Compartimentele Hotelului

Imagine preview
(6/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Compartimentele Hotelului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Profesor: Vasile Iovu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Extras din document

“Hotelul este unitatea comerciala de cazare omologata care ofera camere sau apartamente mobi-late pentru a fi închiriate, fie unei clientele de sejur (saptamânal sau lunar) – oricum o închiriere care ex-cepteza propriul domiciliu. El poate fi explorat pe tot parcursul anului, sau numai de-a lungul unuia sau mai multor sezoane anuale”

Nu pretindem ca aceatea este cea mai buna definitie a hotelului. Ea cuprinde însa elemente indis-pensabile perceperii corecte a notiunii de hotel si anume:

- faptul ca este vorba despre o unitate comerciala, al carei principal produs este cazarea;

- faptul ca avem de a face cu o unitate ospitaliera specializata, excluzând formele de închiriere re-zidentiala sau întâmplatoare;

- faptul ca nu orice adapost poate oferi serviciul de cazare.

Am ales pentru ilustrare, din varietatea unitatilor ospitaliere specializate, structura organizatorica a unui hotel. Pentru a întelege mai bine ratiunea organizarii unui hotel, va trebui sa ne oprim asupra notiu-nii de “cazare” ca principal serviciu hotelier, cel fara de care unitatea de cazare nu si-ar justifica existen-ta.

Ce este, asadar, cazarea?

Ca serviciu, cazarea satisface una din nevoile esentiale ale calatorului si anume nevoia de ada-post. Adapostul poate fi obtinut într-o multitudine de variante: calatorul poate utiliza o resedinta secun-dara, sau poate face apel la rude, cunostinte ori prieteni (uneori chiar platind); nu rareori sunt folosite spatii improvizate: birouri, oficii, sali de clasa, etc. Se întâmpla ca adapostul sa fie obtinut în sala de as-teptare a unei gari sau a unui aeroport, iar în cazuri nefericite, la o sectie de politie sau într-un spital. Toate aceste adaposturi sunt impropriu denumite “cazare”.

Prin “cazare” ar trebui sa întelegem numai adapostul platit într-o unitate ospitaliera specializata, oricât de modesta ar fi aceasta din punctul de vedere al capacitatii sau al categoriei de clasificare. În a-celasi timp, este necesara prezenta urmatoarelor functii obligatorii:

- functia de receptie – necesara oficializarii calitatii de client prin identificarea acestuia si vânzarea serviciului;

- functia de etaj – referitoare la asigurarea igienei spatiilor hoteliere;

- functia de întretinere (mentenanta) – garanta a bunei functionari a întregului ansamblu hotelier.

Este evident ca efectuarea serviciului de cazare implica toti lucratorii compartimentului de cazare din unitatea ospitaliera.

În jurul serviciului de cazare se structureaza organizarea – respectiv subdivizarea – compartimen-telor si sectoarelor unui hotel. Pentru o descriere cât mai completa a structurii organizatorice, este ne-cesara examinarea modelului unui hotel de capacitate mare si de categorie medie sau superioara, de-oarece pe masura ce dimensiunile si categoria scad, are loc o comprimare – si deci o integrare – a mai multor sectoare si functii ori posturi (ocupatii) specific hoteliere.

Structurarea organica moderna a hotelului mai sus propus spre examinare impune astazi o con-ceptie noua a pozitionarii diferitelor compartimente operative, a sectoarelor, si functiilor. Ea presupune abandonarea modelului piramidal de subordonare si a vechii politici de centralizare a controlului (ilustra-te întru totul de personalitatea managerului autoritar “de moda veche”). Organizarea piramidala, utilizata pâna la mijlocul anilor ’80 ai secolului trecut în hotelaria internationala punea pe un piedestal greu acce-sibil figura directorului de hotel; din turnul sau, considerat unica baza de plecare a dispozitiilor, hotarâri-lor, precederilor si inovatiilor, directorul îsi exercita puterea, într-un mod mai mult sau mai putin carisma-tic, asupra subalternilor si uneori si asupra clientilor. Astazi, studiul noilor strategii confirma o structura noua, care “nu rupe” lantul deciziilor si vârful piramidei dictatoriale, ci “dilueaza” si redistribuie reponsa-bilitatile. Acest stil managerial modern este cunoscut sub numele de “operare circulara”; prin intermediul acestei structuri organizatorice, directorul de hotel nu se mai afla în vârf, ci în mijlocul lantului de co-manda, putând radia pe diverse niveluri echidistante rezultatele propriului sistem de lucru. În acest caz, stabilitatea directivelor si luarea deciziilor implica toate sectoarele si liniile operative ale întreprinderii. Hotelul modern este alcatuit dintr-o serie de compartimente independente, conduse de persoane res-ponsabile care coordoneaza activitatea; aceste persoane colaboreazaavând idei pe baza carora pot lua decizii comune si pot interveni la unison; ele formeaza asa numitaechipa manageriala (“management team”). Fiecare manager, în urma consultarilor avute cu colaboratorii – prioritate având cei aflati în con-tact direct cu oaspetii – contribuie în echipa, împreuna cu directorul general, la procesele decizionale menite sa duca la atingerea obiectivelor propuse; întregul proces aspira la satisfacerea permanenta a clientelei, patronatului, personalului, furinizorilor, adminstratiei locale, asociatiilor profesionale, etc.

O prima subdiviziune a compartimetelor hotelului evidentieaza trei arii operative:

- compertimentele de conducere si administrare;

- compartimentele interne;

- compartimentele furnizoare de servicii pentru clienti.

Fisiere in arhiva (1):

  • Compartimentele Hotelului.doc