Toate cursurile din domeniul Management

 • Managementul Mediului

  Factorii de mediu Mediul înconjurător este constituit din totalitatea factorilor naturali şi a celor creaţi prin activitatea umană, care în strânsă interacţiune influenţează condiţiile de viaţă ale omului şi de dezvoltare a societăţii. Apa, aerul şi solul, elemente constituente ale biosferei, sunt cunoscute şi sub denumirea de factori de mediu, în fiecare dintre acestea se dezvoltă o faună şi o floră specifice, cărora, pentru a putea supravieţui, trebuie să li se asigure un mediu ambiant...

 • Baze de Date

  Ce este o BD? O “bancă de date”, o colecție de informații și date stocate pe un suport extern. De obicei o bază de date este memorată într- unul sau mai multe fisiere. Bazele de date Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi, 2009 2 sunt manipulate cu ajutorul sistemelor de gestiune a bazelor de date. Un Sistem de Gestiune al Bazelor de Date Database Management System (DBMS) este un pachet software destinat stocării și gestionării bazelor de date. Fișiere sau DBMS Aplicații care...

 • Management

  Partea I Management Cap. 1. Ce este managementul A. Întrebări ajutătoare: 1. Care sunt accepţiunile termenului de “management”? 2. Când s-a impus conceptul de management în activitatea economică? 3. Ce diferenţă este între management şi organizare, îndrumare, dirijare, administrare, leadership? 4. Care sunt criteriile care stau la baza diferenţierii muncii manageriale? 5. Ce studiază managementul? 6. Care sunt principalele etape în gândirea managerială? 7. Care sunt principalele...

 • Managementul Riscului in Afaceri

  1. Abordări conceptuale privind riscul şi incertitudinea Astăzi, noţiunea de risc pare a fi sinonimă cu cea de activitate. Deşi omniprezent în mediul de afaceri, şi nu numai, riscul este adesea, relativ dificil de detectat sau anticipat. Evenimentele ce pot afecta veniturile şi performanţele ulterioare investiţiei sunt atât de numeroase şi variate încât identificarea lor reprezintă o provocare chiar şi pentru cei mai abili şi experimentaţi investitori, fiindcă viitorul este în mare...

 • Managementul Proiectelor

  2.1 Necesitatea managementului proiectelor Managementul de proiect se foloseşte în două sensuri: - pentru a defini modul cum se pune în aplicare un proiect; - pentru considerarea unor operaţii ca şi proiecte. Toate proiectele au în comun aceeaşi caracteristică – proiectarea ideilor şi activităţilor şi transformarea lor în noi realizări. Elementele de risc şi incertitudine mereu prezente arată că activităţile şi sarcinile necesare pentru realizarea proiectelor nu pot fi niciodată...

 • Management Organizational - Etica in Interiorul Organizatiei si in Afaceri

  I. Introducere Ce înseamnă oare “drept”, “corect” şi “just”? Ce înţeleg oamenii de afaceri, managerii sau angajaţii prin acestea? Le percep oare diferit în lumea afacerilor, faţă de viaţa de zi cu zi? Aceste noţiuni, şi întrebări totodată, tind să devină astăzi tot mai importante, pe măsura evoluţiei economice globale, a concurenţei, a tehnologiilor. Şi aceasta deoarece deciziile din viaţa economică afectează atât de mulţi oameni care, practic, nu au nici un control asupra acestora....

 • Managementul Produselor de Catering

  Macrosistemul de catering cuprinde un ansamblu de structuri sectoriale strict specializate în a produce şi a prezenta în forme direct accesibile şi foarte atractive produsul de catering. Produsele de catering reprezintă alimente care prin calitatea lor intrinsecă, prin modul de prezentare şi condiţiile de utilizare în consum satisfac exigenţele de confort alimentar impuse de societatea modernă. Dezvoltarea turismului şi a transportului de pasageri, în special pe cale aeriană şi maritimă, au...

 • Managementul Proiectelor - Recomandari

  1. Introducere (max 1,5 pagini) Context Se descrie pe scurt contextul în care a apărut necesitatea proiectului pentru țară/companie/autoritate publică. Se descriu problemele și încercările care au fost întreprinse pentru rezolvarea lor. Se descrie propunerea de soluționare (ideea proiectului). Se arată cum această soluție cade sub incidența documentelor strategice/programelor. Acest proiect este dedicat soluționării problemei.... prin crearea/implementarea.... Se prezintă principalele...

 • Managementul Proiectelor

  De a fi capabili la sfârşitul cursului în a identifica caracteristicile şi cerinţele unui proiect De a fi capabili de a descrie fazele principale în inițierea, planificarea, monitorizarea şi controlul unui proiect De a fi capabili în a aprecia riscurile unui proiect şi a căuta metode de reducere şi de evitare a acestora La sfîrșitul cursului veți susține proiectul de curs și examenul Nota la examen va consta din următoarele componente: evaluarea activității la lecții și laborator… 25%...

 • Introducere in Management Educational

  Organizaţia reprezintă o colecţie structurată de resurse umane şi nonumane (materiale, informaționale, financiare, etc.) dirijate spre atingerea unor finalităţi prestabilite; în esenţă organizaţia are ca elemente constitutive: scopuri, structuri: (de comunicare, decizională, de roluri, de putere etc.) şi interacţiuni (relaţii realizate efectiv în cadrul structurii formale sau în afara acesteia) Iosifecsu Ş. Prin instituţie înţelegem o activitate socială structurată printr-un set de norme...

 • Impactul Modernizarii Instrumentarului Managerial Asupra Performantelor Firmei

  Capitolul I Aspecte teoretico-metodologice privind sistemul metodologico-managerial 1.1. Definirea și principalele componente ale sistemului metodologico-managerial Fără nici o îndoială, în ansamblul din ce în ce mai complex, sofisticat şi performant de elemente manageriale, ce caracterizează organizaţiile competitive în debutul mileniului al III-lea, sistemele, metodele şi tehnicile manageriale exercită un rol crescând. Amplificarea funcţionalităţii şi competitivităţii firmelor în...

 • Evaluarea Firmei si a Patrimoniului

  Metoda comparatiei cu tranzactii cu firme necotate Metoda se aseamana cu cea a comparatiilor cu firme cotate pe piata de capital d.p.d.v al criteriilor de selectare al firmelor comparabile, al selectarii multiplicatorilor si a eventualelor corectii asupra situatiilor financiare. Exista diferente semnificative cu privire la urmatoarele: 1) stabilirea perioadei celei mai relevante pentru obtinerea unor informatii avandu-se in vedere diferenta intre data evaluarii firmei subiect si datele de...

 • Managementul Calitatii

  CAPITOLUL I CONSIDERAŢII PRIVIND MANAGEMENTUL MODERN AL CALITĂŢII ÎN DOMENIUL SERVICIILOR. 1.1 CONCEPTUL MODERN AL CALITĂŢII. ABORDAREA CALITĂŢII ÎN SERVICII. Calitatea este în prezent considerată, alături de preţ, unul dintre principalii factori de competitivitate într-o economie de piaţă. Este o noţiune complexă, complexitate dovedită de multitudinea definiţiilor şi evoluţia acestora. Dicţionarele Webster şi Oxford definesc calitatea ca “un grad al excelentului”. Alături de acestea, în...

 • Management de Proiect

  MANAGEMENTUL PROIECTELEOR. CONOTAŢII CONCEPTUALE 1. CE ESTE UN PROIECT? Proiectul reprezintă un set de activităţi caracterizat prin: • termene de începere şi finalizare clar specificate; • o gamă de activităţi ce urmează a fi derulate; • un buget ; • un nivel de performanţă aşteptat. Un proiect este un ansamblu de acţiuni intercorelate care se derulează într-o perioadă de timp clar definită şi delimitată, acţiuni orientate spre îndeplinirea unor obiective cu caracter unic şi totodată...

 • Managementul Inovarii

  CAPITOLUL 1 Schimbările aduse de cea de a treia revoluţie industrială Pe 21 nov 1999, primul ministru al Italiei, D’Alema, a invitat la Florenţa pe preşedinţii Italiei, SUA şi Braziliei ca şi pe primii miniştrii ai Franţei, Angliei şi Germaniei, (consideraţi şefii de stat cei mai reformişti) la o întâlnire având ca scop discutarea evoluţiilor spre secolul XXI. S-a afirmat aici că evoluţiile majore din sec. XXI vor fi determinate de doi factori: educaţia, şi inovaţia, materializată în...

Pagina 5 din 131