Competente Manageriale

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Competente Manageriale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 29 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Cuprins

Capitolul 1. MANAGERUL
1.1. Deiniţie
1.2. Tipuri de manageri:
1.2.1. Top manageri
1.2.2. Manageri funcţionali
1.2.3. Manageri operaţionali
1.3. Responsabilităţile managerului
Capitolul 2. MANAGEMENTUL
2.1. Etimologia
2.2. Definiţii
2.3. Management-ştiinţă sau artă
2.4. Organizaţiile şi managementul
Capitolul 3. MANAGEMETNUL ŞI OBIECTIVELE ORGANIZAŢIEI
3.1. Definiţiie
3.2. Funcţiile managementului
3.3. Nivelele manageriale
3.4. Rolurile manageriale în organizaţie
3.5. Aptitudinile manageriale
3.6. Responsabilitatea socială şi etică profesională
Capitolul 4. DECIZIA ŞI PROCESUL DECIZIONAL
4.1. Condiţii ale elaborării deciziei
4.2. Procesul decizional
4.3. Instrumente decizionale:
4.3.1. Instrumente folosite în elaborarea deciziilor rutiniere
4.3.2. Deciziile adaptive
4.3.3. Instrumente de elaborare a deciziilor inovative

Extras din document

Competenţele Manageriale implică posedarea de către manageri a unor:

- cunoştinţe

- calităţi

- aptitudini precum:

- capacitatea de a conduce

- dorinţa de a conduce

Capitolul 1. MANAGERUL

1.1. Definiţie

Managerul este orice persoană care în virtutea sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor circumscrise postului ocupat, adoptă decizii prin care influenţează deciziile şi acţiunile altor persoane.

Managerul este persoana care exercită funcţiile managementului potrivit obiectivelor, sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor specifice funcţiei pe care o ocupă.

Ca trăsături definitorii pentru manageri, majoritatea specialiştilor admit:

- multipla profesionalizare, ceea ce implică, pe lângă cunoştinţele solicitate de profesiunea de bază, şi cunoştinţe, calităţi şi aptitudini (specifice managementului) complementare, multidisciplinare;

- caracterul accentuat creator al activităţilor desfăşurate, managerul fiind confruntat în aproximativ 80% din cazuri cu situaţii inedite.

Trei termeni esentiali în precizarea notiunii de Manager:

1. administrare – defineste activitatea de control detionarea a unei organizatii.

2. organizarea – coordoneaza si organizeaza activitatile oamenilor.

3. autoritatea – are dreptul de a folosi puterea în deplin acord cu propriile responsabilitati

1.2. Tipuri de Mangeri:

1.2.1. Top Manager – sunt situati în nivelul erarhic cel mai înalt. Sunt un grup relativ mic de oameni care controleaza toate organizatia si care stabilesc obiective organizationale, strategie a organizatiei. Stabileste politica organizationala. Managerii de top reprezinta organizatia în exterior. Activitatea lor consta în luarea deciziilor privind activitatea organi zatiiei fata de alte organizatii. Volumul investitiilor în cercetare si dezvoltare, întrarea pe pete diferite, modificarea volumului capitalulu fix, la acest nivel se consuma mult timp în convorbiri si întâlniri de afaceri.

1.2.2. Manageri Functionali. Bacest tip de Manageri trebuie sa invete cum sa influenteze oamenii cu care nu au contract direct. Ei sunt responsabili pentru implimentarea planurilor si politicii. Se ocupa cu supravegerea si conducerea activitatii managerilor situati pe nivel inferior.

1.2.3. Manageri Operationali – Maestrii, Office mangeri etc. Supravegheaza si coordoneaza activitatea executantilor si folosesc timp supraveghind munca lor

1.3. Orice manager are trei categorii de responsabilitatii:

1.3.1. Sa orienteze activ organizatia în conformitate cu obiectivele stabilite.

1.3.2. Sa lucreze cu oamenii crearea unui climat moral psihologic favorabil pentru dezvoltarea relatiilor înter umane.

1.3.3. Sa directioneze activitatea în functii de particularitatile domeniului.

Cele trei responsabilitati au o importanta deosebita de la un nivel ierarhic la altul:

- Nivelul superior

- Nivelul mediu

- Nivelul inferior

- Executant

Capitolul 2. MANAGEMENTUL

Managementul este un termen provenit din limba engleză şi adoptat ca atare, cu o semantică foarte complexă, care desemnează ştiinţa conducerii organizaţiilor şi conducerea ştiinţifică a acestora.

2.1. Etimologia

Termenul management provine din latinescul maneo care înseamnă a rămâne de unde a ajuns la termenul francez maison (casă) şi la menaj. Apoi de la substantivul latin manus (mână) s-a format în italiană maneggio (prelucrare manuală).

Fisiere in arhiva (1):

  • Competente Manageriale.doc

Alte informatii

Cursul predat in cadrul unui centru de consultanta si asistenta in afaceri.