Toate cursurile din domeniul Management

 • Dezvoltarea Spiritului Asociativ si Planificarea unei Mici Afaceri

  Aspecte ale colaborării şi acţiunilor în comun ale producătorilor agricoli În anumite situaţii, colaborarea sau activitatea în comun a producătorilor agricoli îi poate ajuta să-şi rezolve problemele sau dificultăţile, în special în aprovizionarea cu input-urile necesare agriculturii, la lucrările agricole sau marketingul produselor agricole. Structurile asociative pot îmbrăca mai multe forme, dintre care menţionăm: - asociaţii familiale fără statut juridic; - asociaţii cu statut juridic...

 • Management de Proiect

  Capitolul 1 Introducere in managementul de proiect Generalitati despre managementul de proiect Proiectul a devienit in ultima perioada cel mai utilizat termen in aproape toate domeniile de activitate. Modul de dezvoltare si supravietuire al unei organizatii se bazeaza pe proiecte, fie ele mari sau mici, de anvergura sau la scara mai redusa. Odata cu utilizarea lor in mai toate domeniile de activitate, proiectele au devenit mai complicate, mai dieversificate si din ce in ce mai complexe....

 • Managementul Serviciilor Publice

  CAP 1 SISTEMUL SERVICIILOR PUBLICE 1.1 Conceptul de sisteme de servicii publice Noţiunea de sistem public este veche, ea a fost folosită in biologie, fizică, chimie, medicină, etc., iar la ora actuală această noţiune este un cadru de referinţă pentru orice ştiinţă şi e folosit în toate domeniile de activitate. Teoria generala a sistemului este o nouă disciplina ştiinţifică, ce formulează anumite principii, concepte, legi valabile pentru sisteme in general. Definiție: Prin sistemul...

 • Managementul Calitatii Totale

  CATEGORII GENERICE DE PRODUSE 1. PRODUSE HARD 2. PRODUSE PROCESATE 3. PRODUSE SOFT 4. SERVICII CALITATE - MĂSURA ÎN CARE UN ANSAMBLU DE CARACTERISTICI INTRINSECI ÎNDEPLINEŞTE CERINŢE (SR EN ISO 9000:2006) 1 - CALITATE 2 – INSATISFACŢIE 3 – INUTILITATE 4 – RISIPĂ 5 – NECONFORMITATE 6 – SUPRACALITATE 7 - HAZARD CE AŞTEAPTĂ CLIENŢII DE LA CALITATEA SERVICIILOR  NIVELUL DE PERFORMANŢĂ  NIVELUL RELAŢIONAL  REACTIVITATEA ÎN CAZ DE APARIŢIE A UNEI PROBLEME  PREVIZIBILITATEA...

 • Drept Constitutional

  Curs 1 La nivelul UE din punct de vedere al org administrative sunt mai multe vategorii de state; 1)State care au un singur nivel intermediar intre nivelul de baza si cel central.Nivelul de baza este reprezentat de comuna notiune utilizata atit pt localitati rurale cit si pt cele urbane 2)State in care exista 2 sau mai multe niveluri intermediare ,al doilea nivel este regiunea sau provincia. Din punct de vedere adm-teritorial art 3 din Constitutie prevede ca Romania este organizata sub...

 • Organizarea Administratiei Publice

  &1. Concepte fundamentale în teoria organizării administraţiei publice Ne propunem, în cele ce urmează, să analizăm conceptele fundamentale în această materie şi să creăm astfel limbajul juridic necesar abordării acestei problematici a dreptului administrativ. Noţiunea de administraţie publică evocă o activitate prin care se aduc la îndeplinire legile şi se prestează servicii publice, în limitele legii, îndeplinită de autorităţi publice speciale, denumite generic autorităţi ale...

 • Management

  - Originea etimologică este latină “manus”= mână, a mânui, a ţine în mână sau manevrare. - Cuvântul management este se pare intraductibil în limba română, considerat astfel şi de ţări cum ar fi Franţa, Germania care manifestă infinite precauţii când este vorba de adoptarea unor termeni străini. - O influenţă hotărâtoare a avut-o verbul francez “manager”= a folosi cu economie, a trata cu atenţie pe cineva (ca urmare a faptului că, o perioadă de timp în Anglia limba oficială a fost...

 • Managementul Lantului Logistic

  1. Rolul logisticii în mediul de afaceri Abordarea afacerilor în funcţie de succes şi competiţie s-a schimbat dramatic de la era planificărilor strategice din anii ’60 – ’70, respectiv de la strategiile tradiţionale de tip „top – down” caracterizate prin planuri pe termen lung bazate pe previziunea schimbărilor şi acţiunilor viitoare, la strategiile bazate pe reacţia consumatorilor, respectiv, aspectele importante ale competitivităţii. Viteza şi reacţia cu care firma se adaptează la...

 • Managementul Calitatii

  1 Definirea calităţii 1.1 Conceptul de calitate şi evoluţia acestuia Începând cu anii 80 întreprinderile occidentale, în special cele americane, au înţeles două aspecte neglijate până atunci: - importanţa calităţii şi satisfacerii clienţilor din acest punct de vedere pentru succesul întreprinderii; - necesitatea considerării calităţii nu numai ca obiectiv unic, ci şi ca obiectiv de management. 1.2 Definiţii ale calităţii Calitatea reprezintă o latură esenţială a produselor şi...

 • Informatica Manageriala

  Rezumat Managerul de azi pentru a face faţă provocărilor tehnologiilor şi pentru a conduce eficient organizaţia trebuie să cunoască şi să stăpânească multe cunoştinţe din domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicării, domeniu mai cunoscut sub varianta IT&C. Pentru a veni în sprijinul viitorilor manageri, capitolul de faţă face o trecere în revistă a celor mai uzuale şi în aceleaşi timp necesare cunoştinţe de specialitate, fără a avea pretenţia epuizării domeniului. Veţi întâlni un...

 • Managementul Calitatii - Consideratii Teoretice

  1. Conceptul de calitate Fără îndoială că strămoşii noştri ştiau, la fel de bine ca şi noi, cât de importantă este calitatea. Aspecte legate de metrologie, specificaţii, control ş.a. îşi au originile cu multe secole înainte de era Creştină, dovezile tehnicii antice uluind şi azi umanitatea. De-a lungul vieţii sale, omul se găseşte într-o continuă preocupare pentru rezolvarea necesităţilor de hrană şi îmbrăcăminte, de informare şi instruire, de adăpostire şi transport, de activitate şi...

 • Managementul Performantei

  Element central pentru cultura organizaţională, managementul performanţei reprezintă felul în care gestionăm performanţa echipelor şi indivizilor faţă de obiectivele stabilite, prin responsabilitate individuală, ceea ce duce la aplicarea strategiei de afaceri, astfel încât să se asigure o cultură caracterizată printr-o performanţă ridicată, durabilă şi cu un nivel ridicat de implicare individuală. Contextul strategic pentru Procesul de Management al Performanţei (Performance Management...

 • Managementul Mediului

  Capitolul 1 MANAGEMENTUL MEDIULUI: OBIECT DE STUDIU 1.1 MANAGEMENTUL MEDIULUI: DEFINIŢIE, TRĂSĂTURI. Managementul mediului reprezintă metoda prin care se organizează activităţile umane care afectează mediul, în vederea maximizării bunăstării sociale şi pentru a preveni şi micşora posibilele efecte generate asupra mediului, prin tratarea cauzelor generatoare. Problemele mediului nu pot fi privite în izolare, ci trebuie abordate împreună cu cele de dezvoltare, luând în considerare importanţa...

 • Managementul Resurselor Umane

  CAPITOLUL 1. RESURSELE UMANE ÎN CADRUL UNEI FIRME 1.1. Conceptul de resurse umane Complexitatea procesului de management este dată nu numai de multitudinea şi diversitatea activităţilor care trebuie desfăşurate şi armonizate, ci şi diferenţierile solicitate de modul de alocare a resurselor. Dintre toate categoriile de intrări ale sistemului reprezentat de firmă (materii prime, materiale, utilaje, energie, informaţii, personal), resursa umană este cea care sintetizează şi exprimă cel mai...

 • Curs Antreprenoriat Master

  Obiectivele cursului: • întelegerea notiunilor generale referitoare la antreprenor – care este considerat un veritabil motor al dezvoltãrii • conceptualizarea notiunii de formare antreprenorialã • prezentarea celor mai importante tipuri de intreprinzãtori • însusirea unor metode de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale, pentru dezvoltarea unui mod de gândire si actiune specific antreprenorial. Tematica cursului • definirea obiectivelor pentru afacerile mici si mijlocii • metode...

Pagina 9 din 132