Toate cursurile din domeniul Management

 • Recrutare si Selectie

  Recrutare şi selecţie Munca este: - un raport între om şi natură - un proces care mijloceşte, reglementează şi controlează prin acțiunile proprii schimbul de materii între om şi natură - este un schimb între om şi natură, o interacţiune între ,,om-maşină şi natură” – în urma acestei acţiuni apare modificarea Activitatea muncii implică două elemente: asimilarea şi relaţiile sociale. Asimilarea se referă la acapararea de noi experienţe cunoștințe în domeniul respectiv. Aceste asimilări duc...

 • Managementul Firmei

  Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator 1.1 Informaţii despre curs: Titlul disciplinei: Managementul firmei Codul: ELR0033 Anul si semestrul de desfăsurare a cursului: an 2, semestrul 1 Tipul cursului: Opţional Pagina web a cursului: http://www.econ.ubbcluj.ro Număr de credite: 4 Locul de desfăsurare: Facultatea de Stiinţe Economice si Gestiunea Afacerilor Programarea în orar a activităţilor: conform orarului afisat la sediul facultăţii 1.2...

 • Management

  CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN MANAGEMENT CONCEPTE. APARIŢIE, EVOLUŢIE 1.1. INTRODUCERE Definiţie: Managementul este procesul întreprins de una sau mai multe persoane pentru a coordona activităţile altor persoane în vederea obţinerii unor rezultate nerealizabile de nici o altă persoană care ar acţiona singură. Cele mai multe din realizările societăţii noastre sunt rezultatul lucrului organizat al grupurilor sau colectivelor de indivizi care încearcă să atingă anumite scopuri...

 • Mediu de Afaceri European

  Capitole 1. Mediu de afaceri european-delimitari conceptuale 2. UE si piata interna 3. Libertatile fundamentale 4. IMM-urile motorul economiei europene 5. Sistemul de informare al pietei interne(IMI) Capitolul 1 1.1 Delimitari conceptuale 1.2 Componente ale mediului de afaceri Principalele grupari economice din cadrul Europei sunt: a) Uniunea Europeana b) Asociatia europeana a liberului schimb(formata in prezent din Islanda,Norvegia,Elvetia,Liechtenstein) c) Spatiu economic...

 • Management

  Curs 1 Cuprins curs: I. Stiinta managementului II. Procesul de management III. Managerul IV. Organizatia ca obiect al managementului(identitatea organizatiei cultura organizationala) V. Structura organizatorica VI. Decizia de management VII. Sistemul informational Capitolul 1 Stiinta de management 1.1 Acceptiunile generale ale managementului 1.2 Definirea si caracterizarea stiintei managementului 1.3 Obiectul de studiu al managementului organizatiei 1.4 Evolutia managementului ca...

 • Managementu Reconversiei

  Capitolul 1 Reconversia profesională 1.1. Definire.Concept În condiţiile perioadei de tranziţie în care piaţa muncii este caracterizată de multiple schimbări şi întreaga populaţie, înainte de toate cea ocupată, este supusă unui proces de „restructurare” în plan profesional şi comportamental, educaţia, formarea profesională şi recalificarea/reconversia profesională, în legătura nemijlocită cu ocuparea, reocuparea şi reintegrarea profesională, tind să capete o valoare deosebită....

 • Managementu Carierei

  Capitolul 1 DEFINIREA CONCEPTULUI DE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Ansamblul activităţilor referitoare la asigurarea utilizării optime a resurselor umane în beneficiul organizaţiei, al fiecărui individ şi al comunităţii în general, a fost integrat în conceptul de management al resurselor umane. 1.1 Scurt istoric al managementului resurselor umane Potrivit specialiştilor, punctul de pornire al practicilor coodonate de personal este dat de revoluţia industrială declanşată la sfârşitul...

 • Curs UML

  Consideratii generale Odata cu integrarea in Uniunea Europeana, Romania a beneficiat de fonduri structurale acordate in virtutea criteriului de convergenta, criteriu ce prevedere eliminarea decalajelor existente intre regiunile tarii, armonizarea cu standardele europene d.p.d.v. economic si social, imbunatatirea calitatii vietii si a naturii. Aceste fonduri structurale pot fi accesate prin intermediul unor instrumente ce se numesc programe operationale, care la randul lor contin o serie de...

 • Teoriile Configuratiei Organizationale

  1.Diferentiere si integrare Lawrence si Lorch ”The structure of organisations” -interactiunea intre elementele externe si interne org -pe baza teoriei sistemelor cu elementele centrale dif si int Dif-diferentele intre orientarea cognitiva si emotionala intre managerii departamentelor functionale Int-calitatea colaborarii intre dept pe baza exigentelor de adaptare la cerintele mediului extern 2.Allan Meyer(1993)” CO –orice arhitectura multidimensionala de caracteristici conceptuale care...

 • Managementul Investitiilor

  Curs 1. Managementul investitiilor Delimitari generale privind investitiile Conceptul de investitie Orice plasament de capital pe termen lung in scopul obtinerii de profit sau a altor avantaje economice, reprezinta o investitie. Decizia de investitie conduce la o imobilizare de capital facuta in prezent, dar care urmeaza sa se intinda pe mai multe exercitii viitoare in conditii de risc, in speranta unei rentabilitati viitoare crescute. Din punct de vedere financiar, investitia provoaca o...

 • Management Financiar

  Capitolul I CONŢINUTUL, FUNCŢIILE ŞI MECANISMELE FINANŢELOR ÎNTREPRINDERII . 1. Conceptul privind finanţele întreprinderii 1.1. Definirea întreprinderii Întreprinderea poate fi privită, prin prisma dimensiunilor ce urmează a fi abordate, sub diferite aspecte, şi anume: - dacă este privită din punct de vedere tehnic, ea va fi definită ca locul unde se desfăşoară procese tehnice de transformare a obiectelor muncii şi realizarea de produse, lucrări sau servicii; - dacă este privită din...

 • Managementul Public

  Subiectul nr. 1. Managementul public. Concept, rol şi importanţă Managementul public a apărut ca o necesitate şi se dezvoltă permanent ca unul dintre cele mai importante domenii ale ştiinţei managementului care, prin rezultatele sale, poate avea un impact direct asupra îmbunătăţirii modului de viaţă al cetăţenilor dintr-o ţară. Structurile rigide, bazate pe ierarhie şi forme birocratice diversificate, care au dominat instituţiile din administraţia publică în cea mai mare parte a secolului...

 • Etica si Protocolul in Afacere

  Standardele morale Din perspectiva eticii, standardele sau normele morale sunt enunţuri cu caracter imperativ prin care se indică ce trebuie să facă sau să nu facă un individ conştient, pentru ca felul comportamentului său să fie apreciat ca bun de către semeni sau comunitate. În consecinţă, cerinţele morale ale societăţii se manifestă sub forma acestor norme de comportament. Normele morale au de regulă în componenţă două elemente: unul calitativ, care recomandă sau impune ceea ce e bine să...

 • Metode de Plata a Furnizorilor de Servicii si Remunerare

  Calităţile unui bun sistem de îngrijiri de sănătate (SIS) Acoperirea generală a populaţiei – în sensul ca fiecare persoană să poată beneficia de un pachet minim de servicii de sănătate. Accesibilitatea promptă a populaţiei – la îngrijiri de sănătate din punct de vedere geografic, temporal, economic. Pertinenţa faţă de nevoi – adică populaţia dintr-un anumit teritoriu să beneficieze de servicii de sănătate care sunt în concordanţă cu profilul de mortalitate şi de morbiditate din acel...

 • Organizarea Serviciilor de Sanatate

  OBIECTIVE EDUCAŢIONALE Categorii de nevoi de îngrijiri de sănătate Caracteristicile serviciilor de sănătate STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ A SISTEMULUI SERVICIILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA Sistemul serviciilor de sănătate cuprinde ansamblul resurselor umane, materiale, financiare, informaţionale utilizate pentru a produce îngrijiri şi servicii care au ca scop îmbunătăţirea sau menţinerea stării de sănătate. Evoluţia sistemului serviciilor de sănătate din România Modelul integrat al...

Pagina 6 din 131