Bazele Cercetării Operaționale

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 137 în total
Cuvinte : 38771
Mărime: 775.93KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sef lucr. dr. Stejarel BREZULEANU

Cuprins

Cap. 1. Natura cercetării operaţionale 3

1.1. Dezvoltarea cercetării operaţionale 3

1.2. Cercetarea operaţională şi disciplinele înrudite 8

1.3. Conţinutul şi caracteristicile principale ale cercetării

operaţionale 16

Cap. 2. Modelarea în cercetarea operaţională 24

2.1. Rolul modelării în cercetarea operaţională 24

2.2. Probleme tip de cercetare operaţională 29

Cap. 3. Programarea liniară în cercetarea operaţională 35

3.1. Prezentarea generală a programării liniare 35

3.3. Algoritmul simplex 39

Cap. 4. Elemente de teoria grafurilor 44

4.1. Noţiuni generale 44

4.2. Moduri de reprezentare ale unui graf 46

4.3. Concepte de bază în teoria grafurilor 48

4.4. Găsirea drumurilor într-un graf orientat 50

4.5. Arbori „Problema arborelui de valoare optimă“ 55

4.5.1. Noţiunea de arbore 55

4.5.2. Algoritmi pentru găsirea arborelui de valoare optimă 58

4.6. Drumuri optime într-un graf 63

4.7. Reţele de transport 66

Cap. 5. Gestiunea stocurilor 71

5.1. Introducerea în problematica stocurilor 71

5.2. Importanţa stocurilor în procesul de producţie 72

5.3. Tipuri de stocuri 74

5.4. Obiective şi rezultate ale gestiunii ştiinţifice a stocurilor 76

5.5. Elementele principale ale unui proces de stocare 77

5.6. Modele de gestiune a stocurilor 82

5.6.1. Modelul Willson 82

5.6.2. Modelul Willson cu ruptură de stoc 86

5.6.3. Generalizări ale modelului Willson 91

3

5.6.4. Modelul de producţie-stocare 92

5.6.5. Model de gestiune cu preţuri de achiziţie sau cu cheltuieli de

producţie variabile 96

5.6.6. Modele de gestiune cu cerere aleatoare 98

5.7. Modalităţi practice de aplicare a modelelor teoretice 102

5.7.1. Modelul S-S 102

5.7.2. Metoda A.B.C. 103

5.7.3. Strategia IMPACT 107

Cap. 6. Optimizarea itinerarelor de transport 111

6.1. Metode pentru obţinerea unor soluţii iniţiale de bază 112

6.1.1. Metoda colţului nord-vest sau a colţului stânga sus 112

6.1.2. Metoda colţului sud-vest 115

6.1.3. Metoda elementului minim pe linie 116

6.1.4. Metoda elementului minim pe coloană 117

6.1.5. Metoda dublei preferinţe 118

6.1.6. Metoda acoperirii zerourilor 120

6.2. Metoda Kotzig 126

6.3. Metoda Vogel 130

Bibliografie 133

Extras din document

CAPITOLUL 1

NATURA CERCETĂRII OPERAŢIONALE

1.1. DEZVOLTAREA CERCETĂRII

OPERAŢIONALE

Cercetarea operaţională se aplică pe scară largă în multe domenii de

activitate ca: administraţie centrală sau locală, în activităţi industriale în diverse

organizaţii sociale, spitale, şcoli, sindicate, biblioteci) etc. Cu atât mai mult, în

activitatea de producţie agricolă, cercetarea operaţională îşi găseşte

aplicabilitatea datorită diversificării ramurilor de producţie, a influenţei

factorilor de producţie şi a factorilor naturali, precum şi a proceselor

permanente de optimizare a resurselor.

Metodele cercetării operaţionale se aplică cu succes în conservarea

resurselor de apă, în optimizarea tehnologiilor de producţie, precum şi în

planificarea regională şi locală a producţiei agricole.

Se pare că termenul de „cercetare operaţională“ a fost utilizat pentru

prima dată în anul 1939, dar la fel ca şi în alte ramuri ale ştiinţei, s-a constatat

că izvoarele cercetării operaţionale îşi au originea în decursul ştiinţei şi

societăţii. Chiar şi cele mai vechi discipline, cum ar fi ştiinţele naturale au

început să fie individualizate prin nume abia în secolul trecut, dar odată

denumirea fixată, ea a servit pentru a denumi lucrări mult mai vechi.

Deşi anumite elemente de cercetare operaţională se pot întâlni înainte

de prima revoluţie industrială, necesităţile impuse de această revoluţie au fost

cele care au condus la dezvoltarea cercetării operaţionale ca ştiinţă

independentă. Până la mijlocul secolului trecut, majoritatea unităţilor de

producţie foloseau foarte puţini oameni. Apariţia maşinilor-unelte a permit

înlocuirea omului cu maşina, ca sursă de energie iar dezvoltarea sistemelor

naţionale de transport şi comunicaţii au impulsionat evoluţia industriei

întreprinderilor, devenea din ce în ce mai greu ca întreg procesul de conducere

să fie asigurat de un singur om. De aceea proprietarul, iar mai târziu directorii

de profesie, au început să atribuie altora câte o parte din sarcinile sale. Au

5

început să apară serviciile de producţie, finanţe, personal, comercial, cercetare

şi proiectare. Dezvoltarea industrială ulterioară a impus o diferenţiere şi mai

accentuată. Astfel, serviciul producţie a fost divizat în aprovizionare,

întreţinere şi reparaţii, transport, control de calitate şi planing, (planificarea

lucrului pe maşini şi utilaje).

Pe măsura creşterii şi răspândirii populaţiei, au apărut noi pieţe de

desfacere şi s-au descoperit surse noi de materii prime. Ca rezultat, operaţiile

industriale s-au dispersat geografic. A devenit un lucru comun ca aceeaşi firmă

să dispună de mai multe întreprinderi şi de mai multe oficii comerciale, fiecare

dintre acestea având propriul lor conducător. Astfel, diviziunea teritorială şi

funcţională a managementului firmelor, pe care o cunoaştem astăzi, este o

consecinţă a dezvoltării economice generată de prima revoluţie industrială. Pe

măsura dezvoltării fiecărei noi activităţi de conducere, au apărut noi ştiinţe

aplicate, având rolul de a sprijini activitatea respectivă. Astfel, odată cu

utilizarea cunoştinţelor de statistică şi psihologie, s-a dezvoltat o altă ştiinţă,

organizarea producţiei.

Preview document

Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 1
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 2
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 3
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 4
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 5
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 6
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 7
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 8
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 9
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 10
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 11
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 12
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 13
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 14
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 15
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 16
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 17
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 18
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 19
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 20
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 21
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 22
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 23
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 24
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 25
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 26
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 27
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 28
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 29
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 30
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 31
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 32
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 33
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 34
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 35
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 36
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 37
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 38
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 39
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 40
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 41
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 42
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 43
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 44
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 45
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 46
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 47
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 48
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 49
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 50
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 51
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 52
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 53
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 54
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 55
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 56
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 57
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 58
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 59
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 60
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 61
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 62
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 63
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 64
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 65
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 66
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 67
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 68
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 69
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 70
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 71
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 72
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 73
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 74
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 75
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 76
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 77
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 78
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 79
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 80
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 81
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 82
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 83
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 84
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 85
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 86
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 87
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 88
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 89
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 90
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 91
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 92
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 93
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 94
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 95
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 96
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 97
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 98
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 99
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 100
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 101
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 102
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 103
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 104
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 105
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 106
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 107
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 108
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 109
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 110
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 111
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 112
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 113
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 114
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 115
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 116
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 117
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 118
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 119
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 120
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 121
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 122
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 123
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 124
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 125
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 126
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 127
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 128
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 129
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 130
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 131
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 132
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 133
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 134
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 135
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 136
Bazele Cercetării Operaționale - Pagina 137

Conținut arhivă zip

  • Bazele Cercetarii Operationale.pdf

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea Abilităților de Leadership

Motivarea alegerii temei Am ales tema “ Dezvoltarea abilitatilor de leadership “ deoarece liderii pot fi oriunde .în organigramă , în jurul nostru...

Fundamentele decizionale prin metode ale cercetării operaționale

CAPITOLUL I Tehnicile de conducere Forrester în managementul sistemelor dinamice.Elemente de bază ale teoriei modelării simulative a sistemelor...

Luarea Deciziilor în Condiții de Risc

Introducere Alegerea acestei teme, a fost influenţată, de faptul că luarea deciziilor în condiţii de risc ne oferă informaţii multiple şi...

Leadership-ul transformațional în organizația militară

1.Introducere Care sunt calitatile necesare unui conducator pentru a obtine eficienta maxima in activitatea de conducere? De-a lungul timpului...

Leadership Orientat Spre Oameni

LEADERSHIP ORIENTAT SPRE OAMENI I. Scurtă introducere a leadership-ului Prin leadership înţelegem capacitatea unui leader, a unui cadru de...

Management Operațional

Locul managementului operațional în cadrul firmei Operaţiile sunt acele activităţi legate direct de obiectul principal de activitate al unei...

Abordarea structurală a deciziilor. managementul riscului

SUMAR Problematica referitoare la management-ul riscurilor şi al proceselor decizionale generează şi va continua să genereze dezbateri, în primul...

Teoria deciziei - aplicație privind optimizarea deciziilor în condiții de risc și incertitudine

INTRODUCERE „Abordările teoretice sunt necesităţi ale încercărilor practice. Orice explicaţie sau teorie nu face decât să pregătească terenul în...

Te-ar putea interesa și

Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor

Data fiind importanta strategica a Sectorului Energetic National în dezvoltarea pe baze durabile a economiei românesti, evolutia acestuia trebuie...

Optimizarea deciziilor folosind metode ale programării vectoriale

INTRODUCERE Problemele de decizie cu mai multe obiective constituie un obiect de studiu de mare interes, atât datorită implicaţiilor lor asupra...

Optimizarea Afacerilor din Domeniul Serviciilor prin Modelarea Fenomenelor de Așteptare

INTRODUCERE Tema aleasă este Optimizarea afacerilor din domeniul serviciilor prin modelarea fenomenelor de aşteptare.Am considerat această temă...

Metoda drumului critic

Metoda drumului critic 1.Introducere Cercetarea operațională a apărut ca disciplină de sine stătătoare , în timpul celui de-al doilea război...

Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice

Definirea si comentarea conceptelor si descriptorilor manageriali Managementul performant opereaza cu urmatoarele concepte si descriptori...

Modelul Hicks - Analiza fluctuațiilor ciclice cu aplicații

Actualitatea si importanta temei de cercetare Teoria economica acorda o importanta deosebita comportamentului agentilor economici, atat a...

Modelare Econometrică

Capitolul 1. Modelarea econometrică - instrument euristic şi de conducere Abordarea sistemică a naturii şi societăţii constituie o caracteristică...

Ai nevoie de altceva?