Toate cursurile din domeniul Management

 • Managementul Proiectelor

  De a fi capabili la sfârşitul cursului în a identifica caracteristicile şi cerinţele unui proiect De a fi capabili de a descrie fazele principale în inițierea, planificarea, monitorizarea şi controlul unui proiect De a fi capabili în a aprecia riscurile unui proiect şi a căuta metode de reducere şi de evitare a acestora La sfîrșitul cursului veți susține proiectul de curs și examenul Nota la examen va consta din următoarele componente: evaluarea activității la lecții și laborator… 25%...

 • Introducere in Management Educational

  Organizaţia reprezintă o colecţie structurată de resurse umane şi nonumane (materiale, informaționale, financiare, etc.) dirijate spre atingerea unor finalităţi prestabilite; în esenţă organizaţia are ca elemente constitutive: scopuri, structuri: (de comunicare, decizională, de roluri, de putere etc.) şi interacţiuni (relaţii realizate efectiv în cadrul structurii formale sau în afara acesteia) Iosifecsu Ş. Prin instituţie înţelegem o activitate socială structurată printr-un set de norme...

 • Impactul Modernizarii Instrumentarului Managerial Asupra Performantelor Firmei

  Capitolul I Aspecte teoretico-metodologice privind sistemul metodologico-managerial 1.1. Definirea și principalele componente ale sistemului metodologico-managerial Fără nici o îndoială, în ansamblul din ce în ce mai complex, sofisticat şi performant de elemente manageriale, ce caracterizează organizaţiile competitive în debutul mileniului al III-lea, sistemele, metodele şi tehnicile manageriale exercită un rol crescând. Amplificarea funcţionalităţii şi competitivităţii firmelor în...

 • Evaluarea Firmei si a Patrimoniului

  Metoda comparatiei cu tranzactii cu firme necotate Metoda se aseamana cu cea a comparatiilor cu firme cotate pe piata de capital d.p.d.v al criteriilor de selectare al firmelor comparabile, al selectarii multiplicatorilor si a eventualelor corectii asupra situatiilor financiare. Exista diferente semnificative cu privire la urmatoarele: 1) stabilirea perioadei celei mai relevante pentru obtinerea unor informatii avandu-se in vedere diferenta intre data evaluarii firmei subiect si datele de...

 • Managementul Calitatii

  CAPITOLUL I CONSIDERAŢII PRIVIND MANAGEMENTUL MODERN AL CALITĂŢII ÎN DOMENIUL SERVICIILOR. 1.1 CONCEPTUL MODERN AL CALITĂŢII. ABORDAREA CALITĂŢII ÎN SERVICII. Calitatea este în prezent considerată, alături de preţ, unul dintre principalii factori de competitivitate într-o economie de piaţă. Este o noţiune complexă, complexitate dovedită de multitudinea definiţiilor şi evoluţia acestora. Dicţionarele Webster şi Oxford definesc calitatea ca “un grad al excelentului”. Alături de acestea, în...

 • Management de Proiect

  MANAGEMENTUL PROIECTELEOR. CONOTAŢII CONCEPTUALE 1. CE ESTE UN PROIECT? Proiectul reprezintă un set de activităţi caracterizat prin: • termene de începere şi finalizare clar specificate; • o gamă de activităţi ce urmează a fi derulate; • un buget ; • un nivel de performanţă aşteptat. Un proiect este un ansamblu de acţiuni intercorelate care se derulează într-o perioadă de timp clar definită şi delimitată, acţiuni orientate spre îndeplinirea unor obiective cu caracter unic şi totodată...

 • Managementul Inovarii

  CAPITOLUL 1 Schimbările aduse de cea de a treia revoluţie industrială Pe 21 nov 1999, primul ministru al Italiei, D’Alema, a invitat la Florenţa pe preşedinţii Italiei, SUA şi Braziliei ca şi pe primii miniştrii ai Franţei, Angliei şi Germaniei, (consideraţi şefii de stat cei mai reformişti) la o întâlnire având ca scop discutarea evoluţiilor spre secolul XXI. S-a afirmat aici că evoluţiile majore din sec. XXI vor fi determinate de doi factori: educaţia, şi inovaţia, materializată în...

 • Recrutare si Selectie

  Recrutare şi selecţie Munca este: - un raport între om şi natură - un proces care mijloceşte, reglementează şi controlează prin acțiunile proprii schimbul de materii între om şi natură - este un schimb între om şi natură, o interacţiune între ,,om-maşină şi natură” – în urma acestei acţiuni apare modificarea Activitatea muncii implică două elemente: asimilarea şi relaţiile sociale. Asimilarea se referă la acapararea de noi experienţe cunoștințe în domeniul respectiv. Aceste asimilări duc...

 • Managementul Firmei

  Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator 1.1 Informaţii despre curs: Titlul disciplinei: Managementul firmei Codul: ELR0033 Anul si semestrul de desfăsurare a cursului: an 2, semestrul 1 Tipul cursului: Opţional Pagina web a cursului: http://www.econ.ubbcluj.ro Număr de credite: 4 Locul de desfăsurare: Facultatea de Stiinţe Economice si Gestiunea Afacerilor Programarea în orar a activităţilor: conform orarului afisat la sediul facultăţii 1.2...

 • Management

  CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN MANAGEMENT CONCEPTE. APARIŢIE, EVOLUŢIE 1.1. INTRODUCERE Definiţie: Managementul este procesul întreprins de una sau mai multe persoane pentru a coordona activităţile altor persoane în vederea obţinerii unor rezultate nerealizabile de nici o altă persoană care ar acţiona singură. Cele mai multe din realizările societăţii noastre sunt rezultatul lucrului organizat al grupurilor sau colectivelor de indivizi care încearcă să atingă anumite scopuri...

 • Mediu de Afaceri European

  Capitole 1. Mediu de afaceri european-delimitari conceptuale 2. UE si piata interna 3. Libertatile fundamentale 4. IMM-urile motorul economiei europene 5. Sistemul de informare al pietei interne(IMI) Capitolul 1 1.1 Delimitari conceptuale 1.2 Componente ale mediului de afaceri Principalele grupari economice din cadrul Europei sunt: a) Uniunea Europeana b) Asociatia europeana a liberului schimb(formata in prezent din Islanda,Norvegia,Elvetia,Liechtenstein) c) Spatiu economic...

 • Management

  Curs 1 Cuprins curs: I. Stiinta managementului II. Procesul de management III. Managerul IV. Organizatia ca obiect al managementului(identitatea organizatiei cultura organizationala) V. Structura organizatorica VI. Decizia de management VII. Sistemul informational Capitolul 1 Stiinta de management 1.1 Acceptiunile generale ale managementului 1.2 Definirea si caracterizarea stiintei managementului 1.3 Obiectul de studiu al managementului organizatiei 1.4 Evolutia managementului ca...

 • Managementu Reconversiei

  Capitolul 1 Reconversia profesională 1.1. Definire.Concept În condiţiile perioadei de tranziţie în care piaţa muncii este caracterizată de multiple schimbări şi întreaga populaţie, înainte de toate cea ocupată, este supusă unui proces de „restructurare” în plan profesional şi comportamental, educaţia, formarea profesională şi recalificarea/reconversia profesională, în legătura nemijlocită cu ocuparea, reocuparea şi reintegrarea profesională, tind să capete o valoare deosebită....

 • Managementu Carierei

  Capitolul 1 DEFINIREA CONCEPTULUI DE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Ansamblul activităţilor referitoare la asigurarea utilizării optime a resurselor umane în beneficiul organizaţiei, al fiecărui individ şi al comunităţii în general, a fost integrat în conceptul de management al resurselor umane. 1.1 Scurt istoric al managementului resurselor umane Potrivit specialiştilor, punctul de pornire al practicilor coodonate de personal este dat de revoluţia industrială declanşată la sfârşitul...

 • Curs UML

  Consideratii generale Odata cu integrarea in Uniunea Europeana, Romania a beneficiat de fonduri structurale acordate in virtutea criteriului de convergenta, criteriu ce prevedere eliminarea decalajelor existente intre regiunile tarii, armonizarea cu standardele europene d.p.d.v. economic si social, imbunatatirea calitatii vietii si a naturii. Aceste fonduri structurale pot fi accesate prin intermediul unor instrumente ce se numesc programe operationale, care la randul lor contin o serie de...

Pagina 6 din 132