Toate cursurile din domeniul Management

 • Teoriile Configuratiei Organizationale

  1.Diferentiere si integrare Lawrence si Lorch ”The structure of organisations” -interactiunea intre elementele externe si interne org -pe baza teoriei sistemelor cu elementele centrale dif si int Dif-diferentele intre orientarea cognitiva si emotionala intre managerii departamentelor functionale Int-calitatea colaborarii intre dept pe baza exigentelor de adaptare la cerintele mediului extern 2.Allan Meyer(1993)” CO –orice arhitectura multidimensionala de caracteristici conceptuale care...

 • Managementul Investitiilor

  Curs 1. Managementul investitiilor Delimitari generale privind investitiile Conceptul de investitie Orice plasament de capital pe termen lung in scopul obtinerii de profit sau a altor avantaje economice, reprezinta o investitie. Decizia de investitie conduce la o imobilizare de capital facuta in prezent, dar care urmeaza sa se intinda pe mai multe exercitii viitoare in conditii de risc, in speranta unei rentabilitati viitoare crescute. Din punct de vedere financiar, investitia provoaca o...

 • Management Financiar

  Capitolul I CONŢINUTUL, FUNCŢIILE ŞI MECANISMELE FINANŢELOR ÎNTREPRINDERII . 1. Conceptul privind finanţele întreprinderii 1.1. Definirea întreprinderii Întreprinderea poate fi privită, prin prisma dimensiunilor ce urmează a fi abordate, sub diferite aspecte, şi anume: - dacă este privită din punct de vedere tehnic, ea va fi definită ca locul unde se desfăşoară procese tehnice de transformare a obiectelor muncii şi realizarea de produse, lucrări sau servicii; - dacă este privită din...

 • Managementul Public

  Subiectul nr. 1. Managementul public. Concept, rol şi importanţă Managementul public a apărut ca o necesitate şi se dezvoltă permanent ca unul dintre cele mai importante domenii ale ştiinţei managementului care, prin rezultatele sale, poate avea un impact direct asupra îmbunătăţirii modului de viaţă al cetăţenilor dintr-o ţară. Structurile rigide, bazate pe ierarhie şi forme birocratice diversificate, care au dominat instituţiile din administraţia publică în cea mai mare parte a secolului...

 • Etica si Protocolul in Afacere

  Standardele morale Din perspectiva eticii, standardele sau normele morale sunt enunţuri cu caracter imperativ prin care se indică ce trebuie să facă sau să nu facă un individ conştient, pentru ca felul comportamentului său să fie apreciat ca bun de către semeni sau comunitate. În consecinţă, cerinţele morale ale societăţii se manifestă sub forma acestor norme de comportament. Normele morale au de regulă în componenţă două elemente: unul calitativ, care recomandă sau impune ceea ce e bine să...

 • Metode de Plata a Furnizorilor de Servicii si Remunerare

  Calităţile unui bun sistem de îngrijiri de sănătate (SIS) Acoperirea generală a populaţiei – în sensul ca fiecare persoană să poată beneficia de un pachet minim de servicii de sănătate. Accesibilitatea promptă a populaţiei – la îngrijiri de sănătate din punct de vedere geografic, temporal, economic. Pertinenţa faţă de nevoi – adică populaţia dintr-un anumit teritoriu să beneficieze de servicii de sănătate care sunt în concordanţă cu profilul de mortalitate şi de morbiditate din acel...

 • Organizarea Serviciilor de Sanatate

  OBIECTIVE EDUCAŢIONALE Categorii de nevoi de îngrijiri de sănătate Caracteristicile serviciilor de sănătate STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ A SISTEMULUI SERVICIILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA Sistemul serviciilor de sănătate cuprinde ansamblul resurselor umane, materiale, financiare, informaţionale utilizate pentru a produce îngrijiri şi servicii care au ca scop îmbunătăţirea sau menţinerea stării de sănătate. Evoluţia sistemului serviciilor de sănătate din România Modelul integrat al...

 • Cursuri Management

  CURS 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE I Obiectivele şi conţinutul managementului resurselor umane (MRU) Se poate afirma că toate problemele legate de procesul conducerii oricărei activităţi de natură economică, socială sau politică au ca element comun factorul uman. Indiferent de natura activităţii, factorul uman are un rol primordial, nivelul de eficienţă fiind condiţionat de posibilităţile şi interesele acestuia. Individul, prin structura sa, prin sentimente, mentalitate şi conştiinţa de...

 • Resurse Umane

  Cursul 1 Introducere în managementul resurselor umane 1.1. Organizaţiile Organizaţia reprezintă un grup de oameni ale căror acţiuni converg către atingerea unor scopuri şi obiective generale şi specifice. Care sunt misiunea, scopul şi obiectivele şcolii? Realizarea misiunii, scopurilor şi obiectivelor organizaţiei sunt posibile pe un suport structural. Structura organizaţiei – sistemul de organizare şi conducere depinde în mare măsură de tipul de management practicat. În genere,...

 • Organizarea Agentiei de Turism

  Las leyes y normas especificadas en el real decreto ley son concisas y precisas en la mayoria de los aspectos. Es de total acuerdo con estas normas, ya que gracias a estas hay una sana relación entre el trabajador y el empresario, siempre y cuando este aclarado para las dos partes en el contrato laboral. Para que todo fluya de manera legal y clara es necesario que este todo bien estipulado en caso de presentarse una anomalía o una situación inconveniente en la que sea necesario acudir a esta...

 • Managementul Intreprinderii

  Lumea inconjuratoare este formata din trei blocuri,sfere: I-natura vie este legata de coexistent naturii,organismelor,stiinta care se ocupa de sfera data poarta denumirea de bionica. II-natura moarta sunt sistemele tehnice si tehnologiile,stiinta care se ocupa de aceasta sfera poarta denumirea de cibernetica. III-societatea sunt relatiile social-economice si relatiile politice.Stiinta care se ocupa de acest domeniu este managementul. Managementul-este gestionarea cu procesele...

 • Continutul Obiectivele si Responsabilitatile Managementului

  1.Problematica managementului. Funcţia generică a managementului constă în asigurarea eficienţei acţiunii umane colective, desfăşurată în contextul unor sisteme organizate explicit în vederea realizării unor obiective specifice. Managementul trebuie să creeze necontenit contexte şi împrejurări care să faciliteze exploatarea competenţelor, potenţialităţilor şi resurselor sistemului în vederea asigurării unei evoluţii eficiente pe termen lung a acestuia. A explica şi transmite aşteptările...

 • Managementul Produselor si Marcilor

  În literatura de specialitate existã mai multe acceptiuni cu privire la notiunea de management al produselor, de la definitii ce-i atribuie exclusiv valente operationale, pânã la definitii care pun semnul de echivalentã între acesta si politica de produs (aceasta din urmã fiind si acceptiunea specificã prezentului curs). Politica de produs reprezintã conduita organizatiei fatã de dimensiunile, structura si evolutia produselor si serviciilor ce fac obiectul propriei sale activitãti....

 • Management Strategic

  Capitolul 1. Management strategic: concept, necesitate, proces 1.1. Evoluţia conceptelor strategie şi management strategic După cel de al doilea război mondial s-a constatat necesitatea adaptării managementului clasic la condiţiile prezente şi prima ideea a fost "Planificarea tradiţională trebuie adaptată", cu alte cuvinte era necesar un alt mod de a planifica deoarece începând cu anii care au urmat celei de a doua jumătăţi a secolului trecut, mediul, contextul general avea alte...

 • Conducerea Afacerilor

  LEADERSHIPUL AUTENTIC ȘI INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ÎN CONDUCEREA AFACERILOR Introducere Obiectivul principal al acestui capitol este de a argumenta modul în care modelul leadership-ului autentic poate fi utilizat pentru a realiza o tranziție la un leadership performant în cadrul organizațiilor. Dezvoltarea abilităților specifice leadership-ului autentic conduc la valorificarea potențialului individual de care dispun leaderii, dar mai ales la valorificarea potențialului sinergic al echipelor...

Pagina 7 din 132