Comportament Organizational

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Comportament Organizational.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 89 de pagini .

Profesor: Nedelea Stefan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Management, Contabilitate, Economie

Cuprins

CUPRINS
Capitolul 1: Comunicarea
1. Definiţia comunicării şi elementele procesului de comunicare
2. Funcţii ale comunicării
3. Modele de comunicare
4. Obstacole în calea comunicării
5. Mediul de comunicare
6. Canalele de comunicare
7. Reţele de comunicare
8. Relaţiile de comunicare
Capitolul 2: Luarea deciziei
1. Definiţia deciziei
2. Condiţiile elaborării deciziei
3. Tipuri de decizii
4. Categorii de participanţi la fundamentarea şi adoptarea deciziei
5. Elementele procesului decizional
6. Principiile adoptării deciziei
Capitolul 3: Conflictul în cadrul organizaţiei
1. Introducere
2. Definirea conflictului
3. Tipuri de conflicte
4. Surse de conflict
5. Modele de conflict
6. Modul de manifestare
7. Etapele manifestării conflictului
8. Strategii în managementul conflictelor
Capitolul 4: Cultura organizaţională
1. Conceptul, determinanţii şi manifestarea culturii organizaţionale
2. Necesitatea şi utilitatea analizei culturii organizaţionale
Capitolul 5: Motivaţia
1. Introducere
2. Natura motivaţiei umane
3. Abordări ale motivaţiei
4. Teorii motivaţionale de conţinut
Ierarhia trebuinţelor (Maslow)
Teoria ERG a lui Alderfer
Modelul motivaţiei de realizare a lui McClelland
Teoria bifactorială (Herzberg)
5. Teorii motivaţionale procesuale
Teoria aşteptărilor (Vroom)
Teoria echităţii (Adams)
6. Integrarea diferitelor teorii motivaţionale
Capitolul 6: Lider şi leadership
1. Putere şi autoritatea. Competenţa
2. Liderul
3. Lideri şi manageri
4. Leadership-ul
5. Comportamentul liderilor
6. Delegarea
7. Comportamentul etic al liderilor
Capitolul 7: Managerii
1. Definirea managerului
2. Stilurile de conducere (aspecte generale)
3. Teorii privind stilurile de conducere
4. Aspecte ale muncii managerului
NOTĂ:
Prezentul material (suportul de curs) cuprinde o parte din tematica cursului de COMPORTAMENT ORGANIZAŢIONAL.
Pentru pregătirea examenului se au în vedere capitolele din suportul de curs la care se adaugă următoarele tematici (predate la curs sau incluse în marterialele recomandate):
- Definirea comportamentului organizaţional (curs predat);
- Componentele individuale ale coportamentului organizaţional (curs predat);
- Schimbarea organizaţională (curs predat)
- Dinamica grupului de lucru (capitol cuprins în lucrarea „Managementul organizaţiei”, capitolul 11, Editura ASE, 2008, coordonator Ştefan Nedelea);
De asemenea, în pregatirea examenului se folosesc şi problematicile discutate la seminarii.

Extras din document

CAPITOLUL 1

COMUNICAREA

1. DEFINIŢIA COMUNICARII ŞI ELEMENTELE PROCESULUI DE COMUNICARE

Comunicarea – schimbul de informaţii, idei şi sentimente – a fost definit ca un proces interpersonal de transmitere şi recepţie de simboluri care au ataşate înţelesuri. Comunicarea este deci acel fenomen care permite crearea de legături între oameni, între organizaţii şi între organizaţii şi oameni, legături de esenţă informaţională.

Comunicarea este vitală în fiecare dintre funcţiile managementului. Unii specialişti au ajuns la concluzia că aceasta face parte dintre elementele manageriale importante, şi anume:

• comunicarea (schimb de informaţii de natură diferită pe cale orală şi scrisă), care ocupă aproximativ o treime din timpul de lucru;

• managementul tradiţional (planificare, luare de decizii şi control), care ocupă aproximativ tot o treime din timpul de lucru;

• coordonarea (interacţiunea, tot prin comunicare, cu cei din jur, din interior şi exteriorul organizaţiei), care ocupă în jur de o cincime din timp;

• managementul resurselor umane (motivare/încurajare, sfătuire/disciplinare, controlul conflictului, angajare de personal).

Toate acţiunile manageriale au ca support fundamental dintre elementele fundamentale menţionate, comunicarea.

Prin comunicare managerul poate asigura circulaţia informaţiei; iar informaţia corectă şi utilă trebuie să ajungă la locul potrivit în momentul potrivit astfel că eforturile să se interacţioneze. În general se consideră că prin comunicare se înţelege un proces de transmitere a informaţiilor, sub forma mesajelor simbolice, între două sau mai multe persoane, unele cu statut de emiţător, altele cu statut de receptor, prin intermediul unor canale specifice.

Orice proces de comunicare presupune existenţa următoarelor componente:

- Emitentul, poate fi orice persoană (manager sau executant), care deţine informaţii, idei, intenţii şi obiective şi iniţiază comunicarea. Acesta formulează mesajul, alege limbajul, receptorul şi mijlocul de comunicare.

- Receptorul, poate fi orice persoană (manager sau executant) sau grup de persoane, care primeşte mesajul. Importanţa receptorului într-o comunicare nu este mai mică decât a emitentului. Reuşita comunicării depinde de adecvarea conţinutului şi a formei de exprimare a mesajului la capacitatea de percepţie sau de înţelegere a receptorului, la starea sa sufletească.

- Mesajul reprezintă forma fizică a informaţiei transmise, ce îmbracă mai multe ipostaze-verbală şi nonverbală-sau simbolul sau ansamblul de simboluri transmise de emiţător către receptor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Comportament Organizational.doc

Alte informatii

ASE – BUCUREŞTI FACULTATEA: Contabilitate şi Informatică de Gestiune MASTER: Contabilitate, Audit şi Informatică de Gestiune