Toate cursurile din domeniul Management

 • Managementul Productiei

  Întreprinderea (firma) industrială este o verigă organizatorică unde are loc fuziunea dintre factorii de producţie (resurse umane şi material-organizatorice) cu scopul de a produce şi desface bunuri economice în structura, cantitatea şi calitatea impusă de piaţă şi obţinerea de profit. Sistemul firmă este un ansamblu de resurse materiale, financiare şi umane de care aceasta dispune la un moment dat în vederea realizării misiunii şi obiectivelor strategice, în jurul cărora gravitează întreaga...

 • Gestiunea Resurselor Umane

  În analiza gestiunii resurselor umane la nivel microeconomic, se are în vedere că munca se manifestă ca factor de producţie numai în stare activă şi nu sub forma unei resurse stocate. Rezultă că analiza gestiunii resurselor umane se reduce la analiza asigurării cantitative şi calitative cu resurse umane şi desigur a eficienţei utilizării acestora. Analiza gestiunii resurselor umane la nivel macroeconomic cuprinde aspecte privind piaţa muncii, pregătirea forţei de muncă, corelaţia dezvoltare...

 • Managementul Afacerilor

  Ce este managementul şi ce fac managerii? Este managementul ştiinţă sau artă? Managementul - o ştiinţă inexactă Necesitatea teoriei şi tehnicilor managementului Nivelurile şi piramida managementului Abordarea sistemică a managementului Evoluţia conceptului de management Managementul? arta de a-i face pe alţii să facă ceea ce trebuie făcut pentru a atinge un scop, un obiectiv. Ce fac managerii? Viziunea unui clasic ( Henry Fayol) - planifică - organizează - comandă - coordonează...

 • Managementul Logistic in Cadrul Unei Unitati Militare pe Timp de Pace

  CAPITOLUL 1 CORELAŢIA MANAGEMENT FINANCIAR-MANAGEMENT LOGISTIC ÎN UNITATEA MILITARĂ ÎN TIMP DE PACE Actualmente, planificarea şi programarea cheltuielilor funcţionale ale unei unitãţi militare, ca organizaţie nonprofit, sunt apanajul compartimentului financiar-contabil şi ale tuturor compartimentelor de aprovizionare-înzestrare din structura logisticii militare. De modul cum sunt solicitate şi aprobate fondurile necesare, pe articolele şi alineatele clasificaţiei economice a cheltuielilor,...

 • Managementul Productiei

  Forme de organizare Forme specifice de organizare a fluxurilor discontinui Forme specifice de organizare a fluxurilor continui 1.1. Forme de organizare Organizarea fluxului de fabricaţie în sistemele de producţie actuale este rezultatul unei evoluţii în timp. Această evoluţie este determinată de modificarea mediului economic în care sistemele de producţie activează. Organizarea fluxului de fabricaţie a unui sistem de fabricaţie este definită de forma de organizare a sistemului de...

 • Managementul Riscului

  CURSUL NR. 1 CONCEPTUL , TRĂSĂTURILE ŞI TIPOLOGIA RISCURILOR Cuprins: 1.1.Scopul si obiectivele cursului 1.2. Riscul - concept si trăsături specifice 1.3. Tipologia riscurilor 1.4. Rezumat Bibliografie minimală 1.1. Scopul si obiectivele cursului Scopul acestui curs este acela de a dobândi următoarele competenţe: cunoaşterea (distingerea, identificarea, recunoasterea), înţelegerea, aplicarea, analizarea, sinteza şi evaluarea (judecarea, argumentarea, evaluarea şi compararea:...

 • Organizarea si Functionarea Bancilor

  1. Esenţa organizării băncilor Organizarea băncii, reprezinta acţiunea de constituire a acesteia ca unitate de decizie, printr-o abordare sistemică a elementelor componente, definite prin variabile funcţionale şi relaţionale în cadrul unei structuri Scopul organizării activităţii bancare, constă în formarea, prin intermediul divizionarii muncii, a structurii organizatorice, care va contribui la realizarea obiectivelor bacii. Scopul organizării consta deasemenea şi în optimizarea structurii...

 • Managementul Exploatatiei Agricole

  CAP. I INTRODUCERE ÎN "MANAGEMENTUL EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE" 1.1 Exercitarea managementului în exploataţiile agricole, între necesităţi şi posibilităţi Managementul, cu numeroasele sale definiţii şi, mai ales, cu bogatul său conţinut de teorii, principii si metode, este întâlnit în cazul tuturor componentelor vieţii economice şi sociale, fiind atotcuprinzător. Comparativ cu revoluţia industrială şi cu cea a productivităţii, cărora le-a trebuit, aşa după cum arată Peter Drucker,...

 • Management Sanitar

  DEFINIŢIA ORGANIZAŢIEI: Organizaţia este o entitate socială, relativ autonomă, conştient coordonată, care funcţionează pe o bază relativ continuă, pentru realizarea unui obiectiv sau unui set de obiective. Organizaţia: elemente care se întrepătrund, se condiţionează, se influenţează reciproc: sistem de elemente interdependente Activitatea sistemului Mediu extern coercitiv şi dinamic Pentru obţinerea performanţei dorite sistemul ţine seama de informaţiile luate din acest mediu Pe baza...

 • Managementul Educational

  CAPITOLUL I: INTRODUCERE Învăţământul ca domeniu prioritar al vieţii sociale, ca ,,întreprindere” de lungă durată, de care depinde formarea celui mai important factor al naţiunii – omul pregătit prin studii, forţă de muncă şi specialişti – nu se poate şi nici nu trebuie să-şi permită să aibă eşecuri. Conducerea competentă şi eficientă a învăţământului, atât la nivelul sistemului, cât şi al instituţiei de învăţământ necesită fundamentarea ei ştiinţifică. La baza acestei fundamentări stă ...

 • Managementul Calitatii

  CURS 1 Structura activităţii manageriale 1.1. Conceptul de structură organizatorică Deşi noţiunea de structură organizatorică a fost abordată în numeroase lucrări, asupra sa nu s-a ajuns la o definire riguros ştiinţifică, în măsură să întrunească consensul specialiştilor. Organizarea este funcţia managementului prin intermediul căreia se identifică tipurile de activităţi care trebuie desfaşurate, se distribuie apoi posturilor şi compartimentelor existente în organizaţie şi se stabilesc...

 • Management Intercultural

  MANAGEMENT INTERCULTUREL INTRODUCTION GÉNÉRALE Face à un environnement international de plus en plus ouvert et à une concurrence élargie, la prise en compte des différences culturelles et de l’interaction entre les cultures devient un enjeu essentiel, tant pour satisfaire la diversité de la demande que pour intégrer des équipes de travail multiculturelles. Cet ouvrage traite des décisions et actions managériales liées au développement international des firmes. S’appuyant sur différentes...

 • Sisteme si Metode de Management

  Sistemele şi metodele generale de management sunt: - managementul prin obiective; - managementul prin proiecte; - managementul prin produs; - managementul prin bugete; - managementul prin excepţii; - managementul participativ. Managementul prin obiective este bazat pe determinarea riguroasă a obiectivelor până la nivelul executanţilor care participă nemijlocit la stabilirea lor şi pe corelarea strânsă a recompenselor şi sancţiunilor cu nivelul realizării obiectivelor...

 • Macromediul. Managerul. Intreprinzatorul

  Macromediul exercită o gamă variată de influenţe asupra firmei, prin intermediul unui complex de factori, care, de altfel, constituie componentele lui, trebuie abordate într-o strânsă interdependenţă, chiar dacă sunt de natură foarte diversă: economică, demografică, tehnică, politică, juridică, psihosocială, culturală, educaţională, ecologică etc. Macromediul reflectă sistemul factorilor exogeni care acţionează indirect asupra întreprinderii, prin componentele micromediului, exercitându-şi...

 • Managementul Vanzarii

  - Concentrarea clienților: mai puțini și mai puternici; - Raportul de putere trece de partea clienților; - Mai multe sarcini de rezolvat: - activități promoționale - activități logistică - activități de analiză etc. - Metode noi de cumpărare/ vânzare: - mai bine fundamentate - necesită un control mai bun - se bazează pe negocieri intense - Concurența și creșterea: - se diversifică - se duce cu forme noi - Reducerea ciclului de viață al produselor. REZULTĂ: Vânzătorii: -...

Pagina 8 din 132