Toate cursurile din domeniul Management

 • Managementul Lantului Logistic

  1. Rolul logisticii în mediul de afaceri Abordarea afacerilor în funcţie de succes şi competiţie s-a schimbat dramatic de la era planificărilor strategice din anii ’60 – ’70, respectiv de la strategiile tradiţionale de tip „top – down” caracterizate prin planuri pe termen lung bazate pe previziunea schimbărilor şi acţiunilor viitoare, la strategiile bazate pe reacţia consumatorilor, respectiv, aspectele importante ale competitivităţii. Viteza şi reacţia cu care firma se adaptează la...

 • Managementul Calitatii

  1 Definirea calităţii 1.1 Conceptul de calitate şi evoluţia acestuia Începând cu anii 80 întreprinderile occidentale, în special cele americane, au înţeles două aspecte neglijate până atunci: - importanţa calităţii şi satisfacerii clienţilor din acest punct de vedere pentru succesul întreprinderii; - necesitatea considerării calităţii nu numai ca obiectiv unic, ci şi ca obiectiv de management. 1.2 Definiţii ale calităţii Calitatea reprezintă o latură esenţială a produselor şi...

 • Informatica Manageriala

  Rezumat Managerul de azi pentru a face faţă provocărilor tehnologiilor şi pentru a conduce eficient organizaţia trebuie să cunoască şi să stăpânească multe cunoştinţe din domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicării, domeniu mai cunoscut sub varianta IT&C. Pentru a veni în sprijinul viitorilor manageri, capitolul de faţă face o trecere în revistă a celor mai uzuale şi în aceleaşi timp necesare cunoştinţe de specialitate, fără a avea pretenţia epuizării domeniului. Veţi întâlni un...

 • Managementul Calitatii - Consideratii Teoretice

  1. Conceptul de calitate Fără îndoială că strămoşii noştri ştiau, la fel de bine ca şi noi, cât de importantă este calitatea. Aspecte legate de metrologie, specificaţii, control ş.a. îşi au originile cu multe secole înainte de era Creştină, dovezile tehnicii antice uluind şi azi umanitatea. De-a lungul vieţii sale, omul se găseşte într-o continuă preocupare pentru rezolvarea necesităţilor de hrană şi îmbrăcăminte, de informare şi instruire, de adăpostire şi transport, de activitate şi...

 • Managementul Performantei

  Element central pentru cultura organizaţională, managementul performanţei reprezintă felul în care gestionăm performanţa echipelor şi indivizilor faţă de obiectivele stabilite, prin responsabilitate individuală, ceea ce duce la aplicarea strategiei de afaceri, astfel încât să se asigure o cultură caracterizată printr-o performanţă ridicată, durabilă şi cu un nivel ridicat de implicare individuală. Contextul strategic pentru Procesul de Management al Performanţei (Performance Management...

 • Managementul Mediului

  Capitolul 1 MANAGEMENTUL MEDIULUI: OBIECT DE STUDIU 1.1 MANAGEMENTUL MEDIULUI: DEFINIŢIE, TRĂSĂTURI. Managementul mediului reprezintă metoda prin care se organizează activităţile umane care afectează mediul, în vederea maximizării bunăstării sociale şi pentru a preveni şi micşora posibilele efecte generate asupra mediului, prin tratarea cauzelor generatoare. Problemele mediului nu pot fi privite în izolare, ci trebuie abordate împreună cu cele de dezvoltare, luând în considerare importanţa...

 • Managementul Resurselor Umane

  CAPITOLUL 1. RESURSELE UMANE ÎN CADRUL UNEI FIRME 1.1. Conceptul de resurse umane Complexitatea procesului de management este dată nu numai de multitudinea şi diversitatea activităţilor care trebuie desfăşurate şi armonizate, ci şi diferenţierile solicitate de modul de alocare a resurselor. Dintre toate categoriile de intrări ale sistemului reprezentat de firmă (materii prime, materiale, utilaje, energie, informaţii, personal), resursa umană este cea care sintetizează şi exprimă cel mai...

 • Curs Antreprenoriat Master

  Obiectivele cursului: • întelegerea notiunilor generale referitoare la antreprenor – care este considerat un veritabil motor al dezvoltãrii • conceptualizarea notiunii de formare antreprenorialã • prezentarea celor mai importante tipuri de intreprinzãtori • însusirea unor metode de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale, pentru dezvoltarea unui mod de gândire si actiune specific antreprenorial. Tematica cursului • definirea obiectivelor pentru afacerile mici si mijlocii • metode...

 • Managementul Situatiilor Operative

  Instituţia poliţiei reprezintă braţul ferm al legii pus în slujba poporului, având misiunea nobilă de a asigura ordinea, liniştea şi siguranţa publică, de a apăra viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, avutul public şi privat, celelalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor, grupărilor sociale şi ale statului, prevenind şi curmând ilegalităţile ce se comit în diverse domenii de activitate. Altfel spus, Poliţia este instituţia specializată a statului care exercită...

 • Teoria Sondajului de Citit

  Ideea de pus în practică, O teorie de verificat, Un interes față de o problema? Dorința de a afla mai mult Conceptualizarea. Definirea noțiunilor de baza care intră în sfera subiectului pe care doriti sa-l cercetati. Operaționalizarea. Cum vom măsura variabilele necesare? Alegerea metodei de cercetare Cercetare în teren, cercetare prin sondaj, Analiza datelor existente, combinarea mai multor metode... Etapele cercetării Alegerea Populației/Eșantionului. Pe cine studiem? Stabilirea...

 • Management Financiar Contabil

  INTRODUCERE Ce rol joacă “finanţele” în cadrul unei firme în general, al unei întreprinderi de servicii în particular? Ce sarcini specifice are personalul departamentului financiar, ce “unelte” şi tehnici sunt disponibile acestui personal în vederea îmbunătăţirii performanţelor întreprinderii? Într-un context mai larg, care este rolul finanţelor într-o economie, şi în ce măsură este capabil managementul financiar să ducă la îndeplinire obiectivele naţionale? Un management financiar adecvat...

 • Evolutia Gandirii si Practicilor Manageriale

  Şcoala clasică Managementul ştiinţific; Managementul administrativ; Managementul birocratic Şcoala relaţiilor umane Managementul modern Reprezentanţi: Frederik Winslow Taylor Henry Laurence Gantt Frank Gilbreth şi Lillian Moller Gilbreth Pune accentul pe identificarea “celei mai bune metode” de realizare a unei sarcini. S-a remarcat prin lucrarea “Principles of Scientific Management” (“Principiile managementului ştiinţific” - 1911). Concepţia sa poate fi sintetizată în...

 • Managementul Inovarii

  INTRODUCERE Suntem în mileniul trei, mileniul dezvoltării inteligenţei intuitive. Putem face parte dintre cei care conştientizează că Universul este holistic, adică totul există în totul, ca informaţie vie. În fiecare parte există informaţii despre întreg, iar întregul este mai mult decât suma părţilor. Întregul, adică Universul, este capabil să "înţeleagă" la un nivel superior nouă, dar noi putem conştientiza apartenenţa la Totul care ne include, pe baza unor legi simple şi...

 • Curs de Intervievare si Documentare

  Ce invatam despre „Recrutare, intervievare si selectie‟ •Procesul de angajare; •Intelegerea „factorilor de evaluare‟; •Cum se citesc Cvurile; •Cum se pun intrebari la interviu; •Cum se evalueaza oamenii pe baza factorilor care conteaza; •Cum reprezentam firma la interviu Procesul de angajare de personal 1. Nevoie de MANAGER: -Cati? -Cand? 2. Anunt in ziar 3. Primirea CV-urilor 4. Selectie 5. Inviatie pentru candidatii acceptati 6. Chestionar si test de rezolvare a...

 • Documentarea si Implementarea Sistemelor de Management al Calitatii

  1. INTRODUCERE Standardele din seria ISO 9000 au obținut o largă recunoaştere şi aplicabilitate. Sunt câteva elemente importante care au condus la creșterea semnificativă a certificărilor de terță parte şi anume: • Cererea clientilor; • Industria auto datorită impactului cerințelor versiunii ISO 9000 pentru acest sector specific (lSO TS 16949); • AS-9000 - versiunea ISO 9000, pentru industria aerospațială; • TL-9000 - versiunea ISO 9000, pentru sectorul telecomunicații; • Presiunea...

Pagina 9 din 131