Toate cursurile din domeniul Management

 • Organizarea si Functionarea Bancilor

  1. Esenţa organizării băncilor Organizarea băncii, reprezinta acţiunea de constituire a acesteia ca unitate de decizie, printr-o abordare sistemică a elementelor componente, definite prin variabile funcţionale şi relaţionale în cadrul unei structuri Scopul organizării activităţii bancare, constă în formarea, prin intermediul divizionarii muncii, a structurii organizatorice, care va contribui la realizarea obiectivelor bacii. Scopul organizării consta deasemenea şi în optimizarea structurii...

 • Managementul Exploatatiei Agricole

  CAP. I INTRODUCERE ÎN "MANAGEMENTUL EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE" 1.1 Exercitarea managementului în exploataţiile agricole, între necesităţi şi posibilităţi Managementul, cu numeroasele sale definiţii şi, mai ales, cu bogatul său conţinut de teorii, principii si metode, este întâlnit în cazul tuturor componentelor vieţii economice şi sociale, fiind atotcuprinzător. Comparativ cu revoluţia industrială şi cu cea a productivităţii, cărora le-a trebuit, aşa după cum arată Peter Drucker,...

 • Management Sanitar

  DEFINIŢIA ORGANIZAŢIEI: Organizaţia este o entitate socială, relativ autonomă, conştient coordonată, care funcţionează pe o bază relativ continuă, pentru realizarea unui obiectiv sau unui set de obiective. Organizaţia: elemente care se întrepătrund, se condiţionează, se influenţează reciproc: sistem de elemente interdependente Activitatea sistemului Mediu extern coercitiv şi dinamic Pentru obţinerea performanţei dorite sistemul ţine seama de informaţiile luate din acest mediu Pe baza...

 • Managementul Educational

  CAPITOLUL I: INTRODUCERE Învăţământul ca domeniu prioritar al vieţii sociale, ca ,,întreprindere” de lungă durată, de care depinde formarea celui mai important factor al naţiunii – omul pregătit prin studii, forţă de muncă şi specialişti – nu se poate şi nici nu trebuie să-şi permită să aibă eşecuri. Conducerea competentă şi eficientă a învăţământului, atât la nivelul sistemului, cât şi al instituţiei de învăţământ necesită fundamentarea ei ştiinţifică. La baza acestei fundamentări stă ...

 • Managementul Calitatii

  CURS 1 Structura activităţii manageriale 1.1. Conceptul de structură organizatorică Deşi noţiunea de structură organizatorică a fost abordată în numeroase lucrări, asupra sa nu s-a ajuns la o definire riguros ştiinţifică, în măsură să întrunească consensul specialiştilor. Organizarea este funcţia managementului prin intermediul căreia se identifică tipurile de activităţi care trebuie desfaşurate, se distribuie apoi posturilor şi compartimentelor existente în organizaţie şi se stabilesc...

 • Management Intercultural

  MANAGEMENT INTERCULTUREL INTRODUCTION GÉNÉRALE Face à un environnement international de plus en plus ouvert et à une concurrence élargie, la prise en compte des différences culturelles et de l’interaction entre les cultures devient un enjeu essentiel, tant pour satisfaire la diversité de la demande que pour intégrer des équipes de travail multiculturelles. Cet ouvrage traite des décisions et actions managériales liées au développement international des firmes. S’appuyant sur différentes...

 • Sisteme si Metode de Management

  Sistemele şi metodele generale de management sunt: - managementul prin obiective; - managementul prin proiecte; - managementul prin produs; - managementul prin bugete; - managementul prin excepţii; - managementul participativ. Managementul prin obiective este bazat pe determinarea riguroasă a obiectivelor până la nivelul executanţilor care participă nemijlocit la stabilirea lor şi pe corelarea strânsă a recompenselor şi sancţiunilor cu nivelul realizării obiectivelor...

 • Macromediul. Managerul. Intreprinzatorul

  Macromediul exercită o gamă variată de influenţe asupra firmei, prin intermediul unui complex de factori, care, de altfel, constituie componentele lui, trebuie abordate într-o strânsă interdependenţă, chiar dacă sunt de natură foarte diversă: economică, demografică, tehnică, politică, juridică, psihosocială, culturală, educaţională, ecologică etc. Macromediul reflectă sistemul factorilor exogeni care acţionează indirect asupra întreprinderii, prin componentele micromediului, exercitându-şi...

 • Managementul Vanzarii

  - Concentrarea clienților: mai puțini și mai puternici; - Raportul de putere trece de partea clienților; - Mai multe sarcini de rezolvat: - activități promoționale - activități logistică - activități de analiză etc. - Metode noi de cumpărare/ vânzare: - mai bine fundamentate - necesită un control mai bun - se bazează pe negocieri intense - Concurența și creșterea: - se diversifică - se duce cu forme noi - Reducerea ciclului de viață al produselor. REZULTĂ: Vânzătorii: -...

 • Dezvoltarea Spiritului Asociativ si Planificarea unei Mici Afaceri

  Aspecte ale colaborării şi acţiunilor în comun ale producătorilor agricoli În anumite situaţii, colaborarea sau activitatea în comun a producătorilor agricoli îi poate ajuta să-şi rezolve problemele sau dificultăţile, în special în aprovizionarea cu input-urile necesare agriculturii, la lucrările agricole sau marketingul produselor agricole. Structurile asociative pot îmbrăca mai multe forme, dintre care menţionăm: - asociaţii familiale fără statut juridic; - asociaţii cu statut juridic...

 • Management de Proiect

  Capitolul 1 Introducere in managementul de proiect Generalitati despre managementul de proiect Proiectul a devienit in ultima perioada cel mai utilizat termen in aproape toate domeniile de activitate. Modul de dezvoltare si supravietuire al unei organizatii se bazeaza pe proiecte, fie ele mari sau mici, de anvergura sau la scara mai redusa. Odata cu utilizarea lor in mai toate domeniile de activitate, proiectele au devenit mai complicate, mai dieversificate si din ce in ce mai complexe....

 • Managementul Serviciilor Publice

  CAP 1 SISTEMUL SERVICIILOR PUBLICE 1.1 Conceptul de sisteme de servicii publice Noţiunea de sistem public este veche, ea a fost folosită in biologie, fizică, chimie, medicină, etc., iar la ora actuală această noţiune este un cadru de referinţă pentru orice ştiinţă şi e folosit în toate domeniile de activitate. Teoria generala a sistemului este o nouă disciplina ştiinţifică, ce formulează anumite principii, concepte, legi valabile pentru sisteme in general. Definiție: Prin sistemul...

 • Managementul Calitatii Totale

  CATEGORII GENERICE DE PRODUSE 1. PRODUSE HARD 2. PRODUSE PROCESATE 3. PRODUSE SOFT 4. SERVICII CALITATE - MĂSURA ÎN CARE UN ANSAMBLU DE CARACTERISTICI INTRINSECI ÎNDEPLINEŞTE CERINŢE (SR EN ISO 9000:2006) 1 - CALITATE 2 – INSATISFACŢIE 3 – INUTILITATE 4 – RISIPĂ 5 – NECONFORMITATE 6 – SUPRACALITATE 7 - HAZARD CE AŞTEAPTĂ CLIENŢII DE LA CALITATEA SERVICIILOR  NIVELUL DE PERFORMANŢĂ  NIVELUL RELAŢIONAL  REACTIVITATEA ÎN CAZ DE APARIŢIE A UNEI PROBLEME  PREVIZIBILITATEA...

 • Drept Constitutional

  Curs 1 La nivelul UE din punct de vedere al org administrative sunt mai multe vategorii de state; 1)State care au un singur nivel intermediar intre nivelul de baza si cel central.Nivelul de baza este reprezentat de comuna notiune utilizata atit pt localitati rurale cit si pt cele urbane 2)State in care exista 2 sau mai multe niveluri intermediare ,al doilea nivel este regiunea sau provincia. Din punct de vedere adm-teritorial art 3 din Constitutie prevede ca Romania este organizata sub...

 • Organizarea Administratiei Publice

  &1. Concepte fundamentale în teoria organizării administraţiei publice Ne propunem, în cele ce urmează, să analizăm conceptele fundamentale în această materie şi să creăm astfel limbajul juridic necesar abordării acestei problematici a dreptului administrativ. Noţiunea de administraţie publică evocă o activitate prin care se aduc la îndeplinire legile şi se prestează servicii publice, în limitele legii, îndeplinită de autorităţi publice speciale, denumite generic autorităţi ale...

Pagina 8 din 131