Toate cursurile din domeniul Management

 • Control de gestiune

  1.Notiunea de control al unei organizatii Noţiunea de control este utilizată în ştiinţele organizaţiilor încă de la începutul sec.al XX-lea, cînd Taylor şi Faylor au atribuit conducerii întrprinderii ş funcţia de control. Iniţial, prin controlul unei organizaţii s-a înţeles un control-sancţiune, adică o formă de control care are scopul de a verifica adecvarea unei norme prestabilite la rezultatul unei acţiuni. Mai tîrziu, concomitent cu extinderea standardizării producţiei şi muncii,...

 • Managementul productiei - suport curs ASE

  Curs 2 Tipul de productie Un concept economic care sta la baza activitatii de organizare intr-o unitate economica. Tipul de productie este o stare ORGANIZATIONALA influentata de urmatorii factori: 1. Volumul productiei executate 2. Nomenclatorul de produse 3. Gradul de specializare al locurilor de munca 4. 4. Modul de deplasare a produselor de la un loc de munca la altul SB.EX. Definitia fara cuvantul cheie (organizational) SB.EX. 2 factori de influenta a tipului de productie Exista 3...

 • Managementul Productiei

  Sustemul de producţie este componenta de bază a unei întreprinderi, contribuie la desfăşurarea proceselor economice şi sociale, pe de o parte, iar pe de alta –contribuie la dezvoltarea celorlalte sisteme ale întreprinderii. Producţia este activitatea în care oamenii cu ajutorul mijloacelor de producţie, exploatează şi modicfică elementele din natură în vederea realizării de bunuri materiale destinate necesităţilor de consum. Structura unui sistem de producţie este formată dintr-un ansamblu...

 • Elaborarea Sistemului Strategic

  1.Descrierea organizatiei Prezentarea firmei S.C. Lactos S.R.L cu sediul în oraşul Calarasi Str. Rocadei , nr. 5, judeţul Calarasi, a luat fiinţă în anul 2005 si s-a constituit ca societate pe acţiuni cu capital privat ,fiind înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J/51/76/2005 şi sub denumirea de S.C. Lactos S.A. Domeniul de activitate al companiei conform clasificarii CAEN este :Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor. Portofoliul de produse al companiei acoperă...

 • Marketing Industrial

  Cursul 1. Marketingul industrial - definire, caracteristici, funcții 1.1. Esenţa marketingului Conceptul de marketing Termenul de „marketing” este de un cuvânt de origine anglo-saxonă provenind din verbul englezesc „ to market” care înseamnă a vinde, a cumpăra, a realiza schimburi pe piaţă. Marketingul este o noţiune cu caracter complex şi cu o utilizare largă internaţională. Acesta se referă la realizarea unui produs începând cu concepţia şi până la producerea lui efectivă, precum şi la...

 • Management Public si al Resurselor Financiare Publice

  Introducere Analiza modului în care statul îşi îndeplineşte funcţiile, îmbracă aspecte cantitative şi calitative. Aspectele cantitative sunt date de nivelul resurselor pe care statul le are la dispoziţie (umane, materiale, financiare şi informaţionale), iar cele calitative sunt date de rezultatul modului în care aceste resurse sunt utilizate în procesul bugetar, respectiv, de calitatea managementului public practicat în toate componentele sale organizaţionale, al resurselor financiare...

 • Managementul Conflictelor de Munca

  Capitolul 1 Conceptul de conflict în organizaţii 1.1. Definirea conflictului în organizaţii Conflictul este un concept complex, multidimensional. Fenomenul de conflict evoca cel mai adesea imagini ale unei stari de lucruri nedorite. Termenul de conflict provine din verbul latinesc “ confligo” – “ a se lupta, a se bate intre ei”. Dictionarul explicativ al limbii romane defineste conflictul ca pe o neintelegere, ciocnire de interese, dezacord, antagonism, cearta, diferend, discutie...

 • Managementul Mediului

  Factorii de mediu Mediul înconjurător este constituit din totalitatea factorilor naturali şi a celor creaţi prin activitatea umană, care în strânsă interacţiune influenţează condiţiile de viaţă ale omului şi de dezvoltare a societăţii. Apa, aerul şi solul, elemente constituente ale biosferei, sunt cunoscute şi sub denumirea de factori de mediu, în fiecare dintre acestea se dezvoltă o faună şi o floră specifice, cărora, pentru a putea supravieţui, trebuie să li se asigure un mediu ambiant...

 • Baze de Date

  Ce este o BD? O “bancă de date”, o colecție de informații și date stocate pe un suport extern. De obicei o bază de date este memorată într- unul sau mai multe fisiere. Bazele de date Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi, 2009 2 sunt manipulate cu ajutorul sistemelor de gestiune a bazelor de date. Un Sistem de Gestiune al Bazelor de Date Database Management System (DBMS) este un pachet software destinat stocării și gestionării bazelor de date. Fișiere sau DBMS Aplicații care...

 • Management

  Partea I Management Cap. 1. Ce este managementul A. Întrebări ajutătoare: 1. Care sunt accepţiunile termenului de “management”? 2. Când s-a impus conceptul de management în activitatea economică? 3. Ce diferenţă este între management şi organizare, îndrumare, dirijare, administrare, leadership? 4. Care sunt criteriile care stau la baza diferenţierii muncii manageriale? 5. Ce studiază managementul? 6. Care sunt principalele etape în gândirea managerială? 7. Care sunt principalele...

 • Managementul Riscului in Afaceri

  1. Abordări conceptuale privind riscul şi incertitudinea Astăzi, noţiunea de risc pare a fi sinonimă cu cea de activitate. Deşi omniprezent în mediul de afaceri, şi nu numai, riscul este adesea, relativ dificil de detectat sau anticipat. Evenimentele ce pot afecta veniturile şi performanţele ulterioare investiţiei sunt atât de numeroase şi variate încât identificarea lor reprezintă o provocare chiar şi pentru cei mai abili şi experimentaţi investitori, fiindcă viitorul este în mare...

 • Managementul Proiectelor

  2.1 Necesitatea managementului proiectelor Managementul de proiect se foloseşte în două sensuri: - pentru a defini modul cum se pune în aplicare un proiect; - pentru considerarea unor operaţii ca şi proiecte. Toate proiectele au în comun aceeaşi caracteristică – proiectarea ideilor şi activităţilor şi transformarea lor în noi realizări. Elementele de risc şi incertitudine mereu prezente arată că activităţile şi sarcinile necesare pentru realizarea proiectelor nu pot fi niciodată...

 • Management Organizational - Etica in Interiorul Organizatiei si in Afaceri

  I. Introducere Ce înseamnă oare “drept”, “corect” şi “just”? Ce înţeleg oamenii de afaceri, managerii sau angajaţii prin acestea? Le percep oare diferit în lumea afacerilor, faţă de viaţa de zi cu zi? Aceste noţiuni, şi întrebări totodată, tind să devină astăzi tot mai importante, pe măsura evoluţiei economice globale, a concurenţei, a tehnologiilor. Şi aceasta deoarece deciziile din viaţa economică afectează atât de mulţi oameni care, practic, nu au nici un control asupra acestora....

 • Managementul Produselor de Catering

  Macrosistemul de catering cuprinde un ansamblu de structuri sectoriale strict specializate în a produce şi a prezenta în forme direct accesibile şi foarte atractive produsul de catering. Produsele de catering reprezintă alimente care prin calitatea lor intrinsecă, prin modul de prezentare şi condiţiile de utilizare în consum satisfac exigenţele de confort alimentar impuse de societatea modernă. Dezvoltarea turismului şi a transportului de pasageri, în special pe cale aeriană şi maritimă, au...

 • Managementul Proiectelor - Recomandari

  1. Introducere (max 1,5 pagini) Context Se descrie pe scurt contextul în care a apărut necesitatea proiectului pentru țară/companie/autoritate publică. Se descriu problemele și încercările care au fost întreprinse pentru rezolvarea lor. Se descrie propunerea de soluționare (ideea proiectului). Se arată cum această soluție cade sub incidența documentelor strategice/programelor. Acest proiect este dedicat soluționării problemei.... prin crearea/implementarea.... Se prezintă principalele...

Pagina 5 din 132