Toate cursurile din domeniul Management

 • Managementul Public

  Subiectul nr. 1. Managementul public. Concept, rol şi importanţă Managementul public a apărut ca o necesitate şi se dezvoltă permanent ca unul dintre cele mai importante domenii ale ştiinţei managementului care, prin rezultatele sale, poate avea un impact direct asupra îmbunătăţirii modului de viaţă al cetăţenilor dintr-o ţară. Structurile rigide, bazate pe ierarhie şi forme birocratice diversificate, care au dominat instituţiile din administraţia publică în cea mai mare parte a secolului...

 • Etica si Protocolul in Afacere

  Standardele morale Din perspectiva eticii, standardele sau normele morale sunt enunţuri cu caracter imperativ prin care se indică ce trebuie să facă sau să nu facă un individ conştient, pentru ca felul comportamentului său să fie apreciat ca bun de către semeni sau comunitate. În consecinţă, cerinţele morale ale societăţii se manifestă sub forma acestor norme de comportament. Normele morale au de regulă în componenţă două elemente: unul calitativ, care recomandă sau impune ceea ce e bine să...

 • Metode de Plata a Furnizorilor de Servicii si Remunerare

  Calităţile unui bun sistem de îngrijiri de sănătate (SIS) Acoperirea generală a populaţiei – în sensul ca fiecare persoană să poată beneficia de un pachet minim de servicii de sănătate. Accesibilitatea promptă a populaţiei – la îngrijiri de sănătate din punct de vedere geografic, temporal, economic. Pertinenţa faţă de nevoi – adică populaţia dintr-un anumit teritoriu să beneficieze de servicii de sănătate care sunt în concordanţă cu profilul de mortalitate şi de morbiditate din acel...

 • Organizarea Serviciilor de Sanatate

  OBIECTIVE EDUCAŢIONALE Categorii de nevoi de îngrijiri de sănătate Caracteristicile serviciilor de sănătate STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ A SISTEMULUI SERVICIILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA Sistemul serviciilor de sănătate cuprinde ansamblul resurselor umane, materiale, financiare, informaţionale utilizate pentru a produce îngrijiri şi servicii care au ca scop îmbunătăţirea sau menţinerea stării de sănătate. Evoluţia sistemului serviciilor de sănătate din România Modelul integrat al...

 • Cursuri Management

  CURS 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE I Obiectivele şi conţinutul managementului resurselor umane (MRU) Se poate afirma că toate problemele legate de procesul conducerii oricărei activităţi de natură economică, socială sau politică au ca element comun factorul uman. Indiferent de natura activităţii, factorul uman are un rol primordial, nivelul de eficienţă fiind condiţionat de posibilităţile şi interesele acestuia. Individul, prin structura sa, prin sentimente, mentalitate şi conştiinţa de...

 • Resurse Umane

  Cursul 1 Introducere în managementul resurselor umane 1.1. Organizaţiile Organizaţia reprezintă un grup de oameni ale căror acţiuni converg către atingerea unor scopuri şi obiective generale şi specifice. Care sunt misiunea, scopul şi obiectivele şcolii? Realizarea misiunii, scopurilor şi obiectivelor organizaţiei sunt posibile pe un suport structural. Structura organizaţiei – sistemul de organizare şi conducere depinde în mare măsură de tipul de management practicat. În genere,...

 • Organizarea Agentiei de Turism

  Las leyes y normas especificadas en el real decreto ley son concisas y precisas en la mayoria de los aspectos. Es de total acuerdo con estas normas, ya que gracias a estas hay una sana relación entre el trabajador y el empresario, siempre y cuando este aclarado para las dos partes en el contrato laboral. Para que todo fluya de manera legal y clara es necesario que este todo bien estipulado en caso de presentarse una anomalía o una situación inconveniente en la que sea necesario acudir a esta...

 • Managementul Intreprinderii

  Lumea inconjuratoare este formata din trei blocuri,sfere: I-natura vie este legata de coexistent naturii,organismelor,stiinta care se ocupa de sfera data poarta denumirea de bionica. II-natura moarta sunt sistemele tehnice si tehnologiile,stiinta care se ocupa de aceasta sfera poarta denumirea de cibernetica. III-societatea sunt relatiile social-economice si relatiile politice.Stiinta care se ocupa de acest domeniu este managementul. Managementul-este gestionarea cu procesele...

 • Continutul Obiectivele si Responsabilitatile Managementului

  1.Problematica managementului. Funcţia generică a managementului constă în asigurarea eficienţei acţiunii umane colective, desfăşurată în contextul unor sisteme organizate explicit în vederea realizării unor obiective specifice. Managementul trebuie să creeze necontenit contexte şi împrejurări care să faciliteze exploatarea competenţelor, potenţialităţilor şi resurselor sistemului în vederea asigurării unei evoluţii eficiente pe termen lung a acestuia. A explica şi transmite aşteptările...

 • Managementul Produselor si Marcilor

  În literatura de specialitate existã mai multe acceptiuni cu privire la notiunea de management al produselor, de la definitii ce-i atribuie exclusiv valente operationale, pânã la definitii care pun semnul de echivalentã între acesta si politica de produs (aceasta din urmã fiind si acceptiunea specificã prezentului curs). Politica de produs reprezintã conduita organizatiei fatã de dimensiunile, structura si evolutia produselor si serviciilor ce fac obiectul propriei sale activitãti....

 • Management Strategic

  Capitolul 1. Management strategic: concept, necesitate, proces 1.1. Evoluţia conceptelor strategie şi management strategic După cel de al doilea război mondial s-a constatat necesitatea adaptării managementului clasic la condiţiile prezente şi prima ideea a fost "Planificarea tradiţională trebuie adaptată", cu alte cuvinte era necesar un alt mod de a planifica deoarece începând cu anii care au urmat celei de a doua jumătăţi a secolului trecut, mediul, contextul general avea alte...

 • Conducerea Afacerilor

  LEADERSHIPUL AUTENTIC ȘI INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ÎN CONDUCEREA AFACERILOR Introducere Obiectivul principal al acestui capitol este de a argumenta modul în care modelul leadership-ului autentic poate fi utilizat pentru a realiza o tranziție la un leadership performant în cadrul organizațiilor. Dezvoltarea abilităților specifice leadership-ului autentic conduc la valorificarea potențialului individual de care dispun leaderii, dar mai ales la valorificarea potențialului sinergic al echipelor...

 • Managementul Productiei

  Întreprinderea (firma) industrială este o verigă organizatorică unde are loc fuziunea dintre factorii de producţie (resurse umane şi material-organizatorice) cu scopul de a produce şi desface bunuri economice în structura, cantitatea şi calitatea impusă de piaţă şi obţinerea de profit. Sistemul firmă este un ansamblu de resurse materiale, financiare şi umane de care aceasta dispune la un moment dat în vederea realizării misiunii şi obiectivelor strategice, în jurul cărora gravitează întreaga...

 • Gestiunea Resurselor Umane

  În analiza gestiunii resurselor umane la nivel microeconomic, se are în vedere că munca se manifestă ca factor de producţie numai în stare activă şi nu sub forma unei resurse stocate. Rezultă că analiza gestiunii resurselor umane se reduce la analiza asigurării cantitative şi calitative cu resurse umane şi desigur a eficienţei utilizării acestora. Analiza gestiunii resurselor umane la nivel macroeconomic cuprinde aspecte privind piaţa muncii, pregătirea forţei de muncă, corelaţia dezvoltare...

 • Managementul Afacerilor

  Ce este managementul şi ce fac managerii? Este managementul ştiinţă sau artă? Managementul - o ştiinţă inexactă Necesitatea teoriei şi tehnicilor managementului Nivelurile şi piramida managementului Abordarea sistemică a managementului Evoluţia conceptului de management Managementul? arta de a-i face pe alţii să facă ceea ce trebuie făcut pentru a atinge un scop, un obiectiv. Ce fac managerii? Viziunea unui clasic ( Henry Fayol) - planifică - organizează - comandă - coordonează...

Pagina 6 din 130