Auditul Organizațiilor

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 112 în total
Cuvinte : 41402
Mărime: 300.41KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihailescu Ion
Acest curs a fost prezentat in cadrul Universitatii "Constantin Brancoveanu" Pitesti, masteranzilor din anul II, semestrul I.

Extras din document

I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND AUDITUL INTERN

ŞI AUDITUL EXTERN

1. Aparitia şi evolutia auditului

Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se vorbeşte de pe vremea asirienilor, egiptenilor, din timpul domniei lui Carol cel Mare sau al lui Eduard I al Angliei. Activităţi de audit s-au realizat în decursul timpului şi în România, dar purtau alte denumiri.

Utilizarea termenului de audit în accepţiunea folosită în prezent este relativ reccentă şi se plasează în perioada crizei economice din 1929 din Statele Unite ale Americii, când întreprinderile erau afectate de recesiune economică şi trebuiau să plătească sume importante pentru auditorii externi care efectuau certificarea conturilor tuturor întreprinderilor cotate la bursă.

Marile întreprinderi americane foloseau deja serviciile oferite de Cabinete de Audit Extern, organisme independente care aveau misiunea de a verifica conturile şi bilanţurile contabile şi a certifica situaţiile financiare finale. Pentru a-şi îndeplini atribuţiile cabinetele de audit efectuau o serie de lucrări pregătitoare de specialitate, şi anume: inventarierea patrimoniului, inspecţia conturilor, verificarea soldurilor, sondaje etc., care au crescut semnificativ costurile auditării.

Întreprinderile au început să-şi organizeze propriile Cabinete de Audit Intern, în special pentru reducerea cheltuielilor, prin preluarea efectuării lucrărilor pregătitoare din interiorul entităţii, iar pentru realizarea activităţii de certificare au apelat în continuare la Cabinete de Audit Extern, care aveau dreptul asupra unei supervizări a activităţii întreprinderilor. Pentru a se distinge între auditorii cabinetelor de audit extern şi cei ai organizaţiei supuse auditului, primii au fost numiţi auditori externi, iar cei din urmă au fost numiţi auditori interni, deoarece făceau parte din întreprindere.

Aceste schimbări au fost benefice, activitatea auditorilor externi fiind complementară activităţii auditorilor interni.

Cu timpul, auditorii externi au renunţat să se bazeze în activitatea lor pe inspectarea conturilor clienţilor şi pe acţiunile de inventariere şi au început să realizeze şi analize, comparaţii şi să justifice cauzele eşecurilor, să dea consultaţii şi soluţii, pentru cei care erau responsabili, pentru activitatea întreprinderii. În acest fel, în timp, s-au stabilit obiective, instrumente, tehnici şi sisteme de raportare distincte pentru auditorii interni, comparativ cu auditorii externi.

După trecerea crizei economice, auditorii au fost utilizaţi în continuare, deoarece dobândiseră cunoştinţele necesare şi foloseau tehnici şi instrumente specifice domeniului financiar-contabil. În timp, ei au lărgit continuu domeniul de aplicare al auditului şi i-au modificat obiectivele, ajungându-se la ideea necesităţii existenţei unei funcţii a activităţii de audit intern în interiorul organizaţiilor.

Noua funcţie de audit intern va mai păstra mult timp conotaţiile financiar-contabile în memoria colectivă, datorită eredităţii sale, respectiv activitatea de verificare a conturilor.

Rolul şi necesitatea auditorilor interni a crescut continuu şi a fost unanim acceptat, motiv pentru care aceştia au simţit nevoia de a se organiza şi de a-şi standardiza activităţile practice. Astfel, în anul 1941, s-a creat în Orlando, Florida, SUA, Institutul Auditorilor Interni – I.I.A.1, care a fost recunoscut internaţional. Ulterior, a aderat Marea Britanie, iar în 1951 Suedia, Norvegia, Danemarca şi alte state.

În prezent, la acest institut s-au afiliat peste 90 de institute naţionale ale auditorilor interni şi membri din peste 120 ţări, în urma obţinerii calităţii de C.I.A. – Auditor Intern Certificat, acordată de I.I.A., pe baza unor examene profesionale.

Funcţia de audit intern s-a instituit în Anglia şi Franţa la începutul anilor ’60, fiind puternic marcată de originile sale de control financiar-contabil. Abia după anii ’80 –’90 funcţia de audit intern începe să se contureze în activitatea entităţilor, iar evoluţia ei continuă şi în prezent.

În România, auditul intern a fost adoptat ca un termen la modă în domeniul controlului financiar, însă cu timpul s-a reuşit decantarea conceptelor de control intern şi audit intern.

Scopul iniţial al Institutului Auditorilor Interni – I.I.A. a fost acela de standardizare a activităţii de audit intern, plecând de la definirea conceptelor, stabilirea obiectivelor şi continuând cu organizarea şi exercitarea acestuia.

În timp, a avut loc o deplasare a obiectivelor auditului intern, respectiv de la furnizarea de informaţii pentru manager, spre o colaborare cu auditul extern, căruia îi asigură o materie primă prelucrată, devenind totodată o activitate de sine stătătoare.

Începând din 1950, I.I.A. a emis norme proprii de audit intern, diferite de cele ale auditului extern. În timp, acestea s-au generalizat şi din 1970 au devenit standarde de audit intern, care sunt într-o permanentă mişcare datorită evoluţiei societăţii ce se confruntă mereu cu noi provocări.

În 1941, J.B.Thurston, primul preşedinte al Institutului Internaţional al Auditorilor Interni, declara cu o previziune uimitoare că perspectiva cea mai strălucită a auditului intern va fi “asistenţa managerială”. În 1991, Joseph J. Mossis - preşedintele Institutului Auditorilor Interni din Marea Britanie, reia aceeaşi remarcă, dar în termeni mult mai exacţi: “este clar pentru cei care lucrează în cadrul funcţiei de audit intern că acesta are un rol vital de jucat, ajutând conducerea să ia în mână hăţurile controlului intern”.

În ciuda unei evoluţii spre o implicare mai mare în asistenţa managerială, construită piatră cu piatră, edificiul funcţiei de audit intern a suferit datorită unor contradicţii şi disfuncţii inerente oricărui început. În acest sens, Jacques Renard avea două explicaţii, şi anume:

Preview document

Auditul Organizațiilor - Pagina 1
Auditul Organizațiilor - Pagina 2
Auditul Organizațiilor - Pagina 3
Auditul Organizațiilor - Pagina 4
Auditul Organizațiilor - Pagina 5
Auditul Organizațiilor - Pagina 6
Auditul Organizațiilor - Pagina 7
Auditul Organizațiilor - Pagina 8
Auditul Organizațiilor - Pagina 9
Auditul Organizațiilor - Pagina 10
Auditul Organizațiilor - Pagina 11
Auditul Organizațiilor - Pagina 12
Auditul Organizațiilor - Pagina 13
Auditul Organizațiilor - Pagina 14
Auditul Organizațiilor - Pagina 15
Auditul Organizațiilor - Pagina 16
Auditul Organizațiilor - Pagina 17
Auditul Organizațiilor - Pagina 18
Auditul Organizațiilor - Pagina 19
Auditul Organizațiilor - Pagina 20
Auditul Organizațiilor - Pagina 21
Auditul Organizațiilor - Pagina 22
Auditul Organizațiilor - Pagina 23
Auditul Organizațiilor - Pagina 24
Auditul Organizațiilor - Pagina 25
Auditul Organizațiilor - Pagina 26
Auditul Organizațiilor - Pagina 27
Auditul Organizațiilor - Pagina 28
Auditul Organizațiilor - Pagina 29
Auditul Organizațiilor - Pagina 30
Auditul Organizațiilor - Pagina 31
Auditul Organizațiilor - Pagina 32
Auditul Organizațiilor - Pagina 33
Auditul Organizațiilor - Pagina 34
Auditul Organizațiilor - Pagina 35
Auditul Organizațiilor - Pagina 36
Auditul Organizațiilor - Pagina 37
Auditul Organizațiilor - Pagina 38
Auditul Organizațiilor - Pagina 39
Auditul Organizațiilor - Pagina 40
Auditul Organizațiilor - Pagina 41
Auditul Organizațiilor - Pagina 42
Auditul Organizațiilor - Pagina 43
Auditul Organizațiilor - Pagina 44
Auditul Organizațiilor - Pagina 45
Auditul Organizațiilor - Pagina 46
Auditul Organizațiilor - Pagina 47
Auditul Organizațiilor - Pagina 48
Auditul Organizațiilor - Pagina 49
Auditul Organizațiilor - Pagina 50
Auditul Organizațiilor - Pagina 51
Auditul Organizațiilor - Pagina 52
Auditul Organizațiilor - Pagina 53
Auditul Organizațiilor - Pagina 54
Auditul Organizațiilor - Pagina 55
Auditul Organizațiilor - Pagina 56
Auditul Organizațiilor - Pagina 57
Auditul Organizațiilor - Pagina 58
Auditul Organizațiilor - Pagina 59
Auditul Organizațiilor - Pagina 60
Auditul Organizațiilor - Pagina 61
Auditul Organizațiilor - Pagina 62
Auditul Organizațiilor - Pagina 63
Auditul Organizațiilor - Pagina 64
Auditul Organizațiilor - Pagina 65
Auditul Organizațiilor - Pagina 66
Auditul Organizațiilor - Pagina 67
Auditul Organizațiilor - Pagina 68
Auditul Organizațiilor - Pagina 69
Auditul Organizațiilor - Pagina 70
Auditul Organizațiilor - Pagina 71
Auditul Organizațiilor - Pagina 72
Auditul Organizațiilor - Pagina 73
Auditul Organizațiilor - Pagina 74
Auditul Organizațiilor - Pagina 75
Auditul Organizațiilor - Pagina 76
Auditul Organizațiilor - Pagina 77
Auditul Organizațiilor - Pagina 78
Auditul Organizațiilor - Pagina 79
Auditul Organizațiilor - Pagina 80
Auditul Organizațiilor - Pagina 81
Auditul Organizațiilor - Pagina 82
Auditul Organizațiilor - Pagina 83
Auditul Organizațiilor - Pagina 84
Auditul Organizațiilor - Pagina 85
Auditul Organizațiilor - Pagina 86
Auditul Organizațiilor - Pagina 87
Auditul Organizațiilor - Pagina 88
Auditul Organizațiilor - Pagina 89
Auditul Organizațiilor - Pagina 90
Auditul Organizațiilor - Pagina 91
Auditul Organizațiilor - Pagina 92
Auditul Organizațiilor - Pagina 93
Auditul Organizațiilor - Pagina 94
Auditul Organizațiilor - Pagina 95
Auditul Organizațiilor - Pagina 96
Auditul Organizațiilor - Pagina 97
Auditul Organizațiilor - Pagina 98
Auditul Organizațiilor - Pagina 99
Auditul Organizațiilor - Pagina 100
Auditul Organizațiilor - Pagina 101
Auditul Organizațiilor - Pagina 102
Auditul Organizațiilor - Pagina 103
Auditul Organizațiilor - Pagina 104
Auditul Organizațiilor - Pagina 105
Auditul Organizațiilor - Pagina 106
Auditul Organizațiilor - Pagina 107
Auditul Organizațiilor - Pagina 108
Auditul Organizațiilor - Pagina 109
Auditul Organizațiilor - Pagina 110
Auditul Organizațiilor - Pagina 111
Auditul Organizațiilor - Pagina 112

Conținut arhivă zip

  • Curs 3-4.doc
  • Curs 5.doc
  • Curs 6,7_Auditul org_oct2009.doc
  • Curs 8,9_Auditul org_nov2009.doc
  • curs1_Auditul org_oct2009.doc
  • curs2_Auditul org_oct2009.doc
  • SUBIECTE AUDIT.doc

Alții au mai descărcat și

Realizarea unui Proiect

1. Cum aleg un program de finanţări? Trebuie parcurse mai multe etape: 1. stabiliţi o listă de idei generale de proiect legate de activitatea...

Business Communicatio - Comunicare în Afaceri

Nota: Materialul prezent a fost conceput în primul rând ca un suport de studiu individual pentru studentii anului II la specializarile...

Managementul - știință a lumii moderne

Instalarea mileniului III aduce in prim planul lumii moderne o noua perspectiva asupra unor noi entitati, noi controverse si bineinteles, noi...

Managementul Serviciilor

Capitolul 1 ROLUL ŞI LOCUL SERVICIILOR ÎN CADRUL ECONOMIEI NAŢIONALE 1.1.SERVICII ŞI BUNURI MATERIALE – DELIMITĂRI CONCEPTUALE Creşterea...

Întreprinderea agricolă

INTREP AGROALIM-ROL PARTICULARITATI INTREP AGROALIM: -utilizatoare de resurse -sursa de bogatie -detinatore de putere economica -domeniul de...

Control de Gestiune și Audit Intern

Bazele conceptuale ale controlului intern Conceptul de control Controlul, în accepţiunea lui, e o analiză permanentă şi periodică a unei...

Managementul Resurselor Umane

2.1 Resursele umane strategice ale organizatiei Odata cu extinderea Uniunii Europene si cu generalizarea liberei circulatii a persoanelor, a...

Managementul Electronic al Documentelor Contabile

DOCUMENTATIA – PROCEDEU AL METODEI CONTABILITATII. DOCUMENTELE DE EVIDENTA. Managementul financiar-contabil are rolul de a face legatura intre...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și exercitarea auditului legal la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA

INTRODUCERE EVOLUŢIA AUDITULUI Practicienii de azi, respectiv auditorii sunt moştenitorii unei profesii cu vechi tradiţii. Începutul profesiei...

Auditul Public Intern în România

Cap.1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1. Definiţia auditului public intern Auditul public intern reprezinta o activitate funcţional independenta şi...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Organizarea Auditului Intern

CAPITOLUL 1. AUDITUL INTERN - Definiţie, Obiective, Sferă de activitate şi Funcţiile Auditului Intern 1.1. Definirea conceptului de audit Auditul...

Auditul Intern și Auditul Financiar - Asemănări și Deosebiri

1. Auditul –Noţiuni introductive Timpul pe care îl traim este caracterizat de ample procese de reforma economică si financiară, ale căror...

Conceptul de Audit Public Intern

CONCEPTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA A.DISPOZITII GENERALE 1. Definitia auditului public intern Auditul public intern reprezinta o...

Audit intern în instituția publică

1.1. Definirea şi obiectivele auditului public intern Auditul intern este un control de tip ex post, realizează o monitorizare permanentă a...

Obiective și forme de organizare în auditul intern

Capitolul 1. Definitie, obiective si sfera de activitate a auditului intern 1.1. Definirea conceptului de audit Auditul reprezintă procesul...

Ai nevoie de altceva?