Toate cursurile din domeniul Management

 • Ce este cultura organizationala

  Ce e cultura organizaţională? (1) Cultura unei organizaţii poate răspunde la întrebări precum: Cum ar trebui: organizată munca? exercitată autoritatea? recompensați oamenii? controlați oamenii? etc. (plan managerial-normativ) Contează cum se îmbracă oamenii? Contează punctualitatea? Se așteaptă inițiativă sau mai degrabă obediență? etc. (plan antropologic-normativ) Ce e cultura organizaţională? (2) Schein (2010) – “Definesc cultura ca un set de asumpţii/presupuneri date ale unui grup,...

 • Managementul productiei

  Capitolul 1 INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL AL PRODUCŢIEI 1.1. Sistemul managementului operaţional al producţiei O direcţie importantă de perfecţionare a managementului actual este intensificarea componentei operaţionale a muncii de previziune, organizare, coordonare, antrenare şi control în cadrul unităţilor economice. În acest mod, se realizează reducerea ciclului de informare – decizie – acţiune - control şi evaluare complexă a rezultatelor de către liderii unităţilor...

 • Abordare conceptuala a calitatii

  1.1 Definirea noțiunii de calitate Din punct de vedere etimologic termenul de calitate provine din cuvântul latinesc „qualitas”, care la rândul său derivă din cuvântul „qualis”, care are semnificaţia „fel de a fi”. Numeroasele preocupări privind atât definirea noţiunii de calitate cât şi modul de măsurare a ei au condus la existenţa unei bogate literaturi în domeniu precum şi la apariţia unor multiple puncte de vedere privind conţinutul noţiunii de calitate a bunurilor şi serviciilor. În...

 • Cultura si etica manageriala in modelele de management european

  TEMA 1 ORIGINILE ŞI PROBLEMATICA MANAGEMENTULUI CULTURAL Obiective: - să cunoască originile managementului cultural; - să definească și adopte limbajul cultural diferențiat; - să identifice conexiunile dintre cultura organizațională și managementul intercultural; - să reprezinte diferențierile culturale în raport cu spațiul geografic. Concepte cheie: management cultural, cultură organizațională, limbaj cultural diferențiat. 1.1. Originile managementului cultural O inventariere a...

 • Managementul riscului

  Introducere Disciplina de studiu Managementul Riscului este concepută a fi îndrumar și totodată un ghid util de introducere a masteranzilor în universul complex al deciziei manageriale. Componentă fundamentală a susținerii și dezvoltării organizaționale, decizia (privită din perspectiva unui concept) este până la urmă indisolubil legată de cunoașterea unor principii și legi ce trebuie aplicate cu maximă eficiență într-un context dat. Realitatea arată că acest cadru contextual imprimă...

 • Management

  (CURS 1) CAPITOLUL 1 CE ESTE MANAGEMENTUL FIRMEI 1.1 OBIECTUL DISCIPLINEI - DEFINIŢII Din perspectivă istorică, firma poate fi considerată drept leagănul de naştere al ştiinţei managementului. Americanii F.W. Taylor, H. Ford şi francezul H. Fayol s-au afirmat, la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, prin lucrări care vizau în exclusivitate problematica organizării şi conducerii firmelor, a eficientizării activităţilor din interiorul acestora. De-a lungul timpului au...

 • Manageri, lideri si leadership

  REZUMAT Principalul scop al acestei lucrari este ca la sfarsitul lecturii,fiecare individ sa cunoasca conceptele de management, manager, leadership, lider, asemanarile si deosebirile dintre acestea, precum si semnificatia raportului eficacitate-eficienta. 1. MANAGEMENT 1.1 Definiții Managementul înseamnă “organizare,arta de a conduce, de a administra” – J. Gerbier Managementul “presupune atingerea scopurilor organizaţionale printr-o conducere efectivă şi eficientă,ca urmare a...

 • Managementul productiei

  În momentul actual de dezvoltare se poate aprecia că producţia de bunuri materiale va continua, dar în contextul unor mutaţii profunde care nu mai sunt compatibile cu concepţiile şi metodele consacrate de producţie. În acest context o abordare realistă a problematicii activităţii de producere de bunuri materiale presupune tratarea sistemică a întregului aparat de producţie. Accepţiunea cea mai largă a noţiunii de sistem este aceea de grupare de elemente componente care respectă un ansamblu...

 • Control de gestiune

  1.Notiunea de control al unei organizatii Noţiunea de control este utilizată în ştiinţele organizaţiilor încă de la începutul sec.al XX-lea, cînd Taylor şi Faylor au atribuit conducerii întrprinderii ş funcţia de control. Iniţial, prin controlul unei organizaţii s-a înţeles un control-sancţiune, adică o formă de control care are scopul de a verifica adecvarea unei norme prestabilite la rezultatul unei acţiuni. Mai tîrziu, concomitent cu extinderea standardizării producţiei şi muncii,...

 • Managementul productiei - suport curs ASE

  Curs 2 Tipul de productie Un concept economic care sta la baza activitatii de organizare intr-o unitate economica. Tipul de productie este o stare ORGANIZATIONALA influentata de urmatorii factori: 1. Volumul productiei executate 2. Nomenclatorul de produse 3. Gradul de specializare al locurilor de munca 4. 4. Modul de deplasare a produselor de la un loc de munca la altul SB.EX. Definitia fara cuvantul cheie (organizational) SB.EX. 2 factori de influenta a tipului de productie Exista 3...

 • Managementul Productiei

  Sustemul de producţie este componenta de bază a unei întreprinderi, contribuie la desfăşurarea proceselor economice şi sociale, pe de o parte, iar pe de alta –contribuie la dezvoltarea celorlalte sisteme ale întreprinderii. Producţia este activitatea în care oamenii cu ajutorul mijloacelor de producţie, exploatează şi modicfică elementele din natură în vederea realizării de bunuri materiale destinate necesităţilor de consum. Structura unui sistem de producţie este formată dintr-un ansamblu...

 • Elaborarea Sistemului Strategic

  1.Descrierea organizatiei Prezentarea firmei S.C. Lactos S.R.L cu sediul în oraşul Calarasi Str. Rocadei , nr. 5, judeţul Calarasi, a luat fiinţă în anul 2005 si s-a constituit ca societate pe acţiuni cu capital privat ,fiind înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J/51/76/2005 şi sub denumirea de S.C. Lactos S.A. Domeniul de activitate al companiei conform clasificarii CAEN este :Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor. Portofoliul de produse al companiei acoperă...

 • Marketing Industrial

  Cursul 1. Marketingul industrial - definire, caracteristici, funcții 1.1. Esenţa marketingului Conceptul de marketing Termenul de „marketing” este de un cuvânt de origine anglo-saxonă provenind din verbul englezesc „ to market” care înseamnă a vinde, a cumpăra, a realiza schimburi pe piaţă. Marketingul este o noţiune cu caracter complex şi cu o utilizare largă internaţională. Acesta se referă la realizarea unui produs începând cu concepţia şi până la producerea lui efectivă, precum şi la...

 • Management Public si al Resurselor Financiare Publice

  Introducere Analiza modului în care statul îşi îndeplineşte funcţiile, îmbracă aspecte cantitative şi calitative. Aspectele cantitative sunt date de nivelul resurselor pe care statul le are la dispoziţie (umane, materiale, financiare şi informaţionale), iar cele calitative sunt date de rezultatul modului în care aceste resurse sunt utilizate în procesul bugetar, respectiv, de calitatea managementului public practicat în toate componentele sale organizaţionale, al resurselor financiare...

 • Managementul Conflictelor de Munca

  Capitolul 1 Conceptul de conflict în organizaţii 1.1. Definirea conflictului în organizaţii Conflictul este un concept complex, multidimensional. Fenomenul de conflict evoca cel mai adesea imagini ale unei stari de lucruri nedorite. Termenul de conflict provine din verbul latinesc “ confligo” – “ a se lupta, a se bate intre ei”. Dictionarul explicativ al limbii romane defineste conflictul ca pe o neintelegere, ciocnire de interese, dezacord, antagonism, cearta, diferend, discutie...

Pagina 4 din 131