Toate cursurile din domeniul Management

 • Productie

  1.Capacitatea de productie(Definitie,formule) Capacitatea de productie reprezinta productia maxima care poate fi obtinuta pe o anumita perioada de timp intr-o veriga de productie in conditiile folosirii extensive si intensive a mijloacelor de productie si a celui mai eficient regim de lucru. In cazul locurilor de munca pentru care specializarea este pe produs (se executa o lucrare tehnologica la un singur fel de produs) se diferentiaza: Locuri de munca pentru care procesul tehnologic se...

 • Leadership

  LEADERSHIP elemente generale - Conceptul de leadership - Leadership versus Management - Rolurile leaderilor - Satisfacţia şi insatisfacţia leaderilor - CONCEPTUL DE LEADERSHIP Definiţii: - influenţă interpersonală directă, prin comunicare, către îndeplinirea obiectivului; - creşterea tot mai mare a influenţei, mai mult decât încuviinţarea mecanică, în direcţia îndeplinirii ordinelor şi directivelor; - o acţiune care influenţează alte acţiuni sau răspunsuri în direcţii diferite; -...

 • Comunicarea manageriala

  Ideea esentiala a acestui studiu are în vedere rolul important al managerului în comunicarea organizationala întrucât este implicat, prin statusul sau si setul de roluri pe care le îndeplineste, în toate nivelurile de comunicare. Într-o organizatie stilul de management influenteaza foarte mult gradul de personalizare a comunicarii prin aceea ca, în functie de atitudinea managerului, se adapteaza si se desfasoara totalitatea relatiilor interpersonale. Astfel, acesta poate manifesta...

 • Managementul calitatii - Produselor in industria lemnului

  Introducere Cursul ,,Managementul Calitatii" urmareste sa aduca in atentia studentilor cele mai noi tehnici utilizate in activitatile de asigurare si management al calitatii Cursul propune dobandirea cunostintelor complexe privind calitatea si managementul acesteia, intr-o noua abordare, de aliniere la normele europene (EN) si internationale (ISO) . Aplicatiile au in vedere insusirea acestor cunostinte intr-o maniera practica similara activitatilor din proiectare si productie....

 • Tranzactii comerciale

  1 INTRODUCERE 1.1 DE CE UN CURS DE TRANZACŢII COMERCIALE? Trăim într-o economie de piaţă în care totul se vinde şi se cumpară. Viaţa socio-economică a evoluat enorm de la momentul depăşirii auto-producţiei şi al satisfacerii nevoilor individuale, la ziua de azi, a diviziunilor clare, a specializării şi pieţelor sofisticate. Generalizarea, diversitatea şi dinamica actelor comerciale în momentul de faţă au la bază două premize majore: - structura economiei naţionale şi internaţionale, -...

 • Calitatea si managementul calitatii in organizatia bazata pe cunoastere

  1.1 Definirea şi evoluţia conceptului de calitate Calitate - „măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinesc cerinţele" - (Pentru a-i da o dimensiune universală, acceptată şi aplicată în toate ţările lumii, calitatea este definită astfel de Organizaţia Internaţională de Standardizare –ISO, prin standardul ISO 9000:2005, Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular). Calitatea are un caracter dinamic, întrucât conţinutul ei evoluează în...

 • Noi tendinte, calitatea totala, IQM

  Factori determinanţi Prin mutatiile survenite in mediului economic, la nivelul sistemelor de productie, a structurilor organizationale se prefigureaza trasaturile unei organizatii noi, "diferite". Aceste mutatii sunt determinate de urmatoarele: - Factorii externi cu impact asupra organizatiei cunosc o dezvoltare din ce în ce mai rapida, dependenţele lor se accentuează tot mai mult. • Evoluţiile mediului economic: fenomenele de mondializare, liberalizare si fragmentare, cât si...

 • Ce este cultura organizationala

  Ce e cultura organizaţională? (1) Cultura unei organizaţii poate răspunde la întrebări precum: Cum ar trebui: organizată munca? exercitată autoritatea? recompensați oamenii? controlați oamenii? etc. (plan managerial-normativ) Contează cum se îmbracă oamenii? Contează punctualitatea? Se așteaptă inițiativă sau mai degrabă obediență? etc. (plan antropologic-normativ) Ce e cultura organizaţională? (2) Schein (2010) – “Definesc cultura ca un set de asumpţii/presupuneri date ale unui grup,...

 • Managementul productiei

  Capitolul 1 INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL AL PRODUCŢIEI 1.1. Sistemul managementului operaţional al producţiei O direcţie importantă de perfecţionare a managementului actual este intensificarea componentei operaţionale a muncii de previziune, organizare, coordonare, antrenare şi control în cadrul unităţilor economice. În acest mod, se realizează reducerea ciclului de informare – decizie – acţiune - control şi evaluare complexă a rezultatelor de către liderii unităţilor...

 • Abordare conceptuala a calitatii

  1.1 Definirea noțiunii de calitate Din punct de vedere etimologic termenul de calitate provine din cuvântul latinesc „qualitas”, care la rândul său derivă din cuvântul „qualis”, care are semnificaţia „fel de a fi”. Numeroasele preocupări privind atât definirea noţiunii de calitate cât şi modul de măsurare a ei au condus la existenţa unei bogate literaturi în domeniu precum şi la apariţia unor multiple puncte de vedere privind conţinutul noţiunii de calitate a bunurilor şi serviciilor. În...

 • Cultura si etica manageriala in modelele de management european

  TEMA 1 ORIGINILE ŞI PROBLEMATICA MANAGEMENTULUI CULTURAL Obiective: - să cunoască originile managementului cultural; - să definească și adopte limbajul cultural diferențiat; - să identifice conexiunile dintre cultura organizațională și managementul intercultural; - să reprezinte diferențierile culturale în raport cu spațiul geografic. Concepte cheie: management cultural, cultură organizațională, limbaj cultural diferențiat. 1.1. Originile managementului cultural O inventariere a...

 • Managementul riscului

  Introducere Disciplina de studiu Managementul Riscului este concepută a fi îndrumar și totodată un ghid util de introducere a masteranzilor în universul complex al deciziei manageriale. Componentă fundamentală a susținerii și dezvoltării organizaționale, decizia (privită din perspectiva unui concept) este până la urmă indisolubil legată de cunoașterea unor principii și legi ce trebuie aplicate cu maximă eficiență într-un context dat. Realitatea arată că acest cadru contextual imprimă...

 • Management

  (CURS 1) CAPITOLUL 1 CE ESTE MANAGEMENTUL FIRMEI 1.1 OBIECTUL DISCIPLINEI - DEFINIŢII Din perspectivă istorică, firma poate fi considerată drept leagănul de naştere al ştiinţei managementului. Americanii F.W. Taylor, H. Ford şi francezul H. Fayol s-au afirmat, la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, prin lucrări care vizau în exclusivitate problematica organizării şi conducerii firmelor, a eficientizării activităţilor din interiorul acestora. De-a lungul timpului au...

 • Manageri, lideri si leadership

  REZUMAT Principalul scop al acestei lucrari este ca la sfarsitul lecturii,fiecare individ sa cunoasca conceptele de management, manager, leadership, lider, asemanarile si deosebirile dintre acestea, precum si semnificatia raportului eficacitate-eficienta. 1. MANAGEMENT 1.1 Definiții Managementul înseamnă “organizare,arta de a conduce, de a administra” – J. Gerbier Managementul “presupune atingerea scopurilor organizaţionale printr-o conducere efectivă şi eficientă,ca urmare a...

 • Managementul productiei

  În momentul actual de dezvoltare se poate aprecia că producţia de bunuri materiale va continua, dar în contextul unor mutaţii profunde care nu mai sunt compatibile cu concepţiile şi metodele consacrate de producţie. În acest context o abordare realistă a problematicii activităţii de producere de bunuri materiale presupune tratarea sistemică a întregului aparat de producţie. Accepţiunea cea mai largă a noţiunii de sistem este aceea de grupare de elemente componente care respectă un ansamblu...

Pagina 4 din 132