de organizații care apar, se dezvoltă...

 • Managementul investitiilor de capital

  Capitolul 1 PIAȚA DE CAPITAL 1.1. Caracteristici ale pieței de capital Piața de capital reprezintă ansamblul relațiilor și mecanismelor prin care se realizează transferul fondurilor de la cei care au un surplus de capital - investitorii - către cei care au nevoie de capital, cu ajutorul unor instrumente specifice (valorile mobiliare emise) și prin intermediul unor operatori specifici (societățile de valori mobiliare). Se poate afirma despre piața de capital că este specializată în...

 • Management strategic

  CAPITOLUL 1 ANALIZA MEDIULUI EXTERN AL ORGANIZAȚIEI 1.1. ABORDAREA MEDIULUI ORGANIZAȚIEI Începând cu abordarea organizației ca un sistem deschis, performanța acesteia depinde de capacitatea de integrare în mediu, de eficientizarea acțiunilor sale în valorificarea oportunităților, de abilitatea de a învinge amenințările provenite din mediu, de capacitatea de adaptare la modifică­rile variabilelor de mediu. De aceea, organizația trebuie să-și adapteze resursele și competențele la schimbările...

 • MFP

  Curs 1 MANAGEMENTUL FINANCIAR AL COMUNITĂȚILOR LOCALE 1.1. Introducere în managementul financiar public - Managementul financiar reprezintă ansamblul principiilor, metodelor, instrumentelor, obiectivelor, specifice ale organizației având drept scop poziționarea constituirii și utilizării resurselor economico - financiare. Sarcinile managementului financiar constau în: a)evaluarea efortului, în plan financiar, a tuturor acțiunilor ce urmează a fi întreprinse într-o perioadă de gestiune...

 • Fundamentarea strategiei de piata folosind analiza SWOT

  ARGUMENT Analiza SWOT constituie cea mai importanta tehnica manageriala utilizata pentru intelegerea pozitiei strategice a unei intreprinderi/organizatii. Analiza SWOT incepe cu scrierea unei liste cu puncte curente : puncte de forta dar si puncte de slabiciune, privind starea unei intreprinderi/organizatii. Denumirea SWOT insasi este un acronim provenind de la initialele unui numar de patru cuvinte in limba engleza : Strengths. Punctele forte ale organizatiei, deci capacitatile,...

 • Managementul IMM-urilor - Suport de curs

  1. Definiți conceptul de „sistem informațional” și prezentați semnificația elementelor sale componente. Definirea conceptului de sistem informational imbraca exprimari diverse, fiind unanim acceptat ca un ansamblu structurat de elemente care ofera informatii celor interesati. Deseori, acest sistem este asociat in sens metaforic, cu sistemul sangvin din organismele vii, care asigura colectarea, tratarea si distrubuirea sangelui catre alte organe. Similar, ansamblul complex al organizatiei...

 • Conducerea si organizarea firmei - Suport de curs

  TEMA 1 OBIECTUL DE STUDIU AL MANAGEMENTULUI. PRINCIPIILE MANAGEMNTULUI FIRMEI 1. Obiectul de studiu al managementului Pentru clarificarea conținutului obiectului de studiu al managementului, se prezintă definiția acestuia în viziunea școlii românești de management1: “managementul firmelor rezidă în studierea proceselor și relațiilor de management din cadrul lor, în vederea descoperirii legităților și principiilor care le guvernează și a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici și...

 • Management

  1 Managementul - este un proces de planificare, organizare a activității și controlului asupra firmei pentru a coordona resursele umane și materiale spre atingerea scopurilor efective. în practică managementul deseori se reduce la un grup special de oameni atribuția cărora rezidă în organizarea și conducerea tuturor forțelor pentru atingerea scopurilor puse. Managementul îndeplinește următoarele funcții de conducere: prognozarea, planificarea, organizarea, comanda, coordonarea, controlul....

 • ISP Raspunsuri

  1. Cu care din tipurile de sisteme productive se asimilieaza, in general, o intreprindere industriala? c) un sistem de productie stocuri. 2. Intr-un system productive se realizeaza activitati asupra obiectelor muncii care se refera numai la: c) miscarea si transformarea obiectelor muncii. 3. In definitia sistemului productive sunt incluse urmatoarele 3 grupe mari de activitati: a) stocare, distributie, productie propriu-zisa. 4. O baza de aprovizionare teritoriala poate fi considerate...

 • Managementul deseurilor

  1.Scurt istoric al managementului deșeurilor Cea mai utilizată metodă pentru eliminarea deșeurilor, încă din timpuri, a fost aruncarea sau depozitarea acestora la o asa-numită gunoiște organizată. Această metodă de administrare a deșeurilor provine din Epoca de Piatră practicată și în alte țări din lume, ca exemplu în țările Mediteraneene și persistă. În jurul anilor 3500 ÎHr, conductele erau acoperite pentru transportarea deșeurilor lichide și solide în orașele din India. Pe parcursul...

 • Limbajul in activitatea de educatie fizica

  În educația fizică și sport limbajul deține primul plan, comunicării îi revine rolul important în instruire și educație ținând cont de relațiile interpersonale: profesor- student, student-profesor, antrenor-sportiv, arbitru-sportiv etc... Numai enumerând funcțiile limbajului: cognitive, de comunicare, reprezentative, reglatorie, expresivă, dialectică etc, înțelegem că fără comunicare, ca în orice activitate atât în educație fizică cât și în sport ar fi imposibilă realizarea progresului,...

 • Analiza SWOT

  Analiza SWOT este o metodă folosită în mediul de afaceri, pentru a ajuta la proiectarea unei viziuni de ansamblu asupra firmei. Ea evaluează factorii de influență interni și externi ai unei organizații, precum și poziția acesteia pe piață sau în raport cu ceilalți competitori. SWOT este un instrument de analiza strategica utilizat pentru a identifica cele mai potrivite directii de actiune Scopul analizei SWOT Este de a realiza un plan strategic sau de a gasi o solutie la o problema, luand...

 • Analiza si ingineria valorii

  FUNDAMENTELE TEORETICE ALE INGINERIEI VALORII [1], [2] 1.1. Apariia ți dezvoltarea ingineriei valorii Metoda a fost elaboratț spre sfâritul celui de-al doilea rțzboi mondial ca urmare a crizei de materii prime strategice provocatț de cererea mare pentru producția de armament. Situația creatț a fțcut necesarț folosirea unor înlocuitori la aceste materiale, ceea ce a impus i reproiectarea produselor fabricate în noile condiții. Dupț terminarea rțzboiului, când dificultțțile de...

Pagina 2 din 132