Abordare conceptuală a calității

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 9603
Mărime: 52.20KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Zubcu Tatiana

Cuprins

1.1 Definirea noțiunii de calitate

1.2 Caracteristicile calității

1.3 Evoluția conceptului de calitate

1.4 Principalii precursori ai calității

Extras din document

1.1 Definirea noțiunii de calitate

Din punct de vedere etimologic termenul de calitate provine din cuvântul latinesc „qualitas”, care la rândul său derivă din cuvântul „qualis”, care are semnificaţia „fel de a fi”. Numeroasele preocupări privind atât definirea noţiunii de calitate cât şi modul de măsurare a ei au condus la existenţa unei bogate literaturi în domeniu precum şi la apariţia unor multiple puncte de vedere privind conţinutul noţiunii de calitate a bunurilor şi serviciilor. În cele ce urmează, vom prezenta câteva dintre definiţiile calităţii găsite în literatura de specialitate:

• Conform terminologiei ISO 9000: 2000, prin calitate se înţelege „ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui bun sau serviciu care îi conferă acestuia aptitudinea de a satisfice necesităţile exprimate sau implicite” (www.iso.org);

• Standardul industrial japonez JIS 78101: 1981 definea calitatea ca „totalitatea

caracteristicilor sau performanţelor unui bun/serviciu, care determină aptitudinea acestuia

de a corespunde, de a se potrivi cu destinaţia dată de către client, cu intenţia de utilizare a

clientului”

• Societatea Americană pentru Controlul Calităţii (ASQ) definea în anul 1979 calitatea ca „o abordare sistemică şi sistematică în scopul obţinerii excelenţei în legătură cu bunurile sau serviciile realizate de o întreprindere, în special în ceea ce priveşte modul în care ele sunt conforme cu cerinţele clienţilor şi le satisfac nevoile”

• "Prin calitate nu trebuie să se înţeleagă cel mai bun bun/serviciu în sens absolut, ci cel mai bun bun/serviciu în condiţiile impuse de către client, condiţii izvorâte din modul de utilizare şi preţul de vânzare”

• Dicţionarul Enciclopedic al Limbii Române defineşte calitatea ca „o categorie filosofică exprimând unitatea însuşirilor şi laturilor esenţiale, în virtutea căreia, într-un sistem dat de relaţii, un lucru este ceea ce este, deosebindu-se de celelalte lucruri, dar şi asemănându-se cu cele din aceeaşi clasă, specie, etc. şi a cărei schimbare atrage după sine transformarea (saltul calitativ) acelui lucru în altul”

• Calitatea este „expresia gradului de utilitate socială a produsului, măsura în care, prin ansamblul caracteristicilor sale tehnico-funcţionale, psiho-senzoriale şi ale parametrilor economici satisface nevoile pentru care a fost creat şi respectă restricţiile impuse de interesele generale ale societăţii privind eficienţa economică, protecţia mediului natural şi social”

• Juran, J. M. defineşte calitatea ca fiind „aptitudinea de a satisface necesităţile sau măsura în care produsul serveşte cu succes aşteptările consumatorilor”

• „gradul în care un proces sau un produs atinge sau depăşeşte nivelul aşteptărilor şi

cerinţelor consumatorilor” - Stanciu

Prin urmare, putem concluziona că, în literatura de specialitate, există azi o multitudine de definiţii date calităţii, definiţii care prezintă puncte de vedere diferite privind conţinutul conceptului de calitate şi factorii determinanţi ai calităţii bunurilor sau serviciilor. În acest sens, calitatea este văzută ca :

„satisfacerea unei necesităţi”,

„conformitatea cu specificaţiile”,

„gradul de satisfacere a consumatorului”,

„capacitatea de a îndeplini o trebuinţă”,

„atractivitatea unui produs pe piaţă”,

„ceea ce determină un consumator să-l cumpere”,

„conformitatea cu un model dat” etc.

În ceea ce priveşte definiţia calităţii din standardul SR EN ISO 9000:2000, se mai face observaţia că acest termen poate fi utilizat cu adjective cum ar fi slabă, bună sau excelentă, astfel se obişnuieşte utilizarea expresiei „nivel ridicat sau scăzut al calităţii”. Este la fel de adevărat că în limbajul clienţilor există expresiile „calitate slabă”, „bună” sau „excelentă”, utilizate atunci când un produs (serviciu) îl nemulţumeşte, mulţumeşte sau îi depăşeşte aşteptările.

Aceste evaluări cu privire la calitatea unui produs (serviciu) sunt subiective în unele cazuri, deoarece ceea ce poate fi bun (de calitate bună) pentru cineva, poate fi rău (de calitate slabă) pentru altcineva. Această evaluare subiectivă depinde şi de nivelul cultural al individului, de gusturile şi obiceiurile acestuia. De aceea, apare nevoia de a exprima satisfacţia relativă faţă de produse şi servicii, folosindu-se pentru aceasta termeni subiectivi, cum ar fi: calitate slabă, bună sau excelentă.

După cum s-a prezentat, noţiunea de „calitate” figurează în literatura de specialitate ca: „nivel de excelenţă”, „conformitate cu necesităţile pieţei”, „adecvat consumului”, „lipsa defectelor, a imperfecţiunilor sau a contaminării” etc.

P. Crosby arată că, dacă am putea elimina toate erorile şi am atinge nivelul de zero defecte în cazul unui sector de producţie, nu numai ca s-ar reduce costurile referitoare la calitate, dar şi s-ar îmbunătăţi considerabil nivelul de satisfacţie în rândul clienţilor. Deci, un produs sau un serviciu, care posedă caracteristici ce răspund cerinţelor clienţilor este un produs de calitate, în timp ce un produs ale cărui caracteristici nemulţumesc clienţii nu este un produs de calitate, în ambele cazuri arbitrul final al calităţii fiind clientul.

Calitatea reprezintă o faţetă indispensabilă a succesului în afaceri (domeniu de activitate), performanţei manageriale, eficienţei şi profitabilităţii activităţii unei întreprinderi. Mai mult, într-o abordare uzuală noţiunile de calitate, performanţă, eficienţă, excelenţă în afaceri sunt utilizate, fără nici un fel de rezerve, drept sinonime.

Calitatea reprezintă o noţiune ştiinţifică managerială deosebit de semnificativă, dar care este înţeleasă şi tratată de către practicieni sub diferite accepţiuni.

Preview document

Abordare conceptuală a calității - Pagina 1
Abordare conceptuală a calității - Pagina 2
Abordare conceptuală a calității - Pagina 3
Abordare conceptuală a calității - Pagina 4
Abordare conceptuală a calității - Pagina 5
Abordare conceptuală a calității - Pagina 6
Abordare conceptuală a calității - Pagina 7
Abordare conceptuală a calității - Pagina 8
Abordare conceptuală a calității - Pagina 9
Abordare conceptuală a calității - Pagina 10
Abordare conceptuală a calității - Pagina 11
Abordare conceptuală a calității - Pagina 12
Abordare conceptuală a calității - Pagina 13
Abordare conceptuală a calității - Pagina 14
Abordare conceptuală a calității - Pagina 15
Abordare conceptuală a calității - Pagina 16
Abordare conceptuală a calității - Pagina 17
Abordare conceptuală a calității - Pagina 18
Abordare conceptuală a calității - Pagina 19
Abordare conceptuală a calității - Pagina 20
Abordare conceptuală a calității - Pagina 21
Abordare conceptuală a calității - Pagina 22
Abordare conceptuală a calității - Pagina 23
Abordare conceptuală a calității - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Abordare conceptuala a calitatii.docx

Alții au mai descărcat și

Recrutare și Selecție

Recrutare şi selecţie Munca este: - un raport între om şi natură - un proces care mijloceşte, reglementează şi controlează prin acțiunile...

Managementul Calității

1. CALITATEA - ASPECTE CONCEPTUALE ŞI PRACTICE 1.1. Calitatea - concept şi caracteristici 1.2. Factorii care influenteaza calitatea 1.1....

Managementul calității

Capitolul 1 Generalitati privind conceptul de client 1.1. Definirea clientului Clientul este o persoana sau o organizatie care beneficiaza de...

Managementul producției

Întreprinderea (firma) industrială este o verigă organizatorică unde are loc fuziunea dintre factorii de producţie (resurse umane şi...

Fundamentarea strategiei de piață folosind analiza SWOT

ARGUMENT Analiza SWOT constituie cea mai importanta tehnica manageriala utilizata pentru intelegerea pozitiei strategice a unei...

Auditul Calității

fundamentale şi vocabular” auditul este definit ca „un proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi de audit...

Auditul Calității

În contextul preocupărilor actuale de implementare a unor sisteme ale calităţii, potrivit standardelor din familia ISO 9000, auditul este...

Managementul Calității

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII PRIVIND MANAGEMENTUL MODERN AL CALITĂŢII ÎN DOMENIUL SERVICIILOR. 1.1 CONCEPTUL MODERN AL CALITĂŢII. ABORDAREA CALITĂŢII...

Te-ar putea interesa și

Asigurarea Calității în Învățământul Superior Românesc

Introducere Gradul de dezvoltare la care o societate a ajuns la un anumit moment este puternic influenţat de modul în care indivizii care compun...

Auditul Financiar la o Societate Comercială

Capitolul 1. Cadrul conceptual al controlului contabil Abordarea sistematică a cercetării conceptuale şi metodologice a controlului contabil are...

Auditul Intern și Valoarea Adăugată

INTRODUCERE Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se...

Studii privind recepția calitativă a materiei prime pentru fabricația rulmenților - instrumente, studii de caz

Introducere În viziunea unui fost longeviv conducător de ţară (cu stil de conducere dictatorial), zona Braşovului, datorită poziţionării relativ...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Caracteristicile merceologice ale mărfurilor electice pentru prepararea bucatelor

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa temei cercetate. Creşterea tot mai accentuată a diversităţii şi complexităţii mărfurilor a condus la...

Bilantul Contabil ca Model in Gestiunea Patrimoniului

În anul 1494, la data de 10 noiembrie, la Veneţia, călugărul franciscan Fra Luca di Borgo San Sepulcri publica un tratat ce cuprinde rezumatul...

Moneda și masa monetară

Caracterizate printr-o diversitate a mijloacelor si instrumentelor de plata,economiile contemporane utilizeaza intr-o masura tot mai redusa formele...

Ai nevoie de altceva?