Analiza economico - financiară

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 186 în total
Cuvinte : 34597
Mărime: 571.72KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

1. Necesitatea şi obiectul analizei economico- financiare

2. Tipologii ale analizei economico-financiare

3. Etapele procesului de analiză economico-financiară

4. Metode si procedee folosite în analiza economico- financiară

4.1. Metode ale analizei calitative

4.2. Metode ale analizei cantitative

5. Importanţa sistemului de informaţii care stă la baza analizei economico-financiare

Extras din document

În condiţiile trecerii de la economia de comandă la economia de piaţă, analiza activităţii economico-financiare a unei întreprinderi a capatat un nou sens dat fiind complexitatea fenomenelor specifice economiei de piaţă.

În economia de piaţă, întreprinderile acţionează într-un mediu economic nou şi dinamic, într-un mediu din ce în ce mai agresiv, în care fiecare întreprindere caută să-şi identifice propriile vulnerabilitaăţi, dar şi să-şi stabilească oportunităţile de dezvoltare potrivit cerinţelor noi, caracteristice unei economii de piaţă funcţionale.

Varietatea fenomenelor şi proceselor economice şi financiare specifice economiei de piaţă, impune diagnosticarea acestora în vederea stabilirii de către manageri a stării de fapt a fenomenelor, a anticipării specifice concurenţei, a evaluării resurselor de care dispune întreprinderea pentru fundamentarea deciziilor care trebuie luate în mod operativ.

Din această cauză, scopul analizei economico-financiare este în primul rând de a oferi soluţii optime pentru fundamentarea deciziilor, astfel încât eforturile pe care le face întreprinderea să fie minime, iar efectele maxime.

Însă, pentru a obţine efecte maxime cu eforturi minime avem nevoie de perspective noi, precum şi de metode de analiză şi de abordare eficientă a acestora, pe care managerii să le ofere pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă.

Dacă “diagnosticul economico-financiar este un instrument la îndemâna managerilor care permite judecăţi de valoare calitative şi/sau cantitative privind starea, dinamica şi perspectivele agentului economic*”, analiza economico-financiară descoperă fenomenele, relaţiile cauzale, precum şi factorii care le guvernează cu privire la activitatea unei organizaţii (întreprinderi), din punct de vedere al performanţelor sale economico-financiare. De asemenea, analiza economico-financiară oferă soluţii referitoare la strategia de dezvoltare dinamică într-un mediu concurenţial în continuă schimbare.

Chiar dacă de multe ori în practică termenul de “diagnostic’ este înlocuit cu cel de analiză şi invers, aceste două notţuni nu se pot confunda deoarece diagnosticul reprezintă “căutarea unui avantaj concurenţial prin comparaţii interne şi externe**, în timp ce analiza este o stiinţă deosebit de complexă care are la bază o serie de metode şi tehnici care cercetează rezultatele economico-financiare ale unei întreprinderi din punct de vedere al eforturilor şi efectelor pentru a stabili strategia optimă.

În general, prin analiză se înţelege acţiunea de ”a descompune un tot în părţile lui componente, pentru a-l studia” (Dicţionarul enciclopedic, vol. I, Edit. Enciclopedică, Bucuresţi, 1993, pag. 68).

Analiza economico-financiară, în funcţie de obiectivul sau de activitate, face parte din categoria ştiinţelor sociale. Ca urmare, ea actionează în domeniul vieţii social-economice, contribuind astfel la dezvoltarea societăţii din punct de vedere economic.

Întrucât “a analiza un fenomen” înseamnă “a-l descompune pentru a-l studia”, reiese că analiza economico-financiară are ca obiect descompunerea fenomenelor economico-financiare în părţi componente pentru a le studia din punct de vedere al relaţiilor cauza-efect. Dar, numai descompunerea în părtţi componente ale fenomenului economic şi studiul acestora nu este suficient pentru a trage nişte concluzii dacă nu are loc şi recompunerea părţilor componente, respectiv, acţiunea de sinteză care presupune examinarea părţilor componente în unitatea lor.

Având în vedere că analiza economico-financiară se referă la întreprinderile cu scop lucrativ, reiese că pentru o întreprindere este util de analizat realizările acesteia comparativ cu o perioadă anterioară, cu prevederile din Bugetul de venituri şi cheltuieli (B.V.C.) şi chiar cu indicatorii altor întreprinderi cu acelaşi profil, pentru a evidenţia şi stabili măsuri concrete de îmbunatăţire în viitor a situaţiei întreprinderii respective.

Dar, activitatea unei întreprinderi este influenţată de o serie de factori asupra cărora se poate acţiona, cum este cazul clienţilor şi furnizorilor, precum şi de factori care nu pot fi influenţaţi ( factori sociali, politici, de mediu etc.).

De aceea, scopul oricărei analize este stabilirea diagnosticului unei întreprinderi din punct de vedere economic şi financiar, pentru a scoate în evidenţă punctele tari şi slabe ale acesteia, care sunt legate, în general, de modul de asigurare cu resurse financiare, materiale şi umane, precum şi de modul de eficientizare a activităţii.

Asigurarea cu prioritate a bazei materiale a întreprinderii, respectiv cu mijloace fixe şi circulante ( materiale, semifabricate etc. ), reprezintă baza funcţionării în bune condiţiuni a întreprinderii.

Preview document

Analiza economico - financiară - Pagina 1
Analiza economico - financiară - Pagina 2
Analiza economico - financiară - Pagina 3
Analiza economico - financiară - Pagina 4
Analiza economico - financiară - Pagina 5
Analiza economico - financiară - Pagina 6
Analiza economico - financiară - Pagina 7
Analiza economico - financiară - Pagina 8
Analiza economico - financiară - Pagina 9
Analiza economico - financiară - Pagina 10
Analiza economico - financiară - Pagina 11
Analiza economico - financiară - Pagina 12
Analiza economico - financiară - Pagina 13
Analiza economico - financiară - Pagina 14
Analiza economico - financiară - Pagina 15
Analiza economico - financiară - Pagina 16
Analiza economico - financiară - Pagina 17
Analiza economico - financiară - Pagina 18
Analiza economico - financiară - Pagina 19
Analiza economico - financiară - Pagina 20
Analiza economico - financiară - Pagina 21
Analiza economico - financiară - Pagina 22
Analiza economico - financiară - Pagina 23
Analiza economico - financiară - Pagina 24
Analiza economico - financiară - Pagina 25
Analiza economico - financiară - Pagina 26
Analiza economico - financiară - Pagina 27
Analiza economico - financiară - Pagina 28
Analiza economico - financiară - Pagina 29
Analiza economico - financiară - Pagina 30
Analiza economico - financiară - Pagina 31
Analiza economico - financiară - Pagina 32
Analiza economico - financiară - Pagina 33
Analiza economico - financiară - Pagina 34
Analiza economico - financiară - Pagina 35
Analiza economico - financiară - Pagina 36
Analiza economico - financiară - Pagina 37
Analiza economico - financiară - Pagina 38
Analiza economico - financiară - Pagina 39
Analiza economico - financiară - Pagina 40
Analiza economico - financiară - Pagina 41
Analiza economico - financiară - Pagina 42
Analiza economico - financiară - Pagina 43
Analiza economico - financiară - Pagina 44
Analiza economico - financiară - Pagina 45
Analiza economico - financiară - Pagina 46
Analiza economico - financiară - Pagina 47
Analiza economico - financiară - Pagina 48
Analiza economico - financiară - Pagina 49
Analiza economico - financiară - Pagina 50
Analiza economico - financiară - Pagina 51
Analiza economico - financiară - Pagina 52
Analiza economico - financiară - Pagina 53
Analiza economico - financiară - Pagina 54
Analiza economico - financiară - Pagina 55
Analiza economico - financiară - Pagina 56
Analiza economico - financiară - Pagina 57
Analiza economico - financiară - Pagina 58
Analiza economico - financiară - Pagina 59
Analiza economico - financiară - Pagina 60
Analiza economico - financiară - Pagina 61
Analiza economico - financiară - Pagina 62
Analiza economico - financiară - Pagina 63
Analiza economico - financiară - Pagina 64
Analiza economico - financiară - Pagina 65
Analiza economico - financiară - Pagina 66
Analiza economico - financiară - Pagina 67
Analiza economico - financiară - Pagina 68
Analiza economico - financiară - Pagina 69
Analiza economico - financiară - Pagina 70
Analiza economico - financiară - Pagina 71
Analiza economico - financiară - Pagina 72
Analiza economico - financiară - Pagina 73
Analiza economico - financiară - Pagina 74
Analiza economico - financiară - Pagina 75
Analiza economico - financiară - Pagina 76
Analiza economico - financiară - Pagina 77
Analiza economico - financiară - Pagina 78
Analiza economico - financiară - Pagina 79
Analiza economico - financiară - Pagina 80
Analiza economico - financiară - Pagina 81
Analiza economico - financiară - Pagina 82
Analiza economico - financiară - Pagina 83
Analiza economico - financiară - Pagina 84
Analiza economico - financiară - Pagina 85
Analiza economico - financiară - Pagina 86
Analiza economico - financiară - Pagina 87
Analiza economico - financiară - Pagina 88
Analiza economico - financiară - Pagina 89
Analiza economico - financiară - Pagina 90
Analiza economico - financiară - Pagina 91
Analiza economico - financiară - Pagina 92
Analiza economico - financiară - Pagina 93
Analiza economico - financiară - Pagina 94
Analiza economico - financiară - Pagina 95
Analiza economico - financiară - Pagina 96
Analiza economico - financiară - Pagina 97
Analiza economico - financiară - Pagina 98
Analiza economico - financiară - Pagina 99
Analiza economico - financiară - Pagina 100
Analiza economico - financiară - Pagina 101
Analiza economico - financiară - Pagina 102
Analiza economico - financiară - Pagina 103
Analiza economico - financiară - Pagina 104
Analiza economico - financiară - Pagina 105
Analiza economico - financiară - Pagina 106
Analiza economico - financiară - Pagina 107
Analiza economico - financiară - Pagina 108
Analiza economico - financiară - Pagina 109
Analiza economico - financiară - Pagina 110
Analiza economico - financiară - Pagina 111
Analiza economico - financiară - Pagina 112
Analiza economico - financiară - Pagina 113
Analiza economico - financiară - Pagina 114
Analiza economico - financiară - Pagina 115
Analiza economico - financiară - Pagina 116
Analiza economico - financiară - Pagina 117
Analiza economico - financiară - Pagina 118
Analiza economico - financiară - Pagina 119
Analiza economico - financiară - Pagina 120
Analiza economico - financiară - Pagina 121
Analiza economico - financiară - Pagina 122
Analiza economico - financiară - Pagina 123
Analiza economico - financiară - Pagina 124
Analiza economico - financiară - Pagina 125
Analiza economico - financiară - Pagina 126
Analiza economico - financiară - Pagina 127
Analiza economico - financiară - Pagina 128
Analiza economico - financiară - Pagina 129
Analiza economico - financiară - Pagina 130
Analiza economico - financiară - Pagina 131
Analiza economico - financiară - Pagina 132
Analiza economico - financiară - Pagina 133
Analiza economico - financiară - Pagina 134
Analiza economico - financiară - Pagina 135
Analiza economico - financiară - Pagina 136
Analiza economico - financiară - Pagina 137
Analiza economico - financiară - Pagina 138
Analiza economico - financiară - Pagina 139
Analiza economico - financiară - Pagina 140
Analiza economico - financiară - Pagina 141
Analiza economico - financiară - Pagina 142
Analiza economico - financiară - Pagina 143
Analiza economico - financiară - Pagina 144
Analiza economico - financiară - Pagina 145
Analiza economico - financiară - Pagina 146
Analiza economico - financiară - Pagina 147
Analiza economico - financiară - Pagina 148
Analiza economico - financiară - Pagina 149
Analiza economico - financiară - Pagina 150
Analiza economico - financiară - Pagina 151
Analiza economico - financiară - Pagina 152
Analiza economico - financiară - Pagina 153
Analiza economico - financiară - Pagina 154
Analiza economico - financiară - Pagina 155
Analiza economico - financiară - Pagina 156
Analiza economico - financiară - Pagina 157
Analiza economico - financiară - Pagina 158
Analiza economico - financiară - Pagina 159
Analiza economico - financiară - Pagina 160
Analiza economico - financiară - Pagina 161
Analiza economico - financiară - Pagina 162
Analiza economico - financiară - Pagina 163
Analiza economico - financiară - Pagina 164
Analiza economico - financiară - Pagina 165
Analiza economico - financiară - Pagina 166
Analiza economico - financiară - Pagina 167
Analiza economico - financiară - Pagina 168
Analiza economico - financiară - Pagina 169
Analiza economico - financiară - Pagina 170
Analiza economico - financiară - Pagina 171
Analiza economico - financiară - Pagina 172
Analiza economico - financiară - Pagina 173
Analiza economico - financiară - Pagina 174
Analiza economico - financiară - Pagina 175
Analiza economico - financiară - Pagina 176
Analiza economico - financiară - Pagina 177
Analiza economico - financiară - Pagina 178
Analiza economico - financiară - Pagina 179
Analiza economico - financiară - Pagina 180
Analiza economico - financiară - Pagina 181
Analiza economico - financiară - Pagina 182
Analiza economico - financiară - Pagina 183
Analiza economico - financiară - Pagina 184
Analiza economico - financiară - Pagina 185
Analiza economico - financiară - Pagina 186
Analiza economico - financiară - Pagina 187
Analiza economico - financiară - Pagina 188
Analiza economico - financiară - Pagina 189
Analiza economico - financiară - Pagina 190
Analiza economico - financiară - Pagina 191

Conținut arhivă zip

  • 6Analiza activ_de prod_si_com.doc
  • 5Analiza patrimoniului.doc
  • 4Analiza gestiunii resurselor materiale.doc
  • 3Analiza resurselor umane.doc
  • 1Necesitatea obiectul metodologia.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Vastex SA Vaslui

Etapa I. Pregatirea organizatiei pentru implementarea unui sistem de management de mediu (SMM) 1.1 Misiunea, obiectivele şi strategia...

Planificarea activității economice la IM EES Vitanta Moldova Brewery SA

Introducere La elaborarea acestui proiect voi consolida şi aprofunda cunoştinţele teoretice referitoare la planificarea activităţii economice a...

Analiza managementului firmei Lacto Prod SA

I. Descrierea afacerii: I.1. Societatea I.1.1. Ramura de activitate : industria alimentara; Subramura : industrializarea laptelui; Denumirea...

Analiza Preturi

1.1. CONCEPTE CHEIE • Preţ • Valoare a unui bun • Mecanism autonom al preţurilor • Piaţă • Funcţie a cererii • Funcţie a ofertei • Funcţie a...

Managementul Financiar al Proiectelor

Cuvinte cheie analiză financiară, echilibru financiar, mase financiare, bilanţ, active fixe, imobilizări, active circulante, capitaluri, datorii,...

Management Financiar

Cursul 1: Managementul financiar în firma modernă Importanţa în creştere a managementului financiar Finanţele reprezintă o funcţie care are în...

Managementul Financiar al Firmei - Note de Curs

INTRODUCERE Milan Kuber, spunea că “finanţele şi contabilitatea“ componente ale managementului financiar asigură “limbajul de lucru al...

Managementul organizațiilor

1.1. Conceptul de management Definirea managementului. Baza obiectivă a apariţiei şi dezvoltării managementului a constituit-o activitatea...

Te-ar putea interesa și

Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL

INTRODUCERE Într-o perioadă în care se vehiculează tot mai mult termenul de criză financiară, analiza impactului acesteia și consecințele...

Analiza Economico Financiara la SC Global Construct SRL Selimbar

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Analiză economico-financiară

Capitolul I: Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare 1.1. Fundamente teoretice 1.1.1. Tipuri de analiză...

Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii

Introducere Prin această lucrare mi-am propus să pun în evidenţă importanţa noilor tehnologii informaţionale în efectruare de analize...

Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii

Cap 1. Analiza economico-financiară. 1.1. Necesitatea analizei economico-financiare. Prefacerile care au loc afectează toate sectoarele de...

Analiză Economico-Financiară

CAPITOLUL I . CONCEPTUL ŞI IMPORTANŢA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 1.1 Concept. Definiţie Analiza este acea operaţiune logică de descompunere...

Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară

INTRODUCERE Informaţia economică reprezintă un element indispensabil al progresului fiind prezent în toate domeniile de activitate. Informaţia...

Analiza economico-financiară a SC Lormar SA

Capitolul 1. Introducere în analiza economico – financiară 1.1. Conținutul aplicativ și metodologic al analizei activității economico – financiare...

Ai nevoie de altceva?